Töötukassa talgud 06.05.2011 Meelespea lasteaias

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pesime ära lasteaia aknad ja riisusime õueala.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi korraldatud ja meili teel jagati igati asjalikku infot. Väga head olid ka kuulutuse ja tänukirjade plangid!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Otsustasime ka järgmisel aastal kindlasti koos midagi vahvat ära teha.

Metsanurme mõnusaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

- Puhastati Metsanurme peatee (Kasemetsa tee) ääred talveprahist
- kaeti Rehvimaja (tulevane loodusmaja matkaraja lõpus) mullapinnase ja murumätastega, korrastati ümbrus
- korrastatai matkarajal olev jõeäärne ujumiskoht: paigaldati puidust istmed, taastati riietevahetusonn, heakorrastati ümbrus
- taastati tuletõrjeautodele ligipääs jõele: langetati ettekasvanud puud, mis veeti lõkkepuudeks matkaraja puhkekohta

Talgute korralduse õppetunnid

Olime sel aastal ise paremini ette valmistunud, mõtlesime konkreetsed tööd ja objektijuhid läbi; korraldus sujus. Tundus, et inimestele meeldis konkreetne töö ja silmaga nähtav tulemus. Väga tore oli, et tuldi kogu perega, ka väiksemad lapsed lõid jõudumööda kaasa! Kohalikud elanikud olid lahked abi pakkuma tööriistade osas- kui arvati, et midagi oleks veel vaja, mindi kodust tooma.
Teeme Ära kommunikatsioon toimis sel aastal väga hästi- õigel ajal õige annus õiget infot! AITÄH!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Langetatud puud saetakse matka puhkekoha lõkkepuudeks; ujumiskoha mänguplatsi ümber külvatakse muru.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin VEELKORD kinnitust teadmisele, et koostegemise rõõm, heatahtlikkus ja sõbralikkus pole kuhugi kadunud. Talguliste tänu talgute korraldamise eest kostus mitmest suust, ühine rõõm ühiste kordasaatmiste üle!
"Leidsime" juba enne talguid registreerunute nimekirjast ühe toreda sõpruskonna noori inimesi, kes tulid kokku mitmest Eestimaa paigast (Tartust, Viljandist, Roelast). Kui küsisin, et miks said valitud just meie talgud, vastasid nad rõõmsalt, et see oli loterii - juhuvalik, millega nad talgute lõpus väga rahul olid. Ja meie talgukorraldajatena tundsime tõsist rõõmu nende suure tööpanuse üle!

Vanahoone lõhkumis talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Vanade kuuride lammutamine,puitjäätmete ladustamine,kuuride koristus,kuuride lammutamise tagajärjel pinnase silumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus suurepäraselt ja talgulised olid töökad ja võimekad.
Linn või Keskonnaamet oleks võinud ajutise konteineriteplatsi teha.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Aitame tänaseid talgulisi võimalusel vastu ja annan alaliselt kahele talgulisele stabiilselt tööd.

Mida leidsid talgutelt?

Vana lammutamisega leidsime huvitavat vanavara.
Tore oli tõdeda,et töö- ja aitamisetahe ei ole kadunud.

Lahinguvälja mälestuskivi ümbruse koristamise talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati Lahinguvälja mälestuskivi ümbrus. Riisuti kivi ja raudtee vaheline ala kulust puhtaks, korjati ära praht. Piirati võsa, et kivi oleks ka rongist hästi nähtav. Lillepeenar mälestuskivi ees rohiti puhtaks, kaevati läbi ja istutati 100 võõrasema taime.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute registreerimisega ja kampaaniaga võiks alustada hiljem. Liiga varase reklaamiga harjutakse ja ei panda enam õigel ajal tähelegi. Nagunii suurem osa inimesi ei registreeri varem, vaid talgutele tuleku otsus tehakse viimasel minutil. Ise sain targemaks, et pole mõtet koristustalguid registreerida, kui lumi on veel maas - ei saa aru, mida tegelikult teha vaja.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Edaspidi vajab jälle pidevat tähelepanu Kehra jaamahoone ümbrus. Praegu pole seal raudtee remondi tõttu otstarbekas suurt midagi teha.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin, ja mitte esimest korda, et MTÜ Kehra Raudteejaamal on palju toredaid sõpru, kes iga kell on valmis aitama ja kaasa lööma.

Käsimisjon Tallinnas

Millised tööd talgutel ära tehti?

Telgutel tehti:
 14 pärlitest inglit ning oinas ja hiir :)
 9 vildist südamekujulist külmkapimagnetit
 1 kuumaalus

Talgute korralduse õppetunnid

Tore oli see, et sai oma projekti talgute raames uutele inimestele tutvustada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jah.
Lepiti kokku, et kuu aja pärast võiks taas kokku saada ning midagi taas koos teha.

Mida leidsid talgutelt?

toredaid inimesi :)

Viimsi kultuurielu arengu mõttetalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tehti päris mitu tundi mõttetööd ja pärast tehti igaks juhuks ka päris tööd -  Rannarahva Muuseumi ümber ei seisa enam ühtegi vana, kuivanud ja ohtlikku puud. Tekkis päris mitu väga põnevat ja head ideed, mille tulemusel peaks Viimsi poolsaarest saama parem paik kohalikule elanikule ja põnevam paik turistile.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis nagu vaja, inimesi tuli külll ehk oodatust vähem aga tundub, et füüsilise töö talgud ongi populaarsemad, kui mõtlemine.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Juunis toimub Viimsis ärksate inimeste mõttekoda, et anda uus hoog ja suund kultuurielu arendamisele ja edendamisele, oma "märgi" leidmisele. Eesmärk on kaasata nii palju kohalikku aktiivset elanikkonda, kui võimalik, et ühisest arutelust sünniks mitte lihtsalt häid vaid suurepäraseid mõtteid.

Kostivere aleviku talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastasime jõe kallast (riisusime lehti, korjasime klaasikilde, saagisime maha ja viisime pargist ära talvetormidest räsitud ja maha murdunud puud).

Talgute korralduse õppetunnid

Registreerumine kodulehel algas liiga hilja - jõudsime juba enne aleviku kodulehel regsitreerimisega alustada :)

Mida leidsid talgutelt?

Mina leidsin talgutelt hea annuse positiivset emotsiooni - nii palju kohale tulnuid aleviku inimesi, kes hoolivad oma kodust ja selle ümbrusest! Hea muusika, mõnus seltskond, maitsev talgusupp ja ühistegemine  - mis sa hing veel oskad ihata :) Suur-suur tänu kõikidele Kostivere talgupäeval osalenutele ja parimad tervitused kõikidele talgulistele üle Eesti!

Talgupäev Ardu Avatud Noorte Õues

Millised tööd talgutel ära tehti?

Algselt oli plaanis teha heakorratöid aga meie usinad noored olid Noorte Õue juba enne talgupäeva korda teinud. Seega otsustasime täna kiviktaimla kasuks. Ühisele talgupäevale, mil rajasime kiviktaima, eelnesid kaks väiksemat talgupäeva- mulla ja kivide toomine sündmuspaika.

Talgute korralduse õppetunnid

Minule meeldis väga korralduslik pool. Asjalikku infot talgupäeva kohta tuli talgujuhi emailile piisavalt. Väga meeldejääv oli telefonikõne staabist, mis rõõmustas talgulisi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kiviktaimlat tuleb kindlasti laiendada. Järgmised talgupäevad Noorte Õues toimuvad 2011.a. juunikuus.

Mida leidsid talgutelt?

Mina leidsin talgutelt elurõõmu, mis varjutab halli argipäeva.

Jannseni pargi koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korjati parkmetsast erinevat olmeprahti ja veeti tee äärde hunnikusse murdunud oksad

Talgute korralduse õppetunnid

Viimasel päeval tuli Teilt meile, mis kordasid aina ühte ja sama. See hakkas tegelikult segama, sest oli ju vaja vaadata ja siis nentisid, et juba tead seda. Ajaressursi raiskamine.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Vara veel ideid eksponeerida, täna ainult visioon.

Mida leidsid talgutelt?

Toredaid inimesi. Vahva noormehe, kes oli tõesti ülitöökas- kusagil on vanemad, kes peaksid ordeni saama selle eest.

Ämari sissesõidu teeäärte puhastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati prügist teeääred Keila-Haapsalu mnt. ristist kuni Ämarini. Ämaris puhastati kinnikasvanud teeääred - äärekivid toodi mulla alt välja. Saadud mullaga täideti haljastustel olnud lohud. Likvideeriti aastaid pilku püüdnud peenkruusa hunnik, mis kasutati ära sõiduteedel olnud lohkude täiteks. Koristati Ämaris olnud ühe viiekordse maja ja sissesõidu tee vaheline mets prügist-seal oli väga palju prügi. Ühe viiekordse maja eesine tehti ilusti korda- võeti maha mõned puud ja põõsad, kohendati haljastust. Mõni vedelenud väike paneel sai omale rakenduse-prügikonteineri aluseks.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna konkreetsed talgud korraldati ilma suurema eelneva ettevalmistuseta, siis tulevikus plaanitakse teha korralik eeltöö. Õppetunniks järgmisel korral võiks hoolimata ilusast ilmas olla jalas ikkagi kummikud, kuna osa teeäärest oli vee all ja sinna ei pääsenud keegi ligi. Ei tulnud keegi selle peale, et palju oli klaasikilde ja neid prügikottidesse ei pane - teevad kotid katki. Ehituspraht - paneelid, telliskivid, selle jaoks oleks vaja olnud tellida prügikonteiner.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lepiti kokku, et järgmised talgud tulevad suurejoonelisemad - hakatakse varem planeerima, kirjutatakse projekt raha taotluseks.
Ämaris on palju teha!

Mida leidsid talgutelt?

Emotsioon, seltskond, millegi ärategemisetahe oli suurepärane.

Teeme Pärispea Pundis Päris Puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

külaplatsi korrastamine (võsalõikus, niitmine, riisumine, prahi põletamine)
välilava immutamine puidukaitsevahendiga
matkaradade korrastamine
seltsimaja muuseumiruumi ja raamatukogu inventari pakkimine (ruume hakatakse rekonstrueerima)

Talgute korralduse õppetunnid

see plakat, mida sai ise täita - sinna ei mahtunud üldse informatsiooni ja meie seda kasutada ei saanud
talgusupp oli väga maitsev!
eks pigem korralduslikud kommentaarid on meile endale: registreerunuid oli ca 6 aga kohaletulnuid 7-8 korda rohkem. Seega registreeruda väga ei taheta aga talgutele tullakse ikka. Ja kogu aeg peab talgujuht silma peal hoidma, et ei oleks talgulisi, kellel ei ole mingeid ülesandeid - kahjuks siis jäävad nad niisama passima ja kuigi nende ümber on silmaga nähtavat tööd küll, tuleb neid ikkagi juhendada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Eks ideid on alati rohkelt ja erinevaid, oleks hea, kui mõnegi ellu viime. Nt piirata külaplats korrektselt kividega ja teha aed. Kivid on olemas ja vedelevad niisama ühes servas hunnikus.

Mida leidsid talgutelt?

Kohaletulnute seas oli inimesi, kelle osalemist polekski oodanud - see oli meeldiv üllatus.

Mina vean talguid koos elukaaslasega - ja koostöö on imeline. Seega iga kord on minu talgutel sõpru, õnne ja armastust.

Heateo festival

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pandi kasvama HEATEO PUU ja jagati ligi 800 selle puu vilja e.heategu

Talgute korralduse õppetunnid

Soea suhe ilmataadiga ja 50% õnnestumisest juba olems!

Mida leidsid talgutelt?

Palju erinevaid võimalusi kuidas aidata abivajajaid

Haljava mõisapargi koristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti lehti, lõigati võsa.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära aktsioon toimib minu meelest sellisel kujul väga hästi:))

Klooga korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristus ja heakorra tööd, üle terve Klooga

Talgute korralduse õppetunnid

Rohkem võiks konteinereid olla, kuna prügi hulk ületas kordades konteinerite mahu.

Mida leidsid talgutelt?

Hea pool oli see et palju oli inimesi kes ühinesid talgutega poolel teel ja tegid oma tööd südamega.

Vääna Mõisapargi talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

laasiti langenud puud, põletati oksad ja saeti  tüvedest pakud

Talgute korralduse õppetunnid

kõik toimis ladusalt

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkutalgud teha sügisel

Mida leidsid talgutelt?

rõõmu koos töötamisest ja tehtud tööst

Külaplatsi korrastustööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti Külaplatsi, külvati muru, lakiti külaplatsi toole ja laudu.

Talgute korralduse õppetunnid

Väärikas ettevõtmine

Teeme talgusuppi Laulasmaa moodi

Millised tööd talgutel ära tehti?

Peakoka juhendamisel õpiti valmistama  kolme sorti kanasuppi: tradistsiooniline kana-klimbisupp, kana-püreesupp ja eksootiline kanasupp kookospiimaga. Valminud suppidega  toitlustati Lohusalu Külaseltsi talgulisi, kes töötasid õues.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus väga hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Otsustasime sügisel valmistada talgute korras midagi maitsvat Laulasmaa Kooli lastele.

Mida leidsid talgutelt?

Aitäh toetajatele : Keila Selver, Laulasmaa kauplus ja Laulasmaa Kool.

Rehe küüni ümbrus korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati sügisel istutatud kuuseistikuid, mida oli talv räsinud, meil oli abiks Saku Tehno traktor, millega sai tehtud pinnase planeerimise töid, et saaks suvel seal korraldada Saku valla jaanipäeva. Nii sai valmis ka lõkkealus.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus normaalselt, inimesi oleks võinud olla rohkem. Kui oleks võimalik, siis võiks tulevikus mõelda ka üldisele keha kinnitamise ja janu kustutamise peale.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Küüni ümber jätkuvad tööd terve suve jooksul.

Tallinna Lasteaed Rabarüblik õueala korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

1. kompostikasti ehitus biojäätmetele 2. uue liivakasti ehitus 3. lasteaia õuealal olevate mänguväljakute ülevärvimine, parandamine (sh ühe kiige platsi rekonstrueerimine) 4. ohtlike/kuivanud puuokste mahasaagimine 5. kahe heki istutamine (siberi kontpuu & tuhkpuu) 6. akende pesemine 7. riisumine 8. pinotexiga puidupindade ülevärvimine 9. evakuatsioonitrepile roostetõrje tegemine 10. lillepeenarde rohimine /uuendamine 11. väikese kiviktaimla rajamine 12. õunapuu istutamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Edaspidi (järjepidevalt) võiks talgupäev lasteaias traditsiooniks saada.

Mida leidsid talgutelt?

Mõned tublid inimesed, kel oli samuti mahti / võimalust / aega tulla välja, et üheskoos midagi laste/lasteaia heaks teha.

Lehiku tee ümbruskonna koristamine prügist

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehiku tee 9 maja ümbruskonna ja maja kõrval oleva kastanisalu ja Merivälja teeni kulgevate kõnnitee äärte puhastamine prügist, peamiselt kile- ja plastikpakendidest

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgud olid väikese osavõtjate arvuga seetõttu, et ma ei pannud maja trepikodadesse kuulutusi välja, sest selgus, et kastanisalu ei ole enam sotsiaalmaa e linnamaa, vaid see on müüdud eraisikule ja see koristati suuremast prügist puhtaks enne 7maid
ja et eelmisel aastal sai tehtud suurem koristustöö ära, siis sel aastal oli tööd palju vähem

Trügi Prügi

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristustööd Harkujärve piirkonnas, täpsemalt- Järvekalda teel, Ventri teel, Hoburaua teel, Kiriku teel, Alasniidu Teel, Sütemetsa teel, Alasniidu Seltsi sotsiaalmaal, kraavid ja teeääred ja Harkujärve kallas.

Talgute korralduse õppetunnid

Tellida tulevikus väiksem prugikonteiner.Uut prügi ei teki enam nii palju peale kui eelnevatel aastatel.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Prügi oli oluliselt vähem kui eelneval kolmel aastal ja ka osavõtjaid oli vähem.
 Tulevikus võiks rohkem heakorrastuses panustada omaniku kohustusele oma territoorium puhtaana hoida. Kasutada K.O.V. selleks otstarbeks loodud üksust selle kohustuse rakendamiseks.

Mida leidsid talgutelt?

Ilus ilm( erinevalt kahest eelmisest aastast), hea seltskond ja lõpuks hea meel silmaganähtavast tulemusest.

Vääna-Jõesuu kandi külade talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristame prügist kandi piires avalike teede ääred(ka Klooga mnt ääred), Vääna-Jõesuu ranna ja Vääna jõe vahelise ala,Vetelpäästehoone ümbruse, Hiie tee ääres asuva spordiväljaku territooriumi. Klooga mnt ja Vääna jõe vahelist metsaala koristasime nii palju, kui aeg ja prügikonteinerite maht lubas. Kokku sai korjatud 28-29 m3 prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskond tegi hästi oma tööd.
Järgmine kord võiks ehk rohkem üles kutsuda firmasid talguid toetama.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

leidsime, et metsaala peaksime ka edaspidi talgute korras aastatega sinna "kogunenud" prügist "vabastama", sest need vanad prügihunnikud ei kao metsast kuhugi, kui me ise neid sealt ei likvideeri(võivad veel kasvama hakata...).

Mida leidsid talgutelt?

Lisaks heale emotsioonile sain kinnitust tõele - ainult ühtsuses peitub jõud!

Voose külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastati Luurimäe matkarada mahalangenud puudest ja võsast ning koristati külaplatsi ümbrus võsast.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis.

Mida leidsid talgutelt?

Talgud kinnitasid külarahva ühtsustunnet.

Tihase Lasteaia kevadtalgud 2011

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisusime majaümbruse,istutasime istikuid ja taimi. Värvisime pinkke,liivakaste,kuuriseinad,laua, ronimiskummid. Kuuriseina k6rvale sai tehtud lillepeenra puidust ääred.

Talgute korralduse õppetunnid

K6ik toimis väga hästi, juhendid olid selged.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuleb korraldada kiiresti uued talgud Lasteaiale!

Mida leidsid talgutelt?

Uusi toredaid tuttavaid.

Tagadi küla Koosi kivid

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kolmest kivide kogumikust puhastati  üks osa võsast.
Küla teede ääred koristati prügist.

Talgute korralduse õppetunnid

Kodulehel ja e-posti vahendusel saadetud viited erinevatele ametkondadele olid heaks abiks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal puhastame võsast järgmised kivide kogumikud.

Mida leidsid talgutelt?

Üks talguline, kes juba aastaid külas elanud, üllatus, kui sai teada, et meie külas on rändrahnud, mis on pealegi veel looduskaitse all.

Ussivälja ohvriallika heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Okste saagimine ja korjamine.Prahi korjamine allikast ja ümbrusest.Riisumine.Pool autokoormat prahti.

Talgute korralduse õppetunnid

          Viimasel õhtul oli äraütlejaid,kellega ma järgmine kord ei arvesta.Ei lähe luurele nendega! Sellega oli mul oma üksikpensionäri rahakulu 13,90 eur,mis on suur põnts.Küsisin korraldusmeeskonnalt,kas tsekkide alusel seda tagasi saab,aga mulle ei vastatud!Järgmine kord võtku igaüks esmaabipaun kaasa!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

  Iga aasta korraldan talgud ja kuupäeva suhtes saab ka erandit vajadusel teha.Aitäh! selle eest.Sain selgitada ka ühele korteriühistule kui asjalik on talguid teha,mille tulemusena sain sõimata! Aga siiski jäi mulje,et minu abiga nad teevad tulevikus talgud.

Mida leidsid talgutelt?

      Kui neli tundi pingsalt oli töötatud,oli lõunapaus hernesupiga ja oma küpsetatud seemneküpsistega.Loomulikult mängisin pilli allikale ja laulsime.
   Siis äkki 2m kaugusel meist tuli linavästrik kümblema allikasse.See etendus kestis päris kaua ja varem 20 aasta jooksul ei ole ma sellist rituaali näinud!
   Väga tublit tööd tegid kohalikud Jürist:Anne-Mai Timuska ja looduses entusiast Ülo Pless.

Kolgaküla talgu- ja laulupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgutel korrastati Liiapeksi-Loksa maantee ääri, Kolgaküla väljal koristati ära mahalangenud puud, pesti ära Kolgaküla rahvamaja aknad ja uksed, riisuti rahvamaja aeda, tehti korda lõkkeplats ja pandi valmis lõkkematerjal jaanituleks.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talguid on meie külas tehtud juba palju aastaid. Sel korral pakkusime esimest korda talgulistele pärast tööd ka meelelahutust - esinesid kohalikud koorid. Ürituse käigus tekkis idee, et võikski juurutada traditsiooni, et igal kevadel oleks pärast talguid ka kooride kontsert.

Mida leidsid talgutelt?

Palju häid emotsioone, näiteks rõõmu, teotahet, kokkukuuluvustunnet ja uhkust oma küla ja selle hakkajate elanike üle.

Talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgute käigus korrastati ja riisuti lehtedest ja okastest puhtaks suur hulk Vabaõhumuuseumi terriooriumist; eemaldati oksad ja moodustati tuulekoridor ümber hoidla; puhastati metsaalust maha kukkunud ja murdunud okstest; tõsteti, täideti ning planeeriti ekspositsiooniis asuva Härjapea talu õueala, kuhu veeti muld ja valmistati ette pinnas murukülvamisek.

Talgute korralduse õppetunnid

Üldiselt toimis kõik kenasti, ilm oli imeline, töötegemise aeg piisava pikkusega.
Teeme Ära meeskonna tööle - võibolla oleks võinuud olla natuke varem valmis tänukirja planketid ja järgmise aasta kevadtalgu - Teeme Ära! kuupäeva võiks varem avalikkuse ette tulla, mina mingist inertsist näiteks arvasin, et ka sel aastal on Teeme Ära talgud 1. mail. 

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna EVM Sõprade Selts teeb talguid ka sügisel, siis paljud talgulised tundsid selle vastu huvi ja nii sai kokkuleüitud, et kõik need talgulised, kes juba teist aastat muuseumis abiks olid kutsume seekord ka oma sügistalgutele.

Mida leidsid talgutelt?

Ma pole ise kunagi midagi tagutelt otsinud, aga olen saanud tegelikult väga palju positiivset energiat. Tõsi on, et talgukohana on Eesti Vabaõhumuuseum mugav koht, paljud meie talgulised on just meie oma naabrid lähemalt või kaugemalt. Mis mulle väga meeldib on see, et seekord nt. osales meie talgutel Lasnamäe Gümnaasiumi 10 klass ja noored tõesti tegid kenasti ja rõõmuga tööd. See oli väga rõõmustav.Samuti tegid tubli tööd. Samuti Sotsiaalkeskuse venekeelt kõnelevad noored.  Juba eelmine aasta rääkisin paljude venekeelt kõnelevate nimestega, kes varem kunagi polnud muuseumis käinud kui tulid talgutele ja loodan, et nad on muuseumi külastanud ka hiljem, ehk siis tegelikult see kahe  kogukonna lõimumise koht ja punkt, mis toimibki just ühiselt midagi ära tehes. Küllap talgusuppi süües ka mõned kontaktd vahetati ja lepped sõlmiti...

Muuga heakorrapäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati 10m3 "kultuurkihti"

Talgute korralduse õppetunnid

Kui tegemist on koristusega, siis soodushind prügilatega.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Muuga aedlinna heakorrapäeva traditsiooni alustamine :D

Lagedi Noortekeskuse talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lagedi Noortekeskuse ümbusest prahi koristamine, istumispinkide valmistamine, lillepeenra tegemine (rohimine, lillede istutamine, kividega ääristamine).

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis ilusti, meeldis, et Teeme Ära staabist helistati ja tunti huvi meie tegemiste vastu.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tekkis mõte täiustada istumiseks mõeldud ala lastele mõeldud atraktsioonidega.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin 100 % lubaduse täitmise - kõik noored, kes olid lubanud tulla, tulid ja tegid kõike suurima rõõmuga!

Kalmaja Kalju kiriku koristuspäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kalju kiriku koristamine ja akende pesu, Tetrmanni maja koristamine ja akende pesu, Kalju ja Soo tänava kirikukga piirnevate osade koristamine, Väiksemad parandustööd kirikus ja Tetermanni majas.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik kulges täiesti murevabalt.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemise rõõmu.

KÜ Uus-Tatari 9 koristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

koristati elamu kelder ja pööning prahist

Talgute korralduse õppetunnid

kõik toimis

Mida leidsid talgutelt?

kontakti majanaabritega

Risti kirikaia talgutööd Harju-Ristil

Millised tööd talgutel ära tehti?

Langetati ja saeti puid, koristati oksi, pügati hekki, riisuti jne jne.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis hästi :-)
Väikeseid korralduslikke apsakaid muidugi oli - mõni saag jäi saabumata, sest polnud selge, kes selle just ära toob jne.
Märksõna - kommunikatsioon.

Aitäh ka Teeme ära meeskonnale!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Risti koguduses toimuvad regulaarsed talgud 2 korda aastas juba aastakümneid.
Lisaks jätkavad mehed poolelijäänud töödega mais-juunis.

Mida leidsid talgutelt?

Rõõmu, indu, tuge.

Mareti asumi heakorratööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Mareti asumit piirav võrkaed sai korrastatud
Seni korrastamata haljasala sai tasandatud, muruseeme ja väetis pandud
Männiku karjääri ujumiskohad ja teerajad mareti asumist nendeni puhastatud prügist

Talgute korralduse õppetunnid

Vallavalitsused ei arvesta talgutega oma eelarves, talgute jaoks raha saamiseks peab nendele raha taotlema enne 01.oktoobrit eelmisel aastal.
Vallavalitsused ei tee omavahel koostööd, tuleb suhelda iga vallavalitsusega eraldi.
Riigi maadelt prügiveoga on probleeme, sest maaomanik ei taha prügi koristamises aidata.
Vallavalituse vastus, et "ärge minge metsa", kui ei meeeldi - tekitab arusaamatust elanikes.
Talgusid võiks ja peaks rohkem tegema, kui kord aastas - aitab ühendada inimesi
Talgutekohad võiks ära märgistada, et inimesed teaksid, kus neid peetud on (ehk ohjeldab see neid ka prügi ladestamast, kui näevad, et inimesed hoolivad)

Muraste - Loodus on kodus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati külaväljak, riisuti lehti, lõigati laste kegumäe juurest võsa. Lõigati puid. Tehti hakkepuitu. Korjati prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Minu meelest toimis kõik ladusalt.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lehtede kompostimisala tegemine lähenevaks hooajaks.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin ennast juhina- pandi mind proovile, loodan, et läbisin katse.

Telliskivi Loomelinnaku kogukonnaaia rajamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Nõukaaegsete betoonist taimekonteinerite tõstmine ja transport, taimekonteinerite täitmine mullaga, seemnete külvamine, istikute istutamine, kastmine.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskond jagas piisavalt informatsiooni ja toetust, registreerumise veebilahendus töötas väga efektiivselt.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Telliskivi Loomelinnaku territoorium on nii suur, siin jagub igalkevadel vabatahtlikele tööd.

Mida leidsid talgutelt?

Päikese ja hulgaliselt häid emotsioone

Kabelimäe talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tasandasime pinnast, puhastasime metsaalust

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus ja probleeme ei esinenud

Anija mõisapargi sättimine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati pargi alleel sirelihekk, koristati oksi ja prahti, lillepeenar mõisa ukse ees sai uue näo, lõigati ja kohendati õunaaia puud.

Talgute korralduse õppetunnid

Tublid olete!

Rehe küüni ümbrus korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lõkkeplatsi ettevalmistamine, kuuseistijute hooldamine jt. heakorratööd

Talgute korralduse õppetunnid

Tulevikus võiks mõelda ka talguliste keha kinnituse ja janu kustutamise peale

Vesiroosi lasteaia õueala korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Mänguvahendite värvimine, aia värvimine, uute atraktsioonide ehitamine, akende pesu tõstukilt, taimede istutamine jne

Talgute korralduse õppetunnid

Siin küsimuses on nüüd mitu tk koos, kas õppetunnid iseendale või Teeme Ära meeskonna tööle?
Isiklikus plaanis osutus suurimaks väljakutseks talgute mastaap - ca 45 inimest ja plaanis olnud keerulisemad tööd nõudsid üsna palju eeltööd. Õnneks leidus priitahtlikke talgujuhi abilisi. Mina näiteks ei ole värvimises väga kõva spetsialist ja ise poleks osanud mitmeid asju korraldada. Ma ei tea kui palju Teeme Ära raames värvimistöid tehakse aga kui seda siiski sageli ette tuleb siis võiks isegi mõelda koostöös mõne värvifirmaga mingi väikese juhendi tekitamise peale, firmale promo ja tegijatele abi. Talgutele registreerunutele võiks endale olla ka olemas võimalus liituda mingi töö tegijate grupiga, oleks palju lihtsam.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõned asjad jäid veel pooleli ja leppisime kokku et teeme asjad jooksvalt lõpuni.

Mida leidsid talgutelt?

Armastust ja elu mõtet ei leidnud, tänan küsimast. Emotsionaalselt oli aga kindlasti väga positiivne üritus.

Kehra linna koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati prügi linnas ning metsa all.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna tegime oma talgutele peamiselt reklaami Internetis, facebookis, siis oli osalejate hulgas peamiselt noored (17-25 aastased), mis oligi tegelikult meie eesmärk.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kõik osalejad väljendasid soovi ka järgmisel aastal sellised üritusel kaasa lüüa.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin kindlustunde, et inimesed ikkagi hoolivad.

Luige küla mets puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime Luige külas riigimetsa veetud prahti, enamus klaas, purgid - olmejäätmed seisnud seal kraavides juba väga kaua, osaliselt puud sissekasvanud.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud toimusid plaanipäraselt, RMK abil saime konteineri ja kotid, mida oli liiga vähe, kuna kaevates prahti järjest välja kraavist tuli seda ikka ja veel juurde. Osaliselt jäi prahti metsa kahjuks, kuna ei mahtunud lihtsalt ära. TEgime hiljem sööki ja arutasime küla ja valla asju.
Kui inimesed on kokku tulnud siis tasuks varuda suuremad konteinerid, enam prühikotte sest töö sai otsa varem, kui jaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Luige seltsi tegevuse arendamiseks, külakeskuse ühistööks. Palju leidsime mõtteid ühiseks tegutsemiseks ka edaspidi.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime mõtteid, et riigimetsamajand peaks aitama koostöös piirkonna inimestega metsad korda tegema, kuna on metsa aasta ja istutatakse küll uusi metsasi aga vanad on räämas ja võssa kasvanud. Meil on ilus mets mida kahjuks külastama minna lastega ei saa. Loodame abile ja RMK ning riigi koostöö soovile selles osas, et elanikel oleks võimalik käia metsas jalutamas, jooksmas või lihtsalt energijat laadimas.

Kolga-Aabla tantsuplatsi ja liivaranna koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talntsuplatsilt said lehed riisutud ja oksad kokku korjatud. Enamus jaanitule lõkkematerjalist on nüüd olemas.

Liivarand sai prügist ja adrust puhtaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Prügi utiliseerimine on probleemiks (plastik, kile jms).

Mida leidsid talgutelt?

Päevituse:)

Paunküla spordilaagri heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heakorratööd (lehtede riisumine, prahi koristus, võsa lõikamine, vana lauda lammutus).

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus vastavalt planeeritule, Teeme Ära veebipõhine abi tuli kasuks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lepiti kokku, et järgmisel aastal jälle.

Mida leidsid talgutelt?

LIhtsalt oli tore ilusa ilmaga kasulikku tööd teha, näha appi tulemas täiesti võõraid inimesi!

Vintse küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastati rannajoon Vihterpalu jõe suudmest kuni Kolviku ninani. Lisaks Kibru tee Vihterpalu mõisa juurest kuni Kolviku ninani. Kokku saime ca 15 suurt kokku prügi.
Lisaks korjasime maantee kraavist 5-6 suurt kotti sinna kellegi poolt visatud prügi (asukoht Vihterpalust Padise poole sõita mööda suurt teed ca 1 km).

Talgute korralduse õppetunnid

Oma lohakus oli, et jäi vallaga kokku leppimata hilisem prügi äraandmise kord ja koht, kuid saime ka selle jooksvalt lahendatud (valla prügikonteinerisse).

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuid oleme seda juba paar aastat teinud ning eks teeme ka järgmisel aastal.

Mida leidsid talgutelt?

Kohtusime  oma küla uute elanikega. Leidsime eest ilusa ilma ja rõõmsad talgulised.

Kulter-Eesti

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastasime Neeme külas asuva piirivalvekoerte surnuaia.

Talgute korralduse õppetunnid

Hetkel ei osaka midagi öelda.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kokkulepe oli kindlasti järgmisel aastal jälle kaasa teha.

Mida leidsid talgutelt?

Osalejad said väga ilusa ja positiivse emotsiooni osaliseks, sest korrastati täiesti unikaalne objekt.

Männi tee sissesõit, Saku (toimub 8. mai!)

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastasime metsaaluse prahist ja võsast, maanteeserva prahist, 200m kraavi ja lähiümbrust võsast. Kokku kulus töötegemiseks 6 tundi, tegijad sattusid hoogu ....

Talgute korralduse õppetunnid

Suuremad tööd võiks jagada etappideks, et jõuaks paremini need ära tehtud lõpuni.  Võsa lõikamisel näiteks peaks järjest hakkama ka ära vedama seda kohe planeeritud suurematesse hunnikutesse. Mingis sildid või viidad peaks tegema, et oleks näha kus on staap, ajakava ja tööde nimekiri välja kirjutada suurelt, kus saab süüa, ametlik lõpetamise aeg (et ka tänukirjad kõigile jagatud saaks) jms.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ideedena sai kokku lepitud, et paigutame puhastatud alale ka märgid (eramaa, videovalve , naabrivalve vms), mis aitaks ala edaspidi puhtamana hoida.

Mida leidsid talgutelt?

Mitmed talgulised, kes igapäevatöös kontoriinimesed, töötasid end vist küll päris tühjaks, kuid sellele vaatamata püsisid rõõmsad ja reipad. Armastust ei leidnud, see meil kõigil õnneks olemas, kuid kodutee on palju avaram ja ilusam :)

Talgud Toomkirikus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pesti puhtaks aknad ja põrandad, pühiti tolmust puhtaks pingistik, lühtrid, seinad, rõdu, kabelid ja raamatukogu.  Visati ära lagunenud vana mööbel.  Hoov ja kogudusemaja hoov riisuti, visati ära ehituspraht ja koristati kogudusemaja kuurid aastateks seisma jäänud kraamist.  10 m3 konteiner sai kenasti täis ja kuhja peale.
Peale talgusid söödi üheskoos ära 7 suurt kringlit ja kosutati keha kohvi-teega.  Talgud lõppesid ringkäigu ja ekskursiooniga kirikus ning kiriku moosekantide antud orelikontserdiga.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik ok.  Igal aastal tuleb midagi põnevat osalejatele eelmise aasta juurde mõelda.  Teeme ära koduka kaudu tuleb osalejaid kenasti, mis lubab igaks järgmiseks aastaks suuremaid väljakutseid planeerida.  Mittetulundusühingu esindajana võiks meeskond anda rohkem tuge sponsorite kaasamisel ja nendelt tasuta v odavamalt tarviasjade saamisel.  Muidu ok.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku, et väiksemaid talgutöid teeme edaspidi korra kuus eriti soojal ajal ja saame seeläbi oma majapidamist paremini korras hoida.

Mida leidsid talgutelt?

Rahulolu

Laulasmaa- koduküla kauniks ja puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Side tee  teepervede ja Laulasmaa rannaäärse metsaaluse koristamine rämpsust.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgutel oli kõik hästi korraldatud, kui teaks kuidas saab veel paremini teha - siis ka kindlasti teeks, kuid seni jääme inimlike võimete raamidesse.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?


Sai kokku lepitud, et enne Jaani võtame maha teeäärse võsa, millega RIIK hakkama ei saa

Mida leidsid talgutelt?

Negatiivse emotsiooni tõi see, et möödunud talgutel kord juba puhastatud ala on aastaga taas prügi täis loobitud, tõsi küll miite nii palju kui möödunud aastal aga siiski.
Positiivne on see, et toetajaid "tühja töö" tegijatele ikka leidub.

Tallinna Tõnismäe Reaalkooli talgud Hundikuristiku kaitsealal Kadriorus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Langenud okste koristamine, lehtede ja vana muru riisumine, prügi koristamine. Huviobjektide siltidega märgistamine. Siltide valmistamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik, mis plaanis oli, on õnnestunud teha.
Ettepanek messkonnale: anda varakult infot asutuste andmed, (regiooniti),  mis tegelevad prügi äravedamisega.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Luua linnas (pargis) veel siltidega märgistatud radasid näiteks puuetega või isegi pimedatele lastele.

Mida leidsid talgutelt?

Tohutult palju positiivseid emotsioone ja omavaheliste suhete värskendamist klassis ja lastevanematega, üksteise taasavastamine.

Raasiku Valla Peredele- Teeme Aruküla Perekeskuse Uued Ruumid Korda!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pesti aknad, seinad ja põrandad
Lõhuti vana mööbel välja
Mõranenud sein lükati kokku ja uus sein ehitati üles

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis tipp-topp!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et üks talgu tuleb veel augustis, mille käigus kolime ruumidesse mööbli ja värvime ning joonistame/kaunistame ruumide seinad ka. Kindlasti koos lastega :)

Mida leidsid talgutelt?

Esimene talguline Karin, tõusis juba kell 6 ja pani taigna kerkima, et siis mina, Õnnela kell 10 juba neli prisket kringlit saaks. Kogu kamp: Anu, Inga, Piret, Helen, Marit, Tiina, Marju ja ainus meesliige Tarmo ja väikesed tegijad Aron, Emma, Virsiinia, Robin ja mina Õnnela...
Pesid aknad, seinad põrandad, lõhkusid vana mööblirisu välja ja ka mõranenud sein lükati kokku. Tubli talgumees Tarmo tõi kohalikust ehituspoest mõned kipsitahvlid ja juba oli ka uus sein püsti...
Sai talgusuppi ja Pireti küpsetatud kodust leiba, kringleid ja kohvi..., sai kõvasti naerda ja lapsi kiita...
Talgut juhtisid tegelikult kõik ja... märksõnaks on "Rahulolu tehtust!"

Avamaa 20 KÜ talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime maja ümbrust, pügasime hekki, parandasime lipumasti, , pidasime mõttetalguid, grillisime, laulsime, tantsisime :)

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi korraldatud. Mulle meeldis väga see, et talgute staabist helistati ja küsiti, kuidas tunne on :) Tehke seda kindlasti ka edaspidi!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ehitame uue aia, istutame heki.

Mida leidsid talgutelt?

Hea tuju, toredad majakaaslased. Päikese ja rõõmu töö tegemisest.

Ardu saunatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Sauna ruumides tehti suurpuhastus, saeti ja laoti riita aasta jagu küttepuid, riisuti ja korrastati sauna territoorium ja langetati mõned puud, mis olid tormiga viltu vajunud ja hoonele ohtlikud.

Talgute korralduse õppetunnid

Tallinna ralli, Kose laat ja mootokross vähendasid kodanike osavõttu talgutest. Vaatamata sellele saime kõik tööd tehtud, tõsi küll plaanitust suurema ajakuluga. Kuid seda mõnusam tundus saunaleil.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmiste talgute kuupäev sai kokku lepitud.

Ilusa õuega suvele vastu

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kõnniteede äärestamine, muru riisumine, hekkide korrastamine-katkiste okste lõikamine, õunapuu istutamine, uue heki istutamine. Veel jätkuvad - lillepeenarde rajamine, liikluse märkimine ja keksukastide joonistamine lasteaia teedele - kuna hoovis oli väga palju rahvast,ei saanud värvimise töid asfaldile teha.Jäi tegemata sõimeaia ja liivakstide äärte katmine- ei saanud materjali.

Talgute korralduse õppetunnid

Tubli töö Teeme ära meeskonnal. Aitäh ! Väga vajaksime pinoteksi ja puiduimmutusvahendit järgneval aastal. Oma jõuga pole võimalik osta. Taimede osas head kokkulepped - eriti Vuti tänava Haljassaare aiand. Endale õppetunniks - enam on vaja labidaid - linnainimestel pole võimalik kaasa võtta.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lastevanematelt saime soovitusi kuidas võiks veel õueala sisustada.

Mida leidsid talgutelt?

Tore ühine õhtupoolik laste ja lastevanematega. Rõõm ühisest tööst ja ilusast õuealast.

Talgud Nõmme Spordikeskuses

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgutööd olid ära jaotatud piirkondadesse.

1. Hiiu staadion
2. Mustamäe hüppetorn
3. Liikumisrajad (alumine)
4. Liikumisrajad (ülemine)
5. Nõmme Spordikeskuse maja ümbrus

Talgulised riisusid, kaevasid, värvisid, korjasid prügi ja rookisid lund Hiiu staadionil.

Talgute korralduse õppetunnid

Minu isiklik õppetund oli, et ei tohi jätta kõike viimasele minutile. Plaanisin viimased pisiasjad veel korraldada reedesel päeval, kuid kahjuks jäi mu 5 aastane poeg haigeks ning selletõttu ei jõudnud talgulistele tänukirju teha. Talgutööd toimisid väga hästi ning inimesed olid väga motiveeritud.

Väga hea koostöö oli Nõmme Spordikeskusega, kellega planeerimine ja ürituse läbi viimine õnnestus suurepäraselt. Nõmme Spordikeskus pakkus talgulistele sooja sauna, töövahendeid ja juua ning Nõmme Sotsiaalkeskus võileibu ja puuvilju. Lisaks meie kinkis Laima meile 6 kasti küpsiseid ja Jalgpalli Liit tõi auhindadeks 3 jalgpalli, mille osalejate vahel ära loosisime.

Teeme Ära talgute meeskonna töö oli väga suurepärane ning aitäh teile info, abi ja koostöö eest. Edu ja jõudu teile järgmisteks talguteks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talguid korraldasin juba teist aastat ning kindlasti jätan alles talguliste kontaktid ning küsin talgulistelt veel ka e-posti teel tagasisidet.

Mida leidsid talgutelt?

Paljud talgulised ja ka mina talgujuhina saime lihtsalt hea tunde talgutelt, kuna saime midagi suurt ühes koos ära teha.

Paldiski Talgupäev 2011

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgute korras koristati Muula mägesid, Paldiski Nikolai kiriku ja õigeusu kiriku aedu, Nikolai Triik`i kodukalmistut, Peetri tänavat ning Leetse piirkonna metsaaluseid. Kokku koguti ligi 70 m3 prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis. Igal koristuspunktil oli oma juht ja see tagas kiire töö.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta on plaanis rokem rõhku panna metsaaluste koristamisele.

Mida leidsid talgutelt?

Nii mina kui osalejad said positiivse emotsiooni. Oli hea näha kuidas 160 inimest panustasid oma linna heaks. Hea oli vaadata kuidas noored tegid tõsiselt tööd ning neil oli kindel soov midagi ära teha.
Kõikide talguliste vahel loositi välja kruiis neljale Rootsi ja rohkelt muid auhindu.

Otsa-Mikko Koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koguti kokku 35m3 prahti ja ehitusjäätmeid, hulgaliselt kasutatud rehve, lammutati vana paat ja piirkonda toodud betoonist rajatis, puhastati 3 km maanteeäärt.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus plaanipäraselt.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mänguväljaku rajamine piirkonna lastele.

Sõeru piknikuplatsi ehitus ja korrastus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Välitualetile katuse ja seinte panek, tualetile istumisaluse ehitamine, kuuri ja väikevahendite korrastamine, liiklusmärkide paigaldus, võsalõikamine, suure ragulka ja märklaua ehitus, lõkkematerjali kogumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis kõik, ei oska midagi korralduslikku lisada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Eks ikka platsi edasine ehitus vabadel nädalavahetustel

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin taas vanad sõbrad üles.

Pirita terviseradade ja lähiümbruse heakorrastus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Terviseraja äärsete murdunud okste kokkukorjamine ning nende põletamine, radade korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgujuht olin esmakordselt. Olen osalenud paljudel meie asutuse poolt korraldatavatel hoogtöö ja talgupäevadel. Talgutööde korraldamine oli mul eelnevalt tuttav, kõik sujus ladusalt.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kõik osalejad olid väga rahul talgutel osalemisega ja lubasid kindlasti tulla ka järgmistele talgutele.

Mida leidsid talgutelt?

Mõnus ühistöö looduses!

Kõrvemaa Terviserajad

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgute käigus sai puhastatud Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse läheduses oelvaid Terviseradu kukkunud puudest ja oksarisust. Lisaks puhastasime võsast ja mahakukkunud puudest Oja parki.

Talgute korralduse õppetunnid

Jagasime meeskonna gruppideks ning igal tööprotsessil oli oma nn töödejuhataja, kes oli eeskujuks või juhendas või märkas, mis moodi oleks tööd mõistlikum teha. Tegime üsna pika päeva - alates kl 10.00st kuni kl 17.00ni. Väga oluline oli siinkohal eeskuju - olla töö tegemisel eeskujuks jne. Sinna vahele jäi lõunasöök ehk kosutav supp ja kook ning peale tööd grillisime ja pakkusime Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse poolt ka sauna.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna talgute käigus sai esimene alus pandud Oja pargi kujundamisele, siis leppisime kokku, et kõik kes olid tööprotsessi kaasatud saavad olema aukülalised Oja pargi avamissündmusel.

Mida leidsid talgutelt?

See oli fanatastiline kui palju sai korraga tööd tehtud ja seda märgatavat tulemust. Kõik talgulised panustasid oma töö tegemisse 100%liselt ja see oli täiesti võõraste inimest poolt uskumatu kogemus. Leid - lihtsa töötegemise rõõm.

Koogiküla Koogikinnistu lõpuni korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lahtised puud, oksarisu koristamine ja põletamine, prahi riisumine kinnistult.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik muu oli(on) väga hästi, aga selle aasta ajastus oli kehv - emadepäeva eelne aeg ei ole parim valik, sest paljud tahavad olla koos emadega või käia neid mälestamas!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et kui meie firma veel eksisteerib, siis teeme ikka ja jälle ÄRA:)!

Mida leidsid talgutelt?

hea tuju, sest töötasime ilma kuldseks (meie talgud toimusid 03.05!)

Armsa kodukooli ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti puulehed, saeti võsa, laoti puid, veeti oksi, korrastati jõeäärt

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis üleskutse (kohalikul kuulutusel) üllatada teisi talgulisi omaküpsetatud koogiga.

Audevälja Külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Värviti kenasti punaseks bussiootekoda. Koristati-korrastati küla keskuse tee ääri.

Talgute korralduse õppetunnid

Värvimise juures oli õppetunniks, et lapsi värvimisele kaasates (värvisime nö. rootsi punasega) peab arvestama, et nende käes kulub värvi rohkem :) Meil õnneks jagus värvi väga täpselt.

Talgusuppi sööma tuleb rahvast ikka rohkem, kui hommikusele talgute avamisele! Aga saime kenasti hakkama!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Arutasime järgmise külapäeva korraldust ning neid kitsaskohti külas, kuhu oleks vaja käsi külge panna.

Mida leidsid talgutelt?

Südamerahu - kuigi algus oli närviline ja jooksmist palju, sujus lõppkokkuvõttes kõik kenasti.

HALJASTUSPÄEV

Millised tööd talgutel ära tehti?

Haljasala puhastamine ja korrastamine. Puude istutamine (54 männiiistikut).

Talgute korralduse õppetunnid

Osavõtt oli väiksem, kui arvasime. Tulevikus peab rohkem taevitama.
Üritust tuleks rohkem tutvustada venekeelses meedias.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Haljasala hooldamise kokkulepe.

Mida leidsid talgutelt?

Viisin ellu ühe oma unistusest -- istutasime männid maja ümber.
Puude istutamine on kahtlemata suur kogemus nii lastele, kui ka täiskasvanutele.
:-)

Lehetu küla heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Rajasime Lehetu külakeskuse juurde väikese parkimisplatsi, puhastasime Lehetu sissesõiduvärava võsast, traktori abiga sai kraave õgvendatud, majade ümbrused said kulust ja vanadest lehtedest riisutud, tiik sai prahist puhastatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Lehetu Külaselts kirjutas 2010. a. LEADER-meetmesse projekti "Lehetu küla heakorratalgud". See projekt sai Lääne-Harju Koostöökogult heakskiidu ja PRIA-lt rahastuse. Raha küsisime prügikonteinerite, traktorite ja võsalõikurite rendiks, killustiku jaoks, millega rajasime parkimisplatsi ning talguliste toitlustasime jaoks. Meie kogemus on selline, et ilma rahata talguid ei korralda ja kui seltsidel on võimalik kirjutada projekte, et küsida raha talgute läbi viimiseks, siis tuleb seda võimalust kasutada. Ja väga tähtis on ka see meeskond, kellega koos talguid planeerida ja läbi viia!

Kevadtalgud Tallinna Jaan Poska Lasteaias

 Millised tööd talgutel ära tehti?

Lasteaia õuealal sai tehtud kevadine suurkoristus: lillepeenrde korrastamine, kompostmulla laiali vedamine, murult liiva eemaldamine, teedelt liiva pühkimine, prahi koristamine, muru õhustamine jne. Lisaks   sai puhtaks pestud kogu lasteaiahoone aknad (suur tänu isadele, kes aknad  lahti võtsid ja alla tõstsid).  

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna oleme varem koos hoolekoguga oma lasteaia piires heakorrapäevi korraldanud, siis kogemus oli olemas ja üldiselt kõik laabus. Hästi oli ka see, et talgud toimused kahel päeval. Suur tänu lastevanematele!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kevadised heakorrapäevad on meil hoolekogu algatusel juba traditsiooniks saanud, aga seekord oli hea teada, et talgud on üle kogu Eesti. Järgmisel aastal osaleme  kindlasti. Sai peetud plaane järgmiste tööde osas.

Mida leidsid talgutelt?

Emotsioonid olid kõikidel positiivsed. Koos töötades oli südames hea tunne, et teeme koos laste heaks lasteaia õueala puhtaks ja kauniks  ning aknad säravaks.
Talgute lõppakordiks oli lillede istutamine ja siis töö tulemuste nautimine.

Heakorra talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lasteaed Päikene talgutööd:
1) rühmade akende pesu
2) õueala riisumine
3) langetatud sirelipõõsaste okstest multši valmuistamine ja peenrale panek
4) lilletaimede ja põõsaste istutamine
5) õue spordivahendite (rakett, kaarredel) väljakaevamine ja teisele rühmaväljakule paigutamine.
6) mulla vedu
7) spordi-ja mänguvahenditwe värvimistöödega alustamine

Talgute korralduse õppetunnid

Talgutööd jätkuvad.
Teotahetelisi lapsevanemaid jätkus. Tore, et ka isad olid aktiivsed.

Värvimistööde ettevalmistused oleks võinud enne ära teha (näiteks : liivakastid eelmisel päeval eemale tõsta, et liiv tööde tegemist ei segaks).

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Samalaadseid tegemisi ikak ja jälle korraldada. Ühistegemisi ei ole ennem nii paljude osavõtjatega olnud.

Mida leidsid talgutelt?

Saime hea tunde, et nii erinevad inimesed/huvigrupid - meie ise teeme oma kätega midagi ära laste heaks. 

Täname talgumeeskonda -eesotsas Kristiine Pitk´iga, Besuri, Koduekstra, Haljasaare, Calmia Istikuäri, Akzo Nobel Baltic AS , Sadolini Värvikeskust- neilt saime vahendeid (v'ärvid, pesuained, pintsleid, värvirull, lilleistikud, puuistik jms).

Talgud lõppesid ühise teejoomise, näkileibadega. Suur , suur tänu kõigile!

Suurpea külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tegime korda Suurpea küla bussipeatused, koristasime mere äärt võsast ja tegime korda muuli platsi (koristasime ära prügi, lõikasime võsa ja paigutasime platsile prügikasti).

Talgute korralduse õppetunnid

EElmisel aastal kui koristasime sõjaväeoas linnaku mänguplatsi oli osalejaid oodatust rohkem. Sellel aastal olime liiga optimistlikud, sai selgeks, et kui on vaja teha ühiskondlikku tööd ega siis inimesed eriti välja tulla ei taha igaüks vaatab, et enda ukse aluse korda saab.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tegemata jäi palju, vaja oleks mere äärt veel võsast puhastada. Meie küla suurimaks probleemiks on aga vanad sõjaväosa varemed kuna need maad on veel erastamata ja asi seisab valla taga ei tohi me nende varemetega midagi ette võtta. Aga teeme tööd selle nimel, et see erastamine kiiremini läheks ja ehk järgmine aasta saab ka need probleemid lahendatud (kuigi oleme selle probleemiga tegelenud juba 3 aastat) aga lootma peab ja me ei anna alla. Siiralt soovin, et edaspidi võiksid Suurpea enda elanikud olla aktiivsemad, et oma küla ilusamaks muuta. Selle aasta talgutel võtsid osa enamus inimesi Rakverest ja Tallinnast, mõni oli ka kohalik Suurpea elanik.

Mida leidsid talgutelt?

Kuigi ise elan ma Rakveres siis Suurpea küla on mulle hingelähedane juba lapsepõlvest saadik. Olen veetnud seal kõik oma suved vanaema ja vanaisa juures ja nüüd käin seal oma lastega nende vanaema juures. Enamus talgulisi olidki meie endi pereliikmed ja sugulased, hea on see, et ühine tegutsemine liidab pereliikmeid veel rohkem. Pärast talguid on hea mööda Suurpea küla jalutada ja vaadata, et oled küla ilusamaks loonud.

raha lastele

 Millised tööd talgutel ära tehti?

pahteldati ja värviti üle Kiisupere Lasteaia 2 rühmaruumi! Korrastati laste mänguväljak, istutati põõsaid ja taimi!

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis suurepäraselt!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kui väga tahta siis saab kõigega hakkama!

Mida leidsid talgutelt?

Sõbraliku suhtumise, heatahtlikuse, on olemas ikka häid inimesi!

Naaber on sõber.

 Millised tööd talgutel ära tehti?

Tegemist oli koduhooldusel olevate inimeste eramajade õuede korrastamisega.
Talgud toimusid kahel päeval: 4.mai ja 12.mai.
Riisuti, lõigati oksi, põletati oksi.

Talgute korralduse õppetunnid

Tihtilugu unustatakse ära oma vanemad või vanemad sugulased, kes vajavad abi.
Talgute vajadus on olemas, kuid see peaks/võiks toimuda vastavalt piirkonna vajadustele ning terve aasta. 

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Koostöös kohalik linnaosa sotsiaalosakonnaga jätkame vastavalt vajadustele aitamist - liikumine "timurlased".
Proovime saada ülevaadet piirkonna asumite lõikes abivajavate majaümbrustest.

Mida leidsid talgutelt?

Talgutel kohtunud vanemad inimesed on ise väga tublid ja toimekad, kuid vajavad veidi enam meie - naabrite - märkamist.

Merivälja lasteaed värviliseks

 Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastati ja värviti lasteaia sõimerühmade õuealal asuv katusealuse põrand, mööbel, pink ja liivakastide ääred.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli väga meeldiv. Meie omapoolne korraldamine leidis aset viimasel minutil aga toetus meeskonna poolt oli igati tuntav ja olemas - juhendid veebis, e-maili vahetus, telefonikõne ürituse päeval.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemise rõõmu. Võimaluse näidata lapsele natukene rahulikumas miljoos vabatahtliku töö olemust (meil leiavad lasteaias igakevadiselt aset ka suuremat sorti talgutööd, kuid seal on massi väga palju ja kõigile lihtsalt ei jagu tegemist :-)). Päikselise ja nauditava päeva. Lisaks veel saime tuttavamaks teiste lapsevanematega. :-)

Kevadtalgud Tallinna Männikäbi Lasteaias

 Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgute käigus said korrastatud lasteaiaruumid, mitmed rühmatoad värviti üle. Pesti aknaid, põrandaid, seinu jne. Õuealal said enamus mänguväljakuid riisutud, liivakast korrastatud ning liiv uuendatud, võsa lõigatud ja ära koristatud, mõned mänguväljaku atraktsioonid ülevärvitud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kokkuvõttes kõik toimis.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõned värvimistööd toimuvad lähitulevikus

Teeme Kivimäe koooli ümbruse korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Lehtede ja okste äraveoks võiksid talgutest osa võtta ka firmad, mis on suutelised abistama transpordiga.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

koostöö paljudes valdkondades

Mida leidsid talgutelt?

suurepärane võimalus tunniväliselt suhelda laste peredega