Pärnumaa

Pärnjõe korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korjasime ära prügi teeservadest ja bussijaamadest (meil neid 4). Püüdsime korda teha ka tühjade majade ümbrust. Pargis valmistasime ehituseks ette lava koha, saagisime ära ohtlikuks muutunud puud, puhastasime parki viiva tee ääred. Mänguväljakul riisusime lehed kokku, korjasime kokku prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Toimis see, et teist aastat järjest said osalejad valida kolme nn brigaadi vahel. Nii oli osalejatel juba enne talgutele tulekut võimalik ise otsustada, mis tööd nad teha tahavad.
Nagu juttudest aru võis saada, meeldis paljudele just eelneva info konkreetsus.
Kurb oli, et sel aastal oli täiskasvanud meeste osakaal talguliste hulgas väiksem, kui eelmisel aastal. Kummaline oli, et vähem oli ka lapsi.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme veel sel suvel juunis ja juulis kahed talgud. Nende käigus saame valmis ka lava, niidame ära pargi, paneme mänguväljakule uue täite

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Toreda tunde koostehtud tööst. Talgutele järgnenud mõttetalgutel tuli mitmeid vahvaid ideid meie praeguste murede lahendamiseks

 

Tootsi lasteaia hooviala korda!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Valmisid pingid, pakutoolid, pakkudest ussirada, õueõppe pakuring, istutasime männid, kuuse, kase, sarapuu, toominga, kontpuu ja kirsipuu. Eemaldasime vanad petoneeritud pesukuivatuspostid. Tasandasime muruplatsi.

Talgute korralduse õppetunnid

Tuleb veel konkreetsemalt selgitada igale osalejale tema rolli, et igaüks teeks oma tööd.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Tuleb hoolega mõelda, kellega koostööd teed. Jorisejad võiksid koju jääda!
Lapsevanemad ja valla rahvas olid super! Nendega jätkan järgmisel aastal taas!

 

Korras koduõu

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorratööd (vana kulu eemaldamine, lehtede riisumine,tänava ääres oleva võsa raadamine, lillepeenarde korrastamine, hoovi korrastamine)

Talgute korralduse õppetunnid

Talgupäev möödus töiselt ja meeleolukalt. Ilm oli ilus.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Tore päev oli!

 

Oja tänava heakorrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Humalaste oja ja kaldapealse koristamine viltu vajunud puudest ja risust, saagimine, kokku kandmine tee äärde. Pumbamaja künka katmine mullaga, ca1300 m2 ala puhastamine kividest ja prahist, muru külv, seemne mulda rehitsemine. Külvatud haljastusmuru ja lillemuru, istutatud Mandžuuria pähklipuu.  

Talgute korralduse õppetunnid

Kõrval asuvate majade elanikud ei tulnud kampa, passiivsus suur.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Palju päikest, värsket õhku ja ilus korras objekt

 

Sääse tee ümbruse korrastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Teeäärte võsast puhastamine ,võsa põletamine ,prügi koristus ,silla koristus .Teeäärde valikpuude kasvama jätmine, puuvõrade kärpimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Planeeritud töö sai tehtud. Esmakordne talgute korraldamine siis oli tore ja meeldiv üllatus Teeme Ära meeskonna poolt ühenduse võtmine talgujuhiga.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeäärte haljastuse rajamises. Endise õunapuuaia surnud puude ja okste koristus. Majade grupi juurde külasildi-teadete tahvli-postkastide aluse rajamises.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea emotsiooni, koostegemise lust, külarahvale(majade grupp) on ümbritseva väljanägemine(silmailu)südamelähedane.

 

Rannaniit puhtaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristatud sai 3km rannaniitu :)

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik tiptop!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Uued plaanid aga veel midagi kindlat paigas ei ole.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Leidsime kaks pudeli kirja :)

 

Lavassaare alevi heakorra talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ära said pestud Lavassaare Rahvamaja 13 akent ja suure saali põrand, koristatud rahvamaja esine äär, prahist koristatud Lavassaare staadion.

Talgute korralduse õppetunnid

Jõudu!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Vaja on veel püstitada veeohutusstend ja rahvamaja juurde lõkkeplatsile paigaldada pingid.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Toredad inimesed - meie inimesed!

 

Saari tiik ohutuks ujumiskohaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastasime Saari tiigi ümbrust ja paigaldame tiigi äärde veeohutusstendi infotahvli ja päästerõngaga. Samuti korrastasime maaala, mis on mõeldud ATV -ga sõitmiseks.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis.

 

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koos tegemine annab alati hea emotsiooni.

 

Uhlatajad koristavad

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorratööd valla keskuse vahetus läheduses, seltsimaja koristus, jalutusraja koristus

Talgute korralduse õppetunnid

Stardipaketis võiks olla mingi nähtav ese talgujuhile eelnevaks reklaamiks (eelnevatel aastatel on olnud märk, sall, rätik), mida saaks enneüritust kanda ja mis kutsuks üritusele.
Sel aastal tegi üks meie talguline enda autole reklaamplakati tagumisele aknale- täiesti töötas- kõik nägid kes ja kuhu sõidab

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Sel aastal ei leidnud keegi midagi peale autoaknast loobitud prügi

 

Koonga jaanituleplatsi korrastamine ja uuendamine.

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristatud prügi, riisutud lehed ja kulu, taastatud varasem jaanitule ase ja rajatud uus, teisaldatud kümned niitmistöid takistanud kivid, uuel jaanitule asemel eemaldatud pinnas ja ümbritsetud suurte kividega, hõrendatud piirneval alal puurinnet ja eemaldatud võsa.

Talgute korralduse õppetunnid

Jaa, tore!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Pärnumaal Koonga vallas asuva Mihkli kalmistul kõrghaljastuse hooldustööd.

 

Vaheka külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

bussijaama seinad ja Vaheka seltsimaja aknad said värvitud, ehitasime veeohutusstendi, koistasime seltsimaja, bussijaama ümbruse ja tee ääred,

Talgute korralduse õppetunnid

Saime abi sealt, kust ei osanud küsidagi. Lapsed olid hasarti täis, ei olnud neile piisavalt jõukohast tegevust anda.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Tore päikseline päev ja koostegemise rõõm. Lapsed olid hasarti täis, ei olnud neile piisavalt tegevust anda.

 

Mere äärde viiva tee ja ranna korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplatsi ja randa viiva tee ning ujumiskoha ranna korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis. Oleme varem ka talguid korraldanud.

 

 

Ringikas kauniks!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prahi ja okste korjamine ja vedu ning põletamine, muru niitmine ja silla värvimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna 24.aprillil sadas korralikult vihma, siis saime oma talgud teha alles 9.mail. Selleks ajaks oli muru päris suur ja seetõttu tegime oma pargis ka esimese niitmise. Sild sai taas värske ilme, siit tänusõnad koostööpartnerile AS Sadolinile ja muruniidukite eest tänu Tootsi Kommunaalile.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Pika pingi tegemine (10m) ja kiige toepostide vahetamine.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Koos on vahva!

 

Veeohutusstend

Millised tööd talgutel tehtud said?

Veeohutusstend

Talgute korralduse õppetunnid

vaja oli transporti

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

uhke!

 

Lutsu talu hekorrastustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Valmis trepp Pärnu jõe äärsesse kalastus- ja ujumiskohta.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil sujus kõik mõnusalt. Teeme Ära meeskond oli teinud suure töö ja korraldus oli fantastiline, kiitus Teile!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mulle meeldis seekord, et olime planeerinud konkreetse töö, mis sai valmis ja mis tuli väga ilus. Arvan, et sellest oli rõõmu kõigile.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Arvan, et koos veedetud tore päev oli kõigile ka puhkuseks ja uude nädalasse võeti kaasa rõõmus meel ja head emotsioonid.

 

Kooliümbrus ja koolitee prahist puhtaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kergteeääred ja sõiduteeääred puhtaks, koolimaja ümbrus ja koolistaadioni korrastamine

Talgute korralduse õppetunnid

Töö laabus ladusalt. Algklasside õpilastele kuhjus liiga palju tööd. Järgmisel aastal tuleb läbi mõelda, kuidas jagada maa-alasid klassiti nii, et algklassiõpilased väga koormatud ei saaks.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Maa-ala võiks suurendada, sest sel aastal oli prahti vähem ja tööga saadi ruttu valmis.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Õpilased said nautida kevadpäikest ja rõõmsalt lobiseda ning heatujuliselt tööd teha.

 

Veeohutustalgud Tori vallamaja aasal

Millised tööd talgutel tehtud said?

Elanike ja külaliste seas populaarse ujumis- ja päevituskoha jõeääre puhastus võsast, prahist, lõkkekoha korrastamine ning stendi paigaldus.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik laabus hästi

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mõnusa seltskonna ja rõõmu tehtud tööst.

 

Veeohutustalgud Tori Põhikooli taga

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ujumiskoha raja puhastus juurikatest ja stendi paigaldus.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Rõõmu tehtud tööst ja silmailu.

 

Tammesilla talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Silla parandus, ukse vahetus, aia lõhkumine, riisumine, kõnnitee välja kaevamine, lillepeenrad, põõsaste lõikamine, muruniitmine, põllutööd jne

Talgute korralduse õppetunnid

Vedasin talguid juba 3. aasta ja kõik sujus laitmatult. Kahju oli seekord ainult, et Tere enam ei toetanud, eelmisel aastal olid keefirid ja jogurtid väga toredad talgulistele pakkuda.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kindlasti järgmine aasta uuesti. Pakuti ka älja, et peaks ikka suvetalgu ja sügistalgu ka olema :)

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Mina veendusin kui suurepärased inimesed mu elus on, sest talgulised olid ainult oma pere, sõbad ja tuttavad. Kuna nii palju tööd sai tehtud kommenteerisid talgulised, et nii uhke on olla, nagu oleks ise talu omanik.

 

Talgupäev Valgerannas

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kõrkjad,lehed riisutud,praht põletatud.
Puud saetud,lõhutud.
Kala suitsetatud!!

Talgute korralduse õppetunnid

Rohkem arvestada osavõtjatega,oleneb ka ilmast!

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lastele tegevust-tööd!

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Uusi tuttavaid.

 

Suurejõe heakord

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügi koristus,võsa lõikus,okste korjamine ja põletamine.Riisumine ja muru lõikamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskond töötas suurepäraselt,vajalikud jalanõud tuleb kõigile järgmisel korral jalga saada.Kummikutega on liiga palav.Puugitõrje oli vajalik,leidsime ühe jalutamas käe peal.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tööd jätkus veel edaspidisekski,jätkame järgmisel nädalavahetusel.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilm oli väga hea ja loodus kaunis,eriti peale koristust!Meid käis lähedalt vaatamas kureke,ju lootis konna leida peale niitmist!

 

Talgud Lauluväljakul

Millised tööd talgutel tehtud said?

Riisutud, koristatud oksi ja rämpsu, korrastatud haljasala ja lauluväljaku pinke.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud läksid korda ja olid edukad.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teha Teeme Ära talgute väliselt talgudi omal algatusel.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ühtset mõtlemist oli meie talguliste seas tunda. Seltskond oli väga sõbralik, samas genereeriti ideed, kuidas vandaalide tegutsemist ennetada.

 

Tahku küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sügistormide poolt merest maismaale uhutud risu koristamine ja põletamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis.

 

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

hea emotsiooni, toimiva meeskonna ja korras mereäärse karjamaa

 

Surjus on hea elada

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorra tööd, okste/puude lõikamine, heki pügamine,

 

 

 

Ermistu Puhkeküla

Millised tööd talgutel tehtud said?

Veeohutus stendi paigaldus, rannas ja kanali äärest pilliroo ja kõrkjate kokku riisumine, rannaliiva värskendamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil sujus kõik väga kenasti, ettepanekud puuduvad

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Meie talgud lõppesid enamjaolt päiksepõletusega kuid muidu hea tuju ja sooja tundega.

 

Jannseni aia koristustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Suurim töö oli puitaia parandus - kaakide murtud või nn kaasa viidud aialippe oli puudu 63. Aga aiamuru sai üle rehitsetud ja lillepeenar kobestatud, sest juba eeloleval pühapäeval saab Vana-Pärnu kultuuriseltsi eestvõttel teoks viies Jannseni aia aiapidu ja päev hiljem, so. esmaspäeval, J.V.Jannseni sünniaastapäeva toimub aias Pärnu linnavalitsuse eestvõttel Jannseni preemiate üleandmine. l

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonna tööle pole miskit ette heita.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Jannseni aia koristustalgud toimusid tänavu seitmendat korda ehk saati, mil Pärnu linnavalitsus usaldas aiaga seotud vana koolihoone Vana-Pärnu kultuuriseltsi kasutusse.Kõik need aastad on näidanud, et talgutele tullakse hea meelega ja pigem peame tulijate arvu piirama, sest koristusala pole suur ja üsnagi heas korras tänu sügisestele hoogtööpäevakutele.

 

Audru Keskkooli vilistlased Jõõpre vanurite kodus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lilletaimede ostmine ja istutamine
Õuetoolide ja aiatööriistade muretsemine
Maja ümbruse korrastamine ja kaunistamine
Suhtlemine vanuritega

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi. Väga hea oli stardipakk, eriti läksid töökindad ja kommid.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Pöörata koerte, kasside ja laste kõrval tähelepanu vanuritele. Jätkata traditsiooni ja kohtume uuesti järgmisel aastal.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Sain aru, et mida lastes kasvatad, seda leiad ka nendes edasises elus. Tore oli näha oma suuri ja toimekaid endisi õpilasi, kes ei pidanud paljuks tulla appi.
Väga tubli juhataja ja kollektiiv on Jõõpre vanurite kodus. Kõik ilus ja puhas ning rõõmsameelne.

 

Jõe kaldad korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime prahti Pärnu Ülejõel jõe kallast Suurest sillast Keldrimäe uute majadeni.

Talgute korralduse õppetunnid

Korraldasime ise prügikoormate äraveo, kuid see võiks siiski olla korraldatud piirkonnas ühiselt.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Ilm oli ilus ja kõigil rõõmus meel osalusest. Meile tuli külla Soomest segakoor, kes esines talgulistele ja peale talguid käisime ühiselt Kentuki Pubis talgusuppi söömas. Väga tore päev oli! Rõõm tehtud tööst! Kindlasti osaleme ka järgmistel aastatel Pärnu Soome seltsiga.

 

Vango laupäevak

Millised tööd talgutel tehtud said?

veeohutuse stend, puude lõhkumine, riisumine, kraavi kaevamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi :)

 

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Hea füüsilise koormuse ja rõõmu sõpradega koosolemisest.

 

Paadrema külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Paadrema Külakeskuse ümbruse korrastamine: puude okste kärpimine ja korjamine, külakeskuse ja rahvamaja ümbruses teeäärtest prügi koristamine. Paadrema kiriku ümbruse korrastamine: vanade puude okste kärpimine ja korjamine, ümbruse riisumine. Paadrema kalmistu kiviaia parandamine ja aiaäärte korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgutel sujus kõik hästi, infot oli piisavalt.

Milliseid ideid või kokkuleppeid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tahaks korda teha kohaliku vana mõisapargi, mis sel korral jäi tööde mahukuse tõttu plaanist välja, kuigi loa kordategemiseks saime.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Teed koos, jõuad rohkem!

 

Töngi lepiku koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Töngi lepikus sai kuivanud puutüükad maha võetud, mahalangenud puud koristatud ja põletatud. Võsa sai koristatud ca 0,3 ha ja ära põletatud. AUDI keskuse hoone sai avarama väljavaate Tallinna maanteele.

Talgute korralduse õppetunnid

Talguliste värbamisel ei saa lootma jääda kuulutustele. Tuleb tööd teha inimestega otse. Parem on leida ülemus, kes agiteerib ka alluvad talgutele.

Mida leidsid Sina või Sinu talgulised talgutelt?

Minu talgulistel oli hea meel koos tehtud tööst, mille tulemused olid päeva lõpus kõigile nähtav.