Korduvad küsimused

Mis on Teeme Ära talgupäev?

Teeme Ära on 2008. aasta prügikoristusaktsioonist välja kasvanud üle-eestiline talgupäeva formaat, mille eesmärk on panustada Eesti elukeskkonna ja kodanikuühiskonna arengusse, edendades kodanikes aktiivset hoiakut, tugevdades kohalikke kogukondi ning toetades nende liidrite kujunemist. 

Millised talgud sobivad? Mida saab talgute korras ära teha?

Igaüks võib ise otsustada, mis just tema kodukandis või lihtsalt südamelähedases paigas tegemist vajab. Sobivad kõik talgud, mis inimestele korda lähevad. See võib olla vajadus korrastada räämas parki, haljasala või kiigeplatsi, puhastada võsast ohvrikivi või vana mõisatall, teha suurpuhastus küla seltsimajas, istutada metsa või taastada võsastuvat pärandkooslust, koristada prügi või lõhkuda puid. Piiranguid sisuliselt ei ole, kui leidub eestvedajaid ja osalejaid, siis järelikult väärib Ära Tegemist.

Kes võib talguid korraldada?

Kõik, kes soovivad. Talgute korraldaja võib olla iga eestimaalane, ühing või sõpruskond. Muidugi ka ettevõte, omavalitsus või riigiasutus.

Kes on talgujuht?

Igal talgul peab olema talgujuht (suuremal talgul võib olla ka mitu). Talgujuht seisab hea talgute ladusa korralduse eest talgupäeval. Talgujuht annab talgulistele teada kuhu tulla ja mida kaasa võtta, juhendab kohapeal töid ning vaatab, et kõigile jaguks tegevusi. Kõige paremini sobib talgujuhiks muidugi talgute korraldaja või talguobjekti omanik ise, kuna on asjadega kõige paremini kursis. Kui oled korraldamas mitmeid talguid või suurema osalejate arvuga üritust, kutsu (kaas)talgujuhiks mõni oma sõber, tuttav või üleaedne. Talgujuhil, kes pole veel ise täisealine, peab olema täisealine abiline, kellega ta on talgutööd ja korralduse läbi rääkinud ning kes on nõus olema vastutaja.

Kuidas oma talgud kirja panna?

Kõik talgud saab kanda üle-eestilisele talgukaardile alates märtsi keskpaigast. Selleks tuleb täita lihtne vorm kodulehel. Seega on paras aeg mõelda, mis Sinu kodukandis tänavu tegemist vajaks. Oodatud on nii värsked talguideed kui juba pikema traditsiooniga ettevõtmised.

Aprilli keskpaigast kutsume aga juba kõiki eestimaalasi endale sobivaid talguid valima ja end osalejana talguveebis kirja panema.

Mis on talgute stardipakett?

Pärast talgute kirjapanekut saab iga talgukorraldaja talgujuhi stardipaketi. Stardipakett on kokku pandud talgute korras, talgupäeva partnerite ja vabatahtlike ühisel jõul. Sellesse on koondatud abivahendeid eduka ja mõnusa talgupäeva pidamiseks.


Olen unustanud talgukeskkonna kasutajanime või parooli. Mida teha?

Talgukeskkonna kasutajanimeks on Teie e-posti aadress, millega olete registreerunud.
Kui olete unustanud parooli, siis saate uue salasõna klikkides "Logi sisse" ning sealt alt "Unustasid salasõna?". Uus salasõna saadetakse Teie e-posti aadressile paari minuti jooksul. Probleemide korral helistada Teeme Ära infotelefonil 53 753 888.

Milliseid ettevalmistusi pean talgute korraldamiseks tegema?

Korraldamiseks oleks vaja esmalt läbi mõelda tehtavad tööd, vajalikud tööriistad, paras osalejate arv ning töödega kaasnevad kulutused ning võimalused neid katta. Kui ei ole teada, tuleb kindlasti uurida, kes on talguobjekti omanik ja kas objekt on muinsus- või looduskaitse all. Selles osas saab Sind vajadusel aidata kohalik omavalitus, muinsuskaitseamaet, keskkonnaamet või Teeme Ära maakonna koordinaator. Talguideest tasub kindlasti rääkida oma sõprade-tuttavatega, Sinu küla või linnaosa elanikega ning kutsuda neid kaasa ühiselt korraldama. 

Kas kulusid katab ka Teeme Ära talgupäeva meeskond?

Keskset eelarvet talgute korralduskulude katmiseks Teeme Ära meeskonnal ei ole. Seega tuleb hakkama saada kohapealsete jõududega. Kui kavandatavad talgud eeldavad rahalisi kulutusi, tasub uurida kohaliku omavalitsuse või ettevõtete võimalusi toetamiseks. Sageli võib olla mõttekam otsida hoopis mitterahalist toetust, näiteks vald võib saada aidata prügiveoga, toitlustusettevõtja või tootja aidata talgulauda katta või mõni ettevõte pakkuda töömaterjale või laenata tööriistu. Kohalik jahiselts või puhkemaja võib olla nõus talgulistele peale tööd sauna kütma.
Teeme Ära meeskond toetab omalt poolt talgukeskkonna ning talgujuhi stardipaketiga.

Mis on talguhundi pass?

Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna poolt välja antud unikaalne tunnuskiri, mis tähistab selle omaniku kaasalöömist Teeme Ära talgupäeval Eestimaa erinevais paigus. Talguhundi passi saamise ning passiga kaasnevate hüvede kohta leiab rohkem infot siit.

Kuidas talgulisi leida?

Talgute nähtavaks tegemiseks registreeri esmalt oma talgud Teeme Ära talgupäeva koduleheküljel. Lisaks soovitame kasutata ka kõiki reklaamkanaleid, mis on talgujuhi võimuses– telefonikõne või e-kiri sõbrale, üleskutse sotsiaalmeedias, kuulutus küla infotahvlil või sõbralik koputus naabrinaise uksele. Talgute infoga reklaampalakti saab printida välja http://talgud.teemeara.ee/events lehel, minnes sobiva talgu peale ning vajutades "Prindi talgute kuulutus" nuppu.


Kas talgutele saab registreerida ka gruppi?

Jah, grupiga talgupäeval osalemiseks anna oma tulekust märku talgujuhile, pannes oma nimed talgule kirja, suurema grupi puhul võid registreerimiseks kirjutada grupid@teemeara.ee. Kui soovite grupi liikmetele Talguhundi passe, saatke ka osalejate nimekiri. 
Talgujuht saab registreerida grupi juba talguid sisestades, tehes talgute registreerimise ankeedis linnuke "Mul on talgulised (või talguliste grupp) juba olemas" kasti, pärast mida saab välja tuua ka registreeritava grupi suuruse.

Kuhu prügi viia?

Kui Sinu korraldatud talgutel kogutakse prügi, tuleb korraldada ka selle ära viimine. Prügi saab viia jäätmekäitluskohtadesse üle Eesti. See, millist prügi vastu võetakse ning kas ja kui palju prügi vastuvõtt maksab, sõltub prügi liigist ning jäätmete vastuvõtjast. Täpsemat infot küsi kohalikult omavalitsuselt või juba otse konkreetse jäätmekäitluskoha esindajalt või kodulehelt.
Oma maakonnas olevad jäätmekäitluskohad leiad keskkonnainfo kodulehelt: register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTP8xYH6XBVqrEdckE7FqnT8FxypmXcdJ.
Jäätmehoolduse ja jäätmete liigiti kogumise info leiad ka Bioneeri veebilehelt:
www.bioneer.ee/tegutse/sortimine/aid-17271/Kuidas-on-j%C3%A4%C3%A4tmemajandus-korraldatud-teie-kodukohas-

Seadmete ja kodutehnika tasuta vastuvõtu punktid: www.eesringlus.ee/kuhu-viia-vana-kodutehnika-ja-patareid/ 
Vanarehvide tasuta vastuvõtu punktid:  www.rehviliit.ee/web2/?cat_ID=4 
Patareide, akude kogumiskastid: www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=14  
Kolatakso: www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=5

Lisaks võib abimeheks võtta üle-eestilise kaardirakenduse (veebilehe) www.kuhuviia.ee, mille abil leiab inimene temale lähimaid pakendikonteinereid, jäätmejaamad, taaraautomaadid ja palju muud, koos detailse info ning juhistega. Tuleb lihtsalt sisestada eseme nimi, millest soovitakse vabaneda ja rakendus kuvab selleks sobivad punktid ning ka võimaliku teekonna sinna.

Prügi äraveo osas võiks talgujuht toetust küsida kohalikelt ettevõtetelt - nii mõnelgi ettevõttel seisavad prügi äraveoks sobilikud autod või konteinerid nädalavahetustel ilma kasutuseta. Mõnel pool saab abiks olla ka kohalik omavalitsus.

Mis on Let's do it! World?

Tänaseks on Teeme Ära algatus jõudnud rohkem kui sajasse riiki. Maailma eri paigus on Eesti 2008. aasta koristuspäeva eeskujul korraldatud oma koristuspäevi, mis jätkuvad ka tänavu. Kuigi eestimaalaste jaoks on koristustalgud nüüdseks vaid üks võimalikest talguliikidest teiste seas, oleme oma talgupäevaga seeläbi ka maailmakoristuse kaardil. Loe lähemalt Let's do it! World koduleheküljelt.