Väike-Maarja bussijaama korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi talgupäeval puhastati vanast värvist, krunditi ja värviti üle Väike-Maarja bussijaama torn, katusekarniis, aknad, uksed, betoonpostid ja osa pritskrohviga kaetud välisseinast. Kuna värvi ei olnud hoone valmismisest alates kordagi uuendatud, kulus krunti ja värvi puitpindadele märksa rohkem kui olime arvestanud, mistõttu erinevalt planeeritust ei saanud üle värvida varikatuse alumist pinda (värvi ei oleks jätkunud). Aga see-eest saime lisaks kavandatule värvitud ühe otsaseina, mis oli bussijaama öiste külaliste poolt aegade jooksul nii ropuks muudetud, et seda lihtsalt ei saanud värvimata jätta. Tulemuseks on meie bussijaamal nüüd luitunud rootsipunase asemel toon-toonis erinevad kollakas rohelised detailid, mis sobivad hästi hoones tegutseva taluturu ideega ning on ka muidu silmale lahedad vaadata!

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära juhtmeeskonna töö kohta ei oska küll midagi kommenteerida. Saime kõigega ise hakkama.
Enda korralduskogemuse osas vast kõige olulisem, et tuleb ikka inimestega võimalikult rohkem isiklikult (näost-näkku või vähemalt telefonitsi) suhelda, siis on osalejaid rohkem ja ei teki asjadest erinevaid arusaamisi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna me jõudsime kogu hoonest üle värvida u. 1/5, siis otsustasime jätkata järgmisel nädalal, nii kaua et vähemalt maja esifassaad ühtlase ilme saaks.

Mida leidsid talgutelt?

Omandasime professionaalse maalri juhendamisel mõned head töövõtted, millest varem aimugi ei olnud. Ehk siis: leidsin uusi oskusi.
Kindlasti leidsime me kõik, maalritöödel osalenud 11 täiskasvanut ja 8 last, rõõmu ilust, mida oma kätega ühiselt lõime: värske kuue saanud maja oli tahvmine ikka uuesti ja uuesti vaadata.

Käru küla külapäevaks korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Saime laotud seltsi küttepuud, koristasime talvise prahi ja valmistasime külapäevaks lõkkeplatsi ette.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie väikeses kohas toimib teadete edastamine suusõnal ja paberkandja peal, talgulehel registreerijaid ei olnud. Ilm oli ilus ja tuju oli hea ja see ongi peamine, et tullakse ja tehakse lihtsalt koos tööd.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külakiige korda tegemine jaanituleks.

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime palju päikest, hea tuju ja priipärast värsket õhku, mis tekitas suure isu ja supp maitses väga hästi.

Teeme töökalt ja lõbusalt Toolse laagri korda!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgutel riisuti ära vanad lehed jm praht, lõigati maha vana hekk, korjati ära ja põletati oksad.
Lisaks korrastati vana võrkpalliplats ning värviti üle laagri kaminasaal ja MTÜ klubimaja.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute osas kõik toimis.
Natukene oli keeruline see, et paljud registreerunud jäid tulemata. Õnneks tuli aga kohale mitmeid talgulisi, kes ei olnud end netis registreerinud ja saime kõik planeeritud asjad tehtud!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgulistele meeldis väga meie laagrikompleks ja meie ideed seoses selle kohaga. Planeerisime juba maikuus sama seltskonnaga uue talgupäeva korraldada, et laagrit veelgi korrastada ja täna veel tegemata jäänud tööd ära teha.

Mida leidsid talgutelt?

Meie talgutelt võis leida palju häid emotsioone ning suurtes kogustes nalja ning rõõmsat seltskonda.

Aaspere lehiseallee korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati ja põletati talvel murdunud oksad, koristati praht, istutati 10 uut lehisetaime.

Talgute korralduse õppetunnid

Töö läks nii nagu plaanitud, jätkus tegijaid ja tehnikat.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lepiti kokku sama töö ka järgmisel aastal ette võtta.

Teeme puhtaks Salla mõisa ümbruse pargi

Millised tööd talgutel ära tehti?

Okste ja lehtede riisumine äravedu ,kuivanud okste eemaldamine .

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgud toimisid edukalt .Teeme Ära meeskonna tööga olime väga rahul. Informatsiooni laekus pidevalt minu mailile.Meie poolt mingeid muudatusi ei ole vaja teha .Kõiktoimis.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Otsustasime ka edaspidi hoolitseda pargi eest,mitte ainult Teeme Ära raames.Tahaksime korraldada KOP abiga mänguväljakud ja spordiplatsid.Sellised on meie unistused Salla Mõisa Seltsi ettevõttel.

Mida leidsid talgutelt?

Konkreetselt üksikasju ei leidnud aga hea emutsiooni leidsime me kõik .Talgulised olid väga rahul ja väga rõõmsas tujus.

Võsu ümbruse koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastati Võsu ümbruse tee-ääred sodist
Puhastati Koltsi-Võsu matkarada pealekukkunud puudest, sodist ja korrastati purded
Koristati Võsu rannaäärt ja Rannaklubi ümbrust

Talgute korralduse õppetunnid

Kahjuks jäi osavõtjate arv vähemaks kui lootsime. Võib-olla peaksime veel paremini ja nähtavamalt üritust reklaamima?

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Saime taaskord  kinnitust, et Võsu on paljudele vaid suvine lõõgastusobjekt, mida meelsasti kasutatakse, aga enda järel ei koristata. Vastupidi - ka suvilate sodi rändab tihti teeäärde metsa alla. Kuidas küll inimesi kasvatada???

Mida leidsid talgutelt?

Ikka ja jälle inimesi, kes suudavad mõelda mitte enesekeskselt vaid ühiskondlikult.

Kalina külaseltsi maja sissekukkunud katuse koristamine/korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgute käigus lammutati sissekukkunud katuse osa ja ehitati kinni katuse ots ilmastikukindlaks. Ehituspraht sorteeriti, põlevmaterjal põletati koheselt lõkkes, katuseplaadid ja muu mittepõleva materjali jaoks oli tellitud kohale ehitusjäätmete konteiner Mäetaguse valla osaluse ja toetusena. Konteiner täideti jäätmetega.
Hooldatud sai iluaed: eemaldatud ja välja juuritud vanad põõsad, korrastatud hekk, eemaldatud vana ilmetu võrkaed, eemaldatud mittekandvad õunapuud, uuenduslõigatud allesjäänud õunapuud, oksad põletatud, tekkinud küttepuud antud külarahvale kütteks (ka mittevajalikud katuse-konstruktsioonide eemaldatud osad külarahvale kütteks).
Kujundati tee-äärsete põlispuude võrad korrektseks.
Korrastati külas asuvate vaatamisväärsuste lähiümbrust.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära korraldusmeeskonna töö: kogemus oli positiivne. Korraldamise käigus tekkis idee võimaldada talgujuhtidel näha registreeritud talgu külastatavust veebis. Idee osutus tagasiside kõlbulikuks ja edaspidi rakendatavaks.
Minu talgud: esmane kogemus talgu korraldamisel. Algas kõik meedia kõrgendatud huviga planeeritava suhtes. Meedia kajastused ajakirjanike algatusel: ilmus artikkel kohalikus ajalehes "Põhjarannik"; saatelõik Vikerraadios Teeme Ära tutvustavas K.Kärneri saates "Reporteritund". Meedia kajastuste mõju: kohe pärast saadet helises telefon ja pakuti Viru Jalaväepataljoni poolt kolmekümmend meest Kaitsejõudude poolse hea tahte avalduse ja abina kohalikele elanikele vabatahtlikus korras (küla ümbritsevaid metsi kasutatakse lahin-harjutuste läbi viimiseks). Kõne ja kokku lepitud talgupäeva vahele mahtus neli päeva organiseerimiseks. Kõik sujus tõrgeteta ja tööpäeva õhtuks oli ohtlikem osa tööst (varingu ohuga lammutustöö)teostatud.
Väga positiivne oli Mäetaguse Vallavalitsuse suhtumine planeeritavasse- operatiivselt lühikese ajaga suudeti heaks kiita projekti-põhine rahastamise taotlus vahendite ja toitlustamise organiseerimiseks. Tööde mehhaniseerimisel osutasid operatiivset abi kohalikud ettevõtjad.
Veel positiivset: lähenev küla 770. aastapäev ja talgupäev suutsid aktiveerida maaomanike tegevust: omaniku-algatusena korrastas peremees enda kinnistul asuva Ohvritamme ümbruse; eravalduste omanikud leppisid kokku tamme juurdepääsu tee hooldamise küla juubeliks.
Suureks saavutuseks võib lugeda külaga seotud inimeste osalemis-aktiivsust.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tekkis ideid külas edaspidigi ühiseid heakorrastamise aktsioone korraldada. Lähiajal vajab lammutamist ühistule kuuluv lagunenud laudahoone. Viimaste aastate jooksul on ühistu mitmel korral oma jõududega töid teostanud kuid lõpplik tulem on saavutamata.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin hea tunde tehtud suuremahulisest möödapääsmatust tööst. Avastasin, et aktiivse eestvedamise teel on võimalik palju ära teha. Olen saanud positiivset tagasisisdet osalejate käest.

Kantküla külaplatsi korrastustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgutel alustati külaplatsile lava ehitust, riisuti ja korrastati külaplatsi, nooremad talgulised said näpud värviseks teha värvimistööga.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute korraldus sujus suurepäraselt. Inimesed olid rõõmsameelsed ja võtsid hea meelega osa kõigist pakutud talgutöödest. Vähemalt meie külas võib samal viisil edaspidigi talguid korraldada. Vanemad inimesed arvasid, et väga hea et külas nüüd midagi juba toimub!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jah, järgmine ühine töötegemine toimub juba järgmisel nädalavahetusel.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni leidsid nendelt talgutelt kahtlemata kõik osavõtjad.

Kantküla külaplatsi korrastustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgutel alustati külaplatsile lava ehitust, riisuti ja korrastati külaplatsi, nooremad talgulised said näpud värviseks teha värvimistööga.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute korraldus sujus suurepäraselt. Inimesed olid rõõmsameelsed ja võtsid hea meelega osa kõigist pakutud talgutöödest. Vähemalt meie külas võib samal viisil edaspidigi talguid korraldada. Vanemad inimesed arvasid, et väga hea et külas nüüd midagi juba toimub!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jah, järgmine ühine töötegemine toimub juba järgmisel nädalavahetusel.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni leidsid nendelt talgutelt kahtlemata kõik osavõtjad.

Salla Seltsimaja talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lammutati vana pliit,ehitati uus trepp,veeti traktoriga kive ja koristati kraave.

Talgute korralduse õppetunnid

kõik toimis.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kujundada üks ruum näituse tarvis.

Mida leidsid talgutelt?

Laemaalingu .

Veski 6 ühiselamu

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati perimeeter, sisehoov, parkla, värviti suur kiik, korrastati õuelillede kastid, parandati pinnase osad mis olid lumelükkamisega kahjustatud, puhastati teerajad (osaliselt). Tööd mis jäid pooleli tehakse ära peale kevadtorm õppuseid.

Talgute korralduse õppetunnid

Osa vahendeid ei olnud valmis pandud! Tsement pesukuivatusresti jalase paigutamiseks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kiik värvitakse veelkorra üle, maja ette on vaja tuua musta mulda ja külvata muru, teerajad on vaja lõplikult puhastada umbrohust, laste liivakast tuleb välja kaevata ja vahetada liiv.

Mida leidsid talgutelt?

Hea suhtumine möödujatelt!

Linnape küla mõisa pargi koristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Võsa lõikus ja piiramine, okste koristus, ohtlike puude langetamine

Talgute korralduse õppetunnid

Talguteks valitud supp oli väga maitsev ning sobis talgupäeva ideaalselt. Teeme ära meeskond oli mõelnud kõigele ning koduleht oli heaks spikriks, et midagi olulist ei ununeks. Väga hästi tehtud!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Saame kokku ka enne jaanipäeva, et veel pargile viimast lihvi anda. Külamees lubas oma metsast palki tuua ning istepingid meisterdada.

Mida leidsid talgutelt?

Sellelt talgutelt leidis küla taas oma "vaimu" mis oli aastaid kadunud ja soiku jäänud. Need talgud panid aluse küla seltsielule.

Talgud Roela käbikuivatis ja loodusrajal

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pesime puhtaks käbikuivati aknad ja koristasime okstest ja pakkudest loodusraja.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus kenasti. Peamine, et kõik noored vabatahtlikult kohale tulid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta osaleme uuesti.

Mida leidsid talgutelt?

Oli tore koos klassiga olla ja sain oma õpilasi paremini tundma õppida.

Mõisaümbrus särama!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti mõisaümbrus. Korjati ära prügi nii koolimaja ümbert kui ka kooliteelt (Viru-Nigula-Vasta).

Talgute korralduse õppetunnid

Ettevalmistus igasuguseks ilmaks.

Viru-Nigula pastoraadi pargi korrastustööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

riisuti pastoraadi park puhtaks, korjati kokku oksarisu, põletati ära sodihunnikud

Talgute korralduse õppetunnid

Meil on juba traditsiooniks saanud, et talgud korraldatakse reedesel päeval. Kogemused on näidanud, et siis tuleb poole rohkem rahvast.
Ettepanek meeskonnale - talgute registreerimisel võiks saada kuupäeva ise valida. Kui hakkasin sel aastal talgusid sisestama, ei olnud see võimalik -- kõik talgud paigutati automaatselt 7. kuupäevale.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kinnistus mõte, et reedel toimuvatele talgutele tuleb rohkem rahvast. Laupäeval on rahval omad tegemised ja käigud, paljud ei viitsi ennast ka kodudest välja ajada.

Mida leidsid talgutelt?

Kuna kogun vanu või huvitavaid pudeleid, siis leidsin juba teist korda järjest prahi seest vana pudeli. Selleks oli ca 30 ... 40 aastat vana nõukaaegne äädikapudel. seda mu kogus veel polnudki. Olin väga õnnelik.
Eelmistel talgutel leidsin vana sepikoja puhasamisel ka vana nõukaaegse pudeli.

Kihlevere mõis

Millised tööd talgutel ära tehti?

koristati mõisaparki lehtedest ja mahalangenud okstest

Talgute korralduse õppetunnid

väga hea

Ulvi külaplats suveks korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti vanadest lehtedest puhtaks külaplats, parandati suur kiik, ehitati juurde istumiseks pinke, võrkpalliplatsil pandi võrgule uued postid, koristati ära vana ja katkine aeg....ootame uue aja materjaali. riisuti tiigiäär puhtaks...põletasime vana prahti.

Talgute korralduse õppetunnid

Õpetussõnu nagu polegi...läks kõik hästi. loodame,et jätkub selline ühine üritus..väga tore ja lõbus oli...

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Uue aja ehtius, kui jõuab kohale aiamaterjal.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime,et koostöö on kõige tähtsam. Kuna meie talgutele ei olnud kirja ennast pannud mitte ühtegi inimest, siis kartsin et olen üksi...kuid kohale tuli 29. See tegi südame soojaks,et ma ikka pole üksi...meie külas on ikka töökaid inimesi ka. Ja tuli tööle ka selliseid külaelanike, kellest ma poleks ealeski uskunud, et sellisest ühisüritusest osa võtavad...
 Aitähhhh nendele vähestele,  tublidele ja töökatele Ulvi küla elanikele!!!

Kala talu talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Taastamiselemineva hoone ümber lõigati võsa, põletati oksi, koguti kokku vanametall, vanad autokummid, kärutati välja sisselangenud katuse kõdu, veeretati sauna juurde hiigelpakud, puhastati tiik, inimketis liigutati vanad tellised taastatava hoone juurde, kus neile uus elu antakse.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis väga hästi. Teeme Ära meeskonna töö oli suurepärane. Infot ja soovitusi oli piisavalt.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ühiselt hakata hoonet taastama

Mida leidsid talgutelt?

Leidsme kinnitust selle kohta, mille rõõm peitud koostegemises. Meie talgutel oli vanim osaleja 85 ja noorim 3. Kõik osalejad leidsid hea tuju, rõõmsa meele, kauba peale veel päikesest punased ninad.

Pandivere Villavabriku hoone ja ümbruse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Hoone ümbrusest prahi korjamine, okste ja rohu riisumine ja põletamine. Hoone sees prahi korjamine, vana tapeedi eemaldamine, ahjude puhastamine tahmast. Hoone katuse remont (augu lappimine).

Talgute korralduse õppetunnid

Talguid peaks varem hakkama planeerima :). Et jõuaks rohkem inimesi kaasata ja ka vajalikke töösid ja seega ka töövahendeid ette näha. See on enda jaoks õppetund.
Teeme Ära meeskond tegi väga head tööd! Aitäh teile!

Mida leidsid talgutelt?

Väga mõnusa emotsiooni ja häid mõtteid edaspidiseks tegutsemiseks.

Teeme kord Neeruti seltsi seltsimaja ümbruse

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati ära seltsimaja ümbrus. Tasandati pinnas, külvati muruseeme. Vahelduseks söödi talgusuppi ja räägiti talgujuttu.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonnale küll midagi ette heita pole. Osa tööst peavad ikka talgulised ka ära tegema.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kui tarvis tullakse jälle ja tehakse ära mis tegemist vajab.

Mida leidsid talgutelt?

On tore teada, et asju saab korda ka hea tahte ja mitte ainult raha pärast.

Vao Ratsaklubi volbritalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti puhtaks haljasalad Vao tornlinnuse ja Vao tall-tõllakuuri ümbruses, koristati rämpsust ja okstest Vao rahva jaanitule plats, vana kiviaia ääred puhastati võsast ja okstest. Kogu praht veeti ära või põletati päästeametiga kooskõlastatult.

Talgute korralduse õppetunnid

Peale tööd ja söögikorda, enne simmanit lahkus suur osa väsinud ja õnnelikke talgulisi. Oleksime pidanud ansambli juba söögi ajal mängima paluma.
Olime valmis suurema rahvahulga saabumiseks, tööd jätkus kõigile, kes oma tööriistadega tulid, igaks juhuks olime varunud mingi hulga tehasid ja labidaid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jälle, Väike-Maarja vald, AS Antaares, Margo Kivivare, OÜ Sternhill, ansamblid Bond Bänd ja Tänatehtu olid suureks abiks.

Mida leidsid talgutelt?

Palju positiivseid emotsioone ja inimesi.

Ummila

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime lõigatud puuoksi ja prahti, kaevasime maad, istutasime lilli.
Kahjuks ei saanud teha suuri planeeritud töid kuna inimesi, eriti meesterahvaid, ei tulnud kohale.

Talgute korralduse õppetunnid

Oleks tulnud endal rohkem reklaami teha, rohkem isiklikke kontakte luua.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna oli väga ilus ilm ja paljud tahtsid oma koduaias tööd teha, siis leppisime teatud inimestega kokku, et tullakse mulle appi mõnedel teistel nädalavahetustel suve jooksul.

Mida leidsid talgutelt?

Hingerahu ja kindla soovi oma unistused kõigi raskuste kiuste ellu viia, võtku see siis aega palju tahes...

Kernu talu metsatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Saime istutatud umbes 2300 arukase istikut.Kuna valdav osa osalenuist ei olnud varem puid istutanud või olid seda teinud kunagi kooli ajal, siis oli see päris hea tulemus.Metsaistutamisega tegeles talgulistest 24 inimest, neist omakorda 3 olid paelte sidujad,et hiljem oleks võimalik puid üles leida ja hooldada.

Talgute korralduse õppetunnid

Juhul kui mina peaksin veel metsaistutamise talguid korraldama, siis kindlasti oleks lihtsam istutada ettevalmistatud pinnasele.Aga üldiselt laabus kõik hästi.Teeme Ära meeskonnalt olen saanud vähemalt 2 kirja ,mida mul kahjuks ei ole võimalik olnud lugeda.Ma ei tea kas see on minu arvuti viga või on viga milleski muus.

Mida leidsid talgutelt?

Mina isiklikult leidsin põdrasarve, küll ainult 2-harulise, aga leid seegi.

Uljaste külaplats

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime teeääred ja bussipeatuste ümbruse prügist,külaplatsil ja selle ümber talvel murdunud puud saagisime kamina halgudeks seltsimajja ning oksad lõkkeplatsile Jaanipäevaks.Osa puid sai ka saetud külaplatsil oleva grilli jaoks.Külakiigele tegime väikese remondi ning immutasime taas puidukaitsevahendiga üle.Lõpuks rehitsesime kogu külaplatsi.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik justkui toimis!
Registreerimisega algul inimesed ei olnud aktiivsed(ootasid viimast ilmateadet,et siis langetada otsus).
Talgujuhina teadsin,et kohalikud ja just vanemad inimesed nagunii tulevad seepärast ei registreerinud ka neid ise, jättes vabad kohad just väljastpoolt ja ehk noorematele tulijatele-registreerijatele.

Essu Mõisa ümbruse ja pargi koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

koristasime peaaegu terve mõisa ümbruse lehtedest ja okstest. saagisime mõned tormi poolt murtud puud. rohiti ära mõisa ees olevad peenrad ning äärekivid. veeti ära pargivahe teel olnud oksad.

Talgute korralduse õppetunnid

kõik toimis võrdlemisi hästi, kuigi oleks võinud ajaliselt pikemad talgud teha. kuna aga inimestel nii palju tegemisi, siis pidime piirduma nelja tunniga. teeme ära meeskonna töö oli väga korralik. infot oli palju ning mingeid erilisi küsimusi ei saanudki tekkida.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

leppisime kokku, et järgmine aasta tuleme ka kõik kokku. teiseks veel see, et alati ei pea olema teeme ära talgupäev, et tulla kokku ning korrastada oma ümbruskonda.

Lepna keskuse koolimajaplats korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pinnase tasandamine, prahi koristus ja platsi riisumine, prahi põletamine, istutamine. Ära said tehtud kõik planeeritud tööd.

Talgute korralduse õppetunnid

Registreeritutest tuli kohale 30%. suurem osa talgutel osalejatest olid mitteregistreerunud. Oleks oodanud osalema rohkem inimesi kui end eelnevalt kirja pani. See näitab meile, et inimesed on laisad ja neile meeldib, kui keegi nende eest ära mõtleb ja otsustab ning veel parem kui ka kogu töö nende eest ära tehakse. Pigem kaevatakse oma aiamaad või piilutakse aknast, kui tullakse ise midagi ära tegema.
Hea meel on tõdeda, et mõnedel inimestel jätkub veel tahet ja ollakse valmis oma kodukoha ning kogukonna heaks panustama. Suur kummardus neile!

Mida leidsid talgutelt?

Talgulised said hea emotsiooni, omavahel suhelda ja meeldivalt aega veeta. MTÜ Meie Energia poolt soovime tänada kõiki häid ja aktiivseid inimesi kes võtsid vaevaks kohale tulla ja tegutseda.

Mõedaku terviserajad

Millised tööd talgutel ära tehti?

Terviserajad said puhtaks talve jooksul mahalangenud okstest, spordiväljakud ja lõkkeplats koristatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskonnatöö oli väga mõnus ja igati toetav!
Reklaam oli tublisti toeks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kui on vaja appi mehi, siis tuleb oma talgud teha teisel päeval!!!

Ehk siis- abivalmis meestega on meie kandis kitsas, kuigi need kes tulid, olid uskumatult tublid!
Palju tänu kõikidele abilistele!

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni kindlasti, õnne ja armastust peab ilmselt veel otsima!

Koristustööd Ojasaare tormikahjustuste alal

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati mahalangenud ja langetatud puude oksi, tükeldati puid, riisuti ja põletati sodi.
Kahjustatud katuselt eemaldati eterniit.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis. Tõrkeid polnud.
Teeme ära meeskond on väga tublilt ja arukalt tegutsenud. Kogu süsteem toimis laitmatult. Tänud ja edu edaspidiseks!

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin kinnitust, et jätkub häid ja abivalmis inimesi.

Palasi külaplats

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati küla piires ca 6 km ulatuses teeääred prahist puhtaks
Lõigati külaplatsil talvel lumega murdunud puude oksi ja veeti lõkkeasemele
Pesti külamaja aknaid ja koristati ruumi
Uuendati (värviti) külasilt

Talgute korralduse õppetunnid

Ei puutunud Teema Ära meeskonnaga kokku

Kiltsi puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati teeääred prügist, veeti puid, riisuti, veeti kokku oksi, paigaldati pesakaste.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis. Eriti tore on kui peastaabist helistatakse ja küsitakse kuidas teil läheb?

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmise ürituse plaan.

Mida leidsid talgutelt?

Head emotsiooni.

EELK Väike-Maarja kirikuaed

Millised tööd talgutel ära tehti?

saeti , lõhuti, ladustati puid. Riisuti, rehitseti  kirikuaeda toodud mulda  laiali , veeti oksi, kive, prahti, tormist kahjustatud kabeli, tornikiivri katuseplekke, sindreid.

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskonna tööle - hinnang  HEA.

EELK Väike-Maarja kirikuaia talgud möödusid sõbralikus ja töises õhkkonnas, kõik laabus hästi.

Mida leidsid talgutelt?

SÕPRU

Jäneda Mõisapargi korrastus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti lehti ja korjati mahalangenud oksi mõisapargis.

Talgute korralduse õppetunnid

Varem tuleks läbirääkimisega alustada, näiteks koolilaste kaasamine.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ka järmistel üritustel lubas näitemängu teha talgulistele Jäneda Näitemängupunt.

Mida leidsid talgutelt?

Häid kontakte kohalike inimestega.

Rand puhtaks!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Rand koristati palkidest,okstest ja adrust puhtaks. Samuti koristati rand prügist puhtaks ning põletati maha saagitud oksi.

Talgute korralduse õppetunnid

Inimesed jaotati töögruppidesse ning need kes varem said valmis, liitusid teistega ning aitasid lõpetada.
Kuna Teeme Ära meeskonnas olid noored, siis oli ka veidi laisklemist, kuid tööd said lõpuni tehtud.
Tulevikus võiks organiseerida ka mingi toitlustuse, kuna tööd sai tehtud oma viis tundi ning lõpuks olid kõhud väga tühjad :)

Mida leidsid talgutelt?

Talgudelt leidsin agaraid noori, kelle kohta ei saaks kuidagi öelda, et noored on hukkas :)

Kunda külaseltsi kevadtalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisusime parki,koristasime oksi,saagisime ohtlikke puid,tegime küttepuudeks,korrastasime võrkpalli platsi,ehitasime saunale treppi, elektrikaabli trassi kaevamine ja elektrikaabli paigaldamine maasse  ja  kinni panemine,Sõime talgusuppi ja kodus küpsetaud saia ja kooki.Õhtul oli meil saun ja väike simman.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus väga hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

istutame järgmisel aastal sireleid kiviaia taha.

Mida leidsid talgutelt?

Väga hea tuju,et jõudsime sellel päeval nii palju ära teha!

Rakvere Süstatiigi ümbruse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Prügi koristus, võsa likvideerimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Tulevikus võiks eelmisel päeval registreerunud üle helistada. Väga paljud jäid tulemata. Samas tuli koha peale neid, kes polnud registreerunud. Registreerumise vajalikkust võiks järgmistel aastatel rõhutada.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemise rõõmu.