19. märts 2014


Tagasiside meie toredatelt koolitajatelt


Meil on koolitajaid, kes käivad Prügi VaheTunni raames koolides üle Eesti. Nii mõnigi kord on koolitajad saanud ka väga toredat tagasisidet õpetajatelt ja lastelt, mida nad on ka meiega jaganud.

"Kui ma lahkusin, siis jätsid kõik rõõmsalt hüvasti ja eriti läks mulle hinge, kui üks tüdruk ütles (peaaegu tsitaat): "Tulge järgmine kord jälle meile, nii huvitav tund oli"," Tallinna Sikupilli Keskkool, koolitaja Anne.

"Laste kohta nii palju, et üks tüdruk rääkis peale pudelikorgi videot, kuidas nemad perega kalal käisid ja pärast, leidsid kala kõhust väikese kilekoti. Teine klass nõudis tunni lõpus ufo-videot uuesti. Ehk siis vahetunni kell oli juba helisenud ja kuigi me lubasime neil, kes tahtsid, ära minna, jäid peaaegu kõik videot uuesti vaatama. Väga tore oli näha, et lapsed tahtsid aktiivselt osaleda," Tallinna 32. Keskkool, koolitaja Anne. 

"Sellised üritused on kindlasti toeks õpetajale. Koolitöös tuleb päris tihti ette tegelemist selliste teemadega, kus on juttu puhtusest meie lähiümbruses ja kaugemal. Siinkohal tahangi öelda, et igasugune lisaabi on toeks. Lisada tahan sedagi, et kui teemast rääkijaid on rohkem, siis on ka tulemus parem, sest laps kogeb, et peale oma õpetaja on veel teisigi, kes samast asjast räägivad. Lähenemisnurgad ja materjalid on küll erinevad, aga sisu on sama. Ja sellist selgitustööd ei ole kunagi liiga palju. Kui on häid mõtteid ja huvitavaid lähenemisnurki, siis õpilased on alati tänulikud kuulajad," Haapsalu algkool, üks õpetajatest.