Läänemaa

Läänemaa Terviseteelt prügi koristamine 

Korrastati Läänemaa Tervisetee pikkuses 50 km ja terviseteega seotud objektid (Palivere liikumisrajad, Kuliste aas, Risti valla objektid Tervisetee läheduses, Haapsalu Raudteejaama ümbrus jt).

Väga tarvilik oleks ka korraldada prügi äravedu. Kasvõi saavutada talgupäevaga seoses kokkulepped seda odavamalt ära anda. Vastasel juhul ei teki huvi just eriti mitte palju koristada. Eelarve selles osas läks sihtasutusel täiesti lõhki, sest me ei arvanud, et seda prügi nii palju tuleb, osa prügi ei saagi ära anda.  

Vanade elektriliinide eemaldamine Nõval 

Nõval, Keibu lahe ääres metsa sees jooksva vana elektriliini kokkukerimine (ca 1 km), mereranna koristamine prügist.

Kuna tegemist oli oma seltskonnaga ja kõigile sobis, siis lükkasime reedel ilmateate vaatamise järel talgupäeva laupäevalt esmaspäevale. Tagantjärele mõeldes oli see õige otsus, sest ilm oli tööde ajal suurepärane ning kõik sujus üldse igati hästi. Plaanitud tööd said tehtud, pärast sõime suppi, tutvusime ka Nõva loodusega ja puhkekeskuse õppemajaga ning talgulised lahkusid heade emotsioonidega. Seepärast ei oskagi midagi tarka tuleviku tarbeks märkida, peale selle, et hea planeerimine tagab eduka talgupäeva... 

Nõva kiriku ümbruse koristustööd 

Riisuti puhtaks kiriku ja kogudusemaja ümbrus, puhastati seest kirikut, virnastati ümber lauavirnad, saeti ja lõhuti ning laoti kuuri küttepuud, põletati ära praht.

Ise oleks kohapeal pidanud veel rohkem reklaami tegema. Talgud on väärt korraldamist selliste suurte üle-eestiliste aktsioonidena, et Maarjamaa puhtaks teha sodist, mida sinna kahjuks ikka pidevalt juurde pillutakse, aga sellised plemaalised talgud kasvatavad kaudselt ka neid risustajaid ning õpetavad meid märkama ja aktiivselt reageerima risustajate tegevusele. 

 

Apteegi maa-ala korrastamine

Korrastati Kullamaa küla ning valla keskust, võeti maha vanu puid ning võsa, riisuti lehti, koristati Tobiase park. 35 Koluvere hooldekodu elanikku korrastasid Koluvere lossi parki, mis kuulub OÜ-le Argonfeld.

Leiti, et talgud peaks toimuma kaks korda aastas - kevadel ja sügisel. Külaseltsi juhatus hakkab ideed edasi arendama. 

Liivi küla vana mõisapargi ja seltsimaja ümbruse korrastamine 

Pargis riisuti pargiteed, korjati oksad, tükeldati mahakukkunud puud, saeti murdunud oksad ja veeti need lõkkeplatsile, puud viidi seltsimaja juurde, koristati prügi mõisaalleelt ja pargist.

Seltsimaja juures saeti maha, tükeldati, lõhuti ja laoti puukuuri kuivanud puud, eemaldati võsa, oksad veeti parki lõkkeplatsile, riisuti kogu ümbrus, eemaldati vana võrkaed, veeti ära ehitusest jäänud liiv.

Kõik plaanitu sai tehtud, seisakuid ei tekkinud, töövahendid olid kõigil. Talguliste käsutuses oli kaks traktorit, üks aiatraktor, puulõhkuja, kolm mootorsaagi jm. Töö kestis kella kuueni õhtul. Korraldajad ja talgulised jäid päevaga väga rahule.

Jätkame järgmisel kevadel võsa eemaldamise ja heki korrastamisega. Aias lõikame õunapuid, korrastame lillepeenrad. 

Variku külaplatsi korrastamine 

Riisuti muru, korrastati metsaalust, värviti WC-d, paigaldati lillekastid, seati võrkpalliplats mängukorda ja koristati teeäärt.

Tore,töine ja sõbralik talgupäev koos muusika, supi, grilli, hea tuju, perede, laste ja ilusa ilmaga.

Arutati suve suurürituste (Jaanipäev, 2.Nõva valla Külade Päeva) plaani ja määrati vastutajad. 

  

Külatalgud 

Saeti/langetati sadu liigseid noori puid ja kujundati säilitatavate puude võrasid tulevase lasteaia mänguväljakul, suurusega ca 0,4 ha. Võsa ja oksad koondati ala ühte serva, tee äärde, kus neid on võimalik kütteks hakkida. Massi ca 15 m3

Peale selle kogusid talgulised korrastatavalt alalt ca 200 l prügi ja istutasid ümber mänguplatsilt ühe tammeheistri.

Talgud olid väga efektiivsed.Terveks päevaks planeeritud töö sai valmis 4 tunniga. Seda just tänu kolmele mootorsaele.

Asi õnnestus. Olen väga rahul. 30.aprillil anti pidulikult ja simmaniga käiku külaseltsi "Uuemõisa Ühing" ruumid mõisahoone soklikorrusel, ca 80 m2. See on tohutu suur samm seltsielu edendamiseks. Kutsusin täna talgulisi Ühinguga liituma ja  kogukonna arengusse oma panust andma. Mina usun edusse. 

Palivere alevikus jõekääru, jalgrattatee ja parkmetsa korrastamine 

Suure kivi ümbruse korrastamine, murdunud okstest metsaaluste puhastamine, olmeprahi korjamine alevis, jalgrattatee puhastamine olmeprahist, jooksuraja puhastamine parkmetsas, põletatava materjali vedu jaanitule lõkkesse Kuliste aasale, samuti olmeprahi vedu ladustuskohta.

Talgute korraldamine läks ilma probleemideta ja kõik laabus. Võiks ainult järgnevatelt talgutelt loota, et rohkem tuleks juurde uusi huvilisi, sest muidu on ühed ja samad inimesed!

Aleviselts korraldab ka jaanitule ja sellega seoses koristame talgukorras enne jaanipäeva Kuliste aasa. Seda teeme juba mitmeid aastaid. 

Vidruka mõisapargi korrastamine 

Mõisapargis langetati puid, võeti võsa, riisuti kulu, tehti lõket, taastati lõkkeplats juurides lumemarja põõsaid ja istutati kolm kuuske. Mõisaparki rajati välja juuritud lumemarja põõsastest mõtteline piir mõisa majandushoovi ja pargi vahele.

Talgujuhina olen väga tänulik kõigile talgulistele, kes tegid ära kogu planeeritud töö. Töö sujus täpselt ajalises graafikus ning tuju tõstis esimese pausi ajal saabunud päike. Taotletud stiili vürts andis talgule mõnusa meeleolu. Tähelepanekuna julgen öelda, et külamehed, kes igapäevases elus Andrese ja Pearu kombel vägikaigast veavad, olid talgupäeval mõnusad ühe küla mehed, ajades ühte asja.

Ainus, asi, mida talgujuhina endale ette heita saan, on muusiku leidmine talgutele- kahjuks planeeritud talgutoidu ja joogi kõrvale ei mänginud lõõtsapill.

Tekkis mitmeid ideid mõisapargi kujundamise osas. Kujunduse osas olid appi kutsutud ka spetsialistid, kelle mõtted arutluse alla tulid. Ilmselt maikuu jooksul saab selles mõisapargis veel kokku kamp külas elavaid inimesi, kes istutavad parki juurde kujunduslikult olulisi puid.

Ühiselt leiti, et ega jaanipäev enam kaugel pole!


Oru valla teepervede puhastamine 

Koristasime teeääri Läänemaal Oru vallas lõigul Rannaküla-Linnamäe.

Õppetund on see, et kui on meeskonnatunne, tullakse ka vihmase ilmaga välja ja olenemata ilmast on tähtis grupil tuju üleval hoida, siis sujub ka töö ladusamalt ja kiiremalt.

Tähtis on väärtustada igaühe panust, pidevalt jälgida, et keegi kõrvale ei jääks.

Kuna me kogu plaanitud lõiku ei jõudnud lõpuni koristada, siis tekkis mõte see töö ikkagi ära lõpetada.

Samuti tekkis idee, et vallas koristustalgusid paar korda aastas korraldada.