Olulised veebilehed

  • Maa-ameti geoportaalist geoportaal.maaamet.ee saab objekti aadressi või katastritunnuse järgi leida, kas maatükil on looduskaitselisi või muinsuskaitselisi piiranguid.
  • Looduskaitse all oleva objekti osas võta kindlasti ühendust Keskkonnaameti kohaliku regiooni töötajatega. Kui plaanid talgutel võsatöid, loe siit, kuidas linde mitte häirida.
  • Riigimetsas või RMK maal asuva objekti puhul võta ühendust RMK kohaliku töötajaga.
  • Nii puude mahavõtmine kui ka võsa lõikamine tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistiga, sest igas omavalitsuses on selliseks tegevuseks kehtestatud kord.
  • Kulu põletamine on keelatud alates lume sulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni – siis on looduses tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab Päästeamet www.rescue.ee.
  • Vanade hoonete lammutamisel tuleb olla väga tähelepanelik, kui hoones leidub asbesti. Asbesti sisaldav materjal iseenesest inimesele kahju ei tee, ohtlik on sissehingatav asbestitolm. Nõuanded www.asbest.ee.
  • Talgute käigus tekkinud või kogutud prügi käitlemine tuleb juba enne talguid läbi mõelda. Kokkukorjatud prügi tuleb talgute järel kindlasti viia selleks ettenähtud kohta Lisainfot prügi käitlemise kohta http://www.envir.ee/et/mis-jaatmetest-edasi-saab.
  • Juhul, kui talgukoht eeldab liikluse ajutist ümbersuunamist, võta ühendust kohaliku konstaabliga www.politsei.ee.
  • Muinsuskaitseameti koduleht www.muinas.eemaakondade muinsuskaitseinspektorid. Talgutest mälestistel loe lähemalt siit!