Hiiumaa

Kuriste seltsimaja suurpuhastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Maja suurpuhastus ja kaminapuude saagimine ja lõhkumine.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Suveks maja korda.

 

Sõruotsa talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puude ja võsa saagimine, langetatud puude kokku korjamine ja põletamine ning prügi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

1. Hea eestvedamine tagab talgute õnnestumise
2. Silmanähtav ja arusaadav kasu kohalikule kogukonnale (talgulistele)
3. Talguliste tänu ja isiklik tunnustamine (talgusöök, soe käepigistus jne)
4. Järjepidevus - üheskoos uute tegemiste (talgute) planeerimine

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Hoida kogukonna koostegemise (üritused, talgud) järjepidevust

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsioon koostegemise rõõmust ja kogukonna inimeste paremast tundma õppimisest

 

Teeme Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kiriku ümbruse ilusaks.

Millised tööd talgutel tehtud said?

1. Kiriku pargi korratamine: võsa saagimine, okste korjamine ja põletamine. 2. Küttepuude saagimine, lõhkumine ja ladumine

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Küttepuid vaja veel teha

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koos on hea olla

 

 

Lõimastu Katakombide TEEME ÄRA

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lõimastu kaitserajatiste maa-alused katakombid said puhtaks, märjale kohale käigus tellistest kõrgem põrand.

Talgute korralduse õppetunnid

Inimesi oli parajalt, kõik oli läbi mõeldud, kõik töötasid usinasti, keegi ei peljanud tööd ega katakombe.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Noorkotkaste, kodutütarde, kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjatega on alati tore asju ette võtta. Toredad kaaslased kõige noorematest vanemateni! Ajaloolane Urmas Selirand oskab suurepäraselt militaarajaloost pajatada.

 

Kärdla Noortemaja Talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime laoruumi, viisime suure kaubikutäie prügi jäätmejaama, istutasime lilli, sorteerisime kunstiklassi riiuleid ja suurt lauamängude kogu.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonnale jõudu! Tublid olete! :) Edapidi teeksin seda teisiti, et noortekeskuses talguid korraldades helistaksin lapsevanemad läbi ja kutsuksin nad koos peredega kohale. Ideaalis võiks järgmisel aastal üritust hoopiski laupäeval teha (tegime esmaspäeval).

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kahjuks ei jõudnud me kõike plaanitut teha. Edapidi tahame kindlasti hulganisti mööblit üle värvida.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea koostöövaimu, maitsva talgusupi, uus tuttavaid-sõpru

 

Jausa küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kaitseriba võsa ja puude saagimine. Korjamine, äravedu, põletamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Oli 3 traktorit veokärudega. Tulevikus jätkata.Tublid naised ja mehed.
Hea toidlustus ja saun.Tänud osavõtjatele.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmistel talgutel samalaadne töö. Meretee võsapuhastus.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgute emotsioonid olid head. Külaelanikud kohtusid taas üle 25 aasta.

 

Heakorratööd Leisu seltsimajas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Õue ala riisumine, sodi põletamine, raamatukogu korrastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Rahul

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgulised individuaalselt läbi helistada ja kutsuda, siis osalejaid rohkem.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ei midagi

 

Kõpu kooli õue koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Saime vanad puud ilusamaks, lõkke põletatud ja lilled istutatud