Heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Karula Naisseltsi maja ümbruse kevadised koristustööd - lehtede riisumine, lillepeenarde rohimine, lillede istutamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Minul sujus koostööd hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tavaliselt teeme veel nii suvel kui ka sügisel selleiseid heakorra päevi

Mida leidsid talgutelt?

Meil oli peale talve tore koos tegutseda.

Teeääred ja vanad aiamaad korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heki pügamine, puhastamine, kuivanud puude koristamine, võsa lõikamine, riisumine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus suurepäraselt ja ka talgulised olid rahul, et nii palju ära tehakse.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

korrastada ka emajõe äär

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime, et üheskoos tööd teha on väga lõbus, see polekski justkui töö. Inimesed suhtlesid omavahel rohkem kui igapäevaselt.

Pikasilla külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime ausamba kolmnurga,korjasime kraavipervedelt prahti,koristasime küla peatee äärt,võtsime veidi võsa ja suurtelt puudelt kuivanud oksi.

Talgute korralduse õppetunnid

Võiks rohkem tähelepanu juhtida eelregistreerimise vajalikkusele.Talgujuhil oleks kergem tööd korraldada kui osalejate arv oleks varem teada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkata sel aastal pooleli jäänut.

Mida leidsid talgutelt?

Ühtekuuluvustunde

Riisali piirkonna koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisali piirkonna teeäärtest korjati üles prügi, tehti prügist puhtaks bussiootepaviljoni ümbrus, metsaäärses kraavis oleva prügimäe likvideerimine, infotahvli valmistamine, infotahvli juurde ehitatud lillekastidesse võõrasemade istutamine, bussiootepaviljoni juurde autorehvidest tehtud lillekastide paigaldamine ja sinna sisse võõrasemade istutamine ning lõkke tegemine puiduprahi põletamise eesmärgil.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme ära meeskonnale ainult head sõnad! Seltsing Riisali Külaseltsi poolt talgute korraldamine läks väga hästi, kõik toimis sujuvalt, ühtegi probleemi ette ei tulnud. Rahvast tuli kohale oodatust rohkem. Talgulised olid rõõmsas tujus ja andsid endast tubli panuse! Prahti aitas ära vedada kaks maastikuautot koos respohaagistega- üks oli RMK Valgamaa Metskonna auto koos haagisega ning teise auto juhiks oli talguhunt ise. Tema autopeal olid veel varukindad, joogivesi, tühjad prügikotid ning muud elementaared asjad. Prügi aitasid peale tõsta ja maha laadida paar noormeest. Tänu RMK Valgamaa Metskonnale see asi ka toimus, sest prügi ära viimine oligi meie jaoks just kõige suurem probleem. Kahjuks kohalik omavalitus ei toetanud meie ettevõtmist põhjendades, et neil ei ole raha. Tegelikult peaks ikkagi olema ka kuidagi kohalikud omavalitsused kaasatud selle sotsiaalse aktsiooni korraldamisse.

Midagi taolist, kus külarahvas saaks kokku, teeks midagi ühiselt ära. 23. juunil toimub Riisalis jaanituli. Järgmisel rahva koosolekul oleks plaan renoveerida bussiootepaviljon ja viia läbi rahvakoosolek, arutades järgnevaid plaane, kuidas kohalik omavalitsus võiks effektiivsemalt koostööd teha.

Mida leidsid talgutelt?

Mina leidsin oma vana kadund (golfiballi) asja ülesse :) Aga loomulikult leidsin veel head emotsioonid ja koostegemise rõõmu. Sain arenda endas eestvedamise ja organiseerimiseoskust. Mõned talgulised leidsid koostöö naabriga :)

Simuna talu karjakoplite tegemise ja jõeääre koristuse talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

kivide koristus põllult ja karjamaalt

Talgute korralduse õppetunnid

Oluline osa potentsiaalsetest talgulistest oli seotud ühe teise üritusega ja jäid talgupäevalt kõrvale.Ilm oli aga soodne ja tööpuudust polnud.

Tõrva Gümnaasiumi park

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati kooli staadioni ümber lookleva Õhne jõe kaldaid risust, rämpsust ja okstest.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik kulges plaanipäraselt.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni, need kes olid tulnud, tegid tööd ja leidsid, et see on oluline. Õhtul sain ühelt õpilaselt sõnumi - TÄNAN KÕIGE EEST.

Lilleallika

Millised tööd talgutel ära tehti?

Likvideeriti prügihunnik. Sorteeriti metall, klaas, plastmass ja olmeprügi ning veeti ära. Kindlustati biotekstiiliga kaetud tiigi küljed. Saeti ja tükeldati kolm kuivanud puud metsa all. Puhastati ja riisuti allika ümbruse metsaalune. Paigutati uude asukohta enne õuel asunud puitehitusmaterjal( katuse prussid ja lauad) šamotttellised (200 tükki) ja terassikivid. Oksad ja muu puidupraht põletati lõkkel.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme ära meeskonnale suur tänu. Korraldus ja teave on väga mugavalt kättesaadav kodulehel. Kena üllatus oli Statoili pakike.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ka edaspidi korrastame, planeerime ja teostame pere suvekoduks oleva (120 aastase maja) ja selle ümbruse heakorda.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsioon, töökas päev värskes õhus, õlg-õla tunne, nooremale põlvkonnale eesmärgistatud ja loodussõbraliku mõtteviisi ja tööharjumuste kujundamine

Neeruti külaplatsi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Ära sai tehtud kõik, mis oli plaanis. Värvitud sai lauluava esiosa, ülevaadatud istepingid ja heajkorrastatud plats.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus plaanitult ja mingeid ootamatusi polnud.

Mida leidsid talgutelt?

Ainus tähelepanu väärne leid oli ühe mahakukkunud laua alt kus oli omale pesa leidnud ca 25 tigu.

valga linna talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

korrastati linnametsa ümbrus ning linna territoorium. Lisaks hooldati mälestist kalmistu näol. Lisategevusena pakkusime Pedeli jõel asuvate sillapiirete värvimist.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuigi alguses läks veidi aega, et talgulised kõik ära jagada erinevatesse kohtadesse, võib öelda, et koristuspäev läks asja ette. Hiljem saime maistvast talgusupist kõhud punni ning kommidest ammutasime energiat. Järgmisel aastal jälle !!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

rohkem võiks olla lisategevusi, et muuta talgupäev huvitavamaks.

KAPPERMÄE SELTSI KÜLAKESKUSE KORRASTAMINE

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lõigati õunapuu oksi ja võsa, riisuti lehti, korjati kive, juurikaid ja klaasikilde, puhastati teeääri, tehti talveks puid külakeskusele, oksad veeti jaanitule lõkkeplatsile.

Talgute korralduse õppetunnid

Täname Teeme Ära meeskonda talgute korraldamise eest!
Tänud stardipaketi eest. Kindad olid asjalikud aga kindatootjad võiks mõelda sellise töökinda mudeli välja mis oleks ka väikeste laste käes parajad. Nr 6 olid mõnele kaks numbrit suuremad. Täiskasvanutel olid endal kindad kaasas aga just lastel oli kindaid puudu. Laste töökindaid ei ole ka kuskilt osta.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kohtume järgmine kord 27. mail oma küla laadal.

Mida leidsid talgutelt?

Väiksed talgulised leidsid toredad mängukaaslased ja koristamise käigus igasugu huvitavat kraami - tindipoti, mängupalli, oranži püstoli (Rahu! mängu püssi muidugi), saapatalla, klaasikilde jne.
Suuremad talgulised leidsid talgutelt eest toredad oma küla inimesed, rõõmu koostegemisest ja korras ümbrusest, hea tuju ning võimaluse omavahel veidi juttu ajada.

Laatre I kalmistu heakorrapäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tormikahjustatud puude langetamine, puudel okste lõikamine. Okste ja puude äravedu. Hooldamata platside koristamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Seekord õnnestus kõik ideaalselt. Tõstukiga töötasime okste lõikamisel täispika tööpäeva, kuid lõikamist jätkuks veel mitmeks päevaks. Inimesed ei taha end internetis millegipärast registreerida, sellest on kahju, sest ei tea palju rahvast võib kokku tulla.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sügisel korraldame jälle ühe hoogtööpäevaku.

Mida leidsid talgutelt?

Hea oli kuulda, kui paljud talgulised ütlesid, et meie kalmistu on nüüd palju ilusam.

Riiska järv ja Järve tänav puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riiska järve ääres Järve tänavas tehti puhtaks lehe- ja oksaprahist . Mõned puud said ilusama välimuse. Prahi osaliselt viisime kogumispunkti ja osa prahti põletasime.

Talgute korralduse õppetunnid

Hästi teie poolt korraldatud. Suureks abiks oli ka talgujuhile stardipakk.
Kuid tänukirju ei saanud trükkida, ei olnud võimalust.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Noored arvasid, et ka sügisel lehtede langemise lõpus võiks tulla jälle kokku. Nii vist ka teeme. Kohtume juba sügisel ja kindlasti kevadel, meil juba kolmas aasta organiseerida ja see teeb ainult rõõmu.

Mida leidsid talgutelt?

Kaks noort inimest leidsid sõpruse, kolm poissi leidsid hea võimaluse suhelda ja ülejäänud vanemad inimesed- noortest ja tööst töörõõmu.

Taagepera kauniks

Millised tööd talgutel ära tehti?

saeti mahalanged puudest vaatamisväärsuste juurde viivad teerajad puhtaks, korrastati avalik RMK puhkeplats, värviti laululava värske värviga, lammutati vana WC

Talgute korralduse õppetunnid

kõik laabus hästi ja meeleolud olid positiivsed.

Mida leidsid talgutelt?

et hästi sujuks on vaja eelnevat eeltööd ja meeskonda

Hummuli Põhikooli mõisatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koolimaja ümbruse riisumine; kooliaiast vanade okste korjamine ja riisumine, staadioni koristamine, lillepeenarde kaevamine, lillede istutamine jne.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil oli kõik korras.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme edaspidigi ühiseid talgu- või koristuspäevi. Kambakesi jõuab rohkem ja kiiremini.

Mida leidsid talgutelt?

Meie meeskond leidis, et on inimesi, kes hoolivad.

Leebiku bussijaama ümbruse ja peatänava koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Võsa lõikamine, tormis murdunud puu lehe ja oksaprahi koristus.
 Bussijaama ümbruse riisumine, põranda puhastus ja akende pesu.
 11 sõiduauto järelkärutäit oksi sai järgmise ühistegevuse, jaanitule, algusmaterjaliks.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgupakett kulus marjaks ära, asi toimis ja suhtumine oli positiivne.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõned kosmilistes avarustes lendlevad sähvatused vajavad veel sõnadeks vormimist.

Mida leidsid talgutelt?

Ühtse kogukonnatunde. Ja kolmeliitrise purgi kirsikompotti.

Hellenurme võrkpalliplatside korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kultiveeriti võrkpalliplats ülesse, koristati platsilt kive, lehti oksi, riisuti platsi ümbrust, koristati oksi, trimmerdati võsa, põletati ära lehed ja oksad, võeti välja vanad võrgupostid.

Talgute korralduse õppetunnid

Töö toimis ja kähku toimis. Järgmisel korral võiks aega paremini planeerida, vaadata üle lõkke täpne suurus. Väga meeldis, et see aasta oli talgupakk, kuid kahju, et šokolaade vähe oli, kuna kõik olid noored, siis ei olnud väiksemaid kellele anda ja pidi ikka kõigile jagama, juurde ostes ja sõbralikult jagades saime hakkama :)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Nii kui projektiraames uued võrkpallivahendid kätte saame, hakkavad noored seal mängimas käima. Ja lepiti kokku maikuus veel üks tulevane koristustalg.

Mida leidsid talgutelt?

Avastasin, et meie vallas on ikka tegusad noored, kes alati tulevad kaasa ja appi ning on valmis koos tegutsema.

Helme Koduloomuuseumi talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heakorrastustööd :
1) majaesise ning tee-äärte riisumine
2) muuseumihoone katuserennide puhastus
3) pargist ning lossivaremete ümbrusest heina seest kõige ära korjamine, mis niitmist segab (maakivid, telliskivid, suured oksad jne). Seejuures varemetele väga lähedale minek oli keelatud, kuna varemed on varisemisohtlikud.
4) kõdunenud kännu sisse lillepeenra rajamine ning lillede istutamine
5) välikemmergu värvimine rootsipunaseks
6) varus olevate muuseumirekvisiitide nahkhiireväljaheidetest puhastamine

nipet näpet lisandus veel muudki, kuid need olid kõige olulisemad. Olgu lisatud, et vallavalitsuse toel niideti järgnevatel päevadel ka pargi alt hein ning ka muuseumi veranda trepp ning käsipuud parandatakse enne 12.maid, kui seal peatub roheliste rattaretk.

Talgute korralduse õppetunnid

Kivi enda kapsaaeda:
töid sai natuke vähe planeeritud, oleks võinud rohkem olemas olevat tööjõudu rakendada.

Teeme Ära meeskonna poolt oli talgupäev ülihästi organiseeritud - absoluutselt kõik vajadused olid kaetud.

Nõuanne järgmiseks aastaks: ühiskonnas peaks talgule eelnevalt tekkima rohkem diskussiooni. Jälgides gallupeid ning PR tööd sel aastal, tundus, et teemast mindi ülduses natuke üle. Värskendust oleks vaja ning ilmselt on vaja ka selgemalt kajastada seda, mida inimene saab, kui osaleb talgutel.
Diskussioon teemal "Miks virgemad inimesed peavad koristama laisemate järel" oli kohatu, seda enam, et paljudel talgutel värskendatakse näiteks ühiskondlike hoonete ümbrust ning välimust. Tehakse töid, mis ei ole hädavajalikud, kui muudavad meid ümbritseva keskkonna kaunimaks. Kindel sõnum peaks olema see, et talgutel osalemine on vabatahtlik ning annab eelkõige hea enesetunde ning VÕIMALUSE panustada ühiskondlikku ellu :)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Esialgu jäi kokkulepe, et talgupäev Helme Koduloomuuseumis toimub ka 2013. aastal :)

Mida leidsid talgutelt?

Eelkõige rõõmu ärategemisest :)