Raplamaa

"Juudi" silla korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Silla ümbrusest said oksad lõigatud, sild puhtaks pühitud. Vana värv maha nühitud ja uus värv peale!

Talgute korralduse õppetunnid

Minu arust toimis kõik hästi.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Leidsin tublisid talgulisi.

 

SAABTEHTUD

Millised tööd talgutel tehtud said?

Riisutud,tee äärtest prügi ära korjetud,kuivanud okste lõikamine külaplatsidelt.14km pealt saime prügi 12 kotti

Talgute korralduse õppetunnid

kõik sujus hästi nii nagu plaanisime,ainult jäi värvimine vihmase ilma pärast ära.Ja talgud lõpetasime varem kui oli plaanitud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine töö on katusealuste ehitamine külaplatsile,mis täna jäi tegemata.Kuna oli väga vihmane ilm.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Leitsime terve suure 200l kotitäie pamperseid mis oli metsa alla pandud,veel oli plju klaas purke.leitsime ka ühe pealuu ei teagi mis loomaga tegu.Palju oli väikseid lapsi osalemas kes ka kõik korjasid prahti ja oksi kokku.

 

Sillaotsa Talumuuseumi dendropargi ja metsapargi koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kõik planeeritu sai tehtud: kuivanud puude ja okste koristamine, vanade lehtede riisumine ning vedamine, mutimullahunnikute silumine. Talgulised olid väga huvitatud ja motiveeritud.Plats sai puhtaks, silmale kena vaadata, taimedel mõnus kasvada ja kõik osapooled rõõmsad.

Talgute korralduse õppetunnid

Läbirääkimis-oskused Vanajumalaga vajavad täiustamist, sest kuigi talgute toimumise ajal vihma enam ei sadanud, tuli päike välja alles peale talgute lõppu muuseumiringkäigu ajal.
Võimalik ka teisipidi, et meiega jäädi rahule. Tegevus oli Talle meelepärane. Kui talgulised kohale tulid, jäi vihm üle ja peale töö lõppu tuli päike välja. Meie täname Teda ka!
Selles, et linnainimesed ei tea vihmaga kummikuid jalga panna, ja Teeme Ära meeskond ei oska seda ka soovitada pole küll Jumal süüdi!
Me omaltpoolt soovitasime küll, aga ju siis jäi lugejatel märkamata või hüüdja hääl nõrgaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Muuseum väärib külastamist ja talgud kordamist!

Mida leidsid Sina talgutelt?

Üks ilus põõsas oli õitsema hakanud just talgute ajaks.

 

Käru kirikuaia talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kuusehekk - tagasilõikus, küljed piiratud
Muru, haljasalad - riisutud, prügist koristatud
Kuivanud puud, oksad - lõigatud
Põisenela võsa - lõigatud, piiratud
Mõttetalgud - mis edasi, tehtud-arutatud

Talgute korralduse õppetunnid

Korraldus väga hea!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kirikuaia ülesmõõdistamine - puud, postid jm objektid, et saada lähteandmeid haljastusplaani koostamiseks.
Kiriku väljakutse on leida raha, et hoone fassaad renoveerida.
Räägiti ka mõtetest, kuidas kogukonnas kirikuga edasi minna.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Alustasime päeva kell 10, kus kirikukell andis märku tööde algusest ja lõpetasime kell 15, kus kirikukell lõpetas meie tööpäeva. Talgulisi oli palju ja tekkis nn 3 grupi liitumine: meiega liitus ansambel K.I.M.P, kes andis talgute järgselt kontserdi kohalikus hooldekodus, meid oli aitamas Toompea koguduse liikmed, nende lapsed ja sõbrad, lisaks kohaliku koguduse liikmed ja elanikud. Hoolimata vihmast tekkis mõnus meeskonnatöö, mille tulemusel saime kõik planeeritud tööd tehtud ja talgusupist kõhugi täis - Aitäh kõigile talgulistele - Te olite kõik nii lahedad! Aitäh Riinale - suurepärase kringli eest ja tänud vallavanem Elarile, kes laenas meile tööde kiirendamiseks sõiduauto järelkäru!

 

Kuimetsa karstiala korrastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristamine, saagimine, puhastamine, võsa maha lõikamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus, isegi paduvihmale vaatamata. Suured tänaud TEREle piimatoodete eest, need kulusid täna väga ära.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Korrastus karstialal ja lisaks ka teeääred puhtaks Kuimetsa- Vaopere suunal

Mida leidsid Sina talgutelt?

emotsioonid olid vihmas laes :D

 

Mäe talu talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puude saagimine ja vedamine! Riisumine :)

Talgute korralduse õppetunnid

Mõned asjad olid ettevalmistamata, järgmine aasta oleme targemad!

 

Talgud Kaitseliidu platsil ja kirikuaias

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kaitseliidu maja esine koristatud, kultuurkihi alla mattunud sein puhastatud, pool kirikuaeda riisutud, Vabadussõja mälestusplaatide ette lilled istutatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõige suurem õppetund on see, et valva kõike, mis on kaasas, ka kirikuaias. Talgutööde ajal viidid möödakäiad ära kaks uhiuut ja ekstra talgute jaoks ostetud reha, mida talgulsied parajasti ei kasutanud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ikka järgmsiel aastal jälle.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Kuna meil olid naiskodukaitsjate korraldatud talgud, siis läks nii hästi, et Naiskodukaitse Märjamaa jaoskond sai endale talgutelt uue liikme.

 

Pahkla külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pahkla külakeskuse ümbruse riisumine. Kiikede parandamine. Pinkide värvimine. Heki lõikamine. Endise koolimaja ukse parandamine. Okste põletamine. Küla teeäärte koristamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis kenasti.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Saime arutada eelseisva külapäeva korraldamist.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Ühiselt saavad asjad kiiresti tehtud ja ka külajuttu jagus kauemaks ühiselt talgusuppi süües.

 

Plats puhtaks!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pesime aknaid.
Koristasime keldris.
Kohendasime haljastust.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik plaanitud tegevused toimisid hästi.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Koostöötamise tõhusus.

 

Tamme küla hoogtööpäevak

Millised tööd talgutel tehtud said?

Riisumine, võsalõikus, puude langetamine

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis kõik 100%! Kui välja arvata tõsiasi, et planeeritud 2. mai asmel toimusid talgud 3. mail:) Ilmataat ei tulnud kuidagi 2. mail vastu!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkata järgmisel aastal sealt, kus pooleli jäime, kindlasti edaspidi plaanime maha võtta kõik pargis olevad vanad ja kuivanud puud ja vb teha talgupäev pisut varem, kuna riisumisega oli probleeme, sest rohi oli jõudnud liiga pikaks kasvada.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Suurepärane lõpetus pikale nädalavahetusele. Sain koos sõprde ja tuttavatega ühiselt aega veetes oma küla üldmuljet parandada!

 

Valtu-Nurme külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Teeääred külas ja külast mööduva suure maantee ääres said puhastatud prügist. Paigaladatud sai viimane puuduolev külasilt, efektiivselt ära kasutatud selle alusena inetu juba aastaid teeäärt reostanud asfaldihunnik, kaetud sildi jalam raudkividega. Prügist, risust ja võsast sai puhastatud ~0,5 km teeäärset vana kiviaja aset.

Talgute korralduse õppetunnid

Esimest korda kogu talgute ajaloos oli ilm niivõrd halb, et saime õigel talgupäeval tegeleda vaid prügikoristusega. Tänu efektiivsele reorganiseerimisele ja osalejate paindikkusele sai suuremahulised tööd tehtud hoopis päev hiljem, 03.05.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkeme ka edaspidi oma küla talgutega. Kuna enamus külakeskkonda on juba korrastatud, siis otsime lahendust, kuidas mõistlikult korras hoida antud 0,5 km-st teeäärset raskestihooldatavat ala.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Veel kord kinnituse, et meie külas elavad erakordsed inimesed. Hoolimata sellest, et  02.05. hommikul ja ka kogunemisehetkel sadas paduvihma ja ilm oli igati lootusetu, kogunes 26 inimest (külas on vaid 10 talu!), sest oli ju kokku lepitud, et töö toimub. Hoolimata tugevast sajust sai samal päeval prügi koristatud ning ka järgmisel päeval oli nii endiseid kui ka uusi talgulisi, kelle tubli tööpäeva tulemusel sai tehud enamgi, kui algselt loodetud.

 

Ahnepere-Tooma talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Olenemata vihmasest ilmast said tehtud kõik tööd, mis plaanitud, isegi rohkem. Ohtilikud puud said langetatud, oksad põletatud, koristatud, hekk istutatud. Tagantjärele oli väga hästi see, et planeeritudolid ka vihmatööd, st et vihmaga mindi tööle siseruumidesse, nii said talgulised vaheldust õuetööle.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgujuhi tagasiside on ainult positiivne ja tunda on, et aasta-aastalt läheb organiseeritus ainult paremuse poole. Jätkake samas vaimus!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Plaan on suvel uued talgud teha.

 

Järvakandi Motokompelksi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sõiduautode kevadkrossil kasutasime raja märkimiseks  veoautode kumme, millest tegime minikrossirajale piirded.
Krossiraja ja hüpekate korrastamine.
Kuivenduskraavi kaevamine ja kuivendustrassi veevoolu korrastamine.
Krossiraja sildi toestamine.
Õunapuu võra kujundamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud lükkusid ühe päeva võrra edasi, kuna talgupäeval sadas vihma. Ka edaspidi vaadata ja operatiivselt tegutseda vastavalt ilmale.

 

Viidad pärandkultuuri objektidele

Millised tööd talgutel tehtud said?

Püstitati viit Pärandkultuuri objektidele, mida on ümbruses palju, kuid teavad ainult kohalikud, keda jääb üha vähemaks. Matkajad - rändurid - kultuurihuvilised ja uued põlvkonnad, ei leia neid üles. Peale viidaposti paigaldamist 2. mail ja talgupäeva lõppu läks mööda ainult 2 tundi ning viidaposti juures peatusid juba 5 jalgratturit, kes jäid seisma ning tutvusid viitatega...Nii, et juba samal päeval läks käima. ÄRA TEGIME ...See paigaldamine oli sedavõrd raske, et mõne inimesega ei saanuks hakkama.

Talgute korralduse õppetunnid

Tänud, tänud ainult tänud....Kui mõne inimesega hakkama ei saa ning see kogu rahvale vajalik on - Kutsu talgulised appi!
Korraldus Teeme Ära meeskonna poolt väga väärikas. Maarahvas on väga vaene - selletõttu olid ka kõik kingitused/toetused väga abiks talgute läbiviimisel!
Tänud!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Oleme ju imelised inimesed, kes mõtlevad välja 100 ideed - HÄÄ, KUI KÜMMEGI TEHTUD SAAB!

Mida leidsid Sina talgutelt?

ÄÄRMISELT VÕIMAS ENERGIA! Kui algul oli, et Teeme Ära...Siis talgute lõppedes hõiskasime ÄRA TEGIME! Hakkama saime! Jeee...

 

Pärandkultuur

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ajalooline munasaja sõja- ja kaubatee 3.5 km pikkune teelõik, Rumbi-Riiali -Piiumetsa MKA rabaallee sai oma kauni ilu tagasi ning paranes ka sillakese tõttu läbitavus.

Talgute korralduse õppetunnid

Tänud Teeme Ära meeskonna tööle! Väärikas - Toetus oli suurepärane LIHTNE, HEATAHTLIK! Tänud! Väga abiks!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Muinsuskaitse soovib edaspidi paigaldada stendi..

Mida leidsid Sina talgutelt?

Lapsed/noored said väga sügava ajaloolise tarkuse/kogemuse võrra rikkamaks!

 

Sutlema seltsimaja ümbruse korrastamine.

Millised tööd talgutel tehtud said?

1.05.15 said paigaldatud mänguväljaku aiapostid 36 tk, mille tarbeks oli vaja kohapeal teha segu, mõõtmised ja valamine. Alustasime kell 9.00 ja lõpetasime 17.00
3.05.15 (Kuna oli väga tugev vihmasadu 02.05.15)
1.Seltsimaja ümbert muru seest kivide korjamine, mis on "kuidagi" talvejooksul sinna sattunud.
2. Aiapostide ümbert, postide august tulnud, mullahunnikute ära vedamine.
3. Lohkuvajunud muru tasandamine mullaga ja muruseemne külvamine.
4. Staadionilt kivide korjamine.
5. Kelgumäelt, mis sai sügisel viimase lihvi kopaga, kivide korjamine.
Kivide korjamise tööd olid selleks, et saaks suvel niita muru ilma, et muruniidukit lõhuks.

Talgute korralduse õppetunnid

Inimesi on keeruline saada kodust välja. Loodetakse, et kõike saab ilma vaeva nägemata ja tuleb kätte iseenesest. Kui ise käsi külge ei pane ei tohiks ka mööda ilma käia kurtmas, miks ei tehta seda ja teist asja korda.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külakeskelt lillepeenra korrastamine.
Staadionile mulla juurde vedamine, kuna väravate alla on tekkinud lohud suurest mängimisest.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Inimesed, kes tulevad teevad tööd rõõmuga, kuid kahjuks oli sel aastal meie talgutel vähe inimesi, kes võtsid vaevaks tulla.

 

Nõlva küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Küla alguspunkti ringtee keskel oleva haljasala korrastamine- haljasala puhastamine, täitmine kividega, maakividest lilleklumbi ladumine,täitemullavedu, lillede istutamine, pingi tegemine.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskond on saavutanud antud projektiga meeletu edu!!!
Helistamine talgupäeval talgujuhile- no suurepärane! See näitab asja tõsidust ja pühendumist!
Uskumatu, kui palju on tööd tehtud selle nimel, et nüüdseks juba kogu Eesti (ja mujal) maikuu esimesel laupäeval korraldavad talguid :) WOW
Minul on siiralt hea meel, et üldse selline ettevõtmine kunagi alguse sai! Nüüd teavad juba kõik, mis tähendab Teeme Ära ja mis tähendab talgupäev!
Suur, suur aitäh Teile kõigile ja ainult edu soovides!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgupäeval tuli ideid rohkem kui üks :)
Külasildi tegemine kindlasti! (selle paigaldus/tegemine juba võiks enne suve)
Talude viidad kindlasti! (suvel tegemine/paigaldus)
Vanaaegsed postkastid kindlasti! (suvel tegemine/paigaldus)
Külaplats (pigem järgmine aasta alustame )

Mida leidsid Sina talgutelt?

Poleks me Teeme Ära talgupäeva korraldanud meie külas, poleks praegu ilusat küla alguspunkti :) ja poleks ka järgnevaid ideid, mis ette võtta. Ja siiralt, need kooskäimised ja tegemised lähendavad külainimesi veelgi rohkem- vähemalt on põhjust kokku tulla :)
Kuna meie pere on uustulnuk antud külas, siis kindlasti aitas talgupäev kaasa sellele, et saime veelgi rohkem tuttavaks külarahvaga.

 

Kuimetsa krossiraja korrastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastati rada kogu ülatuses: puhastati prahist rajapind, korjati risu kokku raja kõrvalt, vahetati tribüünilt pehkinud lauad, paigaldati tulevase mänguväljaku piiritähised, paigati piirdeaeda jne

Talgute korralduse õppetunnid

Tulevikus võiks operatiivselt muuta talgute aega: Kuimetsas kallas vihma kui ämbrist terve hommikupooliku, sadu lakkas alles kell 11.30. Suppi sõime kuiva taeva all täiesti märgadena.
Kkkulepped Ilmataadiga ei pidanud, Ilmajaamal oli õigus.
Eriti vahva oli  piimafirma panus: väga tore mõte piimatooteid pakkuda!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuimetsa lähedal on väga vana allikakoht- Õrde allikas. Selle allikaga on seotud paljud legendid, kuid allikakoht ise on risu täis kukkunud ja vajab korrastamist.
Teetähis paigaldati Õrde allikani jõudmiseks talguliste poolt 02.05.15.a., kuid vihmase ilma tõttu jäi allikas ise koristamata.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Vihmane emotsioon koosolemise rõõmuga jääb meelde kauaks...

 

Lelle kiriku talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kirikuaia riisumine, lehtede äravedu.

Talgute korralduse õppetunnid

Sama on ikka iga aasta tehtud ja edasi  ilmselt sama

Mida leidsid Sina talgutelt?

Kiriku torni ristimunas on kuldnoka pesa

 

Ingliste mõisa pargi talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristustööd ja kivide korjamine Ingliste mõisa pargist

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis suurepäraselt

Mida leidsid Sina talgutelt?

Leidsin, et maa sees kasvavad vist kivid. Kui osad ära korjasid, siis kasvasid uued asemele

 

Vabavaratalgud Rapla 2015

Millised tööd talgutel tehtud said?

Paigaldati vabavara arvutitele. Tulid inimesed kes olid hädas MS Windowsiga.

Talgute korralduse õppetunnid

Tehnikaga juhtub ikka probleeme - tulevad ju talgutele inimesed kellel on arvutiga probleemid ja nii mõnigi kord on probleemid ka riistvaraga.
Suur palve on, et oleks võimalik läbi televisiooni reklaamida talguid. Eriti just vabavaratalguid. See on suur peavalu ka valitsusele, et on veel vananenud tarkvaraga arvuteid liiga palju - https://www.ria.ee/vananenud-tarkvara-kasutamine/

Mida leidsid Sina talgutelt?

Talguliste jaoks oli üllatus, et pahavara levib peamiselt vaid MS Windowsi keskkonnas.
Talguliste jaoks oli üllatus, et Eesti valitsus ei ole aru saanud vabavara olulisusest ehk siis Eesti riigi majanduse, hariduse, riigikaitse jne edendamisest.

 

Tooma-Einari talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime ära sügisel saetud puude oksad ja suuremad puud,riisusime,koristasime prahti.

Talgute korralduse õppetunnid

Ilm oli ilus kuna talguid tegime 1.mail kui ei sadanud:)Toimib väga hästi kõik kui on rahvale käsud kätte jagatud ja kõigil teada mis tegema peab.Ja koos on väga tore kõike teha.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Oksad vaja veel põletada kui ilm lubab ja veel on puid saagida.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Leidsime kummivooliku mille kohta üks talguline arvas et see on gaasi või naftavoolik:)

 

Pentremäe talu lauda koristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puiduprahi koristus ja osaliselt ka võsa lõikamine

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära korraldusega olen väga rahul, registreerisime talgud esimest korda ja olime meeldivalt üllatunud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Naabrid pakkusid välja, et võiksime kokku korjatud prahiga jaanilõkke teha :)

Mida leidsid Sina talgutelt?

Talgudel mõistad kui suur on ühes koos tegemise jõud. Seltsis on segasem ja üheskoos edenevad tööd oluliselt kiiremini!

 

Kaerepere aleviku talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Vihma ajal koristasime koolimajas abiruume. Vihma möödudes riisusime ja saagisime puid metsaalusel, kust viib läbi rada spordimajja, kus mängitakse disc-golfi ning kus armastavad mängimas käia lasteaialapsed.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuulutuse printversioon internetist oli hea lahendus, kuid sinna trükkusid vaid väga üldise sisuga väljad. Kuna soovisin kohalike jaoks täiendava infoga kuulutust, pidin sobiva kuulutuse saamiseks kopeerima teksti ning hiljem onlines uuesti õige versiooni taastama. Väljadele kirjutades võiks olla kirjas, mitu tähemärki mahub prinditavale versioonile või siis väheneb kirjasuurus automaatselt.

 

Juuru alevi heakord

Millised tööd talgutel tehtud said?

lillepeenra laiendamine. lillede istutamine, kaupluse ümbruse koristus, riisumine.

Talgute korralduse õppetunnid

peaks järgmisel korral kaupluse ümbruse omanikuga kokku leppima võsa maha saagimisest ja tõsisema  haljastistöö teostamisega.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

laiendada tegevusi avalike kohtade korrastamiseks

Mida leidsid Sina talgutelt?

hoolivuse ja koostegemise tahet ning kodupaiga väärtustamise tunnet.

 

NKK Vahastu kalmistu heakorratöödel

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kalmistu koristus, Vabadussõja ausamba korrastus, platsi koristus
Metsavendade hauaplatsi koristus, teeraja tähistamine, uued teeviidad

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis kõik plaanipäraselt!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal võtaks talgu objektiks mõne eaka üksiku vanamemme või taadi, kel miskit majapidamises teha toimetada

Mida leidsid Sina talgutelt?

Väga tegusa ja sõbraliku sõpruskonna tegutsemas ühise eesmärgi nimel!

 

Pirgu küla ja terviserada mõnusaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Männi- ja kasepuu taimede istutamine tervisealale, terviseraja ja veekogu äärse ala haljastustööd ning muru külvamine, rannavolle platsi rajamine

Talgute korralduse õppetunnid

Tellida päikesepaisteline ilm:)
Järgmisel korral teeme  oma üritusele pisut rohkem reklaami

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna tööd terviserajal ja tervikuna külas ei lõpe, siis saame igal vajalikul ajal taas kokku ning kui pead koos, siis tulevad ka ideed:)

Mida leidsid Sina talgutelt?

Ilm ei sega üritust kui tahe teha

 

Purila küla heakorratalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Küla teede ääred said puhtaks, jalakäiate silla ümbrus korda. Küla mänguväljakul atraktsioonid, prügikastid ja pingid said värvitud, kuusehekid istutatud, lilled mulda, katusealuse põrand ja tugitalad said valmis. Bussijaama ümbrus korda jne.

Talgute korralduse õppetunnid

Ilma tõttu sai ekspromt üks talgupäev kahele päevale jagatud, kaks päeva kella kümnest hommikul kella seitsmeni õhtul järjest tööd rassida ei ole naljaasi. Tulevikus piirdume ühe päevaga, et tervist säästa.
Teeme ära meeskonnale ütlen kiidusõnad ja jätkake samas vaimus.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine koostegemine on kõik mai kuu nädalavahetused, sest katusealune tuleb Jaanipäevaks valmis saada. Järgmisel aastal võtame talgutel natuke rahulikumalt.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Vana veski tõsteketi leidsin jõe äärest mulla alt üles. See oli aastaid--aastaid kadunud. Leidsime ka, et mänguväljaku värvimisel pole vastast lapstööjõule alates viiendast eluaastast ja parim riietus selleks on tavaline prügikott, eriti vihmase ilmaga.

 

Klaasinäituse ettevalmistamise talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Värvimise ettevalmistamine (vana värvi eemaldamine, pahteldamine, tolmust-mustusest puhastamine), värvimine: seinad, aknad, uksed, radiaatorid.

Talgute korralduse õppetunnid

Üldiselt sujus kõik tõrgeteta, paremini, kui eeldasime. Väga toredad abilised olid.
Oleks pidanud kohe, kui selgus, et planeeritud klaasinäitus rahastust ei saanud, täpsustama avalikult, et põhirõhk läheb värvimisele, mitte algselt plaanitud tegevustele.

Oleks pidanud uurima värvide kogumise talgute kohta - ehk oleks saanud ka meie heategevuslikule üritusele valget värvi. Majanduslikult läks väga raskeks. Bauhof jäi sel korral paraku kättesaamatusse kaugusesse.
Suured tänud Teeme ära meeskonnale!
Jõudu edaspidiseks!
Olete taas väga head tööd teinud.
Meie kamp oli eriti rõõmus töökinnaste, pähklisegu, Tere piimatoodete ja National Geographic'u üle. Väga tänulik olen ka linnukeste tegemise lehe, kriisijuhendi jms eest.
Üht asja paluks küll - must-valget või võimalikult vähese värvikuluga printversiooni tänukirjadeks.
Loodan Teie mõistvale suhtumisele - kujundasime veebist leitud logoga vähemate värvidega tänukirjad ja mõned kuulutused.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lõpetame pooleli jäänud tööd järgmisel laupäeval, 9.mail.
Klaasiringi talgud lükkuvad 30.maile.
Meie MTÜ Klaasipealinna lastele suunatud klaasiringi ruume tuleb ikka igal aastal pisut korrastada. Seltsis segasem ;), side tugevam ja mis siin salata - tundide aegu ei unustata ka nii lihtsalt enam ära. Kahel aastal oleme nii teinud. Tulemuseks on kolm korda suurem huvi kodukandi identiteedi ja klaasiõppe vastu.
Millalgi tahaks koos probleemsete laste ja noortega Järvakandi alevit, meie ühist kodukohta, koristada ja siia koos lilli istutada. Kui nemad seda teevad, ehk säilib tulemus pisut kauem ;)

Mida leidsid Sina talgutelt?

Talgutel saad igal juhul kinnitust, et Jumal on me ümber palju toredaid inimesi pikkinud.
Jube tore oli see, et mõni tund peale intervjuud KUKU Raadios, kui enamus talgulisi oli juba kustunud või üldse koju läinud, läks uks lahti ja sisse astus tore noor mees Ivar.
Ivar oli raadiost kuulnud, et meil vihma ei saja ja abikäsi on ka vaja. Kodukoha koristustalgutest oli jõudu üle jäänud ja nii ta siis Tallinna külje alt siia sõitis - 90km!
Tänu talle saime kõik seatud eesmärgid täidetud.
SUPER! :D
Ja päike lõi kah õhtuks täiega särama ;)
Aitüma Teilegi selle intervjuu eest!

 

Kaare tänava töörühm

Millised tööd talgutel tehtud said?

Vallale kuuluva ja alevi keskel asuva metsatuka hooldus.
Võtsime maha tuulemurru ja kuivanud puud. Puhastasime metsaaluse võsast ja prahist. Tänava äärtest võtsime maha võsa ja teedele liiga peale kasvavaid puid.

Talgute korralduse õppetunnid

Palume KOV-  ilt  transpordi jaoks toetust. Korteriühistu vahenditest on see liiga suur summa.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine aasta jätkame alustatut. Tööpõld on suur ja lai. Oleks ainult kaasalööjaid.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Leidsin, et kui inimestele individuaalselt läheneda on kampalööjaid rohkem.