Läänemaa 

Lääne-Nigula kirikuaia ja ümbruse koristustööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Riisutud kirikuaed seest ja väljastpoolt, samuti vana pastoraadi ümbrus, saetud mahalangenud puud ja koristatud oksad, lisaks pestud pastoraadi aknad, parandatud pastoraadi katust

Talgute korralduse õppetunnid

Eelnevalt tehtud tööde plannile teadis igaüks kus ja mida teha

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame oma kiriku ja ümbruse korrashoidu

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsioon ja koostegemise rõõm, ühine söömaaeg

 

Puise küla kevadtalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kaevandi tee ääred võsast ja risust puhastatud, maha saetud kuivanud ja mahalangenud puud, võsa ja risu lõkkes põletatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Nii intensiivse töö tegemiseks oli talgutöödeks kavandatud aeg pisut liiga pikk.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgute korras jätkata külas suuremate heakorratööde tegemist.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rõõmu koostehtud tööst ja suurepärasest tulemusest. Ma olen siiralt tänulik kõigile talgutest osavõtjatele. Me oleme vahvad :-)

 

Ridala kihelkonna õunaaed

Millised tööd talgutel tehtud said?

Õunaaia piirdeaed jäi ehitamata (tööde juhataja oli hõivatud kiireloomuliste tööülesannetega) ja ei jõutud ka postkastiseina valmis, kuid koristatud sai risust puhtaks Ridala kirikuaed, kirikuaia ümbrus, Ridala bussipeatus

Talgute korralduse õppetunnid

Rahvas tuli kokku väga rõõmsalt ajama ühist asja, pisut rohkem vajas selgitustööd kihelkonnatriipude juurutamine ja postkastiseina popi ja noortepärase vastu vahetamiseks. Raske on hoomata väikese talgu osatähtsust suures pildis. Parallelselt toimus ümbruskonnas veel teisi talguid. Suurõppus Siil nihutas talgu toimumise aega.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Viime ellu head ideed - kihelkonnatriibulise postkastiseina, peame läbirääkimisi bussipeatuse kihelkonnatriibuliseks värvimiseks linnavalitsusega. Viime lõpule ka õunaaia ehitamise plaani.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kihelkonna triibud

 

Kolila küla teeäärte heakorratööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Teeäärte võsast puhastamine, langenud võsa ja okste kokkukorjamine ja äravedu. Teeäärte tasandamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus sujuvalt.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeäärte korrashoid, niitmine ja hooldamine.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie külas ei leitud mitte midagi.

 

KÜ Kaseke ümbruse heakorratööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Haljasala heakorratööd, õunapuude ja marjapõõsaste tagasilõikus, parkla hooldustööd.

Talgute korralduse õppetunnid

Tark tegu!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sügisel ja kevadel uuesti!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgupäevi on ka varem majaühistu korraldanud kui esimest korda "Teeme Ära" raames ja mõte oli õige, jätkame samas vaimus.

 

Haapsalu lasteaia "Vikerkaar" õuesõppe keskkonna täiendamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Talgutel said tehtud paljud koristustööd (vana telliskivimüüri lammutamine, suurte okste mahavõtmine, riisumine, kändude eemaldamine, aukude täitmine mullaga jne), aga õuesõppe keskkonna heaks said aiamaja seina riiulid, pingid lastele istumiseks murule ning euroalustest putukahotell, mida nüüd õpetajad koos lastega täitma ja kujundama saavad hakata. Parandatud said ka mõned väravalukud ja maha võetud vana vaibakloppimisagregaat :). Kuna lisaks 30 täiskasvanule oli õue peal ka 18 last, siis said tehtud ära suured mängutööd ja meisterdamised, rehitsemised ja turnimised ning isegi lohede lennutamised ja pallimängud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis ja oli hästi tehtud. Ettepanek tuli meie talgulistelt järgnevateks Teeme Ära talguteks, et kõige tähtsam asi, mis tuleks siiski tsentraalselt ära korraldada on prügivedu. Selle arvelt võivad olemata olla kõik sooduskupongid ja muu, aga prügivedu on oluline...kasvõi lihtsalt see, et prügilad oleks sel päeval kauem avatud ning et saaks (ideaalis muidugi tasuta) kõikvõimalikku prügi ära viia. Ilmselt oleks paljudel talgutel vaja ka prügi äraviimisel abi, meie saime seekord oma jõududega hakkama.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Eeltööd heaks ja turvaliseks õuesõppe keskkonnaks said edukalt tehtud, kuid mõned unistused veel jäid. Nende tööde osas pole veel kindlaid plaane, aga ära nad tehtud saavad. Aiamajale on ehitada vaja veranda ning luua kividest tee muru sisse. Luua tahaks heliseina ja puutöömeisterdusnurga ning istumiskohti oleks õue veelgi juurde vaja.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie leidsime, et on tore koos ilusa ilmaga õues toimetada. Tuttavamaks saime omavahel ja avastasime teiste omadusi, oskusi ning talente. Tunne jäi hea ning energiat sai juurdegi!

 

Talust tallu

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ladusime riita 100 ruumi puid. Võetsime maha 3 vana saart.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel nädalavahetusel laome puid edasi.

 

Kasari kaunimaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lastele uus mänguväljak .Vanade okste koristus,põletus, Kaitsevarjend sai pealt kokku lükatud. Sai vanu kände lammutatud. Istutasime ka talgu puu.

Talgute korralduse õppetunnid

Kahju, et omniva postkastid tulid samal päeval ja ei olnud juhendit kuidas paigaldada.Nüüd vaja stend teha, kuid postkastid suured ja rasked, peame varuma toekama materjali stendiks, see juhend mis siin oli on liiga õhuke ja see meie kaste küll üleval ei suuda hoida.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime, et ühiselt jõuab ikka palju ära teha.

 

Niibi postkastid

Millised tööd talgutel tehtud said?

Eemaldasime puude külge kinnitatud vanad postkastid, lõikasime tee äärest võsa. Langetatud võsa ja okste korjamine ning põletamine. Ehitasime uue teadetetahvli, värvisime kihelkonna värvidesse ning paigaldasime uued postkastid.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil sujus kõik suurepäraselt

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Niibi teeääre koristamine ja võsa lõikamine

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Väga mõnusa -hea tunde ja imeilusa vaate

 

Kodulinna kaunimaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Maja värvimine, värvimistööde järgne hoovi koristus

Talgute korralduse õppetunnid

meil sujus kõik hästi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sama meeskonnaga järgmistel talgutel osaleda, koha suhtes veel mõtleme

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime taas, et oleme üks tõeliselt vahva sõpruskond

 

Kõlakoja eeltööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lasipuud paika ja värvitud, kemmerg ja kiik värvitud, külaplats niidetud , Kõlakojale vundamendi postid valatud

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik on väga hästi, tore, et tuntakse huvi kuidas meil läheb

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lähiajal uued talgud, Kõlakojale karkass

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie külas toimusid talgud sel aastal 5 korda ning see on väga tore tulemus: emotsioonid on meil alati laes, õnn loodetavasti püsib me juures ka ning vaadates lisanduvat noorsugu, siis on lootust, et me küla jääb elama

 

Hara küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sadamasse prügikastide paigaldus, rookoristus, prügikoristus tee äärtest ja küla ümbrusest, mänguväljakul pisivõsa piiramine, sadamas liiklusmärgide püstitamise ettevalmistamine.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et jätkame kindlasti ka järgmisel aastal traditsiooni ning kuna sadama korrastamine on hetkel aktuaalne, siis seal on mitmeid töid veel ootel, mis plaanis sel aastal ära teha.

 

Norrby ranna koristus ja heakord

Millised tööd talgutel tehtud said?

Rannaala koristus,adruvallide kokkulükkamine.okste korjamine.lõikamine.põletamine.vana kaevu puhastamine ja kinni katmine.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Oma küla rahvaga veel ühiseid tegemisi teha peale Teeme ära talgute.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilus ilm ja suurepärane tuju.

 

Kiideva mõisa talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede riisumine. Kuivanud puude ja põõsaste eemaldamine. Prügi koristus

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ala on suur mis võiks korda teha

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime et meil hea kogukond ja väga hea tahe teha enda ümbrus korda teha.

 

Laiküla külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Paigaldasime uued postkastid kihelkonnavärvidega värvitud varjualusele, sõime kohalikku toitu ja pidasime mõttetalguid.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil on alati talgud sujunud ja Teeme Ära meeskonna tööga olen ma rahul.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Vaatame aasta pärast, midagi kindlasti teeme.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meil on üks ütlemata mõnus kamp.

 

Österby küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Talgute käigus said prügist puhtaks Österby küla teeääred. Küla keskel olev postkastialus sai kodukihelkonna värvilised triibud. Üle sai värvitud   Österby pritsikuuri välisseinad. Pritsikuur sai ka uued uksed, mis värvusid loomulikult kingitusena EV100 puhul nii Eestile kui ka meie kõigi rõõmuks kodukihelkonna värvitriipudesse.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonnale suur tänu, kõik oli väga hästi korraldatud. Stardipakett jms. Üks pisike märkus stardikale- kindad mis olid lisatud olid väga väikse suurusega , raske oli leida neile kandjaid, aga see selleks - kingitud hobuse suhu ei vaadata :) Omalt poolt veel nii palju - oleks super hästi kui saaks talgulisi mõjutada talgutele registreerima- see tagaks parema ülevaate talgujuhile, kui paljude osalejatega saab ja peab arvestama.  

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna sel korral jäi Pritsikuuri torn värvimata, siis leppisime kokku, et ka see saab enne sügist tehtud ning ka torni katus ja harjalaud vajavad vahetust. Samuti võtsime päevakorda ka akende vahetuse. Samuti Pritsikuuri ümbruse korrastus- väike võsalõikus tiigi kaldalt.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ise talgujuhina leidsin kinnituse, et meie küla elab veel ja leidsin palju kaasamõtlejaid ja inimesi, kellele kodukoha ümbrus ja selle seisukord kordaläheb. Nii rohket talgutel osalemist ei osanud loota!
Veel -üllatuseks leidsin stardipakist pintsli , millel olid meie kodukihelkonna triibud - tõeliselt lahe!
Veel muidugi teeäärsed leiud - meeste aluspesu, duši riiul, kraanikauss, paar pudelit alkoholi,   mille tarbimist oli alustatud , kuid lõpuni ei jõutud :) ja hulgaliselt muud prõgi ja sodi, mida tavaliselt teeääres leidub.

 

Metsaaluse koristamine prügist Haapsalu Ungru Kivisillast prügimäeni

Millised tööd talgutel tehtud said?

Isetekkeliste prügilate ärakoristamine metsatee äärest Ungru kivisillast kuni prügimäe läheduseni

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud õnnestusid meil hästi, toetajad olid Rannarootsi Selver oma kinkekaardiga, Haapsalu linnavalitsus: võimaldas osta nende arvelt kringlid osalejaile. Loodame, et mahajäänud ja üle jõu käinud prügi saab ära koristada linna kaasabil hiljem. Selleks on juba vaja rohkem tööjõudu: traktorit-tõstukit ja veoautot. Seda meil endil võtta ei olnud. Linn veab küll kogutud 13 kotti prügi minema ja lisaks saime koguda kokku autorehve ja olmemasinate lammutatud osi.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Linnavalitsusele idee, et nad korraldaksid prügila aia äärde jälgimiskaamera ülespaneku, mis võtaks peale kõik sealse tee ääres toimuvad tegevused, kaasa arvatud ebaseaduslikud prügi mahapanekud. Lisaks oleme ise valmis osalema linna poolsel koristusaktsioonil.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Tore koostöö, imekaunil päeval, looduse nautimine selle koristamise abiga. Imetore on koos asju teha.

 

Padrikust-Park vol2

Millised tööd talgutel tehtud said?

võsa juurimine, maapinna puhastamine oksarägust ja prahist, lehtede riisumine ja ettevalmistus muruniitjaga töötamiseks

Talgute korralduse õppetunnid

Oleks pidanud tegema ilmselt rohkem reklaami, sest talgutele seekord ei tulnud ühtegi osavõtjat väljastpoolt meie oma pere ja tutvusringkonda.

 

Võnu kevadtalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Seltsimaja esine sai korrastatud. Lõkkeplatsi rajamiseks langetatud puude oksad said koristatud. Talgusupp sai söödud :)

Talgute korralduse õppetunnid

Traditsiooniline talgupäev on meie kogukonna iga-aastane üritus. Seekord oli tore näha palju noori abiks.
Teeme ära tagasisidet küsiti küllalt talgute alguses, kus meil vähemalt ei olnud veel suurt midagi jagada. Olulisemad elamused tulid talgute teises pooles

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuigi suur-suur osa tööst sai tehtud, on kiigeplatsi rajamiseks siiski veel vaja ühiseid ettevõtmisi. Samas selle aasta külajaanitule koht ja plaan on tehtud.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Avastasime koos, et meie oma külas on üks äraütlemata ettenägelik, lahke ja osav toidumeister. Järgmiste talgute korraldamisel on ootused toitlustamise tasemele aetud ülikõrgeks.

 

Kiideva küla

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puude ladumine, sadama hoojaks avamine, heakorra tööd

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rahulolutunde

 

Panga Küla takgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Rajatud kõnnitee, tasandatud maapinda, koristatud prügi, korjatud kokku oksad, värvitud turnikud, rajatud lillepeenraid

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli ok

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Igal aastal tuleb võtta mingi nurk ja see korda teha, siis ongi varsti kõik ilus ja silmal hea vaadata

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilm oli ilus ja töö lendas!

 

Uuemõisa koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

koristasime aleviku tänava ääri prügist

Talgute korralduse õppetunnid

viisin läbi teeme ära talguid viiendat korda. Hea koostöö oli enne Ridala vallaga nüüd Haapsalu linnaga, kes on meid igal aastal toetanud prügikottidega ja kringliga. Sel aastal kutsusime läbi Integratsioon MTÜ esinema Ukraina rahvamuusika ansambli Dibrovka, kes andis peale tööd meile vahva kontserdi, läks lausa tantsuks:)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ikka osaleme taas kui jaksu on

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

On väga hea liikuda ja teha midagi kogukonna hüvanguks. Koostegemise rõõm.

 

muud talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kiriku pööningu ja ümbruse koristus.

 

 

 

 

 

Topu rannaala

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prahi koristus, puude langetamine, suveinventari remont, akende pesu ja kõik hooaja algusega seonduvad ettevalmistustööd.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kordame samas vaimus ka järgmistel aastatel

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie kiirel ajastul kohtutakse suurema seltskonnaga reeglina kas pulmades või matustel. Nüüd siis ka talgutel :-)

 

Koduküla korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mänguväljaku koristamine, majade ümbrused korda, kergliiklustee ääred prügist puhtaks

 

Kabelikülalised

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügikoristus

Talgute korralduse õppetunnid

Eeltöö peab hea olema

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Puude istutus

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea tunde tehtud tööst