Rääbise pargi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati mõisaallee, heakorrastati külakeskus, koristati pargi äärest (nn "armualleelt") ja pargist tuulemurd ja maha langenud oksad.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgutel toimis kõik. Erilised tänud ilmataadile suurepärase talguilma eest!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku jätkata üheskoos tegutsemist nii talgutel kui ka talguteta. Järgmine suurem koostegemine on jaanipeoks valmistumine ja selle läbiviimine. Aeg ja ülestähendused (aastad 2007-2011) näitavad, et külarahva ind ja huvi ei ole raugemas, vaid igal aastal on kaasalööjaid mõnevõrra rohkem kui oli eelmisel.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni, palju ühtekuuluvustunnet ja kodukohaarmastust.

Kärde keskuse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Teeäärse võsa mahavõtmine; avasime kauni vaate Kärde Rahumajale; mõisa pargi viimase osa võsaraie ja koristus; Tallimaja ümbruse koristamine;  endise kaupluse ümbruse koristamine. Talgusupi söömine.

Talgute korralduse õppetunnid

Algatust oli hea ära kasutada oma küla talguteks. Veebis registreerimine ei ole nii tähtis inimestele; nooremad inimesed saavad sellega hakkama, samas huvi veebis registreerida kasvas kui mainisin, et nii teame suppi teha ja kena kui meie küla saab ka rohkearvuliste talgulistega kirja.
Usun, et kõigil talgutel oli osalejaid palju rohkem kui veebis registreeritud. Tasuks koguda pigem talgujuhtidelt infot palju tegelikult käis. Ja kas ongi nii tähtis ajada taga osalejate arvu kui see on ju täiesti vabatahtlik üritus.  Pigem kui palju kohti Eestimaal osales, kasvõi 3-5 inimesega, olulisem on koos tegemise tunne ja tegelik eesmärk - saada koduümbrus korda, teha heategevust, olla kasulik ja tutvuda lähemalt oma kaaskondlastega.
Kindel see, et koristamine on kõige selgem eesmärk ja osalejaid sellega rohkem kui a la mõttetalgutega.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

oleme varemgi teinud, kõik on seni õnnestunud. Järgmiseks hakkame küla keskuse võrkpalliplatsi tegema, töid ootab ees palju. Teeme samm haaval, siis on lihtsam tunda töövõite ja eesmärgid ei tundu nii hirmuäratavad.

Mida leidsid talgutelt?

Tore on koos olla, õppida tundma külarahvast ja tunda end kasulikuna:-)

Palamusel jõe kalda puhastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lagunenud lauda palkide äravedu, võsa lõikamine, langenud puude jõest välja tõmbamine, lehtede riisumine, okste vedu ja põletamine, klaasikildude ja prahi koristamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Tegu oli väga kohaliku tööga, meeskonnale ei oska nõu anda, hea oli toetav üldreklaam, plakatioli hea, aga puudus kellaaegade väli.

Pajusi külamaja park

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pargi koristus(riisumine,okste korjamine),Külamaja ümbruse korrastamine.
Murdunud puude saagimine ja lõhkumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Läks korda.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ehitamisel oleva külamaja ümbruse kujundamine. Jaanipäeva korraldamise abistamine.

Mida leidsid talgutelt?

Tõhus ja kaunis päev.

Võtikvere korrastustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heakorratööd pargis ja lammutustööd

Talgute korralduse õppetunnid

Ei ole meeskonnale etteheiteid

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Heakorratalguid korraldada igal kevadel

SOS lasteküla talgud Põltsamaal

Millised tööd talgutel ära tehti?

Plaanitud oli 1200 ruutmeeti suuruse mänguväljaku rajamine. Antud territooriumile on eelnevalt püstitatud erinevat atraktsioonid - kiiged, liumägi, korvpallirõngas, liivakast. Rajada tuli murupind. Esmalt korjasime platsilt kivid, siis kultiveerisime käsikultivaatoriga kogu pinna ja korjasime uued esilekerkinud kivid. Vedasime laiali uue mulla ja riisusime ning tasandasime kogu platsi. Seejärel külvasime muruseemne ja rullisime selle kinni. Kõige lõpuks istutasime kingitusena kaasatoodud pihlaka.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskond töötas väga hästi. Puudust tundsime talgupäeva sümboolikaga meenetest. Tellisime ise enda grupile Teeme Ära talguliste märgid. Õpilastele ja lastele on selline meene olulisem, kui tänukiri. Samas selline väike ese liidab ka tegijad meeskonnaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Soov ka edaspidi neid peresid aidata.

Mida leidsid talgutelt?

Usun, et kõik said sellest päevas hästi positiivse emotsiooni. Tagasisides märgiti, et hea tunne oli, kui töö sai tehtud ning oli silmaganähtav tulemus. Suur rõõm oli, et saadi kedagi aidata. Tore oli see, et SOS peremajade elanikud - nii täiskasvanud kui ka lapsed lõid meiega kaasa ning pakkusid oma abi. Muidugi aitas kõigele kaasa suurepärane ilm.

Kodavere kalmistu ja kiriku ümbruse korrastamine II etapp

Millised tööd talgutel ära tehti?

prahi ja okste koristus,lehtede riisumine ,parklate korrastus.Peipsi kalda korrastus.Kiriku ümbruse korrastus.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik planeeritud toimis.Vaja oleks muidugi kohaliku võimu abi.( tehnika ,küte jne.varustamisega) siis saaks rohkem ära teha.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kohalik omavalitsus võiks teha samal objektil ülevallalise koristuspäeva,kus on siis ka tehnika kohal,mis veaks prahi prügilasse.Töökasi oleks kindlasti palju ja saaks palju-palju ära teha.
Ideid ,kus korraldada talguid on mitmeid ja need me loodame ka ära teha.Veel sellel aastal.

Mida leidsid talgutelt?

Hea ja positiivne  energialaeng suveks!
Leidsime ka plätasid,pesu, hambaharja,hulgaliselt taarat ( lätikeelsete siltidega)

Põltsamaa Lillevere mänguväljaku talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgute käigus puhastati mänguvahendite alune liivapinnas, vahetati puidust tugipalgid, kinnitati  kaldtrepile liistud, kinnitati ronimisköied, värviti üle  ja immutati puiduõliga mänguvahendid.

Talgute korralduse õppetunnid

Info oli piisav ja etteheiteid pole.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna prügikasti paigaldamine ei toimunud, sest prügikast polnud veel päris valmis, siis järgmise tööna on vaja see ära teha. Lisaks avastasime, et kaks posti tahab veel väljavahetamist. Nende töödega saavad hakkama mõned inimesed ja suurt talgut selleks vaja pole korraldada. Samas avaldati arvamust, et võiks järgmisel aastal veel midagi ära teha. .

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime kive ja prahti, ja avastasime sügavamalt kaevates, et kaks tugiposti vajavad veel väljavahetamist.
Lisaks tõdesin, et paljud lapsevanemad siiski ei soovinud oma laste heaks mänguväljakut korda teha. Oleks võinud olla rohkem vanemaid arvestades, et mänguväljkaul käib päris palju lapsi. .

Noored ise olid väga tublid ja tegutsesid usinalt.

Põltsamaa lossi talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti kokkulehed ja muu praht lossikompleksi ümbrusest  ja hoovist, parandati istumispinke, puhastati konvendihoone keldrit vanast ehitusprahist, anti vanadele kampsunitele uus elu ehk võeti taaskasutusse.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Korraldada uusi talguid lossikompleksi korrastamiseks.

Mida leidsid talgutelt?

See oli positiivsete emotsioonide päev, kõik osalejad tegid tööd mõnuga. Käsitöö tegijad ehk vana kampsuni taaskasutusse toojad said uusi nippe, mõtteid, ideid.

Jaagu talu heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kasvuhoone, mis lubatud, sai tehtud. Naispere käis surnuaias haudu korda tegemas. Kahe talu kartul sai maha pandud ja kõik lillepeenrad rohitud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus kenasti. Nähtavasti ka seepärast, et eelmise aasta kogemus oli juba ees ja kõik teadsid, mida oodata.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jälle. Eelmisel aastal saime paar korda ka suvel jooksvalt laste pered kokku, et midagi ühiselt talus ära teha. Varem sellist asja nii regulaarselt pole toiminud.

Jõgeva linn puhtaks!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Jõgeva Gümnaasiumi territoorium sai Alo Mattiiseni päevadeks puhtaks

Talgute korralduse õppetunnid

Veotiim võiks kokkulepitud kellaajast kinni pdada

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kõiges saab kokku leppida, kui inimesed oma vahel kokku viia

Mida leidsid talgutelt?

Koostöövalmiduse

Jõgeva linn puhtaks!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati puhtaks tänava äärne võsaalune

Talgute korralduse õppetunnid

Liigiti kogumine kohe töö alguses välistab laadimiseelse sortimise

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Linnas olevad looduslikud haljasalad tuleb viia seisukorda, mis välistaks prahi kogunemise

Mida leidsid talgutelt?

Rõõm noortest ja nende koostöövalmidusest

Jõgeva linn puhtaks!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati I Naiste Tantsupeo toimumiskoha ja selle ajutise parkla ümbrus

Talgute korralduse õppetunnid

Pikkadel lõikudel peaksid olema kottide väljakandjad eraldi tiim tiimi sees

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tormimurd ja võsa tuleb ära koristada juba enne lindude pesitsusperioodi, TÄ-le jääks siis vaid väiksema ja kergema osise koristus

Mida leidsid talgutelt?

Üllatus, et naiste tantsupeo korraldajad tulid oma tiimiga lausa:)

Jõgeva linn puhtaks!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati ja anti parem ilme linlaste köögiviljamaade äärtele

Talgute korralduse õppetunnid

Uute objektide puhul peaks arvestama samal päeval ka tehnikaga koristamise võimaluse loomisega, kuna iial pole teada, kui suur on tegelik rämpsuhulk

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kokkulepe selles, et kasvumajad jms tuleb lihtsalt ära keelata aladel, mis on ajutiselt kasutusse antud

Mida leidsid talgutelt?

Palju häid ideid

Jõgeva linn puhtaks!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati jõeäärne ala

Talgute korralduse õppetunnid

Suurkuhjad peaksid olema koristatud nende leidmise aastal

Mida leidsid talgutelt?

koostöö- ja abivalmiduse

Jõgeva linn puhtaks!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Veeti autorehve jäätmejaama ja prügiveotiim laadis ning vedas kogu koristatu segaolmejäätmemassi prügilasse

Talgute korralduse õppetunnid

Hästi läbimõeldud logistika on edu pant

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teha Ära!:)

Mida leidsid talgutelt?

Rõõm algatusvõimelistest inimestest ja juurdetulnud vabatahtlikest (koos autodega tulid, ise!)

Tabivere mõisa pargi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti mõisa pargis lehti, tükeldati ja veeti välja tormimurtud puid, korjati oksi ja võeti maha võsa, likvdeeriti kunagse laululava vundamenti. Mõisahoone kunagisele asupaigale paigaldati nfotahvel,

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli väga OK!

Mida leidsid talgutelt?

Palju häid emotsioone ja teadmine, et inmesed on head, sai kinnitust!

Adavere koristuspäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Mõisapargialune sai okstest ja prahist koristatud, teeääred riisutud.
Pargi tänaval sai piiratud kibuvitsapõõsas, mis takistas tänaval liiklust.
Vaba Aja Keskuse plats ja laste mänguväljaku ümbrus riisututud-koristatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Tööd tegema tulevad ikka needsamad inimesed, kes alati on valmis oma abikätt ulatama...
Teeme Ära meeskond teeb tublit ja tänuväärset tööd- AITÄH TEILE!!!
Selle aasta talgupäeva kuupäev oli natuke paha, sest paljud inimesed, kes muidu oleksid meie ettevõtmisel kaasa löönud, olid sunnitud võõrustama juba kojutulnud lapsi- oli ju pühapäeval emadepäev! 

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Adavere Mõisa Selts korraldab tihti talgupäevi- kui ikka näiteks mõisapargialune on väga käest ära läinud, siis tuleb minna tööle jms.

Mida leidsid talgutelt?

Leide meie talgupäeval ei olnud, sest tegemist oli tuttavate, kogukonna inimestega.