Jõgevamaa

MINU KODU, MINU KODULINN

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korteriühistu majaümbruse õueala-parkla ja haljasala koristus. Õueala talvise prahi koristamine ja haljasala riisumine. Kuivanud puude ja põõsaste okste väljasaagimine ning koristus. Laste mängu- ja puhkeala korrastus. Maja krundiga piirneva ümbruse koristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Järgmisel aastal alustame töödega 1 tund varem, st kell 9.00, et lõpetada kella 14-ks.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sügisel korraldame taas suurema koristuse. Osaleme järgmise aasta Teeme Ära talgutel. Töömaht 5 tundi (oli planeeritud 4 tundi), linnaga ühel ajal lõpetamiseks peaksime järgmisel aastal töödega alustama 1 tund varem, st kell 9.00, et lõpetada kella 14-ks.

 

Aidu järve äärde veeohutuse stend. Palliplats korda ja rannaäär puhtaks!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Paigaldasime uhiuue (lisa)veeohutusstendi koos päästevahenditega, koristasime järve ümbruse, viisime ära prahi, võtsime maha võsa ja põletasime oksad, juurisime välja kännud ja viisime põletushunnikusse, rand ja palliplats said peale uue liiva, paigaldasime ja pesime puhtaks täiendavad riietumiskabiinid, ehitasime juurde veel ühe(teise järve otsa), tõstsime ümber kaardistendi ja prügikastid, et oleks võimalik teha tulevikus parkla laiendus. Tegime piirde veevõtukaevu ümber.

Talgute korralduse õppetunnid

Korralduse õppetund: Ideaalne oleks eelnev piirkonna detailplaneering, visioon, kuidas järveäär tulevikus välja peaks nägema, siis saab sujuvalt sihi poole liikuda. Juhtide tiim oli super, koostöö toimis, ülesanded olid jagatud ja igaüks tegi, mis kokku lepitud oli. Kõik kohaletulnud talgulised olid super! Üks mõte: Tulevikus oleks hea, kui nt.talgusupi materjali(purgisupp) saaks kusagilt soodushinnaga osta, oleks toredasti abiks. Stardipakett oli super, enamus sellest läks peaauhinnana talguliste vahel loosimisse. Super olid ka eelnevad kirjad, meeldetuletused ja näpunäited talgujuhtidele meilile. See peaks kindlasti jätkuma.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal samas kohas! :)

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime kalalandid, ujumispüksid(omanikku sees ei olnud), head emotsioonid, esimese päevituse. Mina leidsin äraütlemata toredad inimesed, kokku üle 40, kes kõik käed külge panid ja aitasid meie oma järve äärse imeilusaks teha.

 

Jõgeva uus kirik

Millised tööd talgutel tehtud said?

Jõgeva uue kiriku krundi koristamine rämpsust, okste lõikamine, puulehtede riisumine, veetorni sisemuse koristamine ning prahi ja lõigatud okste äraviimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Prahi äraviimisele kulub tavaliselt rohkem aega, kui selleks osatakse planeerida ja tihti jääb palju prahti ka seetõttu vedamata. Tuleks sellest võimalikust ohust talgujuhte hoiatada.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Käesoleva aasta jooksul teeme veel samas kohas koristuspäevi ja korraldame heategevuskontserdi.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Head meeskonnatunne

 

Reastvere Kuusiku Talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa lõikamine, riisumine, puude harvendamine, maastiku pinnase silumine, trimmerdamine/niitmine

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskond tegi väga head tööd. Mulle meeldis, et saadeti kogu aeg infot, mida võiks enne talguid veel ära teha.
Suur aitäh Teile!

 

Õunaaia koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

1 ha suuruses õunaaias said lõigatud õunapuude kuivanud ja murdunud oksad, kokku veetud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

07. mail lõpetati talgute korras okste äravedu

 

Kärde ja Tooma talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime külade keskused, Kärde mõisapargi ja teeääred.
Toomal Linajärve ujumissilla vettelaskmine. Päästerõnga ja sildi ülespanek. Laste mängulinnaku tehniline kontroll.Kärde mõisapargis muru külvamine ja riisumine, teadetetahvli ehitamine. Prügikasti paigaldamine külaplatsile.

Talgute korralduse õppetunnid

Rohkem töid ette planeerida. Kahjuks pooled osalejad ei registreerunud teemaara.ee veebi kaudu. Kohale tuli rohkem mehi ja naisi. Ilus ilm, samas hea, et tööd said tehtud kiiresti ja kõik said kiiresti koju oma talgutele.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jaanitule ühine korraldamine

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Õnnetunde ja rõõmu, et nii paljud külaelanikud siiski sellest hoolivad ja koos tahavad oma kodukanti kaunimaks teha.

 

Kärde ja Tooma talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime külade keskused, Kärde mõisapargi ja teeääred.
Toomal Linajärve ujumissilla vettelaskmine. Päästerõnga ja sildi ülespanek. Laste mängulinnaku tehniline kontroll.Kärde mõisapargis muru külvamine ja riisumine, teadetetahvli ehitamine. Prügikasti paigaldamine külaplatsile.

Talgute korralduse õppetunnid

Rohkem töid ette planeerida. Kahjuks pooled osalejad ei registreerunud teemaara.ee veebi kaudu. Kohale tuli rohkem mehi ja naisi. Ilus ilm, samas hea, et tööd said tehtud kiiresti ja kõik said kiiresti koju oma talgutele.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jaanitule ühine korraldamine

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Õnnetunde ja rõõmu, et nii paljud külaelanikud siiski sellest hoolivad ja koos tahavad oma kodukanti kaunimaks teha.

 

Kasepää- ja Tiheda küla rannaala koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Rannaalalt koristatud prügi (klaasikillud, olmeprügi, lehed, oksad, kõrkjarisu). Korrastatud lõkkeplatsid.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonna tööga väga rahul - kõik toimib, info ja teavitamine hästi korraldatud.
Kohalikud talgud kulgesid ilusti, probleeme ei esinenud.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsiooni ja koostegemise ja olemise rõõmu.

 

Uue-Põltsamaa mõisa talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

- Vanadest lehtedest ja sodist sai riisutud mõishoone esine
- Linnavalituse loal sai langetatud paar puud, mis segasid
- Kokku sai korjatud palju plasti ja klaasi
- Põletatud sai palju oksi, lehti ja muud põletmiskõlblikku prahti
- Puhastatud sai mõisa kõrval asuv laohoonete plats
- Korrastatud sai kinnikasvanud ilupeenar
- Mõisahoone mahavarisenud krohv ja kivid said eemaldatud

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonna töö on kiirduväärt. Tänan toetuspaki eest, mis saabus posti teel, meeldetuletuste eest ja huvi tundmise eest talgupäeva kestel.
Meil laabus kõik väga planeeritult, sest ajakava oli paigas ning võimalikud B- ja C-plaanid läbi arutatud.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Telgutelt taasleiti kindlasti Uue-Põltsamaa mõisa, kui sajanditevanuse keskuse, mälestusi, hõngu ja valmidust muutusteks. Kuna Teeme Ära talgud oli esimene rahvaga koos tehtav füüsiline tegevus mõisa heaks, oli selgelt tuntav võimas sünergia, mis tahab luua ja loota, et mõis taastamise käigus kohalikule kogukonnale taas südame külge kasvab ja uue kohaliku suhtumise keskmeks saab.

 

Võidutule altari taastamine Kalevipoja Kojas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa ja suuremad puud maha võetud; tulealtar puhastatud, kive juurde toodud ja laotud; maapinda tasandatud ning lehed-oksad riisutud; võiduvärava materjal valmis varutud.
Lisakas tuli ettepanek ära koristada suure maantee ääres olev bussijaam prügist - tegime ka selle ära.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil oli väga hea meeskonnatöö kogukonnas.
Oleme tänulikud ka veeohutse stendi ja päästerõnga eest, mida oli võimalik talgute raames saada. Meil polnu küll sellel päeval veeohtusega seotud talgud, kuid meil on kääpa jões koht, kus lapsed ujumas käivad ning meil on plaanitud stendi ülespanek lastekaitsepäevale.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna meie võidutule altar on seotud ka jaaniõhtuga, siis pidasime plaane ka seoses sellega.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Võidutule altari lugu oli enamusele üllatus. Me ei teadnudki, et meil selline aare metsas peidus on. Me kõik saime sellest loost osa tänu talgupäevale, leides tükikese pärandit. Me loodame väga, et tänased väiksed ja noored talgulised tulevad aastate pärast seda kohta uuesti vaatama ja räägivad seda lugu edasi. Talgupäeval oli tunda, kuidas vana tulealtar inimesi liitis - mis sest, et võidutule toomise komme altarile on mitmeteks aastakümneteks katkenud, kuid me loodame selle uuesti ellu äratada ning loodame, et see jääb kestma pikkadeks aastateks.

 

Võtikvere Küla korrastustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Okste korjamine, lehtede riisumine

Talgute korralduse õppetunnid

Stardipakis võiks olla üksikute esemete asemel näiteks rohkem kindaid.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kiige lammutamine, uue ehitus