Natukene ka nendest vahvatest inimestest, kes Prügi VaheTundi koolides käivad läbi viimas:

Liina Kanarbik
Projektijuht
liinakanarbik@gmail.com
+372 53540272
Kristiina Dreimann
Ideeline juht
kristiina.dreimann@letsdoitworld.org
+372 5016704

Kalvi


Töötan telekommunikatsiooni valdkonnas, kuid vabal ajal jalutan hea meelega looduses, mis on puhas praegu ja loodetavasti ka tulevikus.
Marko

Mulle meeldib looduses liikuda ning seal nähtut ka teistega jagada. Olen ligi 30 aastat tegelenud merelindude jälgimisega. Kui merre jõuab vähem prügi, muudab see lindude elu palju kergemaks. Liitusin kampaaniaga seetõttu, et meie noored saaksid prügiteemadel teadlikumaks ning loodus seeläbi puhtamaks. 

MariÕpin Tallinna Tehnikakõrgkoolis tehnoökoloogiat ja olen olnud 5aastat tudengiorganisatsiooni AIESECi liige. Vabal ajal meeldib mulle reisida ning panen ennast pidevalt erinevate uute tegevustega proovile, sest arvan et noored ei kasuta kõiki pakutavaid võimalusi tihti enda kasuks ära :) 

Krista
Minu arvates on väga oluline meeles pidada, et: Kõik algab mõtlemisest ja suhtumisest. Kõik suured teod saavad alguse väikestest. Meist igaüks saab aidata. Säästev tarbimine = hea enesetunne! Pilt on mul ka selline, et püüan ise püsida õigel rajal. :) 

Airi


Kuna tahtsin maailma muuta loodussõbralikumaks, siis alustasin iseendast. Prügi vähendamiseks ehk looduse hoidmiseks meeldib mulle jätta tarbimata või siis korduvkasutada, uus- ja taaskasutada ning laenutada. Heameelega jagan oma kogemusi ka teistega ;) 

Mari
Olen tulevane klassiõpetaja ja usun, et jäätmete sorteerimine võiks olla osa iga inimese igapäevaelust. Kui meid ei ümbritseks kaunis prügivaba loodus, ei leiaks me inspiratsiooni ei fotograafiaks, muusikaks ega muuks loomeks, seega on kindlasti tegu millegagi, millele tähelepanu peaks pöörama. Seega olen ääretult tänulik võimaluse eest erinevaid Eestimaa koole külastada ja oma teadmisi teistegagi jagada.


KeidiLoodus ja keskkond on mulle alati olulise tähendusega olnud. PrügiVaheTund  pakub mulle võimalust tegeleda kooli kõrvalt asjadega, mis mulle meeldivad - saan palju suhelda ning jagada lastele teadmisi keskkonnahoiust. Igast külastatud koolist  saan ma uut energiat juurde.

Merilin
Tulevase õpetajana on sellest projektist osa võtmine minu jaoks suureks kogemuseks ning võimaluseks juba praegu särasilmil klassile midagi õpetada. Ning teema, mida me käsitleme, on olnud mulle alati südamelähedane. 

Meeri
Pean ennast pigem looduslähedaseks inimeseks ning üritan oma igapäevases tegevuses käituda enda ümbruse suhtes arvestavalt ja teadlikult. Tänapäeva maailmas on jäätmete tekkimise vältimine üsna keeruline. Igaüks saab siiski panustada, et jäätmeid tekiks võimalikult minimaalselt ning taaskasutatavad materjalid jõuaksid uuesti ringlusesse. Võtteid nende lihtsate põhimõtete järgimiseks tutvustan rõõmuga ka noortele ning loodan sedaviisi aidata kaasa keskkonnateadlikkuse suurenemisele.

Sille


Teema on mulle südamelähedane, kuna loodus on mu töö, hobi ja armastus.


Reili

Juba töötava õpetajana on mul väga hea meel, et saan minna klasside ette teemaga, mis on mulle südamelähedane ning paelub mind väga. 

DariaÕpin Tartu Ülikooli Narva Kolledzis klassiõpetaja erialal. Projektis osalemine on minu jaoks väga tähtis. Esiteks, see toob mulle suure õpetamise kogemuse. Teiseks, see annab võimaluse vahetada oma mõtteid ja ideid teiste inimestega. Minu eesmärgiks on tekitada lastes huvi looduse hoolitsemise ja selle kaitse vastu.