Tamme küla heakorra tööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti ja koristati talvel kogunenud prahist Tamme küla bussijaam ja selle ümbrus ning endise kultuurimaja esine park. Pühiti puhtaks laululava ja selle esine plats ning riisuti selle ümbrus.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgutel läks kõik plaanitult, järgmisel aastal tuleb ainult planeerimisega varem alustada, kuna plaanis oleks ehitada uus külakiik ning see ettevõtmine nõuab juba suuremat ettevalmistust.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külakiige ehitamine

Mida leidsid talgutelt?

Head kaaslased ning hea tuju. Oli´meeldejääv  päev!!

Angerja-Pahkla külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgute käigus koristati külakeskus, riisuti vana koolimaja õu ja mänguväljak. Korjati Vaida-Urge mnt teeäärest prügi alates Harjumaa piirist kuni Salutaguseni. Korrastati Käharpea männi, Eestimaa kivide kuninga ehk Pahkla suurkivi, Siniallika, Silma-allika ja Kurriku allika ümbrus. Aitäh kõigile tublidele talgulistele!

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskond sai vabalt valida endale meelepärasema töö ja vabalt valida, millise koha ta oma kodukohas soovib korrastada. 5-7 inimesest koosnevad grupid jõuavad jõudsalt töödega edasi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sündis idee, et talgusupi põhja võiks sellel sügisel külanaised ühiselt purki panna - siis on hea võtta. Aitäh kokale!

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime talgutelt uusi vaatamisväärsusi. Ladestunud prügi oli loonud mõnes kohas oma kunstigalerii:P.

LOKUTA PARGI KORISTUS "TEEME ÄRA!"  Kehtna vald, Lokuta

Millised tööd talgutel ära tehti?

Jätkasime nädal tagasi alustatud koristamistalgutega.

Vana võrkpalliplatsi korrastus, et uuesti alustada platsi kasutusele võtmist, riisumine, lohkude täitmine mullaga, pargi korrastus, kraavi äärest võsa maha võtmine ja koristamine.

Talgute korralduse õppetunnid

pole ühtegi kommentaari

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Saame kokku juba 21.mail ja jätkame, sest töid mida teha pargis on veel palju.

Kaerepere külakiige taastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgupäeva ei toimunud.

Talgute korralduse õppetunnid

Erinevate asjaolude kokkulangemisel otsustasime sel aastal külatalgu ära jätta. Aleviku kortermajad on oma majaümbrused korrastanud. Eramute aedades tegeldakse sellega pidevalt. Külakiige taastame 2012. aasta suveks, mil Kaerepere tähistab 600. sünnipäeva.

Ettepanek Teeme Ära meeskonnale. Koduleheküljel võiks olla ka link, kus saaks märkida talgute ärajäämise. Võib juhtuda, et pärast registreerumist selguvad takistused talgute läbiviimiseks ja siis oleks hea see lisada.

Jõudu ja jaksu edaspidiseks Teeme Ära meeskonnale!

"Suvekodu ilusamaks!"

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastati Ulejõe tee äär võsast, mis kippus takistama liiklemist, riisuti lehed ja põletati risu ja rämps lõkkes (suurima ettevaatusega, aga lõbusalt). 

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis hea reklaam, võiks tagasisidena lisada piltide Internetti panemise võimaluse talgute kodulehel.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal korrata, jaanipäeva koos tähistada.

Mida leidsid talgutelt?

Toredad naabrid, head emotsioonid, rõõm tehtud tööst, silmaga nähtav tulemus, lõbus päev.

1909a. ehitatud maakividest lauda korrastustöö.

Millised tööd talgutel ära tehti?

See mis oli plaanis ,sai peaaegu kõik tehtud.
Sisse kukkunud katus sai hoonest tühjaks veetud ja ümbrus enamvähem puhastatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus nii nagu plaanitud oli.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna ühe päevaga ikka suurt asja ära ei tee, siis sai plaani võetud, et see mis tegemata veel jäi saab tehtud veel sellel aastal.
Järgmise aasta Teeme Ära 2012 sai plaani võetud talgutele appi minna minu talgutel osalenud perele Riisiperes.

Mida leidsid talgutelt?

Kuna minu talgutel olid enamuses sugulased ja tuttavad, siis saime lihtsalt ühe ilusa sooja päeva ja meeldiva emotsiooni, et on tehtud midagi suurt ära, et päästa midagi vana ja väärtuslikku.

Eidapere mõisapargi heakorratööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime ära mõisa ümbruses tekkinud talvekahjustused (mahalangenud puud, murdunud võsa, lumelüllamisega tekkinud murukahjustused)

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jätkame Eidapere aleviku korrastamist - tööd jätkub!

Mida leidsid talgutelt?

Meie talgute ajal jalutas mõisa pargis väärikalt ringi metsis - tõeline elamus lisaks ilusale ilmale.

Järvakandi Noortekeskuse ümbrus korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti maja ümbrust ja puhastatud sai osa metsaalusest kuhu rajati ka väike grillimise koht kividest laotud lõkkealusega, tehti istumise jaoks talgupäeva kirjadega pingid.

Talgute korralduse õppetunnid

Isegi nelja aastane laps on suur abi talgutööl.
Meeskonnale edu edaspidiseks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kindlasti tuleb leida ühist aega ja metsaalune puhastada, et saaks hakata kasutame selle ala puhul väljendit parkmets.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin - meeldiva päeva värskes õhus. Üks talguline leidis aga kalossi talla - vaja vaid pealsed meisterdada...

Varbola linnuse heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

07. mail  toimunud Teeme Ära talgud Märjamaa vallas, Varbola linnuses läksid korda. Varbola linnusel toimetas võsa trimmerdades ja  oksi korjates 68 inimest. Üheskoos puhastati kuivanud okstest, risust ja võsast muinaslinnuse ees olevad liikumisrajad ja platsid. Samuti on üks viiendik linnuse vallist  nüüd palju avaram ja valgusküllasem.   Palju tööd on aga veel teha, et rajada liikumisrada ümber linnuse. Talgujuht on juba järgnevaid koristustöid koos RMK esindajaga planeerima hakanud. Esmalt kutsutakse 20, mail Varbola kooli lapsed talgupäevale.
Valdav osa 07. mai talgulistest oli Põlli küla rahvas. Küla, mille piiridesse ka Varbola linnus jääb. Külarahvas puhastas talgupäeval  linnuse ümbruses olevad objektid -  oma infostendi; Ohvrikivi ja kindral Laidoneri auks istutatud 76 aastase  tammepuu ning paigaldas 6 uut naabrivalve silti.  Talgujuht oleks soovinud näha talgutel rohkem abikäsi Varbola piirkonna küladest  ning maakonnast, kuna linnus on suurim looduslik turismiobjekt maakonnas, kuid talgutele tullakse ju omal vabal tahtel ja seepärast rõõmustab talgujuht osalenud kätepaaride üle.  Maitsva talgusuppi keetis  ja kringli küpsetas kõigile  Ülle Eesalu, meie piirkonna kohalik toitlustaja. Pärast maitsvat kõhutäit aga said talgulised loomingulisust näidata.  Järgnes Varbola Linnuse suveniiri/meene diskussioon mida aitasid läbi viia Iris Haiba Raplama RAEK - ist ja Triin Matsalu Märjamaa vallast. Talgulistel lasti  oma ideed ja mõtted paberile joonistada ja seejärel tuli neid ka teistele tutvustada. Korraldajad tegid meene ideedest kokkuvõtted ja  need  on rahvale nähtavad  Varbola Rahvamajas. 

Talgute korralduse õppetunnid

Kui oled eestvedaja  koos koostööpartneritega, siis tuleb järgida vanasõna "Usalda, aga kontrolli"

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna talgupäeva käigus ei jõutud kogu objekti korrastada, siis sündisid kohapeal järgnevad talgupäeva plaanid.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemistes peitub jõud, sõprus ja suhted.

Kodila küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati küla sissesõitu ja peoplatsi ümbrust

Talgute korralduse õppetunnid

Ikka rojkem inimestaga silmast silma rääkimist.

Mida leidsid talgutelt?

Kinnituse, et ajame õiget asja :)

Röa küla külaplatsi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

trepi paigaldus,riisumine,kännud välja juuritud,ojaserv korda,jaanitule materjal kohale toimetatud,kiigepostide augud kaevatud.ühesõnaga kõik mis planeerisime ja rohkemgi veel

Talgute korralduse õppetunnid

kõik toimus ilusti kui siis ainult teeme ära nänni jagada inimestele(nt kleepsud pastakad vmt.)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

kiige ehitamise talgid said kokku lepitud.ühiseid töid enne jaani jne.

Mida leidsid talgutelt?

küla ühte kuuluvust oli ilusti aru saada.

Mahtra seltsimaja õueala korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti lehtedest puhtaks majaesine, lõigati puudelt murdunud ja kuivanud oksad, harvendati hekki.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus.

Mida leidsid talgutelt?

Töörõõmu.

Valtu-Nurme küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Teeäärte puhastamine prügist, võsast, teeperve tasandamine ja kivide eemaldamine, külaplatsi ümbuse puhastamine, mändide istutamine ja toestamine. Kuna külarahvas tegi talgutööd ka nädal varem ja sattus väga hoogu, jäi Teeme Ära päevale teha mõõdukas osa tööst. Seega sai lisaks plaanis olnule lammutatud ära külaplatsi vana mööbel ning korisatud ära lõkkeasemesse tekkinud jäägid.

Talgute korralduse õppetunnid

Kui on olemas hakkajad inimesed ning eesmärk, mida soovitakse saavutada, pole koostegemine probleem.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna meil on tegu keskmisest aktiivsema külaga, jätkati eelnevate mõtete edasiarendamisega.

Mida leidsid talgutelt?

Hea on näha, et koos tehes edeneb  töö kiiresti, lapsed õpivad läbi koostegemise hoidma ja arendama sõprussuhted ning tundma rõõmu, kui midagi on korda saadetud.

Lelle kiriku ümbruse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati kiriku ümbrust, põletati lehti jne

Talgute korralduse õppetunnid

ei midagi

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Võiks olla toetus transpordi osas

Mida leidsid talgutelt?

Ei midagi erilist

Juuru surnuaed korda!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti lehed ja praht, saeti maha ohtlikud oksad, ladustati maha saetud puud virnadesse, põletati lehed ja oksad ning muu sodi, korjati surnuaia territooriumilt prügi

Talgute korralduse õppetunnid

Minu arust oli kõik väga hästi läbi mõeldud ja toimis, kõik vajalik info oli kättesaadav ja toimetati talgujuhile kätte.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leidsime, et järgmine aasta võtame ka kindlasti osa Teeme Ära talgupäevast.

Mida leidsid talgutelt?

Talgutelt leidsime usalduse oma vallavalitsuse silmis, talgud meie vallas korraldas Juuru Noortevolikogu esimees milles lõid kaasa pea kõik noortevolikogu liikmed, tänu sellele suutsime vallavalitsusele näidata, et meie valla noored on tegusad, ettevõtlikud ja iseseisvad!

Ingliste külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati Ingliste vana mõisaparki. Riisuti kulu, korjati prügi, lõigati võsa ja kuivanud puuoksi. Remonditi ära vana purre, mis viib Keila jões (jõgi  voolab läbi pargi) asuvale tehissaarele. Korrastatud purdelt avanes kaunis vaade pargile ja mõisale.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud laabusid sujuvalt, informeeritus oli hea.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kindlasti toimuvad talgud ka järgmisel aastal.

Mida leidsid talgutelt?

Leidis kinnitust tõsiasi, et meie  külas on kindel hulk inimesi, kellele läheb väga korda küla  hea käekäik sh. heakord. Talgutele tulemist ei pea neilt välja pressima, vaid talgutele tulek on neile iseenesest mõistetav.

Sipa küla heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Sipa asula ja pargi heakorratööd. Riisumine, okste ja lehtede kokkuvedamine, okste põletamine, tiigi silla piirete värvimine, noortekeskuse korrastamine, mänguväljaku platsi ettevalmistamine

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgud toimuksid ka ilma kampaaniata.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

kevadine talgute tegemine on saanud tavaks ja tänavu oli rekordiliselt osalejaid. seda plaanis jätkata.

Mida leidsid talgutelt?

Kokkusaamine oma kogukonna inimestega, rahulolu tehtud tööst, tulevikuplaanide arutamine