Harjumaa

Keila Kooli talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Oleme teinud talguid 15 aastat, kogemus on suur. Lapsed 5.-7.klass ülitublid, 10.klass toeks ja abiks, õpetajad entusiastlikud, koostöö Keila linnaga hea. Koguti ligi 90 suurt prügikoti täit prahti: Keila laululava ümbrusest, kahe koolimaja vahelisest parkmetsast ja Uus-Paldiski mnt servaalalt Karjaküla ringist kuni Keila jõe sillani

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame traditsiooniliselt

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsioon koostegemisest

 

Õismäe raba jalutusraja koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Õismäe raba jalutusrajad said koristatud

Talgute korralduse õppetunnid

Õismäe rabas peaks maa omanik Tallinn tegema ehitusjäätmete suuremahulisema koristuse.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal tulevad kõik talgutele samasse kanti või kuhugi mujale.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Et võib tulla talgutele ka ilma eelregistreerimata - niisama!

 

Pähklipuu koristuspäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Teeäärte koristus, võsa lõikus ja koristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus tõrgeteta. Oli väga tore, ilm oli ka fantastiline.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lähiajal jätkame oma kodukoha ümbruse puhastamist.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsiooni said kõik talgulised.

 

Teeme ära! Shnelli tiik puhtaks!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Shnelli tiigist toodu välja ligikaudu 1,5 tonni pügi. Prügikaste oli 38, lisaks ostukärud, jalgratas jm väiksemat prügi.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sügisel 2017 teeme veel samasse tiiki ühe sukeldumise, seda siis sel korral ülemaailmse sukeldujate ürituse "Meri puhtaks" raames.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea enesetunde, toreda koos tegemise kogemuse.

 

Uusküla kevadised koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplatsi ja suuremate teeäärte koristus, külakiige ümbruse haljastusmulla laialiajamine ja muru külvamine, jaanitule tarbeks toodud materjali sorteerimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külaplatsi niitmine ja jaanitule ettevalmistamine talgute võtmes.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Üks talguline leidis, et Rebase teel on võimalik ka valgel ajal korraliku rebast näha. Lisaks sai leitud vähem prügi kui eelmisel aastal. Leidsime ka, et jahedal ja tuulisel õhtul on lõkke ääres soojem.

 

Aaviku küla tee ääred puhtaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Teeääred sai koristatud prahist ja natuke lammutatud varisemisohtlikku müüri

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik ok

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Rahvast on piisavalt ja julgeks tulevikus midagi suuremat ettevõtta.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rohumaalt leiti auk. Maaparandusdrenaaž oli sissevarisenud ja pinnase ära uhtnud. Vesi voolas august paistvates drenaažitorudes. Peab ära parandama.

 

Rand puhtaks!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ranna koristamine inimtekkelisest prügist ning looduslikust risust. Pillirookatusega päikesevarju põstitamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli ilus ja kena!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta uuesti!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Elu mõtte jäi sel korral küll tabamata, aga täitsa tore oli siiski!

 

Heakorrakuu Kiisal

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võssa kasvanud tee ääres paiknenud metsatukake on võsavaba ja suuremad pehkinud ja haiged puud maha võetud.

Talgute korralduse õppetunnid

Seekord me ei tellinud vallast konteinerit, aga tegelikult vajadus tekkis. Inimesed on harjunud Teeme Ära käigus prahti koristama ja sellega seoses ka puudust tundsime. Lahendasime olukorra teisiti.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Avastasime kodukoha imelise paiga vaatega jõele, mida on vaja veel korrastada. Kindlasti jätkame selle paiga tutvustamist kõigile.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Avastasime imelise vaatega paiga oma kodukohast. Isegi pikaajalised elanikud ei teadnud sellest kaunist kohast midagi. Imeline käänuline Keila jõgi oma toredate kallastega voolab otse läbi Kiisa aleviku.

 

Rukkilille talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kõik, mis planeerisime, õueala korrastus (lehtede kokku riisumine, aiaümbruse prahist korrastamine, okste koristamine pärast arboristi külaskäiku), kaablirullide lastepäraseks kujundamine, liiva vedu liivakastidesse. Lillekastide korrastamine, lillede/kadakate istutamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Ei oodanud nii palju inimesi, arvestasime kuni 100, aga tuli peaaegu topelt rohkem.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuidas oma õueala veelgi paremaks muuta, missuguseid looduslikke materjale kasutada.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Emotsioon oli kogu aeg hea, kogukond tegi uskumatult hästi koostööd

 

Korrastame Pääsküla jaama ümbrust

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi korjamine, lehtede, kulu riisumine, võsa piiramine

Talgute korralduse õppetunnid

Töövahendeid tuleb rohkem varuda (liiga vähe oli kilekotte), Teeme ära meeskonna töö suurepärane, head juhiseid, meeldetuletused.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kindlasti korraldame uued talgud.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgutel osalesid lapsed, vanemad, õpetajad ja erivajadustega lapsed/noored. Suur rõõm oli näha, et kõik olid sõbralikud, suheldi, leiti mõttekaaslasi, tehti koostööd, aidati üksteist.

 

Vaidasoo külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Vaida-Urge maantee ääre koristus, lõkkeplatsi korrastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskond on tasemel !

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tänavusel jaanipäeva tähistamisel tuleb pearõhk panna lastele tegevuste korraldamisele

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mõni tund kogukonnale panustada annab hea enesetunde

 

Muusika küla mõtte- ja koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Riisusime, põletasime lehti, värvisime kiige ära

 

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

mitmed huvitavad ühised ettevõtmised külaga

 

 

 

Tõdva veevõtukoha korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastati ja tähistada Tõdval ca 400m3 tuletõrje veevõtukoht

Talgute korralduse õppetunnid

Talgujuhtide jstardipakette võik olla varuga, paljud talgud võivad selguda alles viimasel nädala , näiteks maaoamaniku nõusoleku saamisel.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

hea emotsiooni,

 

 

Kaare tänava talgud!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kaare tn osa kraavist sai prahist pihtaks, kulu trimmerdatud, riisutud ja ära veetud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli väga hästi. Aitäh!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teha korda ka kruntide vaheline kraav.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?


Leidsin kaks konna.

 

 

Hara saare koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kuhu nüüd panna kõik see s...., mis sai kokku korjatud?

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Taolist üritust võiks korrata küll kuid mitte niipea.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Võimsa emotsioonilaksu.

 

 

Haljava küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplatsi ja mõisapargi koristamine prahist ja okstest, lava ja katusealuste värvimine, linnumajade värvimine ja paigaldamine, lillede istutamine, plangu kaunistamine.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lastele kiik mänguväljakule

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koostegemise ja -olemise rõõmu! Hea tunde, et küla on tehtud kenamaks ja puhtamaks!

 

Mäealuse MKA talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

prügikoristus

Talgute korralduse õppetunnid

Isiklik õppetund
Talgute korraldamisega tuleb alustada võimalikult varakult, tuleb endale varuda aega, et jõuaks vajalikke osapooli teavitada.

Tähelepanek
Koristatud aladele võiks jääda märk maha (nt siin koristati 2017. aastal Teeme Ära raames vms) või kaart, kus on lähimad jäätmekäitluskohad.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mõttekaaslased

 

 

Kakumäe poolsaare tipu koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi koristamine, langenud puude saagimine ja riita ladumine, oksarisu ja kuivanud lehtede koristamine ja põletamine, puudest "tõkkepuu" ehitamine, mis takistab sinna prügi ladustamist.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis kõik, me olime väga hästi ettevalmistunud. Väga negatiivse üllatusena tuli meile aga see, et rehve konteineriga minema ei viidud, nende pärast pidime veel eraldi muretsema. Staabist sellel teemal küsides ka väga palju targemaks ei saanud paraku. Viisime ise oma autoga järgmisel päeval lähimasse jäätmejaama, aga natuke halva maitse jättis suhu küll. Kahju, et nii vähe talguhundi kleepse anti (10tk), meil oli kohal 60+ inimest, paljud neist lapsed.
Kindlasti kõige suurem pettumus oli talgujuhi pakis põnevate kirjadega ümbrik "talgupäeva õhtuks", mille sees oli ju kõige lihtlabasem tänukiri, mis ei olnud isegi talgujuhile pühendatud. Oli selle all ju kirjas, et mind tänavad mu "talgujuht ja korraldusmeeskond", aga ma olin ometi ise talgujuht. Pange parem oma meeskonnaga üks korralik tänukiri kokku, mida ei saaks Teeme Ära kodulehelt alla tõmmata ja mida oleks tõesti hea talgupäeva lõpus lugeda. Midagi humoorikat, südamlikku ja sellist, mis jätaks teist parema mulje. Stiilis "oled teinud ära suure töö, väärid nüüd kuuma sauna ja külma õlut, aitäh sulle, tubli talgujuht!".

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna tööd jäi metsa veel väga palju, koguneme tõenäoliselt korra igas suvekuus veel. Tekkis mõte samas kohas "küla" jaanituli teha, äkki isegi lõkkeõhtu akustilise muusikaga.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime tühja urni kadunukese nimega ja palju toredaid, töökaid inimesi eri vanuses. Teismeeas poisid sattusid saega nii hoogu, et ei tahtnud õhtul enam tööd lõpetada.

 

Sõeru piknikuplatsi laste mänguväljaku rajamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sõrestik laste mänguväljaku katmiseks, kümblustünni uude asukohta viimine, koristustööd, platsi väiksemad parandustööd.

Talgute korralduse õppetunnid

Märkusi pole, kõik sujus.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et niipea, kui saan vajaliku materjali, tegutseme laste mänguväljaku rajamisega edasi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mõnusa oleku ja häid ideid, mida sai kohe rakendada.

 

Tallinna Ümera Lasteaia talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristatud lasteaia õueala ning ümbritsev ala. Värvitud atraktsioonid ja verandad. Lõigatud põõsad, oksad purustatud multšiks. Rajatud peenrad õuesõpeks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koostöö rõõm

 

 

TEEME ÄRA, ET RÄTLAS SÄRAKS, EESTI 100. JUUBELI AUKS!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kokku sai ära koristatud ja prügilasse veetud pea tonn erinevaid jäätmeid ja prügi, eelmise aasta talgute oksad veeti tee äärtest kokku lõkkeplatsile, sõidutee nähtavuse parandamiseks võeti võsa maha, külas asuvate talude   nimedega viidapost sai püsti, lipuplats sai puhtaks trimmerdatud (kuid kuuselatti me ei pane, kogume raha ja ostame ikka korraliku masti), lapsed rajasid juba eelmisel aastal omale suure ümmarguse peenra, viisime sinna mulda juurde, lapsed said lillesibulaid ja erinevate lillede seemneid, ka herneid ja porgandeid. Mõned kivid said parema koha ja kolm varisemisohtlikku objekti sai värskete turvalintidega ümbritsetud. Sai ka edaspidiseks plaane tehtud ja kriisiplaani uuritud.

Talgute korralduse õppetunnid

Prügilademe leidsime juhuslikult ja selle mahtu ei osanud kohe aimata, ega planeerida. tuli hankida käru jne. Probleem tekkis aga sellega, et kui käru täis sai, oli kell 18 õhtul ja Rebalas asuv prügila kinni. Tuli käru laenutusaega pikendada ja saime koorma alles täna Sõjamäele ära anda. palun väga Teeme Ära korraldajatelt, et järgmisel aastal oleks prügilad kauem avatud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Juba sellel aastal läheme töödega edasi (lipuvarras vaja üles saada, talude nimed viidapostile kinnitada) ja lastel on kuni sügiseni peenramaal tööd.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leian igalt talgult koosolemise rõõmu ja rahulolu tehtud tööst.

 

Meriküla mereääre koristamine prahist

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mere äär umbes 2000 m puhtamaks, Tilgu sadama lähiümbrus prahist puhtaks, Tilgu tee ääred puhtaks ja natuke ka metsaalune puhtam.

Talgute korralduse õppetunnid

Suurepärane oli kõik, pakett talgujuhile kulus ka väga ära :)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meriküla nime taastamist võiks alustada ja vallavolikogult taodelda.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea tuju sellest, et varasemate aastatega võrreldes on prahti tugevalt vähemaks jäänud!
Lahe oli ka see, et kui asusime tee äärde kogunenud prügikotte auto kärule korjama, siis viimase viiesaja meetri teelõigult oli keegi juba enne meid prahi minema viinud. Ilmselt naabertalgulised oma autoga läbi sõites võtsid täis prügikotid tee äärest oma kärule. Aitäh!

 

Pikva-Arava talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede ja prahi koristamine, puukuuri koristamine, küttepuude saagimine, mahalangenud puude koristamine pargis ja külaplatsil, lillepeenarde korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli väga hästi, takistusi ei olnud

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuleb rokem inimesi kaasata, mõelda õhtuse peoürituse korraldamise vajalikkusest, kus lõõgastuda, mängida mänge jne

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Head emotsioonid. Meil oli väga hea meel saada kingituseks mastivimplit, sest selline just oli meil külaplatsi lipumastis vajaka. Aitäh!

 

Mesi talu kevadtalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa sai maha võetud, astelpajusid istutatud, kive korjatud ja tassitud, mesitaru üle värvitud.

Talgute korralduse õppetunnid

Tegemist ei olnud meie esimeste talgutega, kõik sujus plaanipäraselt. Ka ilm oli super ja saime palju tehtud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Korrata talguid ka edasistel aastatel

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mõnusa väsimuse ja asjalikku juttu grilli kõrval peale värskes õhus veedetud päeva

 

Mustamäe tee 173 Talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

riisuti muru ja lehti, korjati puuoksi ja prahti, koristati keldreid, lõigati põõsaid.

Talgute korralduse õppetunnid

Alustada kui kõik on enam-vähem kohal ja siis jagada igale grupile oma lõik ,arvan et nii saab enam tehtud, oldaks valmis kauem talgutel viibima

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

arvati et järgmine kord võiks veel kaugemale haljatuse puhastust jõuda teha, oleks väga ilus ja puhas koduümbruses, mis meeldib ju kõigile.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

leiti üheskoos tore ja kasulik päev

 

Voose külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

korrastasime külaplatsi ning tervise-ja matkaraja

Talgute korralduse õppetunnid

meie talgutel sujus kõik plaanipäraselt

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

leidsime külaplatsi äärest rebaseuru ja metsast suure kotitäie klaaspurke.

 

Rehe küün suvele valla

Millised tööd talgutel tehtud said?

Õue atraktsioonide korrastamine, küüni puhastamine ja teised koristustööd

Talgute korralduse õppetunnid

Osavõtjaid oli ikka vähe, oli ju üle vabariigi selleks päevaks ettevõetud palju üritusi, mis segas inimesi meiesugusel üritusel osalemast. Tulevikus võiks kuidagi paremini kogu tegevusi planeerida.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meil mingit erilist leidu ei olnud

 

Käesalus vana maantee äärse metsaaluse ja teeäärte koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristati metsast ja tee äärest tohutul hulgal prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi, suuri viperusi polnud aga paremini saab alati, nüüd kogemus olemas.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Prügi jagub koristamiseks veel mitmeks talguks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime kõik hea tunde, väike osa kodumaa loodusest sai puhtamaks.

 

Teeme korda koos laste ja vanemadega

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime prahti ja veasime prügilasse

Talgute korralduse õppetunnid

Heaks olla, et keegi korraldaksid prahti vedamist-

 

 

 

 

Meiepere

Millised tööd talgutel tehtud said?

Piirdeaia ja evakuatsioonitrepi värvimine, laste mänguväljaku uuendamine (kiikede kinnitusklambrite vahetamine, liivaala piiravate lagunema hakkavate puupakkude väljavahetamine), puupakkude lõhkumine ja riidastamine, peenarde hooldamine, kompostiga tegelemine, akende pesemine, puitmööbli ja mänguasjade parandamine, lihvimine, vaipade kloppimine, veekraanide vahetamine, põrandate pesemine, talgutoidu valmistamine, 25- liitri hernesupi, 2 suure plaadikoogi ja hulga präänikute söömine :) VÄGEV!

Talgute korralduse õppetunnid

Väga hästi toimis see, et inimesed teadsid juba ette, mis valdkonnas nad tööga alustavad. Hiljem, kui esimene töölõik sai tehtud, liiguti edasi juba sinna, kus abi vajati. Minu kui talgujuhi töö oli olla pidevas liikumises ja aidata teisi uue tööjärje leidmisel. Järgmiseks aastaks tähelepanek, et talguteks vajaminevad materjalid tuleb asjatundjatega kruvi pikkuseni läbi arutada ja varuda valmis juba mitu päeva varem. Säästab tervist :)   Registreerisin talgud 3 päeva enne talgute algust. Sain stardipaki pakiautomaadist kätte vähem kui 24 tundi hiljem. Teeme ära meeskond tegutses muljetavaldava kiirusega! Nende kommidega tuunisin energiat päev enne talguid ja need osutusid hädaabiks :) Aitäh!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame talgutöö korras mänguväljaku laiendamist juba sel kevadel.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie talgud oli väga lustlikud ja liikuvad, sest täiskasvanute vahel sebis ringi ja aitas omal moel kaasa 25 1-10-aastast last. See oli nagu üks soe tuul, mis puhus üle Meiepere lapsehoiu maja ja õue. Talgud lõppesid ühise lõunasöögiga pika laua ümber õues.

 

Puhkeraja rajamise jätkamine Helbe tn.tiigist Nelgi tn. kraavipikendusele

Millised tööd talgutel tehtud said?

Raja katmine multšiga.

 

 

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Purde ehitamine, et rada läheks tiigi kaldalt läbi

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea ilma, tuju ja ärategemise tahte.

 

Kevadtalgud Eesti Vabaõhumuuseumis

Millised tööd talgutel tehtud said?

riisuti lehti ja toodi tormi murtud puid, oksi parkmetsast välja

Talgute korralduse õppetunnid

Tegelikult toimis hästi nagu igal aastal, eriline tänu Ilmataadiga kokkuleppe samise eest imeliseks talguilmaks :)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

ikka, see et tullakse järgnevatele Talgutele

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

ma arvan, et eelkõige selle koostegemise ja ära tegemise rõõmu, võimaluse koheselt näha tulemust

 

Kurtna küla heakord

Millised tööd talgutel tehtud said?

koristati küla avalikud alad ja puhastati äärekivid murust, koristati maantee ääred, lammutati vana ja ohtlikuks muutunud rularamp, puhastati truup kopra tekitatud ummistus.

 

 

Võlumetsa koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Metsaaluse koristus prügist.

Talgute korralduse õppetunnid

Ilm oli suurepärane. Inimesi tuli talgutele parajalt. RMK aitas prügikonteineri ja -äraveoga (koristasime RMK metsas) ning Viimsi vald eraldas prügikotid ja töökindad. Suur tänu koostööpartneritele! Ent hindasime koristamist vajava prügi kogust alla - konteinereid äraveoks oleks kulunud vähemalt 1-2 tk rohkem. Samuti tuli üllatuslikult muu, biolaguneva prügi ning pinnase alt välja kuhilate kaupa teravat aknaklaasi. Oleks vaja läinud teist tüüpi, tugevamaid prügikotte kui need, mis meil olid kasutada. Ent sellest tuju ei langenud. Näiteks tugevamad kotid toodi siis kodust. Teeme Ära meeskonna töö oli väga hea, täpne ja konkreetne. Suur-suur tänu sellist ettevõtmist korraldamast ja koordineerimast! Talgute kodulehe olemasolu ja korraldus on väga head - lihtne talgutest teavitada, osalejaid hallata jne.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kokku sai lepitud, et oli tore ja sarnaseid ühistegevusi tuleks erinevate kogukonna probleemide lahendamiseks edaspidigi korraldada.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kaks enam elevust tekitanud esemelist leidu olid geoorienteerumismäng ja väikelooma pealuu. Mõlemad jäeti metsa, geoorienteerumismäng asetati tema algsele kohale tagasi. Emotsioonidest: metsakoristajad olid heatujulised, ilm oli suurepärane ja värskes õhus toimetamisest sai positiivse laengu! Ent ilmnes, et mingi seltskond oligi kasutanud seda metsa oma prügi mahapanemise kohana. Sellelt suunalt tuli siis segadusesolekut ja pahameelt.

 

Kakumäe raba tuleviku terviseraja trassi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa raiumine ja oksapurustamiseks hunnikutesse kogumine

Talgute korralduse õppetunnid

See üritus on üleüldiselt "Teeme Ära" meeskonna poolt suurepäraselt organiseeritud!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tulevikutööd seoses selle sama terviseraja rajamisega!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilus ilm ja osaliste teotahe lõi väga positiivse õhkkonna. Meie talgutel osales ka kaks seadusega pahuksisse läinud teismeliseealist poissi linnaosa valitsuse poolt suunatuna. Nende tööle oskan öelda vaid kiidusõnu ja seda sai nendega ka jagatud. Arvan, et sellest päevast jäi ka neile positiivne kogemus ja arusaamine, et ise head tehes saab sellest sisemise rahulolu ja kaaskodanike tänu!

 

Raasiku Tuletõrjedepoo koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

depoo koristus , pööning tühjaks ja esimese korruse põrand on üles võetud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli SUPER!

 

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime hõbelusika, vana "säärka" raami, lotomasina.

 

Metsakuiva küttepuudeks loomine

Millised tööd talgutel tehtud said?

1)       Lauad kahes virnas sorteeritud, ebasobivad lõkkesse viidud, kasutatavatel mädad otsad maha lõigatud, teise virna laotud, kaunisti staabeldatud.
2)       Lõkkeplatsil olevad sirelid laasitud, tüved küttepuiduks ettevalmistatud ja saagimiskohta pandud.
3)       Ohtlikud puud metsast langetatud, algsest kahest sai neli, juppideks saetud ning üle poole ka lõhutud ning riita laotud. Suurim tänu Taavile ja Margusele.
4)       Plats endise laudade virna all korrastatud, kivid kogumiskohta viidud ja muru kasvamiseks avatud.
5)       Uus funktsionaalne saepukk valminud ja kasutusse võetud.
6)       Muld platsi äärele kohale toodud, valmis peenarde tegemiseks.
7)       Üleliigseid oksi ja laudasid põletatud.
8)       Kuumakindlad plaadid hangitud ja transporditud.
9)       Hobusesõnnik koplist kogutud, platsile hunnikusse toodud ning põllule laotatud.
10)       Talgulised toidetud-joodetud ehk talgusupp toodud, kapsas hautatud, salsa lõigutud, lihad-kalad suitsutatud. Lõpuks ka nõud pestud ja korrastatud.
11)       Valged kindad valgeks jäetud.

Talgute korralduse õppetunnid

Osalejad olid väga rõõmsad, et oli sõidusoodustus rongis, said tulla kohale ka Elvast.
Ilm oli ka super.
Väga toetav oli, et vald oli talgulistele korraldanud supi keetmise ja jagamise.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel korral teises Eesti otsas, et ikka ümbrus kaunimaks saaks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea koostegemise. Uue oskuse - mõni õppis mootorsaagi kasutama ja oskuslikematelt võtteid tõhusamaks tegevuseks.

 

Underi ja Tuglase muuseumi aia kevadised koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Aiakoristus, lehtede riisumine, peenrate korrastamine, aknapesu, okste lõikamine talgusupi keetmine

Talgute korralduse õppetunnid

Täname väga eest vedamast! Kahju, et ei ole võimalik (ilmselt) organiseerida kõigile talgulistele (kes tahavad) sauna sel talgupäeva õhtul.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Oodatakse juba järgmise aasta Teeme Ära talguid

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Väga väga hea tuju, uusi tuttavaid, vanu sõpru

 

Kehra 5KKKKK talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristus- ja ehitustööd ning ümbruse kujundamist

Talgute korralduse õppetunnid

Kommunikatsioon on alati selline, mida saab parandada. Ja seda pigem talgujuhtide poolt kui Teeme Ära meeskonna poolt.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna me arendame 5KKKKK seminari ja konverentsi keskuseks siis talgu tegevusvariant on piirkonna inimestele ainumõeldav aktiivne tegevus projektis osaleda.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meil Kehras sattus kaks talguprojekti tegevuse mõttes geograafiliselt üsna lähedale. Vahetasime aegajalt inimesi ning vahetasime kasvõi lõunaid, gruppide vahel! Oli hästi mõnus koostöö.

 

Ohtu külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

teeäärte puhastus võsast ,ja metsa alt prügi koristus

Talgute korralduse õppetunnid

Tänu ilusale ilmale laabus töö rõõmuga ,Oleme oma küla talguid pidanud juba 17 aastat ja aegade algusest on meil olnud abiks ka Keila jahiseltsi jahimehed kellega koostöö on olnud väga meeldiv .Tore on nentida fakti ,et mida aasta edasi seda puhtamaks ikkagi mets on jäänud .

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meil osaliselt selleks aastaks planeeritud teeäär jäi seekord võsast puhastamata.Nii ,et järgmiseks aastaks juba teada mioda vaja teha .

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meil kindlasti oli tore kokkusaamine ka küla väiksematel kes said sõpradega natuke suuri aidata ja ka hiljem küla kiigel hoogu nautida .

 

Lennusadama ümbrus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristatud sai inimeste jäetud praht, mis tuulega suundus mere suunas, koristasime prahi, et meri jääks puhtaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis, talgud on hästi organiseeritud

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Uuel aastal kohtume uuesti kindlasti.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie leid oli see, et ka väikese seltskonnaga saab palju head ära teha

 

Kevad Risti kirikaias

Millised tööd talgutel tehtud said?

Haljastus, puude ladumine, puukuuri ehitamine, oksteprahi põletamine, lillede istutamine, kiriku koristamine jne.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus, ilm imeline.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine korraline talguaeg on sügisel.

 

 

 

Risti vana koolimaja ja kooliaia kevadtalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lipumasti värvimine ja püstitamine. Tohutu võsalõikus, kuivanud puude langetamine, riisumine, koristustööd, jalatsiresti parandus, puukuuri koristus, puude ladumine jne.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame sügisel ja järgmisel kevadel jne.

 

 

 

Prügikoristus Turba tänava ümbruses Lasnamäel

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügikoristus(Rehvid, klaas, plastik jne)

Talgute korralduse õppetunnid

Talgujuhi stardipaketis lisaks kinnastele võiks olla vähemalt paar prügikoti komplekti.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Me jätkame järgmisel aastal edasi prügi koristamist, üsna palju on veel vaja plats puhtaks teha!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Nii Panustame oma loodusesse!

 

Vääna-Jõesuu talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prahi korjamine rannas, keskuses ja kooli ümbruses. Riisumine kooli ümbruses, spordirajatiste korrastamine, kiige kokku panemine, muru külvamine, puude istutamine, metsateede puhastamine

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku järgmise koostegemise, külaplatsi, liikluslinnaku korrastamise

 

 

Maamesilase ala kevadkoristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Teekatte lappimine, riisumine, ohtlike puudu langetamine .

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Laste atraktsioonide korrastamine

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Head naabrid ja mõnusa kuuluvustunde

 

Pedaspeakad teevad ära

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorratööd, mõttetalgud, külaplatsi korrastus

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külakiige ehitus

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mõnus seltskond, hea toit, lendavad mõtted

 

Plaasi

Millised tööd talgutel tehtud said?

Suur hulk prügi Tallinna ringtee äärest põllult kokku korjatud, maantee ehituse alla jääva vana kiviaia kivide ringipaigutamine, sisselangenud keldri katuse koristus.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talukohas on tegemisi alati ja maanteelt lendab prügi igapäevaselt.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rõõm tehtud tööst ja koosoldud ajast.

 

Tallinna loomade varjupaiga koerte jalutusala jaoks territooriumi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

prügi koristamine, langenud võsa eemaldamine, riisumine, varikatuse ehitamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kokkuvõttes jäime väga rahule, töö sai tehtud, veidi kahju on, et grupipilt jäi tegemata

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

tööd on veel palju teha ja inimesed pakkusid ise ennast veelkord appi

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

rõõmu koostegemisest, toredad inimesed ümberringi

 

Saare ja Rummu tee puhtaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Teede ja mereranna koristus

Talgute korralduse õppetunnid

Juhid peaks kindlasti hästi tutvustama oma talgu. Et naambreid kohale kutsuda saatsin neile emailid ja postkasti teated. Võib olla oleks hea saata mõned päevad enne üritust postiga "kutsed" talgude nimekirjaga, mis on samas külas toimumas.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Positiivse energia

 

 

Rehade tuulutus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede riisumine, okste lõikamine ja korjamine. Saime kokku 52 kahesajaliitrist kotti prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud olid meie oma korraldada. Vald toetas supitegu. Teie meeskond andis kuupäevalise tõuke, sellest ka kinni pidasime.

Talgude ajal peab kindlasti olema joogivesi käepärast.Meil oli serveeritud kannudega ja ühekordsete topsidega.
Puulehti ladestasime biolagunevate aja-ja haljastusjäätmete jaoks 200 liitristesse kilekottidesse, mida NÕUAB EESTI KESKKONNATEENUSTE AS. Need kotid on väga nõrgad ja ei kannata raskusi.See tagasiside tuleb sellele firmale kindlasti anda. Läbipaistvad kilekotid on selle aasta uus nõe.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie saime toreda koostöö osaliseks. Hea tunne on vaadata puhast õue ja pargiala. Leidsime mõned ühesendised ja küll need õnne toovad.

 

Rukkilille lasteaia lipuväljaku rajamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

lipualus valatud ja looditud, lipumasti ümbrus plaatidega ja lillekastidega ümbritsetud, lilled istutatud; kõige väiksematele aia parandus+värvimine+uus värav ja lisaks plaatidest tee rajamine mänguaeda; kogu lasteaia territooriumi riisumine ja prahi vedamine suurde konteinerisse ; lasteaias oleva vana ja kasutu mööbli kogumine konteinerisse; laste mänguasjade kuuride korrastus; rõhmades pisiremont riiulitele ja mänguasjade kastidele( seal kus vajadus)

Talgute korralduse õppetunnid

KÕIK toimis - inimesed olid rõõmsad ja küsisid pidevalt uusi ülesandeid/töid

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

jätkame- ka järgmisel kevadel lasteaias talgud - siis juba seitsmendat korda :)

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

olen õnnelik , et aasta aastalt liitub talgutega rohkem isasid . Isaga koos töö tegemine on suurepärane kogemus lapsele ja ka sõbrale ning kindlasti positiivne mõju kogu perele

 

Männivälja talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Välja tee, kergliiklustee, prügikastide, pumbajaama platsi jmt äärte puhastamine prügist. Teeäärte trimmerdamine . Ühismaa äärte rehitsemine.

Talgute korralduse õppetunnid

Miskipärast näitas, et meie talgulistele registreerunute arv oli täis. Kuid tegelikult ei olnud keegi peale talgujuhi oma nime kirja pannud. Talgujuhina ei leidnud ma kohta, kus saaks vabade kohtada arvu muuta.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Oleme Teeme Ära kampaania raames koristanud igal aastal, jätkame seda traditsiooni ka tulevikus. Suured tänud Saue vallale ja Vanamõisa külaseltsile, kes alati toob kohale konteineri, kindad ja kilekotid ja kostitab supiga :).

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Liitus uusi külaelanikke, kellega oli tore lähemalt suhelda

 

Koljunuki poolsaare mereranna ja metsaaluse koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Väga palju prügi sai kokku korjatud nii rannast kui metsast

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Prooviks teha koristust kevadel ja ka sügisel, äkki hoiab nii looduse veelgi puhtamana. Varem tegime vaid korra aastas kevadeti.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime koostegemise rõõmu, kuid kahjuks ka väga palju loodusesse visatud prügi...

 

Raku järve Viljandi maantee poolse osa metsa kraamimine

Millised tööd talgutel tehtud said?

metsakoristus

Talgute korralduse õppetunnid

kõik sujus

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

võtame järgmisel aastal ette järgmise metsasihi

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Peale värviteleviisorite, autorehvide ja pooliku autokere leidsime oma koduste toimetuste juurest Kaunitar-Nastiku, hulgaliselt sinililli, ülaseid ja enneolematult palju häid emotsioone :)

 

Karla küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplatsi korrastamine, küla peatee äärte koristamine, uue lasipuu materjali ettevalmistus

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgupäeva halva ilma tõttu teha tööd ka 7. mail (mis sai ka tehtud)

 

 

Laulasmaa mereranna koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Adru koristamine, randa uhutud puude ja muu prügi koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Oli üllatav saada telefonikõne Teemeära meeskonnalt - väga positiivne! ;)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta uuesti

 

 

 

 

Allika küla heakorratalgud.

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorra ja koristus tööd.Külaplatsil ja kõla läbivate teede ääred umbes 5-6km ulatuses.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil kõik toimis.Ilm oli ilus.
Edaspidiseks võiks proovida ka jäätme käitlejaid talgute ajaks mingeid soodus kampaaniaid korraldama.Tasuta prügivedu ei ole mõte,aga nö heategevuse korras võiksid ka nemad osa võtta.Asi ei peaks olema tsentraliseeritud vaid Teeme ära poolt võiks olla kampaanias osalevate käitlejate no piirkondlikud kontaktid ja talgu juhid ise lepivad juba üksikasjad kokku ,kui vaja.Minu käest näiteks küsiti ümberkaudsete korraldajate poolt mitu korda,et kas meil on mingitki kontakti sel teemal.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külaplatsi arendamisele tekkis päris mitu head uut ideed.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea tuju ja hea seltskonnaga koos veedetud päeva.

 

Leppneeme ilusaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kraavide koristus ja jaanitule platsi korrastus, okste lõikus ja põletamine

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Küla inventari remont ühiselt. Nt telk, infotahvlid jms

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ise ei peagi eriti midagi tegema, piisab, kui oskad delegeerida :D

 

Hiteh iluzaks 2

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puumaja värvimine, territooriumi koristus

Talgute korralduse õppetunnid

Grilli võiks varem üles panna

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jälle

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kõik leidsid hea emotsiooni ja hea kõhutäie, üks talguline leidis 20 eurot.

 

Veskitaguse küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mädajärve ümber korrastasime laudtee ja korrastasime võsa. Tegime korda Veskitaguse küla laada-, jaanitule,- külaplatsi.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme korda ka Mädajärve ümber oleva laudteel olevad katkised lauad (asendame uutega). Uuendame infotahvleid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Naabritega saime tuttavaks!

 

KÜ Tervis

Millised tööd talgutel tehtud said?

Iga keldrites koristatud, prügisse viidud ja maja ümbruses riisutatud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et edaspidi hoolime korteriühistu ja hoiame korras.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Tegemist on toreda ja lahkete naabritega. Vanad tuttavad näod :)

 

Endisel raudteetammil asuva jalgtee korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi koristamine, lehtede riisumine

Talgute korralduse õppetunnid

Reklaami oleksin võinud rohkem teha just sotsiaalmeedias ja infolehtedega avalikes kohtades. Sellest hoolimata tegid kokku tulnud inimesed ära uskumatult suure töö!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Idee oli läheduses veel prügi koristada. Leppisime kokku kahe korteriühistu inimestega pesukuivatuspuude renoveerimise.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Noored leidsid võsast heas korras käsikäru, mida läks kohe ka tarvis. Keset Kristiine linnaosa Tallinnas leidsime parema elukoha puudumisel juba mitu nädalat telkides elava seltskonna, talgutel nad küll kaasa ei löönud, aga oma prügi lubasid kokku koguda.

 

Dendropark Smargd talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Riisutud, suur lauahunnik sorteeritud ja aiast välja veetud ning riita laotud praht põletatud. Muud heakorra tööd.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmistel talgutel ehitame lattaia

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Tore kui on olemas sõbrad

 

 

Aegviidu jaamahoone, pagasimaja II osa värvimine

Millised tööd talgutel tehtud said?

vana värvi eemaldamine ja uue peale kandmine

Talgute korralduse õppetunnid

Kindad suuremate nr. hiina nn.raadio on naljamänguasi !!!!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tekkis mõnus meeskond

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

fiilingu koos tegemiseks ja tulemuse saavutamine

 

Hermanni2 Koduümbrus korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puhastatud parkla müür samblast, puhastatud kõik koridori seinad 1-5 korruseni, korterite uksed ja tühjendatud panipaik sinna kogunenud kraamist.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teha koostööd ja ühiseid ettevõtmisi kodumaja ümber läbi aasta.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hermanni2 kortermaja elanikud leidsid üksteist.Kesklinna korrusmajas on palju üürilisi ja naabreid tihti ei tunta. Ühine tegevus tegi meid rõõmsaks ja lähendas. Kõige suurem rõõm on lastest, kes talgupäeval ühistegevuses kaasa lõid.

 

Sütiste parkmets Mustamäel prahist puhtaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

park koristati prahist

Talgute korralduse õppetunnid

ikkagi võiks olla erinevates meediakanalites rohkem reklaami, kahjuks leidub palju inimesi kes pole midagi kuulnud "Teeme Ära" talgutest :-(

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

viisid kuidas reklaami teha

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

leidsin uusi toredaid tuttavaid

 

Koppelmaa küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügikoristus, teadetetahvlite paigaldus, ujumis- ja rannapargi rannala ehitus ning ujumiskoha parkla ehitus. Lipumasti püstitamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kommentaarid puuduvad. Eks nendest materjalidest, mida teeme ära meeskond ette valmistab on väga palju abi. Paljudel kogukondadel on välja kujunenud oma tegutsemisviis.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame kogukonnaga talguid ka väljaspool teeme ära raames.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talgulised andsid teada, kui oluline on Teeme ära algatus, vaadates seda, milliseid töid saab koos ära teha. Kohas, kus üksi jõud üle ei käi.

 

Kinoliidu kevadtalgud Pärnamäel

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede ja okste riisumine, hauaplatside korrastamine.

 

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

 

 

Mõigu heakorra talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

spordiplatsi korrastus, prügi koristus kanali piirkonnast, liikumisraja puhastus maha langenud puudest

Talgute korralduse õppetunnid

Aitäh teeme ära tiimile, kes alati helistavad. See on nii motiveeriv ja indu lisav.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Võsastunud metsatukast pargi loomine, loodavasse parki drenaazi rajamine

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsin kevade kuulutajaid: noore nastiku ja rästiku, ülaseid, eelmise aasta linnupesa.

 

Põllküla talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi koristus

 

 

 

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kogukonna tunde, mida meie külas varem ei ole olnud.

 

Näituse tänava kogukonnamaja, Rahu Kantsi talgud!

Millised tööd talgutel tehtud said?

kogukonna ringiruumi ja köögi koristus ja ümberkujundamine, aiakamina ehituse alustus. garaazihoone prügist ja lagast tühjendamine, tule- ja energiatöö selles Tallinna piirkonnas puhastamiseks ja loovate kogukonlike energiate aktiviseerimiseks

Talgute korralduse õppetunnid

Võiks saada registreerida ka kogukondlikke talguid, kus kõik on talgulised ja ka talgujuhid samaaegselt, samuti võiks olla võimalus teha pikemaajalisi talguid kus saad registreerida inimesi ka järgmistel talgupäevadel, mitte ainult talgu avapäeval. Need ei ole minu talgud, need olid meie talgud!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

jätkata talgutega perioodiliselt, rohkem ehitada, tekkitada kunstilisi kompositsioone ja pilte ja silte, jätkata kogukonna aia rajamist. Teha eelnevalt kõigi soovijatega koos visiooni ja manifesteerimise ringe, kutsuda kaasa mõtlema ka lähimad naabrid

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

usku kogukondliku koosloomise ja -otsustamise võimalustesse, helgeid hetki lihtsastest jagamistest.

 

Jasmiini tee talgud Viimsi Vallas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi koristus, umbrohu kitkumine, riisumine, tänava pühkimine

Talgute korralduse õppetunnid

Oleks tore, kui kujundataks järgmiseks korraks kutsed, mida saab postkastidesse panna. Need võib saata ka lingina ja kõik, kes tunnevad, et neid soovivad, saavad välja printida. Kuna plakatit ei ole kuskile riputada. Kutse postkasti oleks justkui personaalsem. Muidu kõik timm. Viis pluss!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kui kõik tööd tehtud, võiks teha ühise söömise/gillimise aias.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Täiesti korralikud käärid :) Aga ka vastuse küsimusele, et miks ma seda teen. Ja hea tunde südames.

 

Haabersti Noortekeskuse ruumide ja ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Talgutel korrastati keskuse ruume, pesti aknaid ja seinu, koristati maja ümbrust. Ära sai viidud palju-palju katkist mööblit ja muud sodi.

Talgute korralduse õppetunnid

Mul ei ole midagi soovitada, kõik toimis meie jaoks piisavalt :)

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Antud koostegemine on traditsiooniks kujunemas ning tuleb ka kindlasti järgmisel aastal ette võtta!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koostegemise rõõmu, meeskonnas end olulisena tundmise jms.

 

"Teeme ära"

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristatud sai kogu meie maja suur territoorium koos väljaulatuvate haljasaladega.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna tegemist oli esimese talguga, siis lootus on edaspidi suurema reklaamiga kutsuda rohkem ümbruskonna inimesi kaasa lööma.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuli idee korraldada ka sügistalgud.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koostegemiserõõm: kooslaul(sel puhul valmis regilaul), koostants (rehatants), koos töötegemine rõõmsa muusika saatel, koos hernesupisöömine.

 

Harku mõisapargi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Tuulemurru koristamine pargist, peaväljaku ümbruse koristamine ja lehtede kogumine, olmeprügi kokkukorjamine pargist, keerukoiga nakatunud kastanilehtede kogumine ja põletamine, väheke lille-istutamist, ...

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ideed: Jaanipäev Harkus talgulistele jt sõpradele; sügisel Harku rahu 307. aastapäeval puude istutamise talgud; järgmisel kevadel Teeme Ära 2018

 

Kaunis kaunimaks aiatalgu vol.2

Millised tööd talgutel tehtud said?

Aia värvimine

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis see, et inimestele meeldib tasuta nänni saada ja see, et kostitad neid korralikult nii söögi kui joogiga. Samas need kes kirja panevad ei ole peaaegu kunagi 100% need, kes ka reaalselt kohale tulevad.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsin koostegemise rõõmu ja hingerahu. Tore sõprade kokkusaamine!

 

Kevadtalgud Lõuna-Kullamäel

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prahi koristamine, ühistu väravaümbruse korrastamine (riisumine, lilled pottidesse), jalakäijate sillakese ehitamine üle sissesõidul oleva kraavi, teeparandus.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis, erakorralisi situatsioone polnud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tekkisid plaanid ühistu sissesõidu veelgi kenamaks muutmiseks.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Minu talguline leidis sügiseste lehtede seest üles teise talgulise majavõtme :)

 

Kose-Uuemõisa mõisa kabeli ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Üldine heakord - lehtede riisumine, prahi koristamine, võsa lõikamine jmt

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis väga hästi suure hulga inimeste jagamine rühmadesse ja igale rühmale oma kindla töölõigu või töö andmine.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Hoida talgupaik järjepidevalt puhta ja korrastatuna.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kui kohe hästi teha, siis ei ole vaja üle teha. Parajalt päikest, tore seltskond ja töö lausa lendab.

 

Teeme ära Tallinna Luha Lasteaias

Millised tööd talgutel tehtud said?

1. Mulla laialivedu
2. Lillede istutamine- potid, muld ja lilled olemas
3. Lillepottide kruvimine sõimeaia ja Miksitajate aia külge
(10 potti ja kinnitused olemas)
4. Heki pügamine( ühed väikesed aiakäärid olemas)
5. Pinkide värvimine( värv ja pintslid olemas)
6. Lastemaja värvimine( värv ja pintslid olemas)
7. Õuesõppepaviljoni koristamine
8. Õuesõppelao koristamine
9. Vanade toolide inventuur, katkiste äraviskamine
10. Jalgrattakuuride koristamine
11. Jalgrattakuuride ümbruse koristamine
12. Majaesise riisumine
13. Plaatide paigutamine liivakasti ümbrusse

Talgute korralduse õppetunnid

rentida töövahendeid, et hekki kergem pügada

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

järgmisel aastal kordame

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

rõõmu tehtud tööst

 

 

KutiMuti talgupäev Laulasmaal

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorratööd

 

 

 

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rõõm koostegustemisest

 

 

Perepäev Sütiste parkmetsa korrastamiseks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristus ja pargi korrastus teele langenud okstest, mõttetalgud piirkonna arendamiseks

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Usalduse. Appi tulnud vabatahtlikud tegid oma tööotsa oma vastutusvaldkonnas väga hästi ära, kõik võtsid vastutuse ja hoolitsesid info jagamise, ei vajanud käske kõrgemalt. Tõeline nauding ühistegemisest.

 

Kurna mõisapargi ettevalmistamine DG

Millised tööd talgutel tehtud said?

mõisapark olmeprügist puhtaks, võsast puhastamine

 

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

teeme järeltalgus 27.mail

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

saksa haakristiga terve supitaldrik

 

Leesi kalmistu kevadine koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristustööd

 

 

 

 

 

 

 

 

EV100 kingituse talgud Lilleorus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Savikrohvimine jt. viimistlustööd koolimaja ehitusel, koolimaja territooriumi heakorrastus, haljastus, metsahooldus, multsimine. Permakultuuri aias ja Elulille pargis peenarde korrastamine, seemnete külv

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis kõik ja tulemus, mida soovisime, oli meist endist sõltuv. Tänusõnad Teeme Ära! toimkonna tööle!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kindlasti jätkame talgutöödega koolimaja ehitusel, territooriumi kujundamisel, EV100 sünnipäeva lipu heiskamisel jne.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Saime taas kinnitust, et koostegemine annab palju jõudu ning saab palju tehtud

 

Tähtekoda talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

heakorrastus

Talgute korralduse õppetunnid

kõik OK

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

korraldada järgmine kord jälle

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

koos on toedam

 

 

HÜÜRU KEVADTALGUD 2017

Millised tööd talgutel tehtud said?

Hüüru mõisa ümbruse korrastamine - lehtede riisumine, teede puhastamine. Hüüru sepipaja ümbruse korrastamine. Mõisa peaukse palede korrastamine.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Pole halba ilma, kui on rõõmus meel.

 

Rävala malevkonna kodu korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Okste koristamine, okste põletamine, prahi ära vedu, paekiviplaatide väljakaevamine rohu alt, kinnimüüritud ukse lahti lõhkumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Ei ole etteheiteid. Kõik oli korras.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Riigi omandis olev maja vajab palju vabatahtlike hoolt. Seega planeerime sügisel uuesti ühel nädalavahetusel kokku saada ja veel suuremahulisi töid teha.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Tugevdasime vennaskonna tunnet

 

Sõeru ohvriallikale

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa raiumine, okste koristus, allika puhastus.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme järgmisel aastal sama

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Sõpruse