Ruhnu küla talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti kirikuaed, koristati Kuunsi tee äär vanast okastraadist, puhastati Basskiarre kraav okstest ja lehesodist.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli ok.

Talgupäev Luhinaranna külaplatsil

Millised tööd talgutel ära tehti?

Likvideeriti talvekahjustused (murdunud puud ja oksad), rajati telkimisplats ja võrkpalliplats.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna need polnud esimesed talgud, toimis kõik nagu ikka.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Arendame platsi edasi. Saame enne külade kokkutulekut juunis veel kokku, sest töö pole ilmast otsa saanud.

Mida leidsid talgutelt?

Hästi toimiva kogukonna vaimu

Karala külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Värviti karala külamaja, heakorrastati maja ümbrust, laoti puid, valmistati ette jaanitule lõke, koristati talvisest sodis Roopa rannaala

Talgute korralduse õppetunnid

Ilm oli ilus ja see oli kõige suurem toimimise alus. Inimeste panus on uskumatult suurepärane, tuju hea

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Enne jaanipäeva tuleb veel ära teha külamaja esine terass, haljastustööd ja niitmine

Mida leidsid talgutelt?

Talguleiud.a)hobuseraud, mis saab tulevikus koha külamaja uksele
                b)veskikivi, mis oli aastakümneid olnud maja taga mulla sees, nüüd leiab koha külamaja ees lauana
                c)saime tuttavateks uute küla suveelanike Liina ja Aloga ja nemad said tuttavaks Karala inimestega
Karala küla missioon: püsik püüab püsida, vanur väärikalt vananeda, noor noorust nautida, suvik sõprust sõlmida (suvik-suveelanik, püsik-püsielanik)

Tornimäe kirikumõisa ümbruse heakorrastus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lõigati võsa, põletati oksi ja lehti, riisuti ja koristati territoorium, saeti, jätkati langetatud puid, veeti traktoriga kokku saetud oksad ja pakud, raiuti halge, laoti, lapiti riita.

Talgute korralduse õppetunnid

Töö laabus sujuvalt, mõned mehhanismid oleks pidanud päev enne üle kontrollima, väiksesed elektrilised viperdused. Teeme Ära meeskonna tööd eriti ei olnud tunda, peale e-mailide saatmise, milles teatati paarist firmast, kes oma kaupa tahavad talgulistele odavamalt müüa. Oli küll üks telefonikõne statistika vajaduste rahuldamiseks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Idee oli järgmisel aastal korrastada järjekordne ümbruskonna õigeusu kirikukompleks. Lepiti kokku teha seda Laimjalas.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin talgutelt inimeste erinevusi, mis tööd tehes täiendasid ja lähendasid kõiki ning viisid üllatavalt sujuvalt hea lõpptulemuseni.

Ühiselt ühise eesmärgi nimel

Millised tööd talgutel ära tehti?

lammutati üks vana onn ära, mis oli kokku varisenud ja prati täis. Vana sodi ja praht mis oli selle ümber sai ka kõik ära viidud! Riisumist oli kaa. Maha võetud võsa viisime suure autoga kahte lõkkeplatsi mis Jaanidel ilusti põletatud saab.
Kui tööd tehtud said, söödi hea kõhutäis talgusuppi ja joodi kohvi.
Kõik talgulised jäid tehtudga väga rahule ja ehk jäi seda ka loodus ;)
Panustame edaspidi kõik sellele, et prahti ja igasugu sodi maha ei visata ja lohakile ei jääta!
Täname Teeme Ära Korraldajaid siiralt!

Ühiselt Ühise Eesmärgi Nimel tegijad !

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskond oli tubli ja kõik toimis ilusti.

Türju-Ohessaare rand

Millised tööd talgutel ära tehti?

Merest kaldale uhutud praht korjati kokku Türjulõpu lahe mererannalt alates Türju küla ujumiskohast kuni Ohessaare küla "libaraukariteni", umbes 1,5 km rannajoont. Lisaks veel tormidega eemale kandunud ja põõsastikesse takerdunud plastik paarisaja meetri ulatuses rannajoonest maa poole. "Aakrikusaagiks" sai 19 suurt prügikotitäit plastprahti ja pudeleid, laevadetaile, traali- ja võrgujäänuseid, 1 külmkapp(!) ning kõiksugu muud prahti ja ajupuid pealekauba.

Talgute korralduse õppetunnid

Kena keik :)

Lülle külaväljaku korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kõik mis planeeritud

Talgute korralduse õppetunnid

Meie jaoks nii kui nii igaastased korrastustööd. Üles puhutud ja üle reklaamitud ja mõnede funksionääride jaoks elu ja surma küsimus. Meenutab nõukaaegseid laupäevakuid. Kokkuvõttes aga väga positiivne ettevõtmine, Tuleb ehk taas selline aeg, kus igat liigutust ei hinnata vaid kroonides-eurodes-dollarites ja ilu, puhtus ja kultuur ei seisne ainult oma kodu klantsima löömises, vaid kogu meie elukeskkonna elamisväärseks muutmises.
( erinevate talguliste arvamused )

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Igatahes oma küla jaaniku peama sel aastal ära.

Mida leidsid talgutelt?

Kolm II Maailmasõja aegset miinipilduja miini. Õnneks ei teinud me sinna lõket. Kahjuks või õnneks ei saa ma antud leide teiega jagada.

silla küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

ettevalmistus Silla kalmistul Vabadussõjas langenute mälestusmärgi taastamiseks; tee äärte puhastamine võsast, risust; külateede korrastamine ekskavaatoriga; külaplatsi ettevalmistus

Talgute korralduse õppetunnid

Hea, et tekkis talgutel väike ärategemise moment - olla teistest külatalgutest paremad.
Teeme Ära raames ehk niipalju, et pääs talgute nimekirja registreerimiseks võiks olla ka küla nimepõhise otsinguga

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

ühiselt koristada/korrastada tuleb tihedamalt. Korras külas on hea elada ja julgeb oma nägu näidata ka möödasõitjatele.

Mätja-Tareste külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastati külatee servad võsast ja puudest.

Talgute korralduse õppetunnid

Internet on hea aga kohapeal registreerimist ja kuulutusi ning telefoni inimeste kokku ajamisel ei asenda miski.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jaanipäeva eelne talgupäev sodi kokku korjamiseks

Mida leidsid talgutelt?

Hea tuju. See, et küla sai ühise asja nimel kokku.

Tuulte-Roosi mereäärse niidu taastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tuulte-Roosi mereäärse niidu taastamise talgutel korrastati Kuressaare linna Tuulte-Roosi elamurajooni rannaäärne niit kui ka Linnutornist Kuressaare poole jääv väike osa rannaniidust mahalangetatud võsast.'Talgutöödeks oligi võsa kokkutassimine vaaludesse ja hunnikutesse (et hiljem hakkur saaks võsa ära hakkida).

Talgute korralduse õppetunnid

Talguid tuleb hakata aegsasti promoma selles piirkonnas, kus parasjagu plaanitakse neid teha. Just aeg on oluline, et rahvas saaks planeerida oma aega ja seedida talgute mõtet.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuulte-Roosi rannaniidu puhastamiseks tuleb korraldada jätkutalgud. Nii Teeme Ära raames kui ka väljaspool seda.

Mida leidsid talgutelt?

Väga hea emotsioon oli tööd tehes, et väga olulised kohas Kuressaare linnale, saavad parema väljanägemise.
Teoks sai väga tõhus tiimitöö. Talgute õnnestumisele andis kaasa talguliste rõõmsameelsus ja tahe Kuressaare linnale sünnipäevakinki teha (Kuressaare linnal oli just 7. mail sünnipäev).
Leidsime talgulistega, et ühiselt jõuab palju ära teha...

Tänud kõigile talgulistele ja Teeme Ära tiimile. Väga tõhus ettevõtmine on. Jõudu-jaksu järgnevateks aastateks. Et Teeme Ärasid jätkuks veel ja veelgi rohkem...

Nihatu küla kevadtalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati lehti ja allakukkunud oksi, langetati kuivanud puid, laoti üles 20m äravajunud kiviaeda, veeti mulda, tasandati maapinda.

Talgute korralduse õppetunnid

Oleme kevadtalguid korraldanud juba viis aastat. Igast aastast on saanud väike õppetund, kuidas korraldada hästi sujuvat talgupäeva. Eelnevalt tuleb endale segeks teha tööde tegemise järjekord ja talguliste jagunemine objektil, siis laabub päev hästi ja tulemused on head. Teeme ära meeskonnale indu ja jaksu edasisteks aastateks!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna meie külaplats asub Saaremaal ja kivide puudust ei ole, siis lepiti kokku taastada kiviaed külaplatsi ümber täis pikkuses.

Mida leidsid talgutelt?

Rõõmu pakkus, et meie väikse küla elanikonnast oli kohale tulnud üle poolte inimeste, kel üha enam on koos tegemise soov.

Upsi puisniidu kevadised korrastustööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Upsi puisniidul maha kukkunud puude ära koristamine,okste põletamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Ei oska vastata!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Viidu küla rahval tekkis mõte,et võiks üksteise juures puude tegemise talguid korraldada.Ja muidugi kui puisniidul(neid on meil siin 3) jälle rohkem abiväge vaja võib ju talgud korraldada!

Mida leidsid talgutelt?

Kõik meie talgul osalenud leidsid(said)sellise hea koostegutsemise emotsiooni!Lapsed ja täiskasvanud koos tegutsemas-nii tore!

Debora Vaarandi kunagise kodukoha koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristus, kivide ladumine

Talgute korralduse õppetunnid

Sooviks viia kui mitte tasuta, siis vähemalt soodushinnaga prygimäele prygi.

Ristivälja külaplats

Millised tööd talgutel ära tehti?

riisusime külaplatsi,puhastasime võsast,põletasime sodi,tegime kütet,ehitasime postkastidele katuse, panime paika katusealuse täpse asukoha ja märkisime maha.

Talgute korralduse õppetunnid

kõik sujus!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

mis on järgmiste talgute ajal plaanis, sai paika.

Mida leidsid talgutelt?

Kauni ja puhta külaplatsi ja seda , et kui vahvad ja mõnusad on ikkagi su oma kodukoha inimesed!
Suur tänu kõigile ja suur kalli endale ja teistele!

Saiatalgud Saklas

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kauplemine saialaadal, said-leivad. tordid, kodused leivad ja koogid. Töötas koduste saiade, pirukate ja kookide kohvik; laadaloterii, kuhu valmistasid käsitöid seltsi liikmed, lapsed esinesid näidendite ja rahvatansudega,
panime üles näituse "Vanaemade varandus", toimus veel kasutatud riiete müük. Valmistasime lastega torte emadepäevaks, seadsimne lillekimpe
Kuidagi kenasti kukkus välja! Ilus ilm oli !

Talgute korralduse õppetunnid

Kuidas rahvast kaasata, neid kes kritiseerivad ja halvustavad teiste tegemisi..Väga palju on niisuguseid praegusel ajal

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tõimus mõttetalg- kuidas edasi ja veel korraldada sellist üritust, tagasiside lehti tuli vähe tagasi. Neil ettepanekuid oli:spordipäevad, grilliõhtud

Mida leidsid talgutelt?

Head emotsioonid lastelt, kellel meie üritus oli suunatud
Koostöös peitub jõud!

Kajastustalgu

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgupäeval külastasin 9 talgut, mille kajastus tuleb 13. mai päevalehte Meie Maa. Varem on talgutest lugusid tehtud kahe talgulise poolt, ka need on avaldatatud ajalehes.
Muljed on suurepärased, inimesed on fantastilised, töökad ja oma kodukohta armastavad. Rõõmustas noorte ja laste osavõtt talgutest. Noori oli meie talgutel isegi Tartust, Tallinnast ja Olustverest, kindlasti ka mujalt, kuid kõigist neist ei saa kahjuks teada.
Kõige noorem talguline oli kolmene, aga noppis rajatava muruala mullalt hoolega väikseid kive.
Sattusin ka kahele talgule, mida ei olnud registreeritud, see näitab, et talgulisi oli tunduvalt enam, kui kirjas.
Igatahes on mõnus tunne.Loodame, et Teeme ära tegemisi märkavad ja austavad ka need, kes ise talgutele ei tule.

Talgute korralduse õppetunnid

Mina negatiivset ei märganud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mitmel talgul jäi kõlama kindel tahe ja soov järgmisel aastal Teeme äral osaleda, kusjuures üks tänavu registreerumatu lubas tuleval aastl mõelda talgu registreerimisele.
Ning homses Meie Maa talgute küljel üks talgujuht-kirjasaatja lausa kutsus juba talgulisi järgmisel aastal konkreetsel talgul osalema.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin talgutelt hästi toredaid ja entusiastlikke inimesi, neist puudu ei ole ja selle üle saab ainult rõõmu tunda.

Võhma küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati küla keskus ja seltsikoppel.
Valmistati külamaja küttepuud.
Puhastati külamaja kiviaed osaliselt võsast.
Kärbiti külamaja õunapuid.
Varuti külamaja kiviaia jaoks kive.
Puhastati maalinnus ja tõrvapõletusahi võsast.
Korrastati küla kivikülvi.
Täideti eelnevalt valmistatud külamaja liivakast liivaga

Talgute korralduse õppetunnid

Maapiirkondades ei toimi sageli teavitus nii nagu sooviks.

Küla teadetetahvlil ja internetis olevat infot ei loe kõik potentsiaalsed osalejad. Otseteavitus suuremas mahus + posti teel teavitus on vajalik osaliselt kaasata tulevikus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine talgute aeg augusti lõpus + orienteeruvad tööd.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni läbi paranenud keskkonna.

Palju talgutel esmakordselt oalenuid, kes on valmis ka tulevikus kaasa lööma.

Illiku laiul Meesteplatsi rajamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

- Mõttetalgud
- Paadikuuri korrastamine
- purjekate ülevaatus
- purjekate vigastuste inspekteerimine

Talgute korralduse õppetunnid

Usun, et hästi töötasid kaks kommunikatsiooni liini
1) - tegin veebipäeviku enne talgusid - pildi materjal ja tegevuse kirjeldus sinna üles;
2) Reklaamisime üritust Näoraamatus (Facebookis)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Igal laupäeval kell 10 kohtumine Meesteplatsis = kehtib Pooltund - hiljemalt kell 10.30 peab kohal olema, et saaks paari mehega suuremaid asju tõsta.

Mida leidsid talgutelt?

Purjetamise soov tõi kokku selle ala tegijad (harrastajad, entusiastid).

Titeranna laiendamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

- täitepinnase vedu, 6.mail
- masinaga suuremate kivide ranna alalt puhastamine, 6. mai 
- talvise jää kahjustuste likvideerimine, 6.mai
- ranna-ala laiendamine
- ranna ala puhastamine adrust ja kõrkjatest, 7. mai
- laiendatud ala rehitsemine, 7.mai
- käsitsi kivide korjamine, 7.mai
vt täpsem ülevaade http://titerand.blogspot.com/

Talgute korralduse õppetunnid

Õnnestunud ettevõtmine toob investoreid juurde - eramaa omanik liitus ranna-ala laiendamisesse ning panustas oma tehnika ja materjalidega;

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

-1. juuni on rannas hooaja avamine;
- sponsorite toetus.

Mida leidsid talgutelt?

Aktiivsed on ikka samad inimesed

Pidula talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Prahi koristamine, võsa saagimine, kiviaedade korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Tomis hästi!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sündis küla selts,järgmine kokkusaamine ja kindlasti järgmine aasta talgud "Teeme ära".

Mida leidsid talgutelt?

Head emotsiooni, küla inimeste sõbralikkust.

Viira külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tee äärte rehitsemine, mis talvel lumelükkamisega kannatada said,
võsa lõikamine, millest tehti kohalikule katlamajale hake.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil sujus kõik hästi. Oleme peaaegu sama koosseisuga ka enne
töötanud ja kõik teadsid oma ülesandeid

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal uuesti

Mida leidsid talgutelt?

Oli lihtsalt tore päev, mis liitis jälle külakogukonda

Mihkli Talumuuseumi talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puisniidult võsa raiumine ja saagimine. Okste põletamine. Lehtede riisumine, põletamine. Teeserva võsast puhastamine, okste põletamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Hästi ei sobi emadepäeva nädalavahetuse talgupäev. Kaugemalt talgutel osaleda soovijad ei saanud osaleda.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Julgemalt organiseerida külatalguid.

Leisi Jahiseltsi maja ehitustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Jahimaja sise- ja välisvoodrilaudade seinapanek ja värvimine, palkide koorimine. Tegelikult oli tegemist juba jätkutalgutega. Esimene talgupäev toimus 23.04.2011.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuigi esimesel tööpäevakul sai kokku lepitud, mida keegi kaasa võtab, juhtus ikkagi, et kõik vajalik ei olnud kohapeal kaasas. Edaspidi peaks näiteks tegema eraldi veebikeskkonna (nt doodle.com), kus saab täpselt kirja panna, kes mida kaasa võtab.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Majaehitamisega jätkatakse, sest ühe korraga väga palju teha ei jõua.

Mida leidsid talgutelt?

Koos töötamine andis muhulgas võimaluse jahiseaduse muudatuste ja üldise eluolu arutamiseks.

Soela sadama koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

MTÜ Soela sadama seltsi korraldatud talgupäeval koristati sadama territooriumilt suurem praht (klaasikillud, metallesemed jms), põletati kulu ja oksi, eemaldati võsa ja kuivanud puud, riisuti puulehti, koristati randa uhutud muda ja adru, puhastati tsaariaegset salvkaevu.
Pilte talgupäevast näeb: http://www.soelasadam.ee/comments.php?y=11&m=05&entry=entry110507-230210

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus suurepäraselt. Talgu alguses loetles MTÜ Soela Sadama Seltsi juhatuse esimees Margus Pajuste tööd, mis tuleks päeva jooksul teha ja igaüks sai käe külge panna just selles osas, mis talle kõige rohkem meele järele oli või milles ta end kõige osavamana tundis. Seega pole töögruppide moodustamine talgute sujumiseks vajalik. Kui miski sai tehtud, siis asuti veel poolelioleva tegevuse juurde.
Üks talgulistest vastutas ühissöögi valmistamise eest. Tulemuseks oli imemaitsev kalasupp. Talgulised olid kaasa küpsetanud hõrgutavaid pirukaid, kooke ja valmis meisterdanud kiluvõileibu. Kõik sujus suurepäraselt ja mis kõige tähtsam - ilmataat soosis meid sooja ja päikselise päevaga.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgute lõpuosas tekkis mõte koostada Soela sadama hooldusgraafik, mis hõlmaks aktiivset rohukasvu ja puulehtede koristuse aega maist-oktoobrini. Iga kahenädalase perioodi eest vastutab 3-4 inimest peredega, nii on garanteeritud sadama korrashoid terve järgmise poolaasta.
Talgute käigus avastatud tsaariaegse salvkaevu puhastamine on aga päevakorras ka järgnevatel nädalavahetustel. Talgud toimuvad kindlasti ka järgmisel aastal, sest sadama territooriumile on plaanis ehitada mitmeid hooneid: sadama peamaja, paadikuurid.
Vahepeale jääb aga õnneks palju ühiseid koosolemisi - jaanipäev, muinastulede öö jne.

Mida leidsid talgutelt?

Talgud andsid loomulikult väga hea emotsiooni ja energia. Talgute käigus avastati vana, kuid töökorras tsaariaegne salvkaev, mille puhastamisega ka algust tehti. Sai ka selgeks, kuhu sadama territooriumil väga minna ei tohiks - nimelt on muuli päikseline külg peesitamispaigaks nastikutele, keda leiti sealt kohati väga ohtralt.
Talgud olid suurepäraseks võimaluseks tutvuda ümberkaudsete külade elanike ja MTÜ Soela sadama seltsi liikmete peredega.

Talgud Mõnnuste kalmistul

Millised tööd talgutel ära tehti?

heakorratööd: riisuti ja veeti sodi ära, puhastati kalmukive ja täideti aluseid

Talgute korralduse õppetunnid

toitlustamisele peame paremad lahendused leidma,
hea oli see, et tänavu aasta oli rahvast nii palju, et töö sai kiiremini ja tõhusamalt tehtud

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõnnuste kalmistu, hooldekodude klientide omasteta haudade korrastamisega alustasime 2010.a, käesoleval aastal oli inimesi 3x rohkem, soovime seda traditsiooni jätkata.

Mida leidsid talgutelt?

head kolleegid, toredad kliendid, päikese

Talgud Kõrkkülas

Millised tööd talgutel ära tehti?

Prahi korjamine külasiseste teede äärest.
Seltsimaja õues kulu ja lehtede riisumine.
Seltsimaja akende pesemine.
Seltsimajast "vanavara" välja toimetamine.
Külaväljaku korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis kõik. Märkusi ja ettepanekuid pole.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Pidasime plaani, mis on sel aastal järgmine suurem ühine ettevõtmine külaelus enne jaanipäeva.
Kevadised talgud on ja jäävad meie tegevuskavasse

Mida leidsid talgutelt?

Ikka ja jälle leidsime, et meie külas on elu ja ühine töö annab väga positiivse emotsiooni. Külaväljaku liivakast 3X3 m on jäänud väikeseks selleks, et kõik lapsed korraga mängima mahuksid.
Talgutel toimetasid kolm põlvkonda kõrvuti, igaüks oma jõudu mööda.
Sel aastal oli kõige noorem talguline 2 a ja kõige vanem talguline 70 aastane.
Talgusupp oli tõeliselt kodune. Hea ja maitsev suitsukondiga keedetud hernesupp. Nii tummine, et lusikas seisis püsti sees.
Teede ääri koristades leidsime kaks rästikut, kellel rahumeeli oma teed lasime minna. Väike ehmatus ergutas talgulisi.

Sõmera

Millised tööd talgutel ära tehti?

Ehitati panipaigale külaväljakul katus, pandi ette aknad, uksed, saeti lauamaterjali, täideti pinnas, korrastati liivakast,  koristati lumemurd, riisuti Tuulikuaed, korjati oksad metsa alt. Tuldi oma masinate ja tööriistadega.

Talgute korralduse õppetunnid

Põhimõtteliselt saime oma asjadega ise hakkama, ega selle talgule registreerimisega kuskilt väljast ei tuldud. Rääkimisest piisas, aga oli ka üllatustalgulisi, kes lihtsalt tulid oma kodukohta ja nautisid päeva tegemisi täiega. Need pakkumised bensiini ja muude asjade hinnaalandused olid mõttetud.
Kui ajakirjanduses sellest ettevõtmisest(talgutest) juttu teha, võiks olla konkreetsem(näited tegelikkusest juurde).
Algus on ammu juba tehtud ja asi toimib, aga eks igalpool omamoodi. 

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kogukond hoiab kokku ja toimetab edasi, sest võrkpalliplats vaja valmis saada ja külamaja ootab, et paberid korda saaksid ja võiks unistused ka teoks saada.
Kus algus tehtud, ega seal asi seisma jää. Kui on eestvedajad ja kaasa tulijad ja midagi ka juba näha. Meil on nii, aga raskused ikka ka.

Mida leidsid talgutelt?

Tean, et Tallinna inimesed said mõnusa lõõgastuse. Kohtusime jälle uute inimestega ja saime tuttavaks. Meenutasime kaugeid kooliaegu, mis siin kunagi ammu olnud. Maitsesime väga õnnestunud omatehtud leiba, veetsime rõõmsa mokalaada saatel ühise lõunasöögi.
 Mõtiskluseks jäi igaühel kodus teema. " Milleks meil seda külamaja siis vaja ikkagi on?"

Mõnus kevadtöine päev Audakus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Okste saagimine,kogumine,põletamine.Puhastasime ühe puisniidu ja natuke Tallinna Botaanikaaia filiaali Saaremaal Audakus.

Talgute korralduse õppetunnid

Toredad olete.
Jätke endale ka aega nautida ilusat kevadet kiirel ajal.
Ärge ennast selle korralduspoolega rihmaks tõmmake.
Nüüd kus aastate pikkune kogemus olemas peaks asi juba ladusamalt minema.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kütte tegemise talgud ,siis seda sellel kevadel.Tegelikult on talgud kuulunud minu lapsepõlve(olen39 a.)Kui on suurem töö teha kutsutakse ikka rahvas kohale ja tehakse ära.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin et aeg on teile kirjutada:
       

        Teeme ära!

Kui talguhommik koitma lööb
end palju ära vaeva.
Kõht ilusasti täis vaid söö
ja palu päikest taeva.

R: Tule,tule teeme tööd
jah tule teeme ära.
Kes ei tööta see ei söö
ja ajab tühja plära.

Vaim virge,süda rõõmus sees
töö lendab ühtses vormis.
Kui talgusupp on kesine
jääb naabri nägu morniks.

R:Tule,,,

Lind laulab muru murinal
on umbseks kasvuks valmis.
Saag möirgab aga kärinal
ja reha käsi vormib.

R:Tule.....

Kes pärast talgut sauna saab
on sündind õnnesärgis
ja talguõlut rüübates
on elu uues värvis.

R:Tule...

Kui talgutele tuled sa
pea meeles kahte asja.
Tee rõõmsa südamega tööd
ja sõpra hädas aita.

R:Tule...

Sa iial ära käega löö
 kui kutsutakse talgu.
See liidab üheks südamed
ja käsigi ning jalgu.

R:Tule..

Tarmo Tüür kord tegi ära
talgu eestimaise.
Eesti bränd nüüd kõikjal kärab,
puhtaks saab ka vaim see.

R: Tule..

Ise oleksin talgupäevale nimeks pannud"natuke teistmoodi päev". Natuke,sest minu põhitöö on talgutööle sarnane,ainult rahvast oli rohkem ja objekt teine.
Rita tuli sületäie kuivade okstega,endal nii õnnis nägu peas nagu filmis"Mehed ei nuta"mees kes väitis,et korjas aaskäokingi.Ja saun peale talgut-super.Elad iga keha rakuga....
Maal on ikka super elada.

Sauvere Arendamise mõttetalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

kõige tähtsam meie talgu puhul oli see, et suutsime arvestatava hulga Sauvere küla inimesi kokku organiseerida ning arutada, diskuteerida kohaliku elu ja olu üle! See meil ka õnnestus ning saime palju häid mõtteid tulevikuks!
      Samuti paigaldasime külapoe esisesse parklasse infostendi, mis edaspidi olulist ja vajavat infot kandma hakkab!

Talgute korralduse õppetunnid

Ei oskagi kohe midagi negatiivset välja tuua. Enda seisukohast püüan kindlasti õppida rohkem asjade juhtimist ja läbiviimist! Ülejäänud talgutel osalejad olid kõik tublid!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kindlasti on meie põhiplaan ka edaspidi külaelus toimuvat organiseerida ja olenemata east, kõigile tegevust pakkuda! Kuna inimesed olid kõik ülimalt positiivselt meelestatud, siis kindlasti ollakse ka edaspidi nõus uutes ettevõtmistes kaasa lööma! Hetkel on antud piirkonnas suuremaks ja põhilisemaks eesmärgiks, kohaliku seltsimaja ja külaplatsi rajamine!

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin talgutelt tundeid ja emotsioone, mis minu edasist tegevust kõvasti kannustab ja innustab! Ühesõnaga leidsin, et minu tegemistest tõuseb tulu kohalikule külale!