Põlvamaa

Orava küla heakord

Millised tööd talgutel tehtud said?

Veeohutusstendi paigaldamine Orava, Solda ja Kõvera järve randa.
Orav järve ääres ranna korrastamine, kergliiklustee ääres teele rippuvate puuokste põletamine, lõkkekohas kogunenud puuokste ja tekkinud puuprahi põletamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgulistega peab rääkima silmast-silma, siis saab kamba kõige paremini kokku. Aastatega on juba püsitalgulised välja kujunenud.
Suur tänu Orava Vallavalitsusele, kes toetas stendidele aluste tegemisega ja Orava Tuletõrje Seltsile, kes aitas talgupäeval tehnika ja transpordiga.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgusupi jures pakuti välja ideid, mida veel teha. Iga aastaga on juba korrastatud alasid kergem hooldada ja saab oma töömaad laiendada.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Väga hea emotsiooni. Palju tänusõnu talgulistelt. Oli lahe koosolemise päev.

 

Räpina pastoraadipargi heakorratalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pargiala riisumine, lehtede vedu, okste lõikamine, okste vedu lõkkeasemele, vanade tammepakkude lõhkumine masinaga, vihmaveesüsteemi puhastus leheprahist, keldri koristus, okste ja prahi põletus.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgute ettevalmistamise ülesandeid peaks enam jagama ja rohkem inimesi ettevalmistusse kaasama, nii on talgupäev tegusam.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisena plaanisime ette võtta vana magasiaida katuse paranduse ja nõukaaegse juurdeehituse lammutamise. Aga juba järgmisel laupäeval kell 10 on meil igaaastased Nelipühaeelsed koristustalgud kirikus.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea meel, et talgul oli üllatusosalisi Naiskodukaitse ühingust.
Helistasid mõned armsad inimesed, kellel ei olnud täna võimalik osaleda, aga nad palusid personaalseid ülesandeid, et ka oma panus kogukonnale anda.

 

Räpina ANK Võhandu jõel kanuudega prügikoristamas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võhandu jõest (Leevakult-Räpina paisjärve rannani) õest ja kallastelt prügi korjamine ja äratoomine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis suurepäraselt. Tulevikus võib julgelt anda võimalus rohkem osalejatele. Olemas 12 kanuud.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kõik talgulised olid seda meelt, et järgmine aasta on nõus taas osalema sellel aktsioonile ja hea kui osalejaid on rohkem - saab enam prügi ära tuua.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime uusi sõpru ja mõttekaaslasi ja saime hea enesetunde tehtust ja mõnusast nooruslikust seltskonnast.

 

Küla korda!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puhastasime külas 10 km jagu maanteepervi. Puhastasime Eoste ja Valgesoo külade teadetetahvlite ja bussipeatused klambritest ning värvisime üle. Koristasime Porgandi silla juures oleva tee serva võsast.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgupäev sujus tõrgeteta.
Teee Ära meeskonna tegevus suurepärane!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Valgesoo bussipeatus vajab kaunist välimust. Selle probleemiga hakkame tegelema.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

K

 

Himmaste küla kevadtalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ühiste jõupingutustega, sai korrastatud laste mänguväljak ja aetud laiali liiv. Keskuse teel kärbiti teele ulatuvaid puuoksi ja Taevaskoja tee alguses bussipeatuse juures lõigati puuoksi. Traditsiooniliselt käidi läbi külateede ääred ja korjati kokku praht. Üle vaadati ka külateede sildid ja kus vaja sätiti märke sirgemaks. Traditsiooniliselt oleme igal aastal ka lehtedest puhtaks riisunud Oru tee nõlvad. Tegime puhtaks ka endise kaupluse esise mis oli üsna räämas olekus. Korrastati ka Hurda platsi.

Talgute korralduse õppetunnid

Suure territooriumi puhul, kus eri paigus tehakse tööd tuleks kokku leppida talgute lõpetamise konkreetne kellaaeg ja lõpetamise (kogunemise) koht.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ideid väga ei tulnud, tööd on muutunud suhteliselt traditsioonilisteks. Uuel aastal kordame jälle.

 

Ahja Noortekeskuse talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Tegime koos noortekeskuses pahteldus ja värvimistöid, koristasime
ja riisusime tõllakuuri ümbruse.

Talgute korralduse õppetunnid

Ilmad on ilusad, siis talgud võiksid ikka nädala jagu varem toimuda, kuna lehtede riisumist ei saa jätta hilisemaks.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Koostegemine ühendab kindlasti. Teeme Ära on tohutult geniaalne idee.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Kokkukuuluvustunde, hea emotsiooni tehtust. Eelmisel aastal ka ööbisime oma noortegrupiga pärast talguid, rääkisime juttu ja mängisime.

 

Sahkri-Männi tee korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

koristasime tee äärest prügi ja eemaldasime kruusatee pealt suuremad kivid.

Talgute korralduse õppetunnid

me korraldus toimis hästi, alahindasime esialgu prügi kogust, seega ei olnud arvestanud, kuhu selline kogus segaprügi viia. Teinekord tasub ehk kohe liigiti koguda: plakend, sega ja ehitusjäätmed.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

et talguid võiks korrata, mis teemal, see tahab veel mõelda.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

hea emotsiooni küll, sain aru, et meil on väga tore ja elujõuline küla kogukond


Saatse muuseumi õueala korrastamine suvehooajaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Talgutel tehti järgmisi tõid muuseumi õuealal: lillekastide täitmine mullaga, küttepuude riita ladumine, väikevormide värvimine õuealal

Talgute korralduse õppetunnid

Stardipaketis võiks olla supimaterjali ikka rohkem....

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koos on ikka lõbusam!

 

Ojaääre talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Avaliku supluskoha korrastamine, teabeplakati ja päästerõnga paigaldamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Üritame rajada ka riietuskabiini.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilus päev oli ja sõbrad koos

 

Külaplats korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplatsil sai niidetud muru, kokku riisutud oksad jms,korrastatud ja värvitud istepingid ning tehtud juurde kuus istepinki.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme ära meeskonna töö sujus ladusalt ja hästi.

 

 

Külaplats korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplatsil sai niidetud muru, kokku riisutud oksad jms,korrastatud ja värvitud istepingid ning tehtud juurde kuus istepinki.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme ära meeskonna töö sujus ladusalt ja hästi.

 

 

Põlgaste küla koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prahi ja prügi koristamine teede äärest
Okste koristamine ja põletamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik tööd sujusid ilusti

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta ikka sama aktsioon

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

tore üritus mille käigus sa kodu küla jälle ilusamaks.Tore päev inimeste seltsis,kes ei näe paljuks natuke töö teha

 

Ohutu ujumine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sai korrastatud järve(de) kaldad prügist/prahist. Järve äärde sai püstitatud ohutu ujumise stend päästerõnga ja infotahvliga

Talgute korralduse õppetunnid

Igal aastal tuleb tõdede, et asula elanikud ei osale üritustel. Ühed ja samad inimesed käivad kohal. Koristustalgutel osalenud inimesed elavad asulast 5 km eemal.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime ühe pudeliposti raha (0,20 EUR) ja kirjaga. Kiri ei olnud loetav kahjuks.

 

Lutsu küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

külaplatsi korrastus, küla peamise tee ääre puhastus võsast, õhtul ühiselt grillides arutades juuni toimuvast suveettendusest meie külas.

Talgute korralduse õppetunnid

kõik mis planeeritud toimis hästi

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

koostehes on rõõm suurem

 

Leevi jõe ja Aia talu korrastustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügikoristus Aia talu maadelt-lähistelt ja Leevi jõe äärest, erinevad korrastustööd Aia talus (kogunenud jäätmete sorteerimine ja taaskasutusse-jäätmejaama suunamine, asjade inventuur ning õigetesse kohtadesse panek jne).

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik paistis seekord toimivat.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Talguline Indrek Hoop leidis järjekordselt "Teeme Ära" talgutelt hea emotsiooni, oli 07.05.2016 talgupäeval sageli õnnelik (tundes, et teeb õiget ja head asja), tegi sel päeval asju hoolivuse-armastusega ning "Teeme Ära" on 2008.-ndast aastast peale olnud ta elu mõtte üks osi. Samuti mõtleb Indrek Hoop, et põhjaliku ettevalmistuse ja hea-hooliva-armastava suhtumise korral võiks "Teeme Ära" kasvada veelgi laiuti (igasse maasse, kui võimalik) ning sügavuti (jätkusuutliku planeedi Maa ülesehitamine - sealhulgas koos vajalike ühiskondlike struktuuridega ja seda kõike hoolivate-armastavate vahenditega, positiivse entusiasmi vaimus ehk nagu senistel "Teeme Ära"del seni väiksemas mõõtkavas kombeks olnud EHK NII PARADIISLIKU ÖKOSÜSTEEMI ÜLESEHITAMINE PLANEEDIL MAA KUI INIMKONNAL VÄHEGI VÕIMALIK JA KUS OLEKS VÕIMALIKULT ÕNNELIK PÕLI NII KÕIGIL INIMESTEL KUI ÜLEJÄÄNUD LOODUSEL, SEALHULGAS ELUTA LOODUSEL, VÕIMALIKULT PIKAKS AJAKS).

 

Intsikurmu

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa lõikamine

Talgute korralduse õppetunnid

Hea orgunn

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Veel koos teha

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea tunde