KL Antsla Üksikkompanii varustuskonteinerite kasutuselevõtt

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastati konteinerite sisemus, paigaldati riiulid ja varustus riiulitele. Virnastati talvepuud ja keedeti 281 talgulisele talgusupp

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus, etteheiteid ei ole, jätkame samas vaimus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgud tulevad ja ka väljaspool Teeme ära raames.

Mida leidsid talgutelt?

Hea, et saime aidata, hea,et saime koos olla, oli lõbus!

Võru kalmistu korrastustööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisusime puhtaks II ms algul langenute hauaplatsi, panime suurtesse prügikottidesse (mahutavad u 1 tonni) lehed, okkad, oksad ja muu prügi kokku, et oleks võimalik see autole tõsta ja minema viia (mida töö vältel ka tehti) ja ladustada kompostiks. Puhastasime hauaplaadid ja kogusime kokku ärapõlenud küünalde topsid, et neid saaks orgaanilistest jäätmetest eraldi käidelda.

Talgute korralduse õppetunnid

Linnalastel on pealehakkamist, aga napib tööriistu (neid lihtsalt pole korterelamus vaja), õnneks oli meil lahkeid abilisi, kes said rehasid laenutada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal kohtume!

Mida leidsid talgutelt?

Kuna see on n- ö punamonumendi ümbrus, siis polnud sinna kunagi asja olnud. Suur oli nii talgujuhi enda kui õpilaste üllatus, et seal puhkavad eesti soost mehed, mõnel vanust vaevu 21 aastat. Siit sündis tõdemus: keerulised ajad on olnud Eestimaal, kui lõhe võis vabalt joosta vendade vahelt läbi, sest üks sai täisealiseks siis, kui tulid punased ja kuulus mobilisatsiooni alla, teine omakorda siis, kui tulid sakslased, ja...  Nii mõnelgi kalmul olid küünlad ja lilled-  siin puhkavate meeste mälestus on tänase päevani kellelegi kallis. Tore, et saime tema lähedase puhkepaiga ilusamaks teha.

Plaani paikkonna keskuse koristuspäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Plaani külas riisuti ja tehti risust ning võsast puhtaks Plaani kooli mälestuskivi ümbrus (ehk vana koolimaja ase)
Riisuti lehtedest puhtaks Plaani bussipaviljoni ja kiriku ümbrus ning ristmikuplats ja Kate Kõrtsi õmbrus.
Korjati prügi Plaani paikkonda läbivate maanteede äärsetest kraavidest.
Puhastati Plaani Karjamõisa keldrite pealne võsast ja puudest.

Talgute korralduse õppetunnid

Üks positiivne asi on see , et aastaid on korrastatud külakeskust ning nüüd lähevad tööd kiiremini ja jõuab rohkem, suurema pindala puhastada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et võiksime järgmisel korral ka Plaani surnuaial koristada,
et hea oleks ikkagi külainimeste kooskäimise koht välja ehitada
et külas, taludes(naaber naabri juures) hakkame ka talgutega suuremaid töid ära tegema

V-klubi talgud Tsoorus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastasime tuleaseme,lõikasime oksad ja võsa mis olid segajad meie küla-ja laadaplatsil.Korjasime prügi,kivid ja ohtlikud asjad mis talvega tekkinud.

Talgute korralduse õppetunnid

Polnud

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Soovitati ette võtta palliplats,et oleks rohkem sportimis võimalusi.

Heakorra- ja haljastustööd kooli territooriumil ja staadionil, kooli füüsilise töökeskkonna parandamine.

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heakorrastati staadionit ja kooli ümbrust. Remonditi ja värviti mööblit, värviti klassiruumides seinu, koristati õpperuume

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus, osavõtjatel oli enamusel kogemus eelnevatest talgutest. Tänusõnad Kaitseliidule talgusupi valmistamise eest

Mida leidsid talgutelt?

Inimesed on valmis panustama palju ka teiste heaolusse, tähtis on koostegemine.

Urvaste seltsimaja talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

umbes 10 akna pesu, umbes 15 rm küttepuid

Talgute korralduse õppetunnid

Liiga vähe mehi osales me talgutel võrreldes nt eelmise aastaga ;)

Mida leidsid talgutelt?

Tore supisöömine Pokumaa talgulistega

Haki külakeskuse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

korrastati Haki külakeskust okstest ja risust, mis kanti lõkkeasemele. Ladustati külakeskuse toite- ja lõkkepuud eelseisvaks aastaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Väiksed külatalgud, kõik sujus, ilm oli hea. Kõik registreerunud ei jõudnud küll kohale, kuid 2/3 küll. Teeme Ära meeskonnale soovitaks kriisijuhi ja tänukirjade failide lingid varem saata kui eelmisel päeval.

Mida leidsid talgutelt?

Kõige toredamad olid improviseeritud laulukesed, mis tööd saatsid!

Kobela heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Rahvamaja ümbrus korrastati, langetati kuivanud ja ohtlikud puud. Korrastati Boose suurjärve äär.

Talgute korralduse õppetunnid

Tegevused läksid väga laiali.

Mida leidsid talgutelt?

Keskusesse sai ühiselt istutatud kuusk.

Heakorratalgud Vana-Vastseliinas, Tammesalus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisumine, võsa lõikamine, prahi koristamine. Korda sai ilus kuusealune nurk Vana-Vastseliinas.

Talgute korralduse õppetunnid

Esialgselt planeeritud inimeste arv osutus vähemaks, kuid sellegi poolest sai talgute eesmärk saavutatud. Tulevikus oleks tarvis ehk rohkem isiklikku kontakti vaja talgulistega, et kõik, kes algselt kaaluvad talgutele tulla ka tegelikult tuleksid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkata taolist traditsiooni iga aasta.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin töö tegemise rõõmu ja kaks villi kätelt :)

Tamula rand

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti pilliroogu

Talgute korralduse õppetunnid

Ei teeks midagi teisiti.

Majaümbruse heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Õunapuu okste kärpimine haljasalal, musta mulla vedu lillepeenardesse, kompostihunniku ja lillepeenarde korrastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis, ainult kurb, et ei osanud rohkem rahvast välja meelitada

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta teeme jälle

Mida leidsid talgutelt?

hea emotsiooni korras koduümbrusest

Majaümbruse heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Õunapuu okste kärpimine haljasalal, musta mulla vedu lillepeenardesse, kompostihunniku ja lillepeenarde korrastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis, ainult kurb, et ei osanud rohkem rahvast välja meelitada

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta teeme jälle

Mida leidsid talgutelt?

hea emotsiooni korras koduümbrusest

Jäähoki platsi koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

1)Panime hokiplatsi kokku
2)Koristasime talvest jäänud rämpsu ära
3)Parandasime toole

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sobis

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni ning mõistmise, et mitmekesi on tegemine lõbusam ning ka kiirem

Tsolgo küla prahist puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati külamaja ümbrus,riisuti,võeti maha hekk ja võsastunud põõsaid harvendati,põletati prahti,lõigati ehitusel ülejäänud materjal kütteks

Talgute korralduse õppetunnid

Ei oska miskit öelda.Kui registreerisin siis panin teise kuupäeva(see kuna plaan oli talgud teha ka)ja siis üllatuseks leidsin et kirjas oli 7.mai.Kohkusin,et kui keegi tahab tulla sel päeval mujalt osalema-siis oleks nagu valetanud-aga õnneks sai asi lahendatud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme aastas kaks korda talguid aga kunagi pole ennast registreerinud-järgmisel kevadel üritame korraldada samal päeval,kui talgud on välja kuuluatatud

Mida leidsid talgutelt?

Hea enesetunde,et sai midagi jälle ära tehtud

Obinitsa kirik-koolimaja Seto Kuningriigiks korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Maja ümbruse koristamine: lehtede riisumine, võsa niitmine ja muu prahi koristus. Maja sisemiste ruumide koristamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Küsimus on selles, et millise nipiga saada nooremat rahvast talgutele. Meie piirkonna häda on see, et koristustalgutel osalejad on põhiliselt üks ja sama seltskond. Kõige aktiivsem on pensionärid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Eelnevalt peab rohkem selgitama ja nimeliselt kutsuma talgulisi.

Mida leidsid talgutelt?

Meeldiva tunde, et olen midagi ära teinud oma kodukoha ilusamaks muutmisel. Andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm.

Hino nurga külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Külade tee äärte  ja Hinol ka külaplatsi korrastus ja varjualuse põranda ehitus.

Talgute korralduse õppetunnid

Korraldusliku poole pealt sujus.
Talgud igati korda läinud, inimestele meeldib millegi koos ära tegemine ja see aitab kaasa väikestes kohtades külakultuuri säilimisele ja ka arengule.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külaplatsi edasi  arendamine ja üleüldse külade korrastamine.Rohkem inimesi kaasata edaspidi.

Mida leidsid talgutelt?

Talgute korras töö tegemine ühise eesmärgi nimel on lihtsam ja lõbusam, kui omaette nokitsemine.

Võru Noortekeskus talveks sooja

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgupäeva raames lammutasid Võru Noortekeskuse noored koos täiskasvanutega  ära kaks suurt puukuuri, mis olid aastaid seisnud kasutuna mõjudes linna välisilmele inetuna. Saadud puitmaterjali kasutatakse talveperioodil noortekeskuse kütmiseks.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgupäev võiks toimuda paaril korral aastas, ka sügisel.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lähiajal on plaanis korraldada järeltalgupäev noortekeskuses. Ürituse käigus lõigatakse talgupäeval varutud puit sobivaks küttematerjaliks ja korraldatakse keskuses koos noorte ja lapsevanematega heakorrapäev.

Mida leidsid talgutelt?

Noorte aktiivne osavõtt ja töötahe oli parim leid sel päeval! Märkame ja suuname noori rohkem, meie kõik!

Plessi küla taas korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati teeveered prügist puhtaks. Puhastati ja värviti üle küla kaks teadetetahvlit. Koristati küla läbivat matkarada võsast ja prahist. Isegi üksi elaval eakal naabrimemmel parandati küüni katus ära:)

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus suurepäraselt!  Hinne 5 :)

Mida leidsid talgutelt?

Talgulised leidsid,et meie pisike küla on kõige ilusam.

Luhamaa kevadtalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati Luhamaa koolimaja ja kiriku ümbrus. Kiriku juures lõhuti puid ja veeti kuuri.
Jaksu jätkus ka pllaniväliste tööde jaoks. Eelmisel aastal korrastatud ja uue välimuse saanud bussijaama juures tehti koristustöid, istutati pihlakaid ja kuuski suvel avatavale külakaardi asukohta.

Talgute korralduse õppetunnid

Ikka tuleb arvestata inimestega, kes veel nö "kirjapanemist ja lugemist" kardavad.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Oleme korrastustöid teinud juba aastaid ja see meeldiv traditsioon nö kevadpuhastust kodukaindis väljaspool koduust jätkata.

Mida leidsid talgutelt?

Tore oli eest leida uusi tulijaid ja alatisi koristajaid, kellele võib iga ürituse organiseerimisel kindel olla. Kordatehtud uue näoga bussijaam oli püsinud terve aasta korralikuka ja puhtana.

Otsa küla suur kevadpuhastus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Otsa küla talgutel tegi 22 inimest üheskoos korda raamatukogu ja sauna ümbruse: inimesed riisusid, korjasid prahti ja oksi, kujundasid võsalõikusega puid ja põõsaid. Samuti koristasid maantee ääred, lõikasid teeäärset hekki ning langetasid vanad, mädanenud, mittevajalikud puud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis väga hästi. Eriti tore oli saada kohe talgupäeva alguses Teeme Ära meeskonnalt kõne. Samuti oli tore näha Teema Ära kohalikku kordinaatorit talgutelt läbi käimas ja uurimas kuidas läheb jne.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuli küll mõtteid - veel mõned puud jäävad ette, külaplatsi peab koristama, poisid tahavad ehitada külaplatsile pinke, varjualuseid jms. Plaanid on suvel midagi ära teha.

Mida leidsid talgutelt?

Talgutel olid kõik tuttavad ja sõbrad. See lähendas sõprust ja sai selgeks kui hea on koos teha ja kui kiirest kõik tehtud saab kui kõik südamega asja kalla. Kõigile sai kindlasti selgemaks koostegemise tähtsus.