2. veebruar 2014


Õpilastele suunatud keskkonnaprogramm alustas teist hooaega

Aasta alguses sai uue hoo sisse keskkonnateemaline haridusprogramm Prügi VaheTund, mille raames külastatakse kooliaasta jooksul ligikaudu sadat kooli üle kogu Eesti. 

Mullu külastati 169 kooli ning käesoleva aasta alguseks on projektiga ühinenud juba 78 kooli. Programmist huvitatud koolid saavad külalisõpetajad kooli kutsuda kodulehe kaudu, kuid osaleda saavate koolide arv on piiratud.


Teeme Ära Sihtasutuse haridusprogramm Prügi VaheTund on suunatud 5. klasside õpilastele, et suurendada laste teadmisi mõistliku tarbimise ja prügi teemadel. Ühe koolitunni jooksul räägivad külalisõpetajad nii tarbimisvalikutest, jäätmeliikidest kui ka taaskasutusest ning üheskoos arutatletakse, kuidas oma käitumisega keskkonnale vähem kahjulikku mõju avaldada.  

Eks see väike õiglusetuluke ja keskkonnast hoolimine oma väljundit otsis ja kuna viienda klassi lapsed on veel eas, kus neid on võimalik positiivsele ning kõiki arvestavale mõtlemisele ja tegutsemisele suunata, otsustasimegi koos vabatahtlike abiga koolidesse minna. Lisaks koolitunnile pakume ka võistluslikku jätkutegevust Tulnukas Jaagu Taaskasutuslahendused, kus õpilased saavad varem tunnis omandatud teadmised võistluslikult ellu viia ning vanadest esemetest uusi asju meisterdada. Parimad tööd saavad vääriliselt premeeritud," lubab projekti algataja ja ideeline juht Kristiina Dreimann. 


Jätkutegevuse eesmärgiks on julgustada lapsi asju mitte ära viskama, vaid kasutama neid erinevates võimalikes rollides pikemaajaliselt ja läbimõeldult. Samuti soovib Prügi VaheTund kutsuda üles vähem uusi asju ostma, näidates võistlusega, et loovalt lähenedes on võimalik olemasolevat nutikalt edasi kasutada.

Uudised meedias: Bioneer, Koolielu