Et lindudele jääks alles nende kodud

Talgutöid plaanides ära unusta, et paljud linnud on mai alguseks endale pesapaiga juba valinud, varasemad on alustanud ka pesategemist. Juba 15. aprillist kehtib Eestis kaks kuud vältav raierahu, seepärast on hilja plaanida Teeme Ära talgupäevaks suuremahulist võsaraiumist. Ornitoloogid juhivad tähelepanu, et ka siis, kui raiutavatel põõsastel pesi pole, häirib linde nende valitud elupaiga oluline muutmine.

Kui talgutel on plaanis korrastada mõni võsastunud kraavikallas või müüriäär, oleks hea mõte raietööd teha aprilli esimeses pooles ja jätta talgupäevaks võsa kokkukorjamine. Siinkohal tuleks märkida, et okste kuhjamine hunnikuteks pole eelnevalt samuti hea mõte, kuna nii loote risukuhja näol lindudele ja paljudele teistele pisiloomadele uue sobiva pesapaiga!

Kevadel kogutud võsa ja oksarisu kuhjade hilisem põletamine ei ole loodussõbralik. Paljudele linnu ja ka loomaliikidele on sellised kuhjad armastatud pesapaigad. Kui siis risuhunnik jaanipäeval põlema pista, on seal päris kindlasti pesitsemas mõni linavästrik või varblane, kelle pesakond hukkub. 

Kui risu on vaja põletada, siis tuleks seda teha pigem kohe või jätta suve teise poolde.