Anna talgupäevale hoogu juurde! 15. september

Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub talgusõpru annetuskeskkonda “Ma armastan aidata!”, kus iga soovija saab Teeme Ära talgupäeva toetada nii ülekande kui ka kogutud preemiapunktidega. Infot talgupäeva projekti ja annetamise võimaluste kohta leiab kodulehelt: http://www.swedbank.ee/armastanaidata


Teeme Ära talgupäeva annetusi kasutatakse talgute stardipakettide koostamiseks ja senisest suurema hulga noorte kaasamiseks talgute korraldamisse. 

Stardipaketti on koondatud erinevad abivahendid ning see jõuab talgupäeva eel ca 1 600 talgujuhini üle Eesti. Igas maakonnas kaasatakse ja koolitatakse üks noortejuht, kes innustab noori talguid korraldama ning on nõu ja jõuga abiks. Noored saavad korraldada talguid neile olulistel teemadel ja kutsuda teisi noori appi. Nii saavad sajad noored üle Eesti organiseerimiskogemuse ning tuhanded talgutel osalevad noored uusi tutvusi ja uudse kogemuse vabatahtlikust tegevusest, mis võivad anda olulise tõuke edaspidisteks ettevõtmisteks oma kodukandis.


2014. aastal korraldatud 1754 talgul osales kokku 45 024 eestimaalast, so 3,5% elanikkonnast. 2015. aasta talgupäev peetakse 2. mail.

Möödunud hooajal toetati annetuskeskkonnas Teeme Ära talgupäeva 2642 euroga. Annetuste abiga toetasime talgujuhte talgute korraldamisel nii nõu kui ka vahenditega. 

Teeme Ära talgupäeva üks korraldajaid Eestimaa Looduse Fond on liitunud annetamise hea tavaga. Loe lähemalt siit: http://elfond.ee/et/uudised/42-elfuudis/1677-annetuste-tava.

 Teeme Ära talgupäeva meeskond tänab südamest kõiki annetajaid!