Riia 79 hekorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Võsa saagimine, okste koristamine ja kulu riisumine

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

jäegmine kord võiks ka naabermajade elanikud liituda aktsiooniga.

Mida leidsid talgutelt?

tore päev ja palju tööd sai ära tehtud.

Suure-Jaani kirikuümbruse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kirikuümbruse riisumine, lehtede ja prügi koristamine, kiviaedade korrastamine ja rohimine, puude langetamine, okste koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

On paratamatu, et inimesed ei registreeru internetis, eriti vanemad inimensed, äkki anda talgujuhile võimalus oma inimesi, kelle tulemist ta teab, ka ise lihtsal viisil nimekirja kanda (ilma meiliaadressi ja telefonita, uskuge ikka on veel palju tegusaid inimesi, kes ei tea, mis on meil).

Oleks kena, kui tagasisidelehte saaks täita, "minu talgute" alt, et väsinud kuid kahtlemata õnnelik talgujuht ei peaks VEEL KORD avama üht lehte ja veel kord sisse tippima talgute koodi ja nime ja...

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

ei ja jah - meie talgulised teavad, et ühe korraga ei saavutata kõike. Algus on tehtud, nädala jooksul tehakse "minitalgusid" õhtupoole, käiakse lõpetamas alustatud töid, kuni kõik on korras.

Vana-Võidu mõisapargi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lugu on siin
https://www.facebook.com/notes/piret-aus/tegime-%C3%A4ra/210318412321546

Pildid on siin
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122365891177011.30341.118982988181968

Talgute korralduse õppetunnid

Planeeritud mõisapargi korrastustööd said päris alguse juba 19ndal aprillil ja vältasid terve nädala. Kes käinud Vana-Võidus, see hoomab Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli territooriumi suurust.
Neil päevil töötasid õpilased koos õpetajatega ca 30-liikmeliste gruppidena ja tegid korda suurema osa mõisapargist. Vana-Võidu mõisapargi korrastustöödel osales ca 120 töömesilast.
Siinkohal suur tänu tegijatele!
7. mail võeti ette äsjarenoveeritud õpilaskodu esine plats. Seal oli terve rida igerikke mände, mis vajasid langetamist, et rajada teed uuele haljastusele. Kolmteist talgulist sebisid tubli viis tundi: saagisid, tassisid, riisusid ja rõõmustasid. Päike säras ja põhjatuul oli soodne.

Pildigalerii on üleval VÜKKi ametlikul Facebooki leheküljel

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122365891177011.30341.118982988181968

Elagu sotsiaalvõrgustikud ja sooline võrdõiguslikkus!!!

Homme on emadepäev. Palju rõõmu sel puhul emadele! Isadepäeva tähistame novembrikuu teisel pühapäeval.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Me teeme seda veel ja veel ja veel!

Mida leidsid talgutelt?

Leppisime kokku, et naiste ja meeste sooline võrdõiguslikkus on EL kodanike põhiõigus ja ühine väärtus ning sellest johtuvalt on meil võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus tööelus, hariduse omandamisel ning teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel.

Inimene võib iga päev midagi ära teha. Talgutel osaletakse omast vabast ajast ja vabast tahtest. Talguline on rahulik ja rõõmus igasuguse ilmaga, teeb talle usaldatud tööd, sööb talle pakutavat präänikut ja joob rosinatega rikastatud kasemahla, ei virise kinnaste suuruse üle, ei kurda, kui selg hakkab väsima, naeratab fotograafile ning iga 15. minuti tagant ergutab kaaslasi hüüdlausega: „TEEME ÄRA!"

Õisu puhtaks !

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heakorrastati keskasula majade ümbrus, bussipeatuse ümbrus, tammeallee, korrastati spordiplats (puhastati roostest ja värviti korvpallipostid, väljak puhastati), Õisu mõisa park korrastati vajalikus ulatuses.

Talgute korralduse õppetunnid

Kui kevad on varajane (lumi juba sulanud ja maa kuiv), siis võiks ka talgud varem olla. Talgute kestus peaks olema pikem, näiteks terve kuu, sest Eestimaal on Põhja- ja Lõuna-Eesti vahel ilmastikulised erinevused, mis ei lase ühel kindlal päeval tegutseda. Tavaliselt on kombeks (vähemalt meie külas), et hea kord on loodud juba 1.maiks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lapsi  (koos vanematega) peame rohkem kaasama, et lapsed õpiksid tööd tegema ja kodukohta hoidma.

Mida leidsid talgutelt?

Kaunis kodu elaniku enda teha:
sünnib siis, kui labidas või reha käes.
Selleks vaja pole kaukas raha,
hoopis tööle panna oma käed!

Karula kauniks!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastasime mõisa surnuaeda, võtsime maha mädanenud ja ohtlikud puud, raiusime võsa, riisusime lehtedest puhtaks ning niitsime külaplatsil muru ning riisusime ka seal lehti

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi, nii nagu plaanitud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuli mõte rajada järveäärne terviserada ning järve kallas võsast puhastada.

Mida leidsid talgutelt?

Emotsioonid olid ülipositiivsed, leidsime kadunud mälestusmärgi/risti mulla alt ning üritasime taastada surnuaia algset suursugust seisukorda. Jõudsime veendumuseni, et kõik inimesed on ilusad ja head!

Saarepeedi noorte talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Võtsime Saarepeedi karjääri ujumiskoha juurest võsa vähemaks

Talgute korralduse õppetunnid

Väga tore oli, kui tuli kõne Teeme Ära meeskonnalt ja küsiti kuidas meil läheb.

Villjandi kodutute loomade varjupaiga heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Värvisime, parandasime, koristasime, rohisime, pesime, desotasime...

Talgute korralduse õppetunnid

Kirjutasime tööd lahti kõik ja korraldus sujus palju paremini kui igaühele eraldi seletades. Sujus super hästi.

Bonifatiuse Gildi kevadine suurpuhastus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Gildi puukuuri koristamine, lastele liivakasti ehitamine, majale lillekastide meisterdamine ja värvimine, maja ümbruse koristamine(riisumine, aia ehitamine, lillede istutamine).

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgute puhul toimis kõik 100%. Meil olid kindlad tegevused, millega tahtsime tegeleda ja valmis saada. Üks väike vahejuhtum oli, meie talgutele regis üks noormees, kes kohale tulles ei seisnud püsti. Alguses ei tuvastanud ma kas tegu on vaimupuudega inimsega või purjus inimesega...
Kuid hiljem oli sellisest tegelasest raske lahti saada, kuna purjus inimestel on  tavaliselt oma nägemus asjadest....Ma ei olnud ka huvitatud politsei sekkumisest kuna meie seltskonnas oli palju lapsi. Asi lahenes rahumeelselt, üks sõber möödaminnes viis ta ära.
Muid vahejuhtumeid meil ette ei tulnud ja võin lugeda oma esimesed korraldatud talgud kordaläinuks. Infot sain koguaeg Teie meeskonnalt ja kõik sujus väga hästi!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõtleme edasi kuidas oma territoorium teha atraktiivsemaks(aed, pinnakatte materjal ja muu mis puudutab meie MTÜ maja ja maja terrritooriumi, milliseid atraktsioone lastele teha saab jne.)

Tipu talgud Soomaal

Millised tööd talgutel ära tehti?

1. puhastati vana Tipu koolimaja vahelagi vanast soojustusest
2. saeti, lõhuti ja raiuti küttepuid ning teisaldati need pikka riita, avastati koht, kuhu järmised talgud või vabatahtlikud rajavad puukuuri.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme ära meeskond oli tasemel. Väga mugav oli netis esitatud materjale kasutada. Toimetan talgutega alates 1989. aastast, aga mullegi oli palju huvitavat ja kasulikku lugeda. Muidu sujus kõik hästi, ilm oli ilus ja rahvas rõõmus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Soomaa Sõprade Seltsil käib elu tööplaani järele. Ka sellel aastal olid meil talgud plaanis nädal varem, aga et Teeme Ära üritust toetada, lükkasime nädala edasi.

Mida leidsid talgutelt?

Hea enesetunde, kui oled ilma vastuteeneta kedagi või midagi aidanud. Omakasupüüdmatu aitamine annab palju energiat ja loob ühtsustunde, mis on väga võimas.

Karksi-Nuia EAÕK kiriku ümbrus

Millised tööd talgutel ära tehti?

1. Puhastati kaks suurt kiriku välistreppi rohumätastest
2. Puhastati kiriku aknaid (kõiki ei jõudnud)
3. Riisuti kirikuõu, lõigati ja põletati põõsaste oksi.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgute läbiviijaks ja ka tegijaks oli Karksi-Nuia Pensionäride Ühendus. Sobis, et valitud objekt oli linna keskel, töömaht jõukohane ja osavõtjate arv suhteliselt väike.Oluline oli pärast koosistumine ja talgusupi söömine; kõik said kaasa häid emotsioone ja rõõmsa meeleolu.
Teeme Ära meeskonna töö väärib kiitust. Meeldis, et saadeti hulgaliselt teavet, ka praktilisi näpunäiteid, nt kuulutuse alus sobivas formaadis, jne. Võrgustik töötas - talgu lõppedes helistati kenasti ja küsiti kuidas läheb. Tore päev oli!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Hakkame tegema sellel objektil korrastustöid igal kevadel.

Mida leidsid talgutelt?

Talgul tutvusime meie valla ühe muinsuskaitse objektiga ja saime selle korrastamisel  midagi kasulikku ära teha. Ja muidugi oli tore ilusal suvepäeval koos olla ning aega veeta.

Viljandi järve äärse ala koristamise talgud Männimäel

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime prahti Huntaugu rannast ja sellest Männimäe poole jäävalt järveäärselt alalt.

Talgute korralduse õppetunnid

Vaja on tulevikus rohkem reklaami teha. Võiks olla mingi võimalus ühiselt kohalike lehtedega suhtlemiseks (tasuta reklaam talgutele). Lisaks soovitan Teeme Ära meeskonnal seostada oma koduleht paremini Facebooki jm sotsiaalmeedia võimalustega, et talgujuhid saaksid paremini oma üritust reklaamida.

Mida leidsid talgutelt?

Päris hea on midagi teistelegi kasulikku teha

Karksi korda!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti puhtaks ja põletati lehed Karksi pargi kõnniteedelt,korjati kokku prügi pargis ja pargiga piirneva maantee äärtest. Korjati kokku mahalangenud puuoksad.

Talgute korralduse õppetunnid

Töö kulges tõrgeteta,kuna ka ilm soosis töötegemist.TeemeÄra meeskonnale tänusõnad !

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Peale ühist supisöömist jõuti järeldusele,et järgmisel aastal kohtume kindlasti,aga samas leidsid osalejad,et kui igaüks hoiab korras oma majaümbruse ja teeb veel natuke lisaks,siis on küla korras!

Mida leidsid talgutelt?

Meie talgulised leidsid hea emotsiooni ja teadmise,et ühtsuses peitub jõud!

Kõidama küla talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kergliiklustee puhtaks
Teeääred prügist puhtaks
Park võsast ja lehtedest puhtaks
Metsaalune võsast puhtaks

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis hästi nagu alati.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta samal ajal samas kohas!

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin ühtekuuluvustunde!

KÜ Vastemõisa 9 talgud küla korrastamiseks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati kortermaja ümbrus, remonditi lastemänguväljaku piirdeaed, saeti oksi puudelt ning veeti lõkkeasemele, puhastati liivast turvaalad, värviti kiiged ja ronimislinnak, istutati lilli.

Talgute korralduse õppetunnid

Raske on ette planeerida osaleda soovivate laste arvu ning leida jõukohast tööd nendele.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Korraldada järgmine talgupäev Kobruvere pargis, kus remonti vajab suur külakiik ning värskendamist võrkpalliplats. Kavas on rajada suur lillepeenar ning leida koht prügikastile.

Mida leidsid talgutelt?

Talgutöö liidab küla kogukonda ning annab võimaluse lastele osaleda

tarvastu kalmistu müür puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

puhastatud Tarvastu kalmistu maantee poolne serv võsast ja prahist

Talgute korralduse õppetunnid

rahvas koguneb sõpruskonniti, levita nende hulgas infot, kuulutuste panemine tahvlitele on mõttetu

Mida leidsid talgutelt?

hea tunne oli vaadata laupäeval tehtud tööd, aga pühapäeval mitmete inimeste poolt sinna samasse vistautd sodist tekkinud kõrget hunikut vaadates oli väga kurb

Meleski küla raamatukogu puukuuri ehitamine ja koristustööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Ehitati 2/3 ulatuses valmis Meleski raamatukogu uus puukuur, laoti olemasolevad küttepuud uude kuuri, lammutati vanad kuurid ja koristati kuuride plats. Riisuti Meleski külakeskuses teeääred ja raiuti võsa.

Talgute korralduse õppetunnid

Arvan, et Meleski talgud sujusid hästi, hea meel oli näha Meleski küla rahvast aktiivselt kaasa löömas. Eriline tänu Leie Avatud Noortekeskuse noortele ja juhendajatele tubli töö eest.

Halliste paisjärve ümbruse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Osales vaid meie pere- mees, naine ja 2 last. Õngitsesime veest välja 2 suurt prügikotitäit plast-, plekk- ja klaastaarat.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonnatöö oli super!

Mõisaküla suveaed valmistub avapeoks

Millised tööd talgutel ära tehti?

korrastati vana armsaks saanud suveaed võsast ja prahist, võeti maha vanad hekid, riisuti ja veeti kõik prügimäele

Talgute korralduse õppetunnid

kõik sujus OK!

Mida leidsid talgutelt?

hea tuju ja koostöö

Kalmetu kooli ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kooli ja lasteaia ümbruse korrastamine. Tööd jätkub ka edaspidiseks.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik ok! Tänud idee eest.

Mida leidsid talgutelt?

Tore tunne koos tehtud töö üle. Meeldiv , et sai midagi kasulikku koos ära tehtud.

Viljandi Baptistikoguduse uue kirikuhoone ja selle ümbruse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Õue, aia ümbruse ja hoone koristus. Koristati loodusest ja ühiskonnast tekkinud prahti (lehed, oksad, prügi). Kergem heituspraht (eterniidi tükid, penoplasti tükid, pigi kamarad, kilet jms).

Talgute korralduse õppetunnid

Isiklikult nägin, et mõned otsused ja talgu asjaajamisne tuleks varem ära teha nii, et kuu aega oleks ette teada koht ja aeg ning vaja minevad vahendid ning vaja minev rahva arv.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et hoone ja selle ümbrus täielikult korda saada järmisteks töödeks siis saadakse kokku veel paari järgneva kuu jooksul igal laupäeval. 3/4 inimestest olid valmis tulema ja edasi abistama.

Mida leidsid talgutelt?

Ei midagi erilist. Hea tuju tehtud tööst ning mõnus seltskond saavutatud eesmärgile jõudmiseks oli parim.

Osavkäpa aknatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Aknate lahti võtmine, mitmeaastase huumuse koristamine, vana värvi maha kraapimine, aknate värvimine
Pühapäeval värvisime teist korda.
Tulemas on veel kolmas talgupäev, kus peseme aknad puhtaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Parema tulemuse saamiseks oleks vaja olnud rohkem vahendeid ja oskajaid mehi, kuid siis oleks läinud vaja ka päevi rohkem, et oodata kuivamist.

Tulemus on nii ka hea .Kambakesi on kohe tööl edu.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuleme kokku aknapesu talgudele.Kuupäev pole veel paigas

Mida leidsid talgutelt?

Koos töötamise käigus saad tõelise loomuse teada nii on hea endale meeskonna kaaslasi valida.

Moori küla keskus ilusaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati teadetetahvel, mis oli mattunud knopkade ja klambrite alla, eemaldati vanad postkastid. Teadetetahvel puhastit ja peitsiti üle. Ehitati uued postkastid, nimed kõrvetati sisse, peitsiti. Lisaks ehitati maantee ääres elavatele inimestele ühesugused postkastid (kes soovisid uut postkasti). Samuti korrastati 8 korteriga elamu koridorides asunud postkastikapid. Sellega säilus vana, mis sai uue väljavägemise. Planeeritud kaasiku korrastus oli majaelanike poolt juba varem ära tehtud. Riisuti lehti ja koristati oksi teiselt pool teed. Plaaniväliselt aidati ratastoolis oleva memme puud kuuri vedada, mis on väärt, et see kajastada talgutel toimuvana.

Talgute korralduse õppetunnid

Minu arvates oli Teeme Ära meeskond hästi oma tööga hakkama saanud. kõiki asju ei saagi teie ära teha. Ka talgujuhil peavad olema oma korraldused.

Mida leidsid talgutelt?

Meie talgutel said külainimesed jälle kokku, et ühiselt midagi ära teha, see ongi oluline. Meil kõigil on oma majapidamised ja oma tegemised, aga ikkagi leiti see aeg, et koos midagi ära teha.
Kõik talgutest osavõtjad said endale mälestuseks medali, mille ühel küljel oli Teeme ära embleem ja teisel küljel  kõrvetatult kiri  "Tänan Sind! Mooris 7.mai 2011"

Suure-Kõpu mõisa pargi koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kogu pargist okste koristamine, pargis teeäärte silumine, lehtede riisumine ja lehtede ära kandmine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus probleemideta. Tööde järjekord ja jaotus oli enne välja mõeldud, mingeid suuri pause ei tekkinud tööde vahepeale.

Mida leidsid talgutelt?

Sain veelkord kinnitust sellele, et lapsed suudavad koos palju ära teha ja aeg nendega töötades läheb lennates.

Kõpu surnuaia korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede riisumine, okste korjamine, võsa trimmerdamine ja selle ära kandmine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis sujuvalt ja ilma probleemideta.

Teeääred puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Teeäärtest prügi korjamine valla aleviku piires.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus probleemideta.

Uue-Kariste järveäärse ümbruskonna korrastamine

 Millised tööd talgutel ära tehti?

Maanteeääre puhastamine võsast ja prügist. Järveäärse jaanituleplatsi korrastamine, see tähendab, et püüdsime likvideerida sinna kokku tassitud prahti. Okste põletamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Üldiselt toimis kõik hästi. Registreerimine võiks veidikene lihtsam olla. On küllalt selliseid inimesi kellel pole e-posti ja seega ei peaks see olema kohustuslik väli mida täita.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Igal kevadel plats puhtaks!

Mida leidsid talgutelt?

Kinnitust sellele, et meie külade inimesed on TEGIJAD, kes hoolivad oma kodukohast. See tekitab  väga hea tunde.
                        

AIDA KORISTAMINE

Millised tööd talgutel ära tehti?

AIDA PUHASTMINE RÄMPSUST, KESKASULA TEEÄÄRED PRÜGIST PUHTAKS JA HEKI LÕIKAMINE, KORRASTMINE KÜLAMAAJA EEST.

Talgute korralduse õppetunnid

VÄGA TÖÖKAD NAISED JA LAPSED KÕIK OLID RÕÕMSAD JA SÕBRALIKUD. ERILISED TÄNUD MEIE KAHELE MEESTE RAHVALE KES TULID OMA MASINATEGA RÄMPSU VEDAMA. TALGUSUPI KEETJA OLIN ISE KÜLATOA PERENAINE, SEE MAITSEST TALGULSTELE HÄSTI. ÜLLATUSEKS OLI MEIL KAIRI KES MÄNGIS MEILE OMA TORUPILLIST. ESITASIME ÜHESKOOS OMA SUDISTE VALSI LAULU JA TANTSISIME. KÕIGILE TALGULISTELE SUURED TÄNUD.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

TEEME ÄRA  KA JÄRGMINE AASTA SUDISTES

Mida leidsid talgutelt?

AIDA KORISTUSE AJAL LEIDIS LINDA  VÄGA VANA POSTKASTI JA LUBAS SELLE ÄRA TAASTADA JA SOOVIS ENDALE. KAIRI SOOVIS LAUDA JA LUBAS KA ÄRA RESTAUREERIDA. OLI MEELDIV SELLISTE TOREDATEGA KOOSTÖÖD TEHA.