Prügikoristustalgud

Siia lehele oleme koondanud kasulikku infot prügikoristustalgute tarvis. Prügikoristustalgute organiseerimisel peaks iga talgujuht läbi mõtlema kolm olulist küsimust: 

Kust saada prügi koristamiseks tarvilikud vahendid (prügikotid, töökindad)?

Koristamiseks tarvilike vahendite osas tasub läbi rääkida kohalike ettevõtetega, kellelt võib saada toetuse korras või soodustusega nii prügikotte, töökindaid kui ka näiteks rahalist tuge vahendite soetamiseks. Samuti tasub töövahendite osas pidada nõu kohaliku omavalitsusega, kes saab ehk samuti õla alla panna. Ühtlasi võib paluda töökindad ka igal talgulisel ise kaasa võtta. Mõned kindapaarid tagavaraks leiab talgujuht koos muu talgupäevaks tarvilikuga oma stardipaketist

Kuidas ja millist prügi sorteerida?

Tänapäevased tehnoloogiad võimaldavad kasutuks muutunud pakenditest valmistada uusi  vajalikke tooteid, aga seda eeldusel, et pakendijäätmed eraldatakse juba alguses muust prügist. Kui pakendid segunevad olmejäätmetega, siis nende kvaliteet langeb ja ümbertöötlemine võib osutuda võimatuks. Põhjaliku jäätmete sortimise juhendi leiad Bioneeri veebilehelt: www.bioneer.ee/tegutse/sortimine

Kuidas organiseerida prügi äravedu?

Ka prügi äraveo osas võiks talgujuht toetust küsida kohalikelt ettevõtetelt - nii mõnelgi ettevõttel seisavad prügi äraveoks sobilikud autod või konteinerid nädalavahetustel ilma kasutuseta. Mõnel pool saab abiks olla ka kohalik omavalitsus.


Kuhu prügi viia?

Sellele küsimusele peaks vastuse leidma kindlasti juba enne talguid! Siis tead, milliste kuludega tuleb arvestada ning milliseid jäätmeid peaks liigiti koguma. 
Talgutel kokku kogutud prügi saab viia jäätmekäitluskohtadesse üle Eesti. See, millist prügi vastu võetakse ning kas ja kui palju prügi vastuvõtt maksab, sõltub prügi liigist ning jäätmete vastuvõtjast. Täpsemat infot küsi kohalikult omavalitsuselt või juba otse konkreetse jäätmekäitluskoha esindajalt või kodulehelt.
Oma maakonnas olevad jäätmekäitluskohad leiad keskkonnainfo kodulehelt: register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTP8xYH6XBVqrEdckE7FqnT8FxypmXcdJ
Jäätmehoolduse ja jäätmete liigiti kogumise info leiad ka Bioneeri veebilehelt: 
www.bioneer.ee/tegutse/sortimine/aid-17271/Kuidas-on-j%C3%A4%C3%A4tmemajandus-korraldatud-teie-kodukohas-

Lisaks võib abimeheks võtta uue on üle-eestilise kaardirakenduse (veebilehe) www.kuhuviia.ee, mille abil leiab inimene temale lähimaid pakendikonteinereid, jäätmejaamad, taaraautomaadid ja palju muud, koos detailse info ning juhistega. Tuleb lihtsalt sisestada eseme nimi, millest soovitakse vabaneda ja rakendus kuvab selleks sobivad punktid ning ka võimaliku teekonna sinna. www.kuhuviia.ee leht on kasutatav eesti, vene ja inglise keeles. Väga on oodatud igasugune tagasiside kaardirakenduse kasutatavuse kohta. 

Seadmete ja kodutehnika tasuta vastuvõtu punktid: www.eesringlus.ee/kuhu-viia-vana-kodutehnika-ja-patareid/ 
Vanarehvide tasuta vastuvõtu punktid:  www.rehviliit.ee/web2/?cat_ID=4 
Patareide, akude kogumiskastid: www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=14   Kolatakso: www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=5


Lisaks:

Prügikoristustalgute korraldamisel võib konsulteerida ka oma maakonna koordinaatoriga, kel on parem ülevaade konkreetses maakonnas toimuvast.