Toeta talguid!

Toetajale

Talgute korraldajaid saab toetada materiaalselt - töövahendite, kinnaste, kottide, toidu, joogipoolise või rahaga. Ehk on Sul hoopis saun, mille oleksid valmis talguliste jaoks kuumaks kütma? Et oma tuge pakkuda, võta ühendust meelepäraste talgute talgujuhiga või talgupäeva korraldusmeeskonnaga. 

Talgupäeval tehtavate kulude katteks saad annetada raha ka läbi Minu Eesti Fondi. Selleks tuleb kanda raha arveldusarvele 10220081526014 Kodanikuühiskonna Sihtkapital, lisades selgitusse märksõna "Talgupäev", talguobjekti kood (selle leiab iga talgukoha info juurest) ja oma telefoni number.

Kui sihtotstarbeliselt toetatud talgute korraldamisega kulusid ei tekkinud või talgujuht ei ole Teeme Ära Toimkonnaga raha kättesaamiseks määratud kuupäevaks ühendust võtnud, siis  jääb annetus Minu Eesti Fondi samaväärsete kodanikualgatuste toetuseks, mille kasutamist jälgib KÜSK. Laekunud ja kasutatud annetused avalikustatakse Teeme Ära kodulehel.

 

Toetuse saajale

Talgute jaoks annetatud summad avaldatakse Teeme Ära kodulehel ja lisaks informeerib toimkond talgujuhte e-kirja teel. Teade laekunud summa kohta saadetakse hiljemalt 5 päeva jooksul peale summa laekumist.

Minu Eesti Fondi kaudu tehtud annetuste puhul on tegemist sihtotstarbeliste toetustega konkreetsete talgute korralduskulude katteks. Väljamakse tegemine toimub talgujuhi poolt esitatud vabas vormis, sealhulgas digitaalselt allkirjastatud maksetaotluse alusel, milles on märgitud talgukood, talgute toimumise koht, tehtud tööd ning tõestatud kulud viitega kulu algdokumendile (arve number, kuupäev, väljastaja, sisu ja summa). Kulu algdokumendid säilitatakse kohapeal. Lisaks tuleb märkida talguid korraldanud ja kulusid teinud füüsilise või juriidilise isiku nimi ning arveldusarve number, kuhu ülekanne teha. Maksetaotlusi võetakse vastu kuni 15.05.2010. Väljamakse tehakse seejärel 10 päeva jooksul. 
Avaldusi saab saata viktoria@minueesti.ee  või postiga aadressile Rotermanni 8 Tallinn 10111 EMSL “Teeme Ära Talgupäev”.


Laekunud toetused

 • Püha vana kalmistu korrastamine Saaremaal  200 krooni. Talgu kood 10030523
Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 200 krooni.
 • Metsanurme matkaraja puhkekoha korrastamine harjumaal 300 krooni. Talgu kood 10031528

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 300 krooni
 • Pirita terviseradade ja lähiümbruse heakorrastus 50 krooni. Talgu kood 1003037.

Jääb edaspidi toimuvate samaväärsete ettevõtmiste kulude katteks

 • Värskendav jalutuskäik Pirita maastikukaisteala koristamisel 200 krooni. Talgu kood 10040135

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 200 krooni.

 • Kaberla lubjaahju korrastamine Harjumaal 200 krooni. Talgu kood 10030420
Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 200 krooni.
 • Randvere küla ja Tädu õpperaja korrastamine Harjumaal 50 krooni. Talgu kood 1003221

Jääb edaspidi toimuvate samaväärsete ettevõtmiste kulude katteks.

 • Keila jõe koristustalgud II aktsioon 150 krooni. Talgu kood 10033111

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 150 krooni.
 • Tartu Maarja kiriku heakorra hakatustalgud 300 krooni. Talgu kood 1004118

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 300 krooni.

 • Rõude küla aknad puhtaks Läänemaal 100 krooni. Talgu kood 1003192

Jääb edaspidi toimuvate samaväärsete ettevõtmiste kulude katteks.

 • Laulasmaa - Kõltsumõisa mets ja rand puhtaks. Teeme oma "päikeseranna" 600 krooni. Talgu kood 10030517

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 600 krooni.
 • Vaivara kalmistu korrastamine Sinimägedes Ida-Virumaal 350 krooni. Talgu kood 1003293

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 341 krooni.
 • Jaani kalmistu ja kirikuaia korrastamine Saaremaal 150 krooni. Talgu kood 1003129

Talgujuhi ja annetaja nõusolekul on 130 krooni makstud Tammiku aleviku tiigi korrastamise talgute toetuseks.

 • Talgupäeva toetus 50 krooni
 • Kallaste kauniks talgud Tartumaal 500 krooni. Talgu kood 10042016
Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 500 krooni.
 • Patika Kultuurimaja, Eurolava ja Muuseumi korrastamise talgud Harjumaal 100 krooni. Talgu kood 10030312

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 100 krooni.
 • Tuhalaane küla heakorratalgud Viljandimaal 100 krooni. Talgu kood 10033138

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 100 krooni.
 • Lihula Gümnaasiumi staadioni puhastamine Läänemaal 200 krooni. Talgu kood 1003245

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 197 krooni.
 • Lihula Vabadussõja mälestussamba pargi korrastamine Läänemaal 200 krooni. Talgu kood 1003194

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 197 krooni.
 • Imavere Mängumaa mänguväljaku korrastamine Järvamaal 100 krooni. Talgu kood 1003229

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 100 krooni.
 • Vabaduse pargi trepi ja kiviktaimla korrastamine Tallinnas 150 krooni. Talgu kood 1004252

Talgujuhi ja annetaja nõusolekul on toetatud talgupäeval abiks olnud Nõmme Sotsiaalkeskust. Kuna abilistel ei olnud võimalik rahalist toetust vastu võtta, siis kinkisime neile Minu Eesti lauamängu.

 • Boose järveäär ja park Võrumaal 200 krooni. Talgu kood 1004074

Välja makstud vastavalt avalduses esitatud kuludele 200 krooni.


Kokku laekus toetusi 4250 krooni, millest toetati talguid 3816 krooniga, ülekandetasudeks kulus 117 krooni ning edaspidiste ettevõtmiste toetuseks jääb 317 krooni.