Taevaskoja küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati prügist teeääred Taevaskoja teeristist (Tartu-Põlva mnt'l) kuni Maarja küla teeni. Korrastati Taevaskoja külakeskuse ümbrus. Lõhuti ja laoti riita puud, millega talvel köetakse külakeskuse saali. Külakeskuse juurde paigaldati uus teadetetahvel. Korrastati Kimera oru jalgrada, mis viib kõige otsemat teed külast väikesele taevaskojale.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik läks suurepäraselt!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Juba aastaid tagasi sõlmitud kokkulepe sai kinnitust! Igakevadised talgud jäävad Taevaskojas traditsiooniks.

Mida leidsid talgutelt?

Halb emotsioon - tee äärtesse oli toodud ilmselt juba eelmisel sügisel rohkelt prügi. Huvitav mida mõtleb inimene, kes oma suured prügikoti, mis sisaldavad vanu riideid, jõuluehteid, tühje pudeleid, pabereid jms. lihtsalt Taevaskoja metsa toob? Tegemist ilmselt Tartust toodud prügiga - mõned aadressid ka prügist leitud.
Hea emotsioon - suurepärane ilm, värske õhk, sinililled Kimera orus ja töökad inimesed!

Postitee õunapuuallee korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Ca 5 tundi kestnud talgute käigus korrastati ca 400 m vana Tartu-Võru maanteed ehk Postiteed palistavat vana õunapuualleed.
Kahes reas 70-nendatel istutatud viljapuud olid aastaid hooldamata. Kui puuderea pisut metsik väljanägemine on ajaloolisse teeruumi isegi sobiv ja stiilne, siis aasta-aastalt suurenev kuivanud okste hulk jättis lohaka ja nukra mulje. 
Töö tulemus kogu ilus on näha ca nädala pärast, kui väljalõigatud kuivanud oksad saavad tee äärest ära koristatud (NB! On olemas sellekohane kokkulepe Põlva Teedega!) ja puud õide puhkevad.

Talgute korralduse õppetunnid

Kui kõik ausalt ära rääkida, olin enne talguid üksjagu mures - kuidas õnnestub töö korraldamine. Kuid kõik loksus kiiresti ja enesestmõistetavalt oma kohale.
Kohe kujunes välja nn eesliin - tööfront, kus mehed mootorsaagidega (19 talgulise kohta oli meil 7 mootorsaagi) liikusid eesliinil, võttes maha puudevahelise võsa ning suuremad kuivanud oksad. Järgnes nn keskmine tööfront, kes tiris-tassis oksad hunnikutesse ning lõppviimistluse tegid Räpina Aianduskooli taustaga talgulised, kes jälgisid, et lõpptulemus ikka professionaalne ja puhas välja näeks.
Igaüks leidis omale jõukohase tegevuse kuidagi nagu iseenesest ning töö läks lennates.

Lõunapausi ajal tuletasime muiates meelde - kui palju on kulutatud nn "tagumiktunde" erinevate Postitee hooldusplaanide ja -kavade, väärtuslike maastike ja teemaplaneeringute peale. Silmaga nähtavate tulemuste saavutamiseks kulus vaid ports pealehakkamist ning paar tundi tööd.

Kuigi enamus talgulistest tuli kokku isiklike kontaktide kaudu, oli meie hulgas ka vähemalt üks talguline, kes saabus otseselt teemeara.ee registreerimislehe kaudu. Hästi mõjus ka talgute "orgkomitee" telefonikõne keset tööd - oli tore tunda, et me me pole üksi ja teadmine, et üle Eestimaa käib usin siblimine, oli kindlasti toredaks boonuseks:-)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lõpetasime töö lõigus, mis kuulub muinsuskaitse alla (1. aastatuhandest pärit kivikalmed). Esialgne kokkulepe jäi, et hangime vajalikud kooskõlastused ning püüame suve jooksul veel vähemalt paar korda kokku saada, et kogu õunapuuallee korda saada. Sama suure meeskonna jaoks ongi see paari-kolme päeva töö.

Aianduskooli õpetajad rõhutasid, et sügisel ning järgmisel kevadel märtsi lõpus tuleks kogu alleede front kergelt üle käia, siis saab töö tulemusega lõplikult rahule jääda.

Kui saavad korrastatud tee äärde jäävad kalmed, võiks need tähistada ka vastavate infotahvlitega - järgides Postiteel juba kasutuses olevat kujunduskontseptsiooni.

Mida leidsid talgutelt?

Eelkõige hea emotsiooni:-)

Piusa Külastuskeskuse Kogu pere talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime Külastuskeskuse ümbrust prahist ja okstest. Avasime suvehooajaks laste mänguväljaku.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus väga hästi! Informatsiooni talgute korraldajatele oli piisavalt. Aitähh, et sellise Eestimaa puhastamise ürituse organiseerisite!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgupäev võiks kujuneda iga aastaseks traditsiooniks ja üheskoos võiks korrastada ka teisi objekte vallas.

Mida leidsid talgutelt?

Üheskoos tegemise rõõm

Kiltre talu koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Vundamendi puhastamine, Okste põletamine ühelpool paisjärve ja teiselpool okste kokku tassimine.


Värska laululava pargis "Peko" lavastuse ettevalmistustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Valmistati ette vabaõhulavastuse "Peko" läbiviimiseks sobiv esinemisplats ja ümbrus. Põhilised tööd on võsa saagimine, langetatud võsa ja okste korjamine ning põletamine.

Talgute korralduse õppetunnid

1.Kasulik on lisaks kuulutusele ka isiklikult pöörduda võimalike talguliste poole palvega talgutest osa võtta.
2.Nagu juba Teeme Ära soovitustes kirjas, siis peab jälgima võsa raiumisel asukoha hõivatust lindude poolt ja võimalusel see töö varem ära teha ning võsa kokkukorjamine jätta talgupäevaks.

Mida leidsid talgutelt?

Kui korraldaja on päeva tegevuse hästi läbi mõelnud, saab ühiselt "mägesid liigutada".

Tali küla talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pügati külakeskuse pärnad, põõsad ja saeti maha pargi puudel kuivanud oksad ja harvendati ülekasvanud sirelid. Okad veeti kokku jaanituleplatsile.
 Lapsed käisid läbi kõik keskuse kraavid ja tegid need sodist puhtaks. Pühiti üle Aeltsimaja juures olevad asfaltplatsid.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis väga hästi!

Mida leidsid talgutelt?

Hea meel oli tõdeda, et talgutele tuli selliseid noori, kellest poleks seda oodanud!

KOORASTE 500

Millised tööd talgutel ära tehti?

Mõisaaegse kivitee puhastus ,pargi koristus.http://www.kooraste.eu/index.php?id=11310

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Panime paika Kooraste 500 ajagrafiku ja enne aastapäeva toimuvad veel kahed talgud.

Mida leidsid talgutelt?

Kivitee alt teise kivitee.

Laho külaplatsi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Parandati talvel purunenud varikatus, ehitati üritusteks uus puuriida pubi, korrastati platsi.

Talgute korralduse õppetunnid

Sobivam talgute läbiviimise aeg oleks 1 mai, sest loodus juba rohetab, maainimesel palju omi töid  teha, osade  talguliste kainust  mõjutab ka toetuste ja palgapäevade aeg. Ei ole rahul sellel aastal ka talgute  registreerimisega .Tegime seda mõnepäevaste vahedega ja peale järelpärimist alles kajastus see talgute üldlehel ja kahjuks siis ka juba topelt. Samuti langes lähestikku emadepäevaga.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

 Talgud on vajalikud ja ilmselt jätkame ka järgmisel aastal.

Kooli küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Saeti võsa, koristati ja põletati prahti. Samuti koristasime Saverna-Otepää maantee Kooli küla piires asuva maantee kraavi visatud prahi.

Talgute korralduse õppetunnid

Süvenes veendumus ühistööde vajalikkusest. Teeme Ära meeskond on tubli, jätkake samas vaimus!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külaplatsil läbiviidavad tööd.

Mida leidsid talgutelt?

Positiivsed emotsioonid.

Erastvere RMK pargi koristamine prügist

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati ära parki visatud kõik see, mis loodusesse ei kuulu- paberid , pakendid, pudelid, riideid jms.,

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik OK!!!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Idee on traditsiooniliselt hoolitseda igal aastal edaspidi Erastvere RMK pargi korrashoiu eest ja kevade algatuseks osaleda "Teeme Ära !" talgutel.

Mida leidsid talgutelt?


Talgul osalejatel oli palju rõõmu ilusast ilmast ja koostegemisest.
Kahju on, et talgujuht kahjuks ise osaleda ei saanud aga tubli meeskond kogunes sel korral eelmise aastaga võrreldes kolm korda suurema arvuna inimesi, kes kõik väga tublid olid ja rõõmsaid emotsioone siiani kannavad.

Tegusam elu ! meile kõigile

Talgu juht tänab kõiki osalejaid !!!

Lahe mõisapargi heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

riisumine, okste korjamine, lehtede äraviimine, prügi korjamine, osade lehtede põletamine

Talgute korralduse õppetunnid

temmeära meeskond super- sain infot piisavalt.
meil toimis kõik, mis planeeritud

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

rääkisime suvistest ettevõtmistest ja pargiala trimmerdamisest

Mida leidsid talgutelt?

koostööd ja abivalmidust