Privaatsustingimused

Teeme Ära talgupäev austab kõigi oma veebilehe külastajate privaatsust ja käesolevaga anname teada, milliseid andmeid oma veebikasutajate kohta kogume ja kuidas neid kasutame.

KUIDAS ME ANDMEID KOGUME?
Isikuandmeid kogume üksnes juhul, kui Te vastavad andmed sisestate või nende kasutamiseks nõusoleku annate. Andmed jõuavad meieni konto loomisel, Facebooki kontoga sisse logimisel, talgutele registreerumisel või uudiskirja tellimisel.

KUIDAS ME KOGUTAVAID ANDMEID KASUTAME?
1) Konto omanikud ehk talgujuhid:
- talgujuhi poolt sisestatud talguinfo juures Teeme Ära veebilehel (e-post ja telefoni number)
- talgujuhtide infokirja edastamiseks (e-post)
- stardipakettide edastamiseks (telefoni number)

2) Talgutele registreerinud inimesed ehk talgulised:
- registreerunud talgulise info on kättesaadav vastava talgu juhile info edastamiseks (e-post ja telefoni number)
- talguliste infokirja edastamiseks (e-post)

3) Uudiskirja tellinud inimesed:
- uudiskirja edastamiseks (e-post)

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME?
1) Talgujuhid
- ees- ja perekonnanimi
- e-post
- telefon

2) Talgulised
- ees- ja perekonnanimi
- e-post
- telefon

3) Uudiskirja tellijad:
- e-post

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE
Teeme Ära ei väljasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kui Te edastate meile vabatahtlikult oma isikuandmeid, ei kasuta, töötle ega edasta me neid andmeid moel, mis ületaks selleks seatud norme või Teie poolt andmete kasutamise nõusolekuga kehtestatud piiranguid.
Talgujuhi kontaktid (e-post ja telefoni number) on avalikud tema talguinfo juures.

TURVALISUS
Hoiame Teie andmeid turvaliselt ning rakendame ettevaatusabinõusid, kaitsmaks Teie andmeid kadumise, kuritarvitamise ja muutmise eest.

ISIKUANDMETE UUENDAMINE JA KUSTUTAMINE
Teil on õigus oma isikuandmeid igal ajal näha ja uuendada ning kustutada. Selleks võite te saata meile e-kirja aadressil info@teemeara.ee või kontakteeruda meiega telefoni teel.

Käesolevate privaatsustingimuste muudatused avaldatakse käesoleval veebilehel, mis võimaldab, Teil end jooksvalt hoiustatavate andmete ning nende kogumis- ja kasutamisviisidega kursis hoida. Küsimuste korral võta ühendust aadressil info@teemeara.ee

Privaatsustingimusi uuendati viimati 31.03.2022