Teeme Ära talgupäeva korraldajad

Sellel aastal on õlad kokku pannud seitse erinevat kaaskorraldajat, kes kõik omal moel Teeme Ära talgupäeva ettevalmistustes ja korralduses kaasa löövad. Alljärgnevalt leiad kaaskorraldajate ja nende talgutegemiste lühitutvustused, mis kindlasti ei ole ammendavad – tutvu korraldajate tegemistega lähemalt vasakul menüüs, valides vastava organisatsiooni nime.

Eesti Külaliikumine Kodukant on ühendus, mis koondab külaseltse ja külavanemaid üle Eesti. Eesmärgiks on toetada külaliikumise eestvedajaid, külavanemaid ja sädeinimesi, kes soovivad oma külas kogukonnaelu elavdada. www.kodukant.ee

Talgupäeva korralduses seisab Liikumine Kodukant selle eest, et maakonnatasandil pakkuda talgute korraldajatele igakülgset abi ning propageerida erinevate külatalgute korraldamist. On ju külatalgute traditsioon vana ja talguid toimuvad külades kevadeti igal pool – Teeme ära raames on hea võimalus kutsuda teisigi kaasa lööma.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga, korraldab riigimaadel looduskaitsetööde teostamist ning ulukihoolet. Lisaks kujundab RMK loodusteadlikkust ning pakub looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal. RMK majandada on 38% Eesti metsadest. www.rmk.ee

RMK valib ja valmistab talgupäevaks riigimetsas ette ligi 100 talguplatsi ning annab need üle vabatahtlike seast kerkinud talgujuhtidele. Peale talgupäeva võtab RMK talguplatsi vastu ning korraldab kogutud prahi ja okste äraveo. Näiteks on riigimetsas talgutööde raames võimalik osaleda pesakastide paigaldamisel, matkaradade renoveerimisel ja ehitamisel, Elistvere loomapargi vanade aedikute lammutamisel, ehitada saab kiviaeda, hooldada pärandkultuuri objekte, koristada telkimis- ja lõkkeplatse ning korjata riigimetsast võsa, oksi ja prügi. RMK talguplatsidel tööd teinud inimesed saavad tänutäheks Elistvere loomapargi tasuta pääsmed.

RMK maakondlike esindajate kontaktid leiad aadressilt: http://www.rmk.ee/meist/kontakt/metsahaldus/metskonnad

Eestimaa Looduse Fondi eesmärgiks on kogu Eesti looduse ja mitmekesisuse hoidmine. Alates 1991. aastast on vabatahtlik kodanikeühendus olnud koostöös paljude inimeste ja organisatsioonidega eestvedajaks mitmete Eestile oluliste looduskaitsetööde tegemisel. www.elfond.ee

Talgupäeval aitab ELF oma rikkaliku kogemuspagasi toel korraldada talgujuhtide ja talguliste toimkondade tööd ning laiemalt läbi mõelda talgupäeva korralduslikku poolt.

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud on kokku kutsutud toomaks ühise laua taha kõik, kellele on olulised Eesti kultuuripärandi väärtustamine, säilimine ja jätkusuuutlik haldamine. Ümarlaua tegevuse eesmärgiks on osalemine selles protsessis nii, et tulevikus me ei puudutaks kultuurimälestiste asemel tühja kohta. www.umarlaud.eu

Talgupäevade juures kutsub EMÜ üles talgupäeval osalema nii talgute kui ka talgulistega muinsuskaitsega tegelevate organisatsioonide liikmeid ja mälestiste omanikke, Samuti annab infot mälestiste omanikele, kes soovivad talgutel osaleda ja teeb koostööd Muinsuskaitseameti maakonnainspektoritega, kes nõustavad talgutel osalevaid mälestiste omanikke.

Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit on avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste liit, kes töötab juba 19 aastat selle nimel, et läbimõeldud ja aktiivsel osalusel põhinevas kodanikuühiskonnas oleks vabaühenduste tegevust toetav keskkond ning kodanikuühendused ise selles tugevad ja tulemuslikud.
www.ngo.ee

Teeme ära! algatusele on EMSL MTÜ teist aastat nn juriidiline kehastus, kes korraldab kontoriruumid ja raamatupidamise.

Teeme Ära Minu Eesti on 2007. aastal alguse saanud kodanikualgatus, mis juba kolmandat aastat kutsub kokku ärksaid eestimaalasi ühiselt suuri ja olulisi asju meie kõigi hüvanguks ära tegema. www.teeme2008.ee, www.minueesti.ee

Teeme Ära Minu Eesti hoolitseb Talgupäeva juures selle eest, et kõikide kaaskorraldajate koostöö sujuvalt kulgeks ja organiseerib ka Talgupäeva toimkonna tööd.