Sellele lehele on koondatud kasulikud nõuanded talgujuhtidele. Loe ja jaga infot ka teistega.

Maa-ameti geoportaalist http://geoportaal.maaamet.ee saab objekti aadressi või katastritunnuse järgi leida, kas maatükil on looduskaitselisi või muinsuskaitselisi piiranguid.

Looduskaitse all oleva objekti osas võta kindlasti ühendust keskkonnaameti kohaliku regiooni töötajatega.

Kui plaanid talgutel võsatöid, loe siit, kuidas linde mitte häirida.

Riigimetsas või RMK maal asuva objekti puhul võta ühendust RMK kohaliku töötajaga.

Nii puude mahavõtmine kui ka võsa lõikamine tuleks kooskõlastada kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistiga, sest igas omavalitsuses on selliseks tegevuseks kehtestatud kord.

Kui mistahes lõkke läbimõõt on suurem kui kolm meetrit, tuleb selle asukoht ja tuleohutusmeetmed kooskõlastada kohaliku päästekeskusega. www.rescue.ee.

Kulu põletamine on keelatud alates lume sulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni – siis on looduses tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut www.emhi.ee.

Vanade hoonete lammutamisel tuleb olla väga tähelepanelik, kui hoones leidub asbesti. Asbesti sisaldav materjal iseenesest inimesele kahju ei tee, ohtlik on sissehingatav asbestitolm. Nõuanded www.asbest.ee.

Talgute käigus tekkinud või kogutud prügi käitlemine tuleb juba enne talguid läbi mõelda. Kokkukorjatud prügi tuleb talgute järel kindlasti viia selleks ettenähtud kohta Lisainfot prügi käitlemise kohta http://www.envir.ee/625.

Juhul, kui talgukoht eeldab liikluse ajutist ümbersuunamist, võta ühendust kohaliku konstaabliga www.politsei.ee.

Muinsuskaitseameti koduleht www.muinas.ee, maakondade muinsuskaitseinspektorid.
Talgutest mälestistel loe lähemalt siit!