Jõgevamaa

Kirikupargi koristamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede ja tammetõrude riisumine, okste koristamine, tee tasandamine, kiriku koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Vajalike töövahendite olemasolu ülekontrollimine aegsasti enne talgute algust.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Käesoleval nädalaks lepiti kokku veel mõnede ohtlike puude kiriku ümbert mahavõtmine.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Head energiat veel ülejäänud päevaks ka.

 

Teeme külamaja ja teede ääred korda!

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külamaja aknad pestud, suurpuhastus majas; tee-ääred koristatud, külaplats riisutud, roosid lõigatud, katuse-alune lammutatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik kulges plaanipäraselt

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkuvad talgutööd katuse-aluse remondiga

 

Adavere heakorratalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Maanteeäärest, bussijaama juurest prahi ja okste koristamine; mänguväljaku turvaalade liiva riisumine, prahi koristamine; Vaba Aja Keskuse platsi riisumine, okste lõikamine, prahi koristamine; lillede istutamine korvidesse; kiviktaimla rohimine

Talgute korralduse õppetunnid

Kahju, et inimesed ei registreeri ennast talgutele ja kui ilmaolud on kehvapoolsed, siis nad ei tule kohale ka...
Ise olen optimist ja olen ka edaspidi (raskustele vaatamata) valmis olema talgujuhiks.
Jõudu ja jaksu, teile, hea Teeme Ära meeskond!

 

Talgud Kuningamäel

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kuningamäe Terviserada heakorratööd, Põltsamaa jõe ranna puhastamine ujumiskohas

Talgute korralduse õppetunnid

Jõudu tööle ja kiitus eestvedajatele

 

Linna staadioni puudesalu

Millised tööd talgutel tehtud said?

0,5 ha puudealust võsa sai võsast puhtaks. Saak ca` 30 m3 oksi ja 2 m3 olmeprahti

Talgute korralduse õppetunnid

Vihma korral peaks seljas olema soe pesu (oli alajahtumise tunnuseid, sadas ju kogu aeg ladinal) ja kaasas kuiv vahetuspesu

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ühissöömise ajal lubas linnavolikogu esimees volikogu üles kutsuda, et minna ja teha see objekt rohkem korda (suur pargilahmakas, mille kõrval on tuleval aastal naiste tantsupidu 2 peaväljak)

Mida leidsid Sina talgutelt?

Ma leidsin, et kui see seltskond oleks riigikogus, oleksime juba ammu euroopa kõige esimese riigi hulgas :P)

 

Lepiku tn lepikud

Millised tööd talgutel tehtud said?

3 m3 perügi koristatud ja viidud linna jäätmejaama

Talgute korralduse õppetunnid

Informeerida tuleb jäätmejaamu, sest laupäeviti kohal olev teenindaja peab teadma, kuhu paigaldada talgujäätmed

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

varakult kokku leppida vedajatega

Mida leidsid Sina talgutelt?

roheline mõttelaad on pidurdamatu

 

Kärde küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Vaatamata vihmale tegime mõisapargis tiiru, korjasime prahti. Mehed läksid ujumissilda vette laskma, langetasid ühe vana puu, suurem grupp talgulisi osales kraaviääre võsast puhastamisel. Plaan on rajada külasse oma tuletõrje veevõtukoht. Meie jälgisime ilmateadet, sest külaplatsile rajatav laste mängulinnak vajas liivast turvaala. Seda tööd tegime päev varem. Nüüd jäi vihma tõttu tegemata mulla silumine ja muru külvamine aga seda teeme järgmine nädalavahetus. Oleme talgu korras veel katnud puidukaitsevahendiga ujumissilda, varjualuseid, pinke lõkkeplatsi ümber. Tore on märgata, et meie küla muutub iga aastaga ilusamaks. eeskuju on nakkav- iga kord lisandub uusi talgulisi. Kõik on kaasatud! Pakkusin talgulistele seljankat ja eriti suurt rõõmu tegid kõigile Tere piimatooted. Selline vahva kingitus on aastate parim! Suur tänu ja kummardus Terele!

Talgute korralduse õppetunnid

Oleme vanad talgute korraldajad, üpris organiseerunud ja igaüks teab, mis tal paremini välja tuleb. Mehed saagidega, võsalõikusega, naised korjavad oksi, lastega koos prahti pargist ja teeäärtest. Igaühele on tegemist! Esimest korda üllatas halb ilm aga olime targad, jälgisime ilmateateid, tegime palju töid ära juba aprilli nädalalõppudel. Täna nö vormistasime talgud ja sõime üheskoos talgusuppi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külas tuletõrje veevõtukoha rajamine.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Me leidsime, et halb ilm meid ei takista ja talgute jaoks tuleb kogu küla kokku koristama, olulisi ühiseid töid tegema. Leidsime koosmeele, ühised huvid ja saime hea tuju.

 

J. Mägiste mälestuspargi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Park sai koristatud okstest ,riisutud lehtedest ja istutati lilli mälestuskivi juurde

Talgute korralduse õppetunnid

Koostöös ja üksmeeles peitub jöud ,mida rohkem töökäsi ,seda kiiremini saab plaanitud töö tehtud.

Mida leidsid Sina talgutelt?

vanus ei mõjuta töötahet ,kohale oli tulnud ka küla eakamaid (87a) kes oli eeskujuks kõigile ja sulandus rõõmsameelsesse seltskonda.

 

Saduküla kooli pargi koristutalgud.

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime pargist oksi,saagisime võsa,korrastasime vabadussõja ausamba ümbruse. Kui vihma sadas pesime endise koolimaja aknaid,koristasime kuurid.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgulised olid väga rahul TEREpiimatoodetega-aitäh.
Kahjuks jäid osad talgulised ilma talgupassideta,kuna nad ei märganud seda kohe registreerimisel teha.
Muidu oli tore päev.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tekkis mõte ehitada parki kõlakoda.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Leidsime toreda koostegemise võimaluse,sai palju nalja.

 

MINU KODU, MINU KODULINN

Millised tööd talgutel tehtud said?

Majaümbruse õueala-parkla ja haljasala koristus. Haljasala talvise prahi koristamine ja riisumine. Kuivanud puude ja põõsaste okste saagimine ning koristus. Laste mängu- ja puhkeala korrastus. Maja krundiga piirneva välise ala koristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgulistele jättis väga positiivse mulje meeldiv üllatus toetajatelt: AS TERE, ELRON, SEBE.

 

 

Mida leidsid Sina talgutelt?

Ühiselt ja korraga ära tehtud töö on kõige tulemuslikum. Osatakse märgata kõrvaltöötegijat ja neid väiketöid, mida igapäevaselt möödaminnes ei märgatagi.

 

Laiuse kihelkonna langenud sõdurite mälestussamba heakorratööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Mälestussamba ümbruse heakorratööd: okste korjamine, lehtede riisumine, raudristide ja klaasataara ning kalmuküünalde korjamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Õppetunniks võis olla selle aastane ilm neile, kes vihma kartsid ja kohale ei tulnud.
Toimib, see, et kui perekonnas on eeskujulikud vanemad, siis ei virise ka lapsed ja on koostööaltid.
Kuidas me siis lapsi õpetame tööd tegema, kui ise eeskujuks ei ole!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal arvatavalt samas kohas, kuna on seotud KL-ga.  Seekord viisid talgud läbi Laiuse kodutütred oma vanematega.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Raudristid, mis olid haudadelt ära visatud.

 

Torma pargi talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pargi saime ära riisutud ja osad lehed kottidesse pandud, puuoksad ja prügi sai kaa korjatud

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus väga hästi

Mida leidsid Sina talgutelt?

Meie leidsime, et hea seltskond parandab ka kõige vihmasema päeva :)

 

Võisiku mõisa talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Endise mõisa viinaköögi ümbrusest sinna loobitud/veetud prahi koristamine, mõisapargi koristamine prahist, Kundrussaare mõisnike kalmistu korrastamine. Kaasa lõid Võisiku Kodu kliendid ja töötajad ning Võisiku-Kundrussaare külaseltsi EWA liikmed. Talgute päeval käivitasime taaskasutuskeskuse hooldekodu klientidele. Lõunaks oli talgusupp ja päev lõppes nõiatralliga tohutu lõkke ümber mõisatiigi ääres (ikka talgutega kogunenud puit ja lehepraht)

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonnale suur-suur tänu, et jätkub jõudu seda ettevõtmist vedada. Olles osalenud Teeme Ära talgutel alates 2002 aastast leian jätkuvalt, et kampaaniat on vaja- see innustab tegutsema ka selliseid inimesi, kes muidu välja ei tuleks. Kõiks toimis!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame traditsiooni ja hoiame Võisiku mõisa ja Kundrussaare surnuaia korras- seda ka järgmisel aastal.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Koostöös peitub jõud :)  Rõõmuga lõid kaasa ja andsid oma panuse kõik talgulised.

 

Jõgeva Virtuse terviserada

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puude istutamine, prügi koristamine terviserajalt, multši toomine virgutusalale, raja laiendamine ja puhastamine puudest, okstest

Talgute korralduse õppetunnid

kõik oli nagu hästi, ei tekkinud mingeid probleeme

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna sadas üsna tugevalt vihma, siis tekkis mõte, et saame kokku mõnel tööpäeva õhtul ja silume terviseraja katet

Mida leidsid Sina talgutelt?

Olen õnnelik, et nii palju inimesi leidis tee talgutele, ehkki ilm meid väga ei soosinud ja nad soovisid anda enda panuse terviseraja paremaks muutmisele

Palamuse Pritsumeeste veevõtukohad korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Veehoidla veega täitmine, tähistamine, kaevudele kaante valmistamine, juurdepääsutee ja ümbruse korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Tegemised kulgesid enamjaolt plaanipäraselt. Meie jäime Teeme Ära meeskonna tööga rahule.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meie piirkonnas on sarnaseid kohti veel mitmeid mis vajaksid korda tegemist. Tõenäoliselt teeme veel mõned veevõtukohad korda.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Leidsime ja kogesime koostegemise lusti ja jõudu

 

Jõgeva Haigla ümbrus korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Okste lõikumine, puude korrastamine, okste koristamine
Teeäärte korrastamine, riisumine

Talgute korralduse õppetunnid

Vajalik oleks mitte kord aastas teha sellist üritust vaid rohkem .

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõte oli ,et võiks sagedamini teha midagi ära :D

Mida leidsid Sina talgutelt?

Ilm oli küll kehva aga meie moto oli ,"et pole halba ilma vaid halb riietus" ja  kõik olid ülirahul ,et välja tulid. Töö sujus, Haigla köögi töötajad valmistasid meile maitsva supi ja pannkoogid moosiga. Ning peale seda oli kõigil võimalus end saunas kuumaks ajada :D

 

Kasepää staadioni talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Staadioni üldine heakord - prügi koristatud, ala riisutud.
Multifunktsionaalse mänguväljaku servad samblast ja rohust puhastatud, väljak pühitud. Paigaldatud uued puidust lauad katkiste laudade asemel.
Paigaldatud uued korvpallirõngad koos võrkudega (2 tk).
Võrkpalliplats - liivaosa  läbi kaevatud ja puhastatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Üldjoontes kõik toimis - ilm oleks võinud olla parem (värvimistööd jäid ära). Kohalikke elanikke oleks võinud rohkem olla - huvi vähene. Teeme Ära meeskonnale kiidusõnad.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmist koostegemist kohapeal kokku ei lepitud, kuid kindlasti on kohti ja töid, mida järgmisel aastal korrastada.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Koostegemise rõõm :)

 

Vaimastvere küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime ära prõgi külaplatsilt, kõnnitee äärest, mänguväljakult ja bussijaamast

Talgute korralduse õppetunnid

Halb ilm mõjutab oluliselt osavõtlikkust

 

Jõgeva linn, Allika ümbrus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Jõgeva linnamaal asuva tühermaa koristamine sodist, eelmise aasta kulu trimmerdamine, jalgtee korrastamine, jalgtee teetruubi kividega kindlustamine ja kraavi puhastamine ning vee takistuste eemaldamine. Prügikottide kokku kogumine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tühermaal asuva jalgtee paremaks muutmine ja puude istutamine järgmisel aastal

Maarja-Magdaleena kalmistu korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puuoksad kalmistult kokku korjatud ja põletatud, kalmistu teeääred riisutud, kalmuküünlatopsid kokku korjatud ja utiliseeritud.

Talgute korralduse õppetunnid

Ilmataadiga vaja paremaid sidemeid ;)

 

Kunglarahva talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplats sai korda, riisutud. Tuletõrje veevõtukoht korrastatud. Jaanitule materjal varutud.

Talgute korralduse õppetunnid

Järgmiseks aastaks palume päikeselisemat ilma.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jaanitule korraldus.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Koostegemise rõõm on suur rõõm!

 

Vaiatu Küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Riisusime Rahvamaja ümbruse vana mõisapargi. Lõikasime puudelt vanu oksi. Korrastasime laste mänguväljakut. Püstitasime 3x2 m mõõdus kuulutustealused.

Talgute korralduse õppetunnid

Olin talgujuht esimest aastat ja ei oska mingeid puudusi välja tuua. Suur, suur tänu Leiburile ja Tere piimale. Nende toetus oli väga suureks abiks ja lisamotivatsiooniks (eriti lastele :) ) Samas ka suur tänu OG Elektra kauplustele, kes toetuse talgulistele lähemale aitasid tuua. Ja muidugi suur tänu kõikidele korraldajatele ja talgulistle üle Eesti! :D

Tulealtari korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ladusime tulealtari kõrgemaks, vahetasime välja laterna peegelpõhja, puhastasime ümbrusest veidi võsa ja panime üles infotahvli

Talgute korralduse õppetunnid

Ei oska midagi välja tuua

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Peaks lisama ka pingid, et saaks ka koosistumise kohana kasutada ja ehk kas või väikegi laulupäev seal korraldada.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Hea emotsioon on küll alati garanteeritud ;)

 

Sadala lasteaia toetuseks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastasime tulevase mänguväljaku ala raiejääkidest. Lammutasime tulevase lasteaiarühma ruumidest ebavajaliku ning puhastasime ruumid klassiruumidest pööninguni vanast mööblist ja muust. Arutasime jätkutegevusi, et 1. augustil 2015 saaks rühm avatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Vihm ei sega tõeliseid talguhunte. Meie kandi inimesed on laisad eelregistreerujad. Nii suure hulga inimeste töö sujub paremini kui käepärast on tehnika - traktor, käru jms. Paremini võiks korraldada nii kohalikul kui TÄ meeskonna tasandil taaskasutuse teema - lammutus ja koristustöödel tekkis hulk vana mööblit, vana ehitusmaterjali jms. Taaskasutuse teema oli meil läbi mõtlemata. Talgute üles riputamisega tekkis Jõgevamaal tõrkeid. Lubatud 1-2 päeva venis 4 päevaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sadala lasteaia toetuseks plaanitakse tegevusi suvi läbi. Mänguväljaku turvaala katmine liivaga, mänguelementide ehitamine jms on lähiaja koostegemised.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Kooli pööningult anatoomia õppevahendi - poolik mees äravõetavate siseorganitega. Leidis uue õnneliku omaniku. :D

 

Sadala Rahvamaja suveaed korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

30.aprillil koristasime Sadala Rahvamaja suveaiast  mahakukkunud puuoksad ja muu prahi samuti suur osa territooriumist sai riisutud. 2.mail toimetasime rahvamajas sees,kuna ilm ei lubanud õues toimetada.Rahvamajs pesime ära kõik riidepõhjaga toolid (100 tooli) ,pesime ära aknad ja mehed puhastasid lae all olevad valgustid,prozektorid ja igasugused torud ja muud vidinad . Lõpuks istusime koos nautisime talgusuppi ja "Tere" tooteid, jagasime tänukirju,arutasime päevaprobleeme ja tegemist vajavaid töid.

Talgute korralduse õppetunnid

Hea oli see,et talgupäev oli jagatud kahele päevale,seoses sellega sai hulk töid ära teha, vaatamata vihmasele ilmale. Väga meeldiv oli,et koolilapsed ühinesid talgutega. Minu arvates sujus kõik väga hästi! Suur tänu "Terele" meeldiva abi eest!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ikka see suveaed,milline vajab veel palju tööd.Samuti see,et talgupäeva võiks jagada 2.päevale,siis ilmselt on ka osalejaid rohkem.

Mida leidsid Sina talgutelt?

Lapsed olid väga töökad ja teotahtelised. Inimesed,kes ei olnud hommikul tulles just paremas meeleolus (oli ka neid) lahkusid talgutelt heatujulistena ja rahulolevatena.