Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant on ühendus, mis koondab külaseltse ja külavanemaid üle Eesti. Eesmärgiks on toetada külaliikumise eestvedajaid, külavanemaid ja sädeinimesi, kes soovivad oma külas kogukonnaelu elavdada. Kodukandi võrgustikku kuuluvad 15 maakonnaühendust, kes koondavad maakondades toimetavaid külaseltse ja külavanemaid. Tähtsal kohal Liikumise Kodukanttegevuses on vabahariduslik Koolituskeskus, mis pakub küladele ja külaliikumisega tegelevatele organisatsioonidele spetsiaalsed koolitusprogramme ja õppepäevi.

Talgupäeva korralduses seisab Liikumine Kodukant selle eest, et maakonnatasandil pakkuda talgute korraldajatele igakülgset abi ning propageerida erinevate külatalgute korraldamist. On ju külatalgute traditsioon vana ja talguid toimuvad külades kevadeti igal pool – Teeme ära raames on hea võimalus kutsuda teisigi kaasa lööma.

Täpsemalt saab liikumise tegemistega tutvuda nende veebilehel www.kodukant.ee