Talgupäeva uudised

Tänasest algab talgute kirjapanek 2. mail peetavale Teeme Ära talgupäevale 18. märts

Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub tänasest kõiki aktiivseid inimesi ja organisatsioone alustama ettevalmistusi üle-eestiliseks talgupäevaks, mis sel aastal peetakse 2. mail. Juba kaheksandat aastat kogunevad kümned tuhanded eestimaalased maikuu esimesel laupäeval, et võtta käsile kõige pakilisemad tööd ja tegemised, mis aitavad kaasa elu edenemisele nii oma kodukandis ja kogukonnas kui ka kaugemal. Talgud saab kirja panna uuenenud talguveebis aadressil www.teemeara.ee.


                       Teeme Ära talgud Tallinna lauluväljakul 2014. aastal (Foto: Sven Puusepp)

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liikme Tarmo Tüüri sõnulosales mullu talgupäeval 45 024 inimest ehk 3,5% eestimaalastest, mis näitab järjest kasvavat valmisolekut vabatahtlikuks tegevuseks. „Kõiki neid inimesi võime tunnustavalt nimetada Eestimaa vaba tahte saadikuteks, kes on valmis oma mätta otsast kaugemale vaatama ning kodukandi heaks midagi ise ära tegema,“ lausus Tüür. „Maikuu esimesel laupäeval igas Eesti nurgas kogetav koostegemise rõõm on kujunenud kogu Eestimaad ühendavaks igakevadiseks sündmuseks. Meie ühises talgupäevas peitub nii palju väge, et selle väljendamiseks ei olegi sõnu vaja – piisab, kui märkame, kuidas see on muutmas inimeste eluhoiakuid ja käitumist!“

Seekordse talgukevade rõhuasetused lähtuvad elulistest valikutest ning üheks tänavuseks fookusteemaks on tuleohutus. Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub koostöös Päästeametiga ja päästeala vabatahtlikega korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel talgutel tähelepanu tuleohutusele. Olgu talgupaigaks küla seltsimaja, korteriühistu või looduskaunis koht, igal pool saab muude vajalike talgutööde kõrval panna rõhku ka otseselt tuleohutusega seonduvale. Päästeauto juurdepääsuteede puhastamine, veevõtukohtade korrastamine, küttekollete ülekontrollimine, korstnate pühkimine, suitsuandurite paigaldus ning kontroll jm praktilised tööd suurendavad oluliselt nii kodude kui avalike hoonete ja paikade tuleohtust ning aitavad vähendada tuleõnnetuste ja ka tulesurmade arvu. Just seepärast soovime tänavu igale talgujuhile anda lisaks traditsioonilisele stardipaketile üle ka suitsuanduri ja praktilist tuleohutuse infot, et ennetada tuleõnnetusi ja tõsta inimeste teadlikkust seoses võimalike ohuolukordadega.

Koostöös Eesti Meremuuseumiga, mis tänavu tähistab oma 80. tegevusaastat, kutsume inimesi korraldama talguid mereäärsetes paikades ja neist aktiivselt osa võtma. Eesti on mereriik ja meri meie kõigi ajalugu, väärtus ja kingitus. Kodune Läänemeri vajab palju enam hoolt ja abi, et sellest jätkuks veel palju ka järeltulevatele põlvedele. Selleks, et algaval merehooajal oleks kõigil hea mere ääres viibida ja merele sõita, pööramegi tähelepanu mere ja mererandade korrastamisele.

Koostöös Vivacoloriga võtame sel aastal fookusesse kodudesse, keldritesse ja garaažidesse seisma jäänud kasutuskõlblikud värvijäägid, mis alatasa jalgu jäädes meenutavad juba tehtud remonti ning valesti käideldes võivad põhjustada ka ohtu keskkonnale. Tänavuse talgukevade üheks uueks teemaks ongi üheskoos Vivacoloriga sündinud algatus, mille raames kutsume inimesi kokku koguma oma kasutuskõlblikud värvijäägid, et  suunata need heategevuslikul eesmärgil taaskasutusse ning viia kasutuskõlbmatud ja aegunud värvijäägid jäätmejaamadesse. Täpsemat infot selle algatuse kohta leiab lähiajal talguveebist.

Teeme Ära talgupäeva ettevalmistused on püsinud graafikus: tänasest on avatud uuenenud talguveeb, kuhu saab talguid kirja panema hakata, samuti on lõpusirgel ka talgute stardipaketi komplekteerimine. Talgute stardipaketi saavad talgujuhid, kes on oma talgud Teeme Ära kodulehele kirja pannud. Koostööpartnerite toel kokku pandud ja talgukorras komplekteeritav stardipakett koosneb praktilistest abivahenditest ja nõuannetest talgupäeva ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Pakett sisaldab esmaabitarbeid, väikest töökindavaru, kaelarätti talgujuhile, ajalehe Talguline värsket numbrit, peotäit pähkleid ja komme, ehitus- ja aiapoe sooduskupongi, talgukuulutusi, Talguhundi kleepse, tuleohutuse juhiseid, kriisijuhendit ja talgunõuandeid. Stardipakettide laialisaatmine algab aprillis.

Talgute registreerimine algas 18. märtsist ning talgutele kirjapanek 13. aprillist, mil on talguveebis valida juba palju erinevaid talguid üle Eesti. 2014. aastal korraldati üle Eesti 1754 talgut, millest võttis osa 45 024 talgulist.

Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik. Partneritena löövad kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Päästeamet, Eesti Meremuuseum, Vivacolor, Tallinna Sadam, Tamrex, Itella Smartpost, Vizeum, Nordic Hotel Forum jt.

Talgute stardipaketti aitasid kokku panna Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Päästeamet, Eesti Meremuuseum, Seesam, ETK, Pakendikeskus, Ecoprint, Vaba Maa, Bauhof ja Zavod. Paketid toimetab talgujuhtidele kätte Itella Smartpost.

Täpsem info:

Tarmo Tüür, Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige, tel 534 11020, e-post tarmo@elfond.ee
Kuno Tammearu, Päästeameti peadirektor / kontakt: Liina Reinsaar, tel 517 7601
Urmas Dresen, Eesti Meremuuseumi direktor, tel 513 1522, e-post urmas@meremuuseum.ee