Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud

Nagu igale rahvale on ka eestlastele tähtsad tema juured ja ajalugu. Ajaloo käegakatsutav osa meie kultuurimaastikul on kultuuripärand, mida esindab arhitektuurimälestis, inimeste kujundatud maastik, esemeline kultuur. Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud on kokku kutsutud toomaks ühise laua taha kõik, kellele on olulised selle pärandi väärtustamine, säilimine ja jätkusuuutlik haldamine. Ümarlaua tegevuse eesmärgiks on osalemine selles protsessis nii, et tulevikus me ei puudutaks kultuurimälestiste asemel tühja kohta. www.umarlaud.eu

Eestis on muinsuskaitse all ligi 24 000 kultuurimälestist. Kaitsealuste objektide arv on väikese riigi kohta üsna suur ning kõikide mälestiste säilimist on keeruline tagada. Kõige halvemas seisus on arhitektuurimälestised, millest iga neljas on otseses hävimisohus. Sõltumata omanikust, on mälestised tähtis osa meie ajaloost ja rahvusidentiteedist.

Et igaüks saaks anda oma panuse mälestiste säilimise heaks korraldas Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud 16. mail 2009. Eesti Muinsuskaitse talgupäeva. Talgupäeva eesmärgiks oli kutsuda inimesi üle Eesti osalema mälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastustöödel.  Talgupäeval andis oma panuse mälestiste säilimise heaks ligi 4000 talgulist rohkem kui 200 objektil. www.talgud2009.umarlaud.eu.

Lisaks mälestiste korrastamisele kannavad muinsustalgud endas suuremat eesmärki - aitavad mõista meie kultuuripärandi väärtust, pidada au sees meie esivanemate eluviise ja kujundada meid ümbritsevat keskkonda ajaloolist sõnumit säästes.

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud jätkab muinsustalgute traditsiooni ka sel aastal 1. mail Teeme ära üle-eestilisel talgupäeval koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Külaliikumisega Kodukant, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Õnnepanga ja kodanikualgatusega Teeme ära.

Muinsustalgute toimkond:

  • osaleb Teeme Ära talgupäeva toimkondade töös,
  • kutsub üles talgupäeval osalema nii talgute kui ka talgulistega muinsuskaitsega tegelevate organisatsioonide liikmeid ja mälestiste omanikke,
  • annab infot mälestiste omanikele, kes soovivad talgutel osaleda,
  • teeb koostööd Muinsuskaitseameti maakonnainspektoritega, kes nõustavad talgutel osalevaid mälestiste omanikke.
NB! Muinsustalgute toimkonnal endal ei ole talguid, mida üles anda.