Võrumaa

Operatsioon "Savann"

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pajuvõsa maha lõigatud, prügi kokku korjatud, maa-ala riisutud ja oksad põletatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Rohkem informeerida elanikke toimuvast. Kuna käiku läks ka okste põletamine, siis kandus lõkkesuits kortermajade suunas.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkuvalt võsa mahalõikamine ja halastuse parendamine.

 

 Plaani paikkonna keskuse kevadtalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puhastasime Plaani paikkonna keskuse Plaani küla korrastasime. Kiriku, kooli ja ristee ümbrused riisusime, saagisime ja vedasime kokku ning põletasime oksad, lehed, rämpsu. Korjasime prahi teede äärsetest kraavidest. Värvisime Plaani kultuurikeskuse kihelkonna värvidega.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik kena!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine koristuspäev toimub enne Plaani käsitsi heinaniitmisvõistlust.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Sellel korral olid väga paljud meie paikkonna inimesed reisidelOli ju koolivaheaeg) ning muretsesin väga, et tulevad vaid mõned... aga nagu öeldakse, et ega Vana Jumal tühja kohta salli. Sel korral oli palju neid, kes varem pole osalenud ja mitmetel olid külalised, kes ka kaasa võeti.
Tavaliselt on meil talgutel 30-35 inimest, siis nüüd saime ikka 22 kokku ning töö sai suurepäraselt tehtud. Sain veelkord kinnituse, et meie paikkonna rahvas on fantstiline ning mitte midagi ei jää tegemata. Armastan oma kodukohta ning naabreid!!!

 

Kooli ruumid korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mööbli tassimine Akende pesemine Ruumide koristamine

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kasutada papptaldrikuid plastiku asemel

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Lõbus oli

 

Heakorratööd Võru kalmistul

Millised tööd talgutel tehtud said?

Okste koristamine Võru, Kose tee 2,metsa-aluse võsa kokkukorjamine ja ära vedamine. Prügi korjamine metsa alt.

Talgute korralduse õppetunnid

Ilma suhtes olid kõrgendatud ootused, lootsime päikesepaistelist ilma.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kohtume järgmisel aastal talgutel.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgulised leidsid sinililli ja siplegapesa.

 

Kahe kihelkonna piiril

Millised tööd talgutel tehtud said?

Värviti ca 130 m aeda kihelkonna värvidesse (Võru on olnud ajalooliselt kahe kihelkonna osa - suurosa linnast Põlva kihelkond ja natuke Rõuget)

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis täna suurepäraselt!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Puhas rõõm!

 

Kärgula infotahvel ja puhkekoht

Millised tööd talgutel tehtud said?

Riisumine, võsa mahavõtmine, okste põletamine, postiaukude kaevamine, infostendi ja piirdeaia paigaldamine

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ees seisab infotahvli ja puhkekoha pidulik avamine suvel

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Uusi teadmisi oma koduküla kohta, talgud tõid kohale ka ära kolinud põliselanikke, kes said oma teadmisi uute külaelanikega jagada

 

Kauksiküla postkastitalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Paigaldasime uue Omniva postkasti Urvaste kihelkonnavärvides alusele.

 

 

Saatse pansionaadi heakorra talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristus

 

 

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal uuesti ja suurendame koristatavat piirkonda

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsioon tehtud tööst

 

Külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kesksel kohal on alati olnud küla heakord, sest külast viib läbi tiheda liiklusega maantee ja on väga oluline, et möödujal jääks meelde kaunis vaade. Koristustöid tegime ka pisut eelmal külaplatsil. Istutasime kaks ilupõõsast: rododendroni ja hortensia külakeskuse akna alla. Värskema ilme sai infostend, kõvasti sai korrigeeritud teeäärset hekki.

Talgute korralduse õppetunnid

Teem ära meeskond on väga tubli, ikka tuleb mõni uus idee, eriti tore üleskutse oli tänavune kihelkonnavärvide kasutamine. Kõik uued ideed on olnud väga vajalikud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Seoses valla piiride muutusega (tuli uuesti luba taotleda) ei saanud me veel lipumasti paika panna ja kihelkonnavärvid jäid ka ootele. Aga juba nädala pärast loodame ka need tööd teostada. Meil on ikka kevadised talgud 2-3 osalised.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Olen talgujuht olnud 7 aastat ja ikka ja jälle on heameel tõdeda, et inimesed hoolivad sellest, milline on sinu ümbrus ja mis vajab parendamist. Noored mehed ja vanemaealise naisterahvad- vahet pole, kõik sujub ja lõunasöögilauas vesteldakse nagu võrdne võrdsega. Seda on tore tõdeda.

 

Prügikoristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügikoristus

Talgute korralduse õppetunnid

 Võrulinna prügi vastuvõtu organisatoorses osas pettusin, kuna eelinfo oli minu jaoks üks aga tegelik olukord teine.

 Siin kohal soovin tä eestvõtjaid ja Võrulinna tä kordinaatorile panna südamele. Kui protsess tervikuna ei toimi siis jääb asjast mõru maik südamesse ja järgmine kord on minul targem minna sõbra õunapuuaeda aiandusega tegelema, kui ahne rahateenivale ühiskonna madalmoraali röövkapitalismi pürgi võsast koristada oma vabaaja, tervise ja ressursside arvelt.

 Inimesed kasutavad tä liiast isiklikehuvide ja ruutmeetrite parendamiseks aga ühispindadest ei hoolita, kuna programmid ei soosi.

 - eesti keeles on sellise olukorra nimetus väikekodanlik PETTUS -

 See protsess peegeldab ilmekalt minu, sinu, meie, inimeste elu koostöö piiratuse jäämäe tippu - globaalselt - pea kõikides elu sfäärides.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Arendada tervik lahendeid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Maailm on kaunis, kuid seda ei saa alati näha. Mündi teisel pool on prügi nii võrd palju maas. Kurb.

 

Lasva külakeskuse ja kergliiklustee koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

võsa lõikus , pargi WC remont- uuendus, kergliiklustee , küla läbivate teede kraavide ja järve ranna koristustööd.

Talgute korralduse õppetunnid

1. Ootamatult suure õhinaga võtsid eeltalgutel osa Lasva lasteaia Pargihaldjas sügisel kooliteed alustavad lapsed. Nende entusiasm oli lausa kadestamisväärne. Lisaksin siia juurde ka foto 13. mail 2018 . Taustal on Lasva klavertrepiga veetorni galerii
2. Ikka väga olid huvitatud lapsed talgusupist. Kohe armas oli kuulata kui 5 aastane tüdrukutirts sosistas, et kas supp on juba valmis?

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

1.Siinkohal tahaksin mainida, et igasugustel talgutel on väga tähtis ikkagi nn supisöömine. see on hetk, kus peaaegu igal talgulisel on mõte, mille julgeb ka välja öelda. Nendestsamadest mõtetest saab väga palju teavet, et kuidas edasi toimida ja mida veel teha.
2. Meie tegime Võru valla abivallavanemale (endisele Lasva vallavanemale Juris Juhansoole) ettepaneku taotleda ühelt eravalduse omanikult luba tema hooletusse jäetud kinnistu kordategemiseks, et see ei riivaks silma. (eraomanik on eakas, 85 aastane üksik mees). talgulised olid nõus kõik ka uued talgud korraldama.
3. Otsustasime täna 7. mail ( Lasva valla 26. sünnipäeval)korraldada ajaloolise jalutuskäigu läbi Lasva küla, eesmärgiks kirja panna olnu, olemasolev ja tulevikus kodukohta atraktiivsemaks muutmise mõtted.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

kolm ilukilpi ja ühe pinokli

 

Permakultuur suurel maa-alal

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa koristamine, kõrgpeenarde aluste tegemine põllule, alusmulla vedamine ja peenardesse kühveldamine

Talgute korralduse õppetunnid

Rahul korraldusega

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Korraldada talguid edaspidi regulaarselt erinevate aia- ja ehitusööde tegemiseks

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgulised said inspiratsiooni, häid mõtteid ja hea kõhutäie!

 

Luhamaa nulk kõrda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kavandatud objektid said riisutud ja võsast puhtaks trimmerdatud. Prügi koristatud. Murdunud puud ja oksad kokku veetud.

Talgute korralduse õppetunnid

Aastaid korraldanuna võin öelda, et kõik toimis minu jaoks

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Enne suvistepüha kiriku sisemuse koristamine.

 

Kääpa noortekeskuse ja Kääpa küla ühistalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korda sai Kääpa laululava ümbrus, noortekeskuse ümbrus, kergliiklustee Kääpa poolne osa ja võrkpalli väljakud.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil kõik sujus. Kuna toimetame juba neljandat aastat peaaegu sama seltskonnaga, siis on kõigil oma ülesanded väga hästi teada.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Noortekeskuse õuel värvitakse ära veel puidust kiiged ja mängumaja, et anda hoovile värskem ilme. Vajadusel tuleb suveperioodil käia trimmeriga veel üle ka discgolfi rada.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Sel korral meil erilisi leida ei olnud.

 

Talu kõrvalhoone korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Varemed said sodist ja puudest puhtaks,vanad akende kivid puhastatud ja alustele pandud.

Talgute korralduse õppetunnid

Minu jaoks oli kõik hästi korraldatud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Puid peaks istutama igal aastal ja vanadel hoonetel saab alati midagi korrastada, kas raha on või ei ole-ka mitme kätepaari olemasolul on kõik võimalik

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgutelt mindi koju uute tuttavate kontaktidega.

 

Laululava kauniks!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Värvimine, ronimispuu paigaldamine, riisumine, tuleaseme korrastamine, mutimullahunikute tasandamine, külaseltsi koosoleku pidamine.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kodukandipäeva korraldamine

 

Mauri küla kasvuhoone

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kasvuhoone tugipostide püstitamine, pinnase tasandamine, karkassi püstitamine

Talgute korralduse õppetunnid

Võiks kaasata rohkem huvilisi väljastpoolt küla (personaalne reklaam). Kuna talguid registreerides ei olnud selge, millised eeltööd oleme jõudnud 5. maiks ära teha, siis sai välja kuulutatud liiga lai tööde valik.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkasime 6. mail karkassi loodimist ja kinnitamist ning teise päeva õhtuks saime kile peale. Kuna tegu on loodava ja laieneva külaga, siis talguideid on küllaga, vaja on ainult aega ja tegijaid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Natuke rohkem teadmisi ehituse alalt.

 

Ploomi talu talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Vana lauda laepalgi toestamine, võsa kokkukorjamine ja erinevad hooldustööd.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli OK!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta jälle!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Paljud said hea seltskonna, tuttava jne.

 

MTÜ Roosisaare tulevik talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Planeeritud tööd said tehtud!

Talgute korralduse õppetunnid

On hea, kui nooremad talgulised on paaris vanematega, et kogenumad saaks oskusi jagada :-)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Surfiranna ohutusstendi parandamine.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime päikeselise ilma, mis siiani püsib :-)

 

kirumpää linnus

Millised tööd talgutel tehtud said?

territooriumi korrastus ja võsalõikus

Talgute korralduse õppetunnid

selle objekti kohta toimis kõik hästi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

kaasata muinsuskaitse esindaja , et operatiivselt suunata talgulisi koristustöödel objekti vaate parandamiseks

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

kuna ilm soosis seekord talguid, siis positiivne emotsioon värskes õhus