Üldised küsimused


Millised talgud sobivad? Mida saab talgute korras ära teha?

Igaüks võib ise otsustada, mis just tema kodukandis või lihtsalt südamelähedases paigas tegemist vajab. Sobivad kõik talgud, mis inimestele korda lähevad. See võib olla vajadus korrastada räämas parki, haljasala või kiigeplatsi, puhastada võsast ohvrikivi või vana mõisatall, teha suurpuhastus küla seltsimajas, istutada metsa või taastada võsastuvat pärandkooslust, koristada prügi või lõhkuda puid. Piiranguid sisuliselt ei ole, kui leidub eestvedajaid ja osalejaid, siis järelikult väärib Ära Tegemist.

Kes võib talguid korraldada?

Kõik, kes soovivad. Talgute korraldaja võib olla iga eestimaalane, ühing või sõpruskond. Muidugi ka ettevõte, omavalitsus või riigiasutus.

Kes on talgujuht?

Igal talgul peab olema talgujuht (suuremal talgul võib olla ka mitu). Talgujuht seisab hea talgute ladusa korralduse eest talgupäeval. Talgujuht annab talgulistele teada kuhu tulla ja mida kaasa võtta, juhendab kohapeal töid ning vaatab, et kõigile jaguks tegevusi. Kõige paremini sobib talgujuhiks muidugi talgute korraldaja või talguobjekti omanik ise, kuna on asjadega kõige paremini kursis. Kui oled korraldamas mitmeid talguid või suurema osalejate arvuga üritust, kutsu (kaas)talgujuhiks mõni oma sõber, tuttav või üleaedne. Talgujuht peab olema täisealine.

Tahan korraldada talguid aga mul pole ideed?

Soovitame rääkida oma sõpradega ja kodukandi inimestega, ühiselt tuleb kindlasti mõtteid, millele oleks tarvis käsi külge panna. Vahel võib mõni nõu varuks olla ka Teeme Ära maakonna koordinaatoril.
 

Kuidas katta talgute kulud?

Kas kulusid katab ka Teeme Ära?

Keskset eelarvet talgute korralduskulude katmiseks Teeme Äral ei ole. Seega tuleb hakkama saada kohapealsete jõududega. Kui kavandatavad talgud eeldavad rahalisi kulutusi, tasub uurida kohaliku omavalitsuse või ettevõtete võimalusi toetamiseks. Sageli võib olla mõttekam otsida hoopis mitterahalist toetust, näiteks vald võib saada aidata prügiveoga, toitlustusettevõtja või tootja aidata talgulauda katta või mõni ettevõte pakkuda töömaterjale või laenata tööriistu. Kohalik jahiselts või puhkemaja võib olla nõus talgulistele peale tööd sauna kütma.

Milliseid ettevalmistusi pean talgute korraldamiseks tegema?

Korraldamiseks oleks vaja esmalt läbi mõelda tehtavad tööd, vajalikud tööriistad, paras osalejate arv ning töödega kaasnevad kulutused ning võimalused neid katta. Kui ei ole teada, tuleb kindlasti uurida, kes on talguobjekti omanik ja kas objekt on muinsus- või looduskaitse all. Selles osas saab Sind vajadusel aidata Teeme Ära maakonna koordinaator. Talguideest tasub kindlasti rääkida oma sõprade-tuttavatega, Sinu küla või linnaosa elanikega ning kutsuda neid kaasa ühiselt korraldama.