Talgud mereäärsetes paikades


Eesti on mereriik ja meri meie kõigi ajalugu, väärtus ja kingitus. Kodune Läänemeri vajab palju enam hoolt ja abi, et puhas meri säiliks ka järeltulevatele põlvedele. Selleks, et kõigil oleks hea mere ääres viibida ja merele sõita, pööramegi tähelepanu mere ja mererandade korrastamisele. Läänemere puhtust mõjutavad meie kõigi teod ja tegemata jätmised nii mere ääres kui kogu Eestis.

Mereäärseid talguid korraldades pane tähele:
  • Paljud mereäärsed alad on looduskaitsealad, jälgi millised piirangud talgute alal kehtivad
  • Paljud linnud on mai alguseks endale pesapaiga juba valinud, varasemad on alustanud ka pesategemist, seepärast on hilja plaanida Teeme Ära talgupäevaks suuremahulist võsaraiumist
  • Ranna ja kalda kaitsevööndis on mootorsõidukitega sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu keelatud
Loe siit rohkem selle kohta, mida pidada silmas, kui korraldad mereäärseid talguid.

Ideid mereäärseteks talguteks:
  • Rannaala korrastamine – adruvallide, pilliroorädi, prügi jm koristamine
  • Rannarajatiste korrastamine – majakad, rannahooned, väikesadamad, vetelpääste tornid, pingid, riietuskabiinid, mänguväljakud jm värvimine, ehitamine
  • Jõe ja järve kallaste korrastamine (võsalõikus, prügikoristus)
  • Merepõhja koristamise talgud