Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet kutsuvad kõiki eestimaalasi Teeme Ära talgupäeva raames teada andma katmata kaevudest 29. aprill

Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Päästeametiga kutsub eestimaalasi 3. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma ka katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest. Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada või piirata. Tehnilise Järelevalve Ameti ehitus- ja elektriosakonna juhataja Ahto Tuulingu sõnul on tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid keldreid, mahuteid ja muid selliseid rajatisi üle Eesti väga palju, kuid paraku puudub reaalne ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. „Sellistest ohtlikest rajatistest põhjustatud õnnetuste ära hoidmisele saab meist igaüks kaasa aidata. Talgupäev on hea võimalus kaasata üle Eestimaa võimalikult palju inimesi, kes saaksid anda oma panuse ümbritseva elukeskkonna ohutumaks muutmisele.“

Päästeala infotelefoni 1524 opereerib Häirekeskuse abi- ja infokeskus. Infotelefonile helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta ja käidavust asukohas, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise loodusest ülesleidmisega.

Sõltuvalt infotelefonile 1524 laekunud rajatise ohtlikkusest edastab Häirekeskuse töötaja info vajadusel politseile või päästjatele kiireks reageerimiseks ning teavitab ka kohalikku omavalitsust ja Tehnilise Järelevalve Ametit, kes selgitab välja rajatise omaniku ning teeb vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Kohalik omavalitsus jälgib ka ettekirjutuse täitmist ning saab selle täitmata jätmise korral omaniku vastutusele võtta ja rakendada omalt poolt meetmeid ohutuse tagamiseks. 

Teeme Ära talgupäev toimub 3. mail ning osalema on oodatud kõik inimesed nii linnas kui maal igas Eestimaa nurgas. Sobivaid talguid saab valida ja end osalejana kirja panna aadressil www.teemeara.ee

Lisainformatsioon:

Anu Võlma
Tehnilise Järelevalve Amet
avalike suhete peaspetsialist
667 2031
50 11 585
Anu.Volma@tja.ee
www.tja.ee
www.ohutus.ee  
Jaana Padrik
Häirekeskus
avalike suhete juht
50 18 793
628 7441
jaana.padrik@112.ee 
www.112.ee
Rait Parts
Teeme Ära talgupäeva meeskond
53467391
rait@teemeara.ee
www.teemeara.ee