Jõgevamaa

Tammispää külaplatsi koristus- ja korrastustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplats sai okstest puhastatud, lehdedest riisutud, langenud puudest koristatud, tuttuus riietuskabiin sai Torma kihelkonnavärvides kenasti triibuliseks võõbatud.

Talgute korralduse õppetunnid

 Kuupäeva pidime muutma, sest 5. mai ei sobinud enamusele.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

 Uued postkastid said ka tellitud, aga jäime hiljaks, meid pandi ootenimekirja. Külaplatsi laululava katus vajab uusi pilpaid. Võrkpalliplats tuleb sellel suvel lõplikult valmis rajada. Järgmisel aastal enne külapäeva või küla aastapäeva tähistamise ajal istutame platsile uusi puid, tammesid ja mände. Küla nimi on ju ka Tammsipää ja meie liivasel pinnasel kasvavad männid hästi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Soki :)

 

Külaplatsi korrastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede riisumine, kuuseheki lõikamine, küttepuude ladumine, vanade telliskivide ümberpaigutamine.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Palju toredaid inimesi , kes võtsid hea tujuga töisest päevast osa.

 

Halliku Maanaiste Seltsi talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Seltsi maja ümbrus korrastatud - lehed riisutud, oksad lõigatud ja põletatud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

On veel talguid tarvis - mõned suured puud jäid lõikamata.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Uued liikemekandidaadid käisid seltsiga tutvumas - maanaiste selts saab uusi liikmeid!

 

Postkastitalgud,kihelkonnavärvid

Millised tööd talgutel tehtud said?

valmistasime postkastidele aluse,mille puidust osad värvisime Põltsamaa kihelkonna värvidesse

Talgute korralduse õppetunnid

Meie arvates olid talgud hästi korraldatud

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmiseks koostegemiseks on ilmselt jaanitule materjali kogumine-kes pakkus puumaterjali kodust,kes mahakukkunud puude näol oma metsast

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilmselt emotsioone erinevete põlvkondade toimetamistest .Saime vajalikud postkastid,koos kaunistasime ja nautisime pärast maitsvaid toite.Loodus tegi lisaks veel omapoolse kingituse.

 

Pisisaare Algkooli talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koolipargi riisumine. Terviseraja parkmetsa, teeäärte, staadioni prügikoristus. Uue staadioni puhastamine okstest ja kividest ning tasandamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis kõik kenasti. Seekord lähtusime aja valikul õpilaste koolipäevast, aga pigem peaks vist puhkepäeva valima, et rohkem vanemaid saaks liituda.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal kaasata veelgi rohkem vanemaid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie-tunde! Tegime lõpus erilise ühispildi, tõeliselt hea tunne oli koos karaskit sööma minna.

 

Karukella lasteaia talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

spordi- ja mänguvahendid remonditud, puiduosad peitsitud/värvitud, postkastid paigaldatud

Talgute korralduse õppetunnid

AITÄHH Teeme Ära meeskonnale :-)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

järgmisel aastal jälle

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea tuju ja mõnusad kaaslased, lisaks ise ärategemise rõõm

 

Kuremaa külaseltsi talgud "EV 100 Kuremaal"

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kuremaa veski sai koristatud. Endise kombainikuuri plats võsast ja prahist puhaststud. 10 inimest käisid ümber Kuremaa järve 50.juubelijooksu rada puhastamas ja purdeid paigaldamas. Kuremaa lossi ümbrus, küla ja park ning tee ääred Kuremaalt kuni Laiuse metsas olevate terviseradadeni said puhtaks talvisest sodist.

Talgute korralduse õppetunnid

TeemeÄra meeskonda on oma asjad teinud ära sama professionaalselt nagu meiegi talgumeeskond :-D

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmistel talgutel on plaanis korrastada muinsuskaitsealune objekt "Kuremaa mõisa rehi", mis põles maha mõned aastad tagasi

 

Vana-Jõgeva küla talgud.

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi ja risu koristus külateede äärest,segavate okste lõikus teede äärest.Täna 06.05.panime küla kuulutuste tahvli platsile paika Vana-Jõgeva küla nimelise pingi,mille valmimist on toetanud Riigikogu liige Aivar Kokk,kes täna ka ise kohal viibis.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme ära korraldajatele Vana-Jõgeva küla inimeste poolt suur aitüma ja jaksu edaspidiste talgute korraldamiseks.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sai paika pandud 3-ndate külapäevade toimumise kuupäev,11.08.2018. ja seekordne külapäev on Eesti 100 hõnguline.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsiooni kindlasti.

 

Kurista ja Kaera külade talgupäev Ämbumäel (Kurista voor)

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa lõikamine, lehtede riisumine, okste korjamine, prahi põletamine.Istutasime platsi äärde elupuu ja sinna lähedale sobivad püsikud.

Talgute korralduse õppetunnid

Aitäh meeskonnale-naiskonnale!Kõik oli suurepärane, nii elektrooniline kirjavahetus kui muu info. Plakatid, tänukirjad, kinkekaart, stardipakike- kõigele oli mõeldud.EDU järgmisteks ettevõtmisteks!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame oma maastikuosa ja küladele vaba-aja veetmise koha korrashoidu. Samas paigas suvel trimmerdamine ja heina niitmine (ca 1 ha).

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsiooni ja jätkuvalt tahet oma kodupaika korrastada. Mõte- Tõeline õnn ei seisne sõprade hulgas, vaid nende väärtuses ja valikus!

 

Ulvi küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastatud park, koolimaja ja laululava ümbrus, värvitud lava kihelkonnavärvidesse.

 

Jõgeva uus kirik

Millised tööd talgutel tehtud said?

puulehtede riisumine, võsa ja okste saagimine, prahi vedu.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku järgmised talgutööd

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Head meeskonnavaimu ja õlg-õla tunnet.

 

Sadala keskusemaa haljastamine ja mänguväljaku heakorrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Istutasime põllupeenrale pihlakate rea jätku ja keskusemaale õunapuud (matrsipan, Krügeri tuviõun ja kudrenett) ning marjapõõsad (sõstrad ja tikri). Lapsed koristasid keskusemaalt prügi (kelgumäelt peamiselt ilutulestiku paketid jms). Talgute põhirõhk oli sellel aastal avaliku mänguväljaku taastamine. Aastaid hoolduseta olnud atraktsioonidel vahetati välja puitdetailid ja paigaldati uus liumägi. Uue värvikuue said metallist ronimisredelid ja mänguväljak tervikuna.

Talgute korralduse õppetunnid

Sel korral jäi talgulisi tulemata kehva kommunikatsiooni tõttu. Peame oma sisemist infovahetust tõhustama.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime oma MTÜ-le uusi liikmeid ja toetajaid!

 

Pajusi küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külamaja akende pesemine. Lehtede ja okste koristamine ning põletamine külamaja ümbruses ja pjusi mõisa pargis. Muru niitmine. Puu istutamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Rahvast tuli rohkem,tööd oleks pidanud olema rohkem.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmised talgud tulevad 15. juunil enne üleeestilist lõõtsapäev, enne külapäeva13 juulil, enne külaväravate päeva 3. augustil ja muidugi15.septembril

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rõõmsa meele ja korrastatud parginurga.

 

Jõekalda puhastamise ühistalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

1) Puhastati suuremast võsast ja prügist ehk murti läbitavaks pea 500-meetrine Põltsamaa jõeääre lõik - Parvei rippsillast kuni Põltsamaa lossini.
2) Puhastati okstest ja prahist Uue-Põltsamaa mõisa park.
3) Likvideeriti korjatud praht ja oksad.

Talgute korralduse õppetunnid

TÄ meeskond töötas hästi, oli hooliv ja informeeriv. Suurepärane koostöö. Samuti helsitati staabist ja tunti huvi, kuidas läheb.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Esku Kooli lapse tulevad mõisaparki talgupäeva tegema uuel nädalal ja mai lõpus teevad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased mõisa botaanikaaias korrastustöid.
Lepiti ka kokku, et järgmisel aastal TÄ talgud kindlasti toimuvad ja Põltsamaa lossi ning Uue-Põltsamaa mõisa territooriumil tehakse vabatahtlike abiga ära veel mitmeid heakorrastuslikke töid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Saime hea emotsiooni ühistegemise rõõmust ja nautisime puhastatud territooriumit. Panustasime kogukondlikku ja põlvkondlikku järjepidevusse, sest noorim talguline oli 2- ja vanim 92-aastane.

 

Postkastitalgud Lohusuus, kingu t7

Millised tööd talgutel tehtud said?

Paigaldasime uue Torma Kihelkonnavärvides postkastialuse.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik kulges sujuvalt

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisena vajab ka kihelkonnavärvidesse värvida Peipsi kaldal asuv vaatetorn.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsiooni ja silmailu pikaks ajaks.

 

Luua külaosale uus postkastide alus.

Millised tööd talgutel tehtud said?

Postkastidele katusealune, mis värviti kihelkonnavärvides. (Ühtlasi on ka lastel võimalus bussi oodates varjus olla.)

 

Luua mõisapargi korrastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime maha langend puu oksi pargist, riisusime lehti pargi teedelt, koristasime üks eelmisel öösel kukkunud vana hall pähkel pargi teelt ja veel mõned kukkunud ümber puud.

Talgute korralduse õppetunnid

Panna kuulutused varem üles. Kuni päev enne oli ainult üks inimine registreerinud Teeme Ära kodu lehel, aga talgu päeval ilmus välja 16 talgulist. (On raske planeerida töid, kui ei tea ette kui palju osavõtjaid on).

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Selgub, et on samad inimesed igal aastal, kes on aktiivsed ja huvitatud, et oma kodu ümbrus oleks ilus ja korras (ja tänu taevale, et neid on olemas), aga teisi kodanike ei ole võimalik mingil moel osalema saada. (Vähemalt siiamaani mitte!)

 

Turu tänava jalgpalliplatsi ja mänguväljaku korrastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Värviti mänguplats, riisuti, võeti maha suur kontpuu põõsas ja koristati seal all olnud praht.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et tuleb veel kokku saada, et edasi platsi korrastada ja võtame hinnapakkumised mänguväljaku täiendamiseks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

prügi

 

Laanemetsa talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Talgutel sai maha võetud kaks suurt pajuvõsa, mille alt sai ka koristatud kellegi poolt võsa alla veetud taara. Langetasime neli puud. Vedasime ja põletasime oksi. Võtsime lahti vana palksauna, millele teeme uue vundamendi ning ehitame sest vahva suvemaja. Istutasime pihlaka.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku, et talgulised tulevad meile veel appi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Üheskoos saab palju tehtud!

 

Põltsamaa NNKÜ-NMKÜ Lillemetsa pargi laste mänguväljaku talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede, okste ja prahi koristus ja liiva paigutus mänguväljakule

Talgute korralduse õppetunnid

kohe tellida traktor ja "meelitada" mehi osalema

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

mänguväljaku laiendamise teemal sai uusi plaane tehtud

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mõnus seltskond, päike ja rõõmus tuju

 

Jõgeva vana raudteejaama ümbruse koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakoristustööd

 

 

 

 

 

 

Kuningamäe Terviseraja talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa koristamine ja põletamine. puude istutamine

 

 

 

 

Auavälja talu heakorrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Põlenud varemete korrastamine, talusildi tegemine

Talgute korralduse õppetunnid

ei ole, aga kihelkonna värvid oli hea idee

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkata korrastamist

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rõõm koos olla, ilus ilm ja kena lõpptulemus

 

Laiuse kihelkonna langenud sõdurite mälestussamba heakorratööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede riisumine ja okste ning muu sodi-nodi koristamine Eesti Vabadusristi kavaleride haudadelt ja Laiuse kihelkonna langenud sõdurite mälestussamba ja selle ümbruse korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimib kui tulevad kohale kõik kes lubavad, sest toit ja muu varustus on planeeritud, samuti ei oska ka toimumise aja peale arvata, mis peredel planeeritud juba on. Sel aastal lükkus meie talgu päev edasi seoses suurõppus SIILil lastevanemate osalemisega. Suur tänu Teeme Ära talgute meeskonnale kõige eest. Edu järgnevateks aastateks!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kodutütardele ja noor kotkastele vääriliselt ja isamaaliselt kasvatust andev objekt/objektid kodukohas.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Südamerahu