Lääne-Virumaa

Kuusekodu puhastustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kõik, mis plaanitud

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis imehästi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kodutunde ja koostegemise rõõmu.

 

Läsna-Loobu küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Uued lillepeenrad; külakiik sai uue pinotexi kihi; vanad ja tormile jalgu jäänud puud võeti maha; rahvamaja kuur sai uue värvikihi; lipumast sai uue värvikihi ning lillepeenra; ära trööbatud maa sai uue mulla ja muruseemne; rahvamaja ümbrus riisutud; rahvamaja vihmaveerenn sodist puhastatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Tööjaotus oli hea, kui töö sai tehtud leidsin nutikad külainimesed ise endale tööd juurde. Teeme ära meeskonna töö oli super, talgujuhina sai kogu vajaliku ja abistava info kätte, aitäh!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lastele mänguväljaku rajamine; õue istumise võimalus, ka lava moodi ehitise tegemine, et külapidusid saaks ilusa ilmaga ka väljas pidada.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea seltskond ja veel parem emotsioon on alati olemas! Töö kaob lausa käest!

 

Kaarma tiigi kallastel

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa, murdunud ja ohtlike puude eemaldamine ning selle saaduse koondamine ja ladustamine transpordiks, prügi korjamine, pinnase ettevalmistus hooldamiseks.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära toimib ka siis, kui iga üksik inimene vaatab endas tagasi ja mõtleb selle üle, kuidas saab ta oma tegude või tegemata jätmistega olukorda peremaks muuta kogu aasta vältel.
Kahju on sellest, et kui ühed koristavad parasjagu teiste mahavisatud sodi, siis möödasõitva auto aknast lendab välja prahinutsakas justkui irvitamaks tegijate üle.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meie ettevõtmine oli alles suure asja väike algus.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Räämas kohast saab teha koos kauni paiga. Leidsime kauni vaate õhtupäikesega.

 

Võsu veepääste ja koristamise talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ehitatud ja püstitatud 2 uut veepääste stendi, Puhastatud uue kergliiklustee ja ranna ümbrus ning Võsu ümbruse teede ääred, värvitud sadamas paadikuur

Talgute korralduse õppetunnid

Arukalt tööjõudu erinevate objektide vahel jagades saab tehtud nii mõnedki planeeritud tööd. Kogu meeskond töötas innukalt ja tulemuslikult.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Avaldati soovi järgmisel aastal midagi kasulikku laieneva sadama heaks teha

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Üha enam on inimesi, kes kõrvalseisjana näevad vajadust appi tulla ja midagi ÄRA TEHA.

 

Rakke linnamäe staadioni, laululava ja terviseradade korrastamine.

Millised tööd talgutel tehtud said?

Laululava ümbruse koristus, staadioni koristus, tervisradade haljastus ja okste eemaldamine

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

hea uni :)

 

TVanamõisa park puhtaks ja 100 meetrit lillepeenart

Millised tööd talgutel tehtud said?

10 meetrit kiviaeda laotud, park koristatud, kõnnitee ja lillepeenrad rajatud

Talgute korralduse õppetunnid

paluma ennast registreerida rohkem, kohale tuli enamus registreerimata talgulisi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

järgmisel aastal istutame õitsvaid põõsaid

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kogukond on ühtehoidev

 

Muuga mõisapark

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastasime parki, korjasime kuivanud oksad, põletasime prahti, riisusime haljasalad.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme ka kooliaasta sügisel talgud

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Silmailu ja hea enesetunde, hulgaliselt rõõmu.

 

Karepa seltsi talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Rahvamaja aknad puhtaks pestud ja vihmavee rennid puhtad,maja ümbrus koristatud

Talgute korralduse õppetunnid

Ei ole

 

Ei ole

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea tujuga oma vara korda

 

Õunaõue talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

üldkoristustööd, vana eterniidi ladustamine, heki korrastamine,korterist üleliigse välja viskamine, lõkkevalmidus

Talgute korralduse õppetunnid

täiesti võimatu on eraisikuna leida transporti mittepõleva, suuremahulise ja ohtliku (eterniit) prahi äravedamiseks.Talgute korralduskomitee on küll toonud talgute lehel ära hulgaliselt linke ja näpunäiteid, aga kasu pole neist mingit! Oskan ka ise linke leida, ja leidsingi, kuid umbes 15 koha läbihelistamine-kirjutamine ei andnud mingit positiivset tulemust. Enamusele on talgupäevast täiesti ükskõik, keegi pole huvitatud tasuta või sümboolse tasu eest abistama.tavakodanik kuuleb ikka samasid hindu, mis igapäevaselt, väikese mahu jaoks on olemasolevad konteinerid liiga suured, kuna ohtlikke jäätmeid tavajäätmetega samasse konteinerisse panna ei tohi, kui konteineri sisu peab hakkama jäätmejaamas sorteerima ladustamiseks, annab see suurelt hinda juurde jne.
Initsiatiiv peaks tulema talgute üldkorralduskomiteelt, kelle sõnal oleks ehk rohkem kaalu. Kui nemad helistaks valdadesse ja firmadesse, et innustada tegema kasvõi ühisprahikogumisringe (et näiteks valla poolt tellitud prügiauto või konteiner teeks ringi peale kõigile neile talgutele, kes on kokku leppinud ja soovivad prahti ära anda), muidugi võiks olla ka mingi tasu, aga ometi mitte 400€!! Seega seisab mul nüüd eterniit ikkagi maja taga virnas, kuigi sorteeritult-ladustatult, seal, tuleb välja, ei reosta ta midagi ega häiri kedagi...! Aga ma ei soovi teda sinna - mis siis üle jääb? 400€ eest konteiner, kuhu saab sellest eterniidist vaid ühte nurka sutsuke (ka n.ö.väikekotid, mida prügifirmad pakuvad, läheks üle mõistuse kalliks ning needki on vaja kuidagi jäätmejaama saada, sõiduauto tagaismel ei vea!!!), nii siis tulebki mul hakata ise põletama vana hiiglasuurt diivanikomplekti, lakitud sektsioonkappe, mahavõetud õunapuunotte....Ja vanad aknad, ja sada muud kilas-kola ootavad igavesti kuuri peidetuna oma aega! Nii leiabki praht jm lõpuks öö varjus tee metsa alla! Kogen nüüd ise oma talgu näitel, et prahi metsa viimine on hädaabinõu,kõik on nii kalliks aetud, et inimesel pole muud võimalust!!!ometi just selleks ma talgu registreerisingi, et lootsin selle abil saada mingit reaalset abi...

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kahjuks ei olnud tunda mingit ühistegemise vaimu laiemas mõttes, ainult headest soovidest ja väikesest sümboolsest stardipasketist ei piisa, oleks vaja tunda enda selja taga mingit abistavat jõudu. Ainult võimalusest kusagil panna oma talgule nimi ning seda üle maa reklaamida ei piisa. Häid sõpru tööle appi võin ma ka niisama kutsuda, aga raha ma neilt küsida ei saa ja minu sodi nad ka ära viima ei hakka!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Jah - emotsioon oli hea, kuni kõik lahkusid ja ma jäin selle kokkukogutud sodi keskele üksi...

 

Sõmeru terviseraja Sooringi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügikoristus, puude istutamine, pesakastide paigaldamine, pingi valmistamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus suurepäraselt

 

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Tore koostöötamise võimalus. Kodukant sai puhtamaks.

 

Kärmu Karla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastasime lipuväljakut, juurisime põõsaid, värvisime lipumasti.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Uued talgud uuel aastal.

 

 

 

Kaunis Kadila

Millised tööd talgutel tehtud said?

Küttepuud kuuri, külakeskus puhtaks, lõkkeplats korda.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jaanilõkke püstitamise talgud, küla seltsimaja haljastuse korrastamine

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Õlgõlatunde

 

Kulina mõisa pargi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Püstitasime lipumasti, riisusime lehti, korjasime ja tükeldasime murdunud oksad.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus nagu valatult!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Väga tore oli kogukonnaga kokku saada ja kuna osalemine oli aktiivne ning inimesed jäid päevaga väga rahule, siis järgmine aasta tahaksime jälle talguid teha.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Saime uusi tuttavaid.

 

Rannakoristustalgud Rannakülas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ranna koristus umbes 4 km, metsaalust okstest ja risust, teeäärest WC pott

Talgute korralduse õppetunnid

FB ivendi loomine ja jagamine et veelgi rohkematele inimestele infojõuaks

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Suve jooksul veel edasi randa koristada

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsiooni ning värske õhk. Koos olemine perega

 

Ojasaare golfiväljaku korrastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kivide ja kändude koristus, avalöögialade korrastus, varjualuse parandamine

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskond teeb väga head tööd

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koostegemise rõõmu

 

Tapa rongijaama koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Tapa rongijaama kõikide ruumide koristamine, lähtise värvi ja maha tulnud tapeedi eemaldamine, katkiste aknaklaaside koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

täpne inimeste arv ja tööde tehtavus läbi mõelda, töö sai tublide talgulistega liiga kiiresti tehtud

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

ideid on palju aga kindlasti järgmisel aastal taas mõni huvitav talgu korraldada

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

vana jaamaülema sõiduplaanide kohta tehtud märkmed, huvi pakkus raamas olev miilitsaruum