Eestimaa Looduse Fond                       www.elfond.ee/

Meri, mets ja märgalad - Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eesmärgiks on kogu Eesti looduse ja mitmekesisuse hoidmine. Alates 1991. aastast on vabatahtlik kodanikeühendus olnud koostöös paljude inimeste ja organisatsioonidega eestvedajaks mitmete Eestile oluliste looduskaitsetööde tegemisel. ELFi algatusel ja toel on loodud rahvusparke, looduskaitsealasid ja viidud läbi ulatuslikke inventuure Eesti loodusväärtuste kaardistamiseks.