Korralda tuleohutustalgud!

Ideid tuleohutustalguteks 

 
Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub koostöös Päästeametiga korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel talgutel tähelepanu tuleohutusele. Olgu talgupaigaks külamaja, korteriühistu või mõni looduskaunis koht, igal pool saab muude vajalike talgutööde kõrval panna rõhku ka otseselt tuleohutusega seonduvale. 


Ideid tuleohutustalguteks: 

 • Tuleohutustestide täitmine ja suitsuandurite töökorras olekus veendumine, vajadusel paigaldamine või patareide vahetus
 • Lõkkeplatside ja puuriitade kauguse määramine majadest (juhendi leiad stardipaketist või prindi välja siit: www.teemeara.ee/files/Tuleohutus-EST_fin.pdf)
 • Majaümbruste koristamine tuleohtlikust prahist
 • Kulu riisumine hoonete lähedusest (vältimaks kulupõlenguid)
 • Operatiivsõidukite ligipääsetavuse tagamine hoonetele, sh parkimiskorraldus, juurdepääsuteede korrastamine ja prügikonteinerite ümberpaigaldamine
 • Päästeauto teekonna juhendi koostamine abikaugete kodudeni (juhendi leiad stardipaketist või prindi välja siit: www.teemeara.ee/files/Paasteauto_teekond_EST_fin.pdf)
 • Majanumbrite paigaldamine tänavalt nähtavale kohale
 • Korterelamutes evakuatsiooniteede kaardistamine ja kõrvalistest esemetest vabastamine (sh pööningute ja keldrite puhastamine)
 • Vabatahtlike komandode korrastustööd (sh tehnika parandamine jms) 
  … või mõelda ise välja üks tore tuleohutusega seonduv talgutegevus! 

Juba üles pandud tuleohutustalgutega saad tutvust teha siin.