Kuidas olla valmis looduse vingerpussideks?

Eesti riigi juubeliks valmistudes ei saa tähelepanuta jätta ka meie elukeskkonda ning sellega seonduvaid muutusi. Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub koostöös Päästeametiga korraldama kõikjal Eestis kogukonna turvalisuse talguid. Seda ikka eesmärgil, et oleksid paremini valmis kliimamuutustega sagenevaiks looduse vingerpussideks.

Olgu talgupaigaks külamaja, korteriühistu või mõni looduskaunis koht, igal pool saab muude vajalike talgutööde kõrval panna rõhku ka otseselt loodusõnnetustega seonduvale. 

Igal aastal räsib Eestit mitu suuremat tormi, kus mõni paik saab tõsisemalt kannatada, eluks vajalikud ressursid lõpevad, taristu lakkab toimimast, inimesed kannatavad ja eludki võivad sattuda ohtu.

Kolm olulisemat sammu:

1) mõtle läbi, mis ohud on Sinu kodukandis

2) uuri lisainfot nende ohtude ja valmistumise kohta

3) kus saab, pange käed külge ja varuge vajaminev

Abi leiad stardipaketist ja talguveebist: ohtude hindamine ja soovitused talguteks ning soovituslik varude nimekiri.


Mõned näited loodusõnnetusteks valmisoleku talguteks

 • Puhasta ja korrasta olemasolevaid veevõtukohti, et veekatkestus korral oleks kaev või allikas, kust sobilikku joogivett saada.

 • Mõtle läbi ja märgi üles ohtlike puude asukoht ja vajadusel eemalda need.

 • Paigalda randa/kaldale kõrgusmärgid (selgesti nähtavad kaugelt). Kui avastad, et veetase tõuseb ohtlikult kiiresti, teavita sellest naabreid, kohalikku omavalitsust ja päästeasutust.

 • Kui sinu elamispind asub veekogu lähedal, siis ehita veetõkkeid, kasutades liivakotte, sõrestikke jne, et kaitsta veetõusu eest oma majapidamist.

 • Uuri, millises piirkonnas sinu elamine asub ja kas piirkonnas võib tekkida üleujutust. Vaata: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis ja http://on-line.msi.ttu.ee/meretase/

 • Kinnita elamu ümbruses lahtised esemed (juhi sellele ka naabrite tähelepanu).

 • Tõsta oma elamu katuse tormikindlust. Ole teadlik hetkeseisust ja hinda selle turvalisust. Vajuduse ja võimaluse korral renoveeri.

 • Puhasta kodukandi kraavid, et tugeva lumetuisu korral oleks neist lume tõkestamisel kasu.

 • Libedustõrje tegemiseks varu elamu lähedusse liiva või kergkruusa varu (nt too karjäärist), et libeduse korral käepärane võtta oleks. Tore lahendus on ehitada maja lähedusse näiteks liivakast.

 • Selgita välja tuleohtlikud kohad oma maja ümbruses. Jälgi, et puud ja põõsad ei puutuks kokku õhuliinidega. Hoolitse, et hoonete läheduses ei oleks puid, oõõsaid või kuluheina, mis võiksid põhjustada tulekahju levimist.

 • Puhasta küttekoldeid ja korstnalõõre.

 • Paigalda suitsuandurid tubadesse. Kui elamul on mitu korrust, siis on eraldi andur vajalik kõigil korrustel.

 • Korista metsaalused prahist, et vältida metsatulekahjude teket. Eriti ohtlikud on klaasikillud.

 • Mõtle läbi ja loo kodune varu toiduainetest ja asjadest, mida loodusõnnetuste korral majapidamises vajad (söök, jook, esmaabi, valgus).