• Maa-ameti geoportaalist http://geoportaal.maaamet.ee saab objekti aadressi või katastritunnuse järgi leida, kas maatükil on looduskaitselisi või muinsuskaitselisi piiranguid.
 • Looduskaitse all oleva objekti osas võta kindlasti ühendust keskkonnaameti kohaliku regiooni töötajatega
 • Kui plaanid talgutel võsatöid, loe siit, kuidas linde mitte häirida.
 • Riigimetsas või RMK maal asuva objekti puhul võta ühendust RMK kohaliku töötajaga.
 • Nii puude mahavõtmine kui ka võsa lõikamine tuleks kooskõlastada kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistiga, sest igas omavalitsuses on selliseks tegevuseks kehtestatud kord.
 • Kui mistahes lõkke läbimõõt on suurem kui kolm meetrit, tuleb selle asukoht ja tuleohutusmeetmed kooskõlastada kohaliku päästekeskusega. www.rescue.ee.
 • Kulu põletamine on keelatud alates lume sulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni – siis on looduses tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut www.emhi.ee.
 • Vanade hoonete lammutamisel tuleb olla väga tähelepanelik, kui hoones leidub asbesti. Asbesti sisaldav materjal iseenesest inimesele kahju ei tee, ohtlik on sissehingatav asbestitolm. Nõuanded www.asbest.ee.
 • Talgute käigus tekkinud või kogutud prügi käitlemine tuleb juba enne talguid läbi mõelda. Kokkukorjatud prügi tuleb talgute järel kindlasti viia selleks ettenähtud kohta Lisainfot prügi käitlemise kohta http://www.envir.ee/625.
 • Juhul, kui talgukoht eeldab liikluse ajutist ümbersuunamist, võta ühendust kohaliku konstaabliga www.politsei.ee.
 • Muinsuskaitseameti koduleht www.muinas.eemaakondade muinsuskaitseinspektorid
 • Talgutest mälestistel loe lähemalt siit!