Sindi Avatud Noortekeskus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Noortekeskuse ümbrus, nurgatagused, bussipeatused, kuuride tagused ja põõsaalused, maantee ääred - kõik said korda. ja puhtaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Väikesed rühmad toimisid väga produktiivselt. Alation hea, kui keegi vanem inimene on laste rühmas kaasas.

Mida leidsid talgutelt?

Tore päev ja rõõm koostööst.

Sindi Ringi 1A

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgutel sai korrastatud majaesine (kuivanud oksad saetd, lehed ja muu prügi kokkuriisutud. Maja tagune kraav sai puhastatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Järgmise talgute stardipaketis võiksid olla prügikotid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sündis uusi ja häid ideid oma majaümbruse korrastamiseks ja korrashoidmiseks

Mida leidsid talgutelt?

Kraavi puhastamisel ei leidnud midagi erilist, peale kivide, mätaste ja muu sinna sisse loobitud prügi

Kaatsi tee

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati vana mõisa allee, kirikuesine park ja avati Uulu paruni hauakambri sissepääs. Korrastamisel lõigati akaatsia hekki, kõrvaldati kuivanud oksad- puud ja riisuti kulu. Üldise korrastamise käigus korjati kokku mitu kotitäit prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis kõik tänu ühele noorte ja aktiivsete inimeste seltskonnale, kes tuli oma sünnipäeva tähistama ja enne peo algust panid käed külge talgutele.
Info soodushindadega kottide ja kinnaste ostuks võiks tulla mõni päev varem, sest vahetult eelneval päeval on raske leida aega poodi minekuks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmiste talgute ajal püüame pikendada alleed noorte akaatsiaistikutega ja tähistada kabeli asukoha ning kõrvalasuvad matmispaigad.

Mida leidsid talgutelt?

Häid tuttavaid

Lutsu talu talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastasime Pärnu jõe kallast risust ja võsast. Asemele istutasime uusi puid.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil sujus kõik suurepäraselt. Teeme Ära meeskonna poolesed ettevalmistused olid tõhusad ja midagi juurde lisada küll ei oska.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna enamus osalejaid oli meie rahvatantsu rühmadest ja osaleme koos juba alates esimestest Tee puhtaks üritustest, siis plaanime kindlast jätkata osalemist ka järgnevatel aastatel. Osalejatele oleks kindlast sobinud kõigile talguhundi nimetus!

Mida leidsid talgutelt?

Saime koos veedetud toreda päeva.

Väga Viis talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lammutasime lagunenud katuse- kust tööde käigus ilmus päevavalgele ka üks nahkhiireke.
Langetasime kuivanud ja vigased puud, mille ka kohapeal tõkeldasime ja küttepuudeks lõhkusime.
Alustasime külaplatsi ettevalmistamist- vabastasime platsi puudest ja võsast- oksad ja risu põletasime ära.
Koristasime kuure ja territooriumil leiduva vanaraua.

Talgute korralduse õppetunnid

Üllatav, oli minu jaoks see, et kuna enamik talgulisi olid talgujuhist vanemad aga kõik allusid juhi korraldustele ja loata "isetegevust" ei tehtud.
Tähelepanekuna ehk see, et järgmisel korral oleks mõistlik korraldajal määrata erinevatele töövaldkondadele vastutavad isikud kelle kaudu käib vastava töögrupi juhtimine ja kõik tekkivate küsimuste lahendused ja vastused. Nii jääb talgujuhile veidi rohkem aega visuaalse poolega tegelemiseks-fotod, videod ja muu selline, mida hiljem näidata ja hea sõnaga meenutada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Edasine haljasala ettevalmistus külaplatsiks.
Lammutatud katusega hoone müüride kaitsmine ilmastiku eest.
Seltsi arengukava muudatuse ettepanekud.

Mida leidsid talgutelt?

Sooja tunde, et eestlane on siiski kokkuhoidev rahvas!
Väga hea ja positiivse emotsiooni, et ka noored liidrid on usaldatavad.
Ühise eesmärgi nimel ikkagi pingutatakse.
Vabatahtlikkus ON eluviis, mis liidab ka väga erinevaid inimesi!

Pärnu Lasteaed Trall mänguväljakute turvalisemaks muutmine ja korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tehtud tööd:
1. Kahe liumäe ümber turvaala ehitamine koos palkidest servaga (murukamara koorimine, maa kaevamine, biokanga paigaldus, liivaga täitmine, palkidega ääristamine),
2. Kahe vedrukiige ümber turvaala loomine,
3. Kõnnitee ehitus uute sõimerühmade alal
4. Kiige tn peasissekäigu esise kõnnitee parandus
5. Betoonäärte lõhkumine ja lauge künka ehitamine Kaevu tn õuealale
6. 2 kaarredeli väljakaevamine ja turvalisemale alale paigaldamine
7. 6 liivakastist liiva väljakaevamine ja ehitatavatele turvaaladele vedamine
8. uue liiva vedamine liivakastidesse
9. vanal sõimealal autorehvidest moodustatud turnimisrivi väljakaevamine, nende asemel madalate poomide paigaldamine
10. õuesõppe palgist laua ümberpaigaldamine ühelt majaküljelt
teisele
11. Kolme mängumaja ehitamine ning nõuetekohane paigaldus (lapsevanemad kogusid raha ja ostsid 3 maja, üks lapsevanem organiseeris enne Talgupäeva kõigi majade Võrust äratoomise ja moodulite immutamise ning värvimise!)

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik OK. Kuna meil enamus olid korteriinimesed ja tööde tegemiseks oli vaja labidaid ja aiakärusid, oli töökäsi lõpuks rohkem kui vajalikke töövahendeid. Aga operatiivselt sai kõik õigetele objektidele jaotatud ja keegi ei seisnud käed ripakil :)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Enne seekordseid talguid oli juba plaan järgmisel kevadel lapsevanematega ühiselt värvimistalgud ette võtta nii lasteaia siseruumides kui õuealal.

Mida leidsid talgutelt?

Palju rõõmu. Eriti pärast tööde lõpetamist, kui lapsed suure hurraaga mänguväljakutele jooksid.

TORI MUUSEUMI AIDA KORRASTAMINE!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Peamine eesmärk oli puhastada õliat sinna kogutud esemetest, need puhastada ja ladustada hoiuruumi. Muuseumi ööl saavad juba inimesed tutvuda antud ruumiga. Veel riisuti ja veeti ära vanad puulehed ja oksad muuseumi territooriumilt.

Talgute korralduse õppetunnid

Tundus, et kõik toimis kenasti, ei oska muud lisada. Mõtlesime, et talguid võiks selliseid suuremaid olla isega kaks korda aasta... :) Ühiselt st koos on mõnusam sellist tegevust korraldada ja läbi selle saavutab antud tegevus suurema märgilise tähenduse.
Igatahes on plaanid juba järgmiseks talguteks olemas.

Peamine idee oli pandud paika juba eelmisel aastal. Igal aastal korrastame ühe ruumi, mis asub ajaloolises aidahoones.
Mõtteid tuli ka sellega, et rohkem kaasata inimesi (loe: külasid) oma kodukoha korrastamisse. Komplektsemalt organiseerida terves valla territooriumil talgud.
Samuti näha ära ka omavalitsuse eelarves summad prügi veoks.

Mida leidsid talgutelt?

Mina leidsin hea rahulolu, mida pakub ühiselt tegutsemine ja mis peamine... Me saime täidetud eesmärgi, mida soovisime sellel päeval saavutada.

Talgud Kurgja muuseumis

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korjasime puuoksi, riisusime- korrastasime Kurgja parki

Talgute korralduse õppetunnid

Vb olla peaksid olema talgud nädal aega hiljem? Et inimesed saaksid oma aedades ennem vajalikud tööd ära teha.

Mida leidsid talgutelt?

Meie talgulised jäid rahule- ennem töö ja siis ekskursioon muuseumis. Talguliste sõnul avastasid nad C. R. Jakobsoni tegemiste mitmekülgsuse ja nad olid rahul, et said muuseumi aidata

Käsitööpoe ja ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Rajati kividest kõnnitee 8 m2; värviti fassaadil aknapiirded, uks ja piirdelauad; parandati terrassi põrand, hooldati aias kasvavad põõsad; siseruumides eemaldati vana tapeet, lahtine värv, laeplaadid ja katkine krohvsein; värviti lagi ja sein; pesti aknad ja uksed; teostati korstnapühkimistööd; veeti minema praht ja ehitusjäätmed.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis, sest oli palju oma ala meistreid: aednik, ehitaja, kivipaialdusfirma, korstnapühkija ja muidugi hulk koduremontijaid ja -koristajaid. Kõik andsid oma parima.

Kuna meil oli tegemist ettevalmistustöödega käsitööpoe avamiseks, siis ideed tulid just selles osas kuidas ja mida edasi teha (sisustus, kujundus, kes võiks tooteid tuua, millistel aegadel avatud jms) ehk siis mõttetalgud ka.
Ja kuna ettearvatult ühe päevaga maja poe tarvis korda ei saanud, siis leppisime uue kokkusaamisaja ja uued tööd kokku.

Mida leidsid talgutelt?

Kindlasti lähendas talgutel koos töötamine tavaliselt käsitööringis kokku saavaid inimesi nüüd teisel moel. Talgujuhina sain kinnitust et meie mõttele on palju kaasaelajaid. Ka selliseid, kes otseselt talgutel ei osalenud, aga andsid oma panuse teisiti - abi ettevalmistavatel töödel, hea sõna, allahindlus saunas, ettepanek aidata edaspidi kujundusega, jms.

Papiniidu ja Raeküla metsa korrastamise talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koguti hunnikutesse mahavõetud võsa ja koristati olmeprügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie talgule olid kaasatud 2 abilinnapead, mis julgustas ka kohalikke inimesi asjaga kaasa tulema.

Mida leidsid talgutelt?

Värsket õhku ja meeldiva seltskonna

Mägiveiste karjamaa ettevalmistustööd Pärnu rannaniidul

Millised tööd talgutel ära tehti?

Pärnu rannaniidu kaitsealal koristati ca 3,5 km pikkune rannalõik tormidega kuhjunud olmeprügist.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik õnnestus, sest planeerimisele pühendati piisavalt aega.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et aktsiooni võiks järgmisel aastal korrata.

Mida leidsid talgutelt?

Üks talguline leidis 3 aastat teel olnud pudelikirja, mille postitajaga Venemaal saadi samal päeval telefonitsi ka kontakt :) Üldisemalt, leiti ilmselt mõttekaaslasi. Mina talgujuhina sain väga positiivse emotsiooni, kuna päeva lõpuks olid kõik osalejad rahul ja heatujulised, hoolimata märgadest jalgadest.

Vändra Lasteaias on heakorrastatud ja turvaline õueala

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kaevati turvaalused kolmele ronimiskeskusele, ehitati kahele õueala mängumajale uued trepid ja uus liivakast, kaevati aiamaa, lõigati õunapuid, kanti liivakastidesse uut liiva, laoti 30 ruumi küttepuid, eemaldati mänguväljakult vana aed ja hekk. Lisaks riisuti ja korrastati lillepeenraid.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis kõik väga hästi. Lapsevanemad olid ise aktiivselt kokkuleppeid sõlmimas, et millega saab aidata, millist materjali vaja jne. Tööde jaotus läks ladusalt, igaühele oskuste ja jõu kohaselt. Päev venis mõnedele isadele paari tunni võrra pikemaks kuna taheti töö ära lõpetada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuid kindlasti on valmisolek järgmisteks talgudeks, et tasapisi korrastada ülejäänud mängumajad, varjualaused jms.

Mida leidsid talgutelt?

Meie töötajad said tunde, kui hoolivaid vanemaid on olemas, kes ei pea paljuks tulla omast ajast appi, et teha heategu, millega muutus niipalju. Esmaspäeval märkasid kõik kui ilusaks oli õueala muutunud.

Surju küla heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

korrastati (turvaalused , väljak) mänguväljak, värviti üle mänguväljaku atraktsioonid, pingid ja majad,

Talgute korralduse õppetunnid

kõik toimis plaanipäraselt

Mida leidsid talgutelt?

üheskoos jõuab rohkem

Häädemeeste Miikaeli

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisusime kiriku ja pastoraadi ümbruse, pesime kirikusaali, koristasime pastoraati, vedasime puid sisse ja pidasime plaani järgmiste ürituste kohta.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud on koguduse juures peetud sajandeid ja need toimivad. Stardipakett oli tõhus abi, kuid nende sisu tuli teatavaks hilja, kuna sai palutud kaasa võtta kindad. Nüüd saab juba järgmiste talgute puhul nendega arvestada. Šokolaadi võinuks jagada vastavalt talguliste hulgale. Praegu oleks pooled ilma jäänud ja kuidas sa nii jaagad. Mina jaga nüüd pühapäevakooli lastele.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgud toimuvad koguduses vastavalt vajadusele. Suvel toimub Teeliste Kiriku projekt, kus paarkümmend inimest on haaratud ja siis ka paistab, kui on vaja koristada või midagi teha.

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime taas koostegemise hea tunde.

Seikluslik talgupäev Pärnu lahel

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati ranna äär
Koguti kokku biojäätmed
Koguti kokku ohtlikud jäätmed
koguti kokku plastikjäätmed
Koguti kokku raud

Talgute korralduse õppetunnid

Võiks olla rohkem paate huvilisi oli rohkem kui kohti

-

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime:
relakasae kettaid
jooksujalatsi
lastenuku
koti täie klaasi ja pudeleid
Rauda
süstla
kalameeste nakkevõrgu
astmahaige inhalaator
kaablit ning autorehve

Jõeäär kauniks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati mahalangenud puid, korjati prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Minu juhutud talgud olid väikesed ja erilist koordineerimist ei vajanud. Kahjuks viis kohalik omavalitsus prügikonteinerid ära juba talgupäeva lõunaks ja nii jäi korjatud klaas ära viimata, õnneks pole seda nii palju, et me ei saame selle äraviimise korraldada hiljem:)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Plaanis on jõeäärt terve suvi läbi hooldamas käia

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin, et talgustaap on kõikvõimas: kui meile sealt helistati ja küsiti millega nemad saaksid aidata tellisime päikest, kuna ilm hakkas viluks kiskuma-naljast saadi aru ja meile lubati päike teele saata. Ja siis uskuge või mitte paari minuti pärast hakkaski päike paistma:)

Saarde kalmistu ja Lavi järve ümbruse heakorrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Talgud toimusid kahel päeval. 22. aprillil koristasime Saarde kalmistu juurdeliidetud alal raiejäätmeid, põletasime oksi ja risu. Tegime 7 vägevat lõket. Osales 24 talgulist.
5.mail riisusime kalmistu kõrval asuva Lavi järve ümbrust ja korjasime prahti, osales 21 inimest, sh 6 last. Järve ääres toimub igal suvel rahvatantsupidu, on populaarne jalutus- ja supluskoht. Kogusime 60 suurt (150-250 l) kotitäit prahti, mis sobis põhiliselt kompostiväljakule saatmiseks. Talgulistele pakkusime pirukaid ja kalja, lastele ka kommi.

Talgute korralduse õppetunnid

Ülelinnaline reklaam peaks olema tugevam ja varasem - meie enda süü.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lähiajal tuleb ära koristada Lauri krossiraja ja liivakarjääri alale toodud olmepraht.

Mida leidsid talgutelt?

Veendusime, et ka paljulapseline pere saab hea tahtmise korral osaleda - meie talgutele tuli ema koos 5 alaealise pojaga jalgsi 6,5 km kauguselt!

Oidrema külatalgud 2012

Millised tööd talgutel ära tehti?

koristati teeääred ja külaplats, edasi toimusid mõttetalgud

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis väga hästi kõik. Rahvas teadis ise kus mida teha ja isegi kehva ilmaga oli meid päris palju.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku mida teha veel sellel aastal koos ning mis tuleks järgmisel aastal Teeme äral ette võtta.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni ja ühtekuuluvus tunde

Audru Keskkooli ja Jõõpre kooli talgud Jõõpre vanurite kodus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti vanuritekodu ümbrust, korrastati lillepeenraid, istutati taimi, puuokste saagimine seinamaali tegemine ja puhkenurga korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskonna töö õnnesuts hästi. Kohalikud elanikud toetasid meie algatusi. Raskusi oli rahalise toetuse leidmisega ja me ei saanud kõike planeeritut ellu viia. Tulevikus võiks Teeme Ära meeskond abistada ja anda nõu kuidas leida paremini sponsoreid ja viia inimesi kokku, kes saaks aidata

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Idee: Jõõpre vanuritekodu vajaks puhkenurka terrassiplaate, kuna maa on liiga niiske. Kahjuks on see mahuline ja rahanõudev töö, mida ei saa õpilased teha. Siin võiks abistada mõni organisatsioon või sponsor.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime kohalikega väga hea üksteisemõistmise. Vanurid on saanud meile heaks sõbraks, keda aitame ka väljaspool talguid.

Tarva koolimaja ümbruse heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede riisumine, murdunud puuokste koristamine, võsa raiumine, heki pügamine, bussiooteoaviljoni katmine puidukaitsevahendiga.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis hästi, kogukond on väike, oleme aastaid koos tegutsenud.

Lähkma-Saunametsa külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati külamaja ümbrus, riisuti lehti, koristati mahalangenud puid, lõhuti ja laoti puid

Talgute korralduse õppetunnid

Suurepärane ettevalmistus ja helistamine talgute ajal tegi ka südame soojaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Said paika plaanid selleaastasteks tegevusteks

Mida leidsid talgutelt?

Tegusaid naabreid lähemalt ja kaugemalt, tublisid külanoori, ettevõtlikke inimesi.

Uduvere park

Millised tööd talgutel ära tehti?

Heakorratööd, võrkpalliplatsi piirete uuendamine, pinkide ja kiige remont, võsa lõikamine, liivakasti täitmine uue liivaga ja kasti remont, uue infotahvli tegemine ja paigaldus, bussijaama koristus, värvitud sai lipuvarras, lillepeenrasse istutati kenad lilled, ehitati jalgrattarest.

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna talgupäev Uduvere pargis toimus juba viieteistmendat korda, siis talgujuhina on enamus töid ja tegemisi aastast aastasse väga sarnased ja ette teada üllatusi tuleb harva ette.
Meeskonna tööga jäädi väga rahule.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kohtuda talgutel ka kuueteistkümnendat korda.

Uulu kiriku ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kiriku ümruse riisumine, okste korjamine, kämpingute parandamine, kivide korjamine

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonna töö väga hea, hea on tunda toetust oma ettevõtmistele, tänud stardi paketi eest ja tähelepanu eest. Kõik läks korda, midagi kriitilist ei oska öelda

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku veelkord kokku tulla Uulu ja teha lõpuni see, mis pooleli jäi

Mida leidsid talgutelt?

Emotsioonid olid väga head, tundsime rõõmi koosolemiset, tundsime endid vajalikena

Uulu kiriku ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kiriku ümruse riisumine, okste korjamine, kämpingute parandamine, kivide korjamine

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonna töö väga hea, hea on tunda toetust oma ettevõtmistele, tänud stardi paketi eest ja tähelepanu eest. Kõik läks korda, midagi kriitilist ei oska öelda

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku veelkord kokku tulla Uulu ja teha lõpuni see, mis pooleli jäi

Mida leidsid talgutelt?

Emotsioonid olid väga head, tundsime rõõmi koosolemiset, tundsime endid vajalikena

Triinu pubi kõrval asuva haljasala korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lammutati vana puidust lava ( 8 x 4 m), Pinnas puhastati, külvati uus muru. Hoone esine plats korrastati, külvati uus muru, riisuti kokku praht.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus ja toimis kenasti.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Proovida kaasata järgmine kord rohkem inimesi. Kui ühiselt on asi korda tehtud, siis seisab kauem korras ka.

Audru kiriku talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati kiriku ümbrust ja sisemust. Lõhuti puid, põletati oksi ja lehti.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik kohaletulnud ei olnud registreerunud ja osa registreerunutest jättis tulemata. Õnneks jätkus söögi- ja joogipoolist kõigile.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sisekoristustööde jätkamine.

Mida leidsid talgutelt?

Hoolivad inimesed said kokku, see on oluline!

Varbla Nõmme külatalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tõstamaa - Vatlamäe mnt Nõmme/Mereäärse teeristi korrastus, ca 300 m külatee puhastus & tasandus, 3m kõrguse infoseene (liik - punane kärbseseen)värvimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis (tänu eelnevail õpitust). Kahjuks jäid viis soovijat tänu välisreisile
seekord kõrvale. Hää mõte oli nn talgujuhi pakike - mõnus valik kindaid, mis marjaks ära kulusid. Ja suu sai ka (küll ebatervislikult) magusaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kokkulepe -  mida ebameeldivat loodus või vald ka ei korraldaks, koos saame hädad arstitud, puhta ja rõõmsa alguse suvisele külaelule.

Mida leidsid talgutelt?

Kui innukalt lapselapsed rehast kinni haaravad kui energilist ühistööd näevad...

Aruvälja rahvamaja korda!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Majasisesed kerged värvimistööd.
Õuealal puude ja heki lõikus, okste vedu, rehitsemine, kohatine pinna tasandamine.
 Puukuuri koristamine, remondijärgse prügi koristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Tegemata jäi suurte pärnade madalamaks lõikamine, kuna puudus vastav tõstuk. Kahju oli, et toredad tööpildid ja videod jäid tegemata, kuna suures töötuhinas unus see hoopiski. Avastasime alles talgusuppi süües, et oi meil kõik pildid pildistamata, õnneks saime mõned söögilaua pildid. Meeldiv oli, et Teeme Ära peastaabist helistati ja tunti meie tegemiste vastu huvi ning sooviti parimat.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Plaanis on lähiajal suurte pärnade madalamaks lõikus. Selleks on meil kokkulepe tõstukijuhi ja puudelangetajaga. Samuti aitavad edaspidi kohalikud koolilapsed korrastada jaanitule platsi, hetkel oli seal pinnas veel liiga märg.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime ehitusjärgse prahi hulgast mõnedki asjad, mida tasub säilitada ja vana maja hõnguna seinale riputada. Näiteks - majas töötas umbes kümme aastat tagasi lasteaed ja sellest ajast olid alles kaks väikest WC prilllauda, soovime need ilusaks maalida ja uute WCde seintele riputada. Loomulikult leidsime, kui palju toredaid ja töökaid inimesi (alates lasteaialastest kuni pensionärideni) elab meie kodukandis.

Pulli küla

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati Taali kooli ümbrust ja Taali kooli parki. Riisuti puhtaks jõeäärne ujumiskoht ja korjati kokku klaasikillud. Samuti riisuti ja tehti okstest puhtaks muinasasula.

Talgute korralduse õppetunnid

korraldasime talge meie külas nüüd juba teist korda, eelmisel aastal oli kohalike inimeste huvi kuidagi suurem, kas siis soosis seda hea ilm või oli inimestel see päev tõesti rohkem aega kodudest välja tulla. Sel aastal ootasime sama osa võttu eelkõige kohalikelt, aga talgud päästsid pigem mujalt tulnud inimesed:) Ilm oli ka hommikul tuuline ja pilves , päeva võtsime kokku ( tegime ära ) Kuna Sauga vald toetas ka meie plaani 150 euroga, siis läks kõik igati hästi, päeva lõpp kui muusik lavale astus tuli päike välja ja sai igati rahule jääda talgu tööde ja toimetamistega 2012 aasta 5mail.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ideid ja plaane sai arutatud. Kokku sai lepitud, et nüüdsest saab talgude pidamine ja tegemine meie külas kombeks igal aastal, vaatamata ilmataadi tujudele.

Jannseni aed

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisusime prahist puhtaks Jannseni aia (ühine Koidula muuseumile ja Vana-Pärnu kultuurikeskusele); puhastasime värviraasmeist keskusemaja (ehitatud Jannseni tänava koolimajaks aastal 1872 ja seisnud värvimata paarkümmend aastat), tööd majal jätkuvad - teeme välisfassaadil parandustöid, krundime ja värvime siis üle.
Täitsime majaesisel hekialused musta mullaga ja istutasime sinna lilled. Asendasime maja esisel talve jooksul murtud lipid tervete vastu välja.

Talgute korralduse õppetunnid

Meie saime oma talgupäevaga kenasti hakkama ja saame edaspididgi. Kulusid ära pakiga saabunud kindadki, rääkimata magusast muutäiest -aitäh! 

Mida leidsid talgutelt?

Sellised koostegemise päevad annavad väärt tulemuse terveks aastaks - ükski talguline, kes koristusest osa sai, ei jäta nüüd kummardamata, et noppida keskuse ette kõnniteele või üle ai õuele visatud kommipaberit, tühja viinapudelit jne. ning poetada see prügikasti.

eEdelavärava heakorra talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristatud sai rannajoon sinna sügis ja kevad tuultega uhutud prahist,korrastatud randa viiv tee.Küla läbiv maantee ümbrus koristati ning riisuti ja korrastati külas tühjana seisvate majade esised.Jaanitule plats korrastati ning sammuti ka kelgumägi.Tulevases külamajas lammutati mida vaja ning koristati prahist.

Talgute korralduse õppetunnid

Infot üldiselt tuli normaalselt mitte liig palju, et tüütavaks muutuks. Kohaliku kordinaatori poolt edastatud info oli konkreetne ja üheselt mõistetav. Läbirääkimistel prügila omanikega võiks pikendada jäätmete sootsamalt üleandmise aega.Kui lähima prügilani on ca 70 km muutub prügi hind meeletult, kui teha selleks eraldi reis.

Talgutel sai selgeks, et ühtviisi enam jätkata pole mõtet. Küla on liig väike ja toimekat rahvast liig palju. Aasta aastalt on talgutel töine aeg vähenenud 5 tunnilt tänase 2le tunnile.Kõik see tänu küla heakorra paranemisele.Nüüd meil on piisavalt aega, et omale uued ning suuremad sihid seada.

Urge Vabaajakeskuse talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastasime Urge külakeskuse maja ümbrust- riisusime, värvisime jalgratta hoidjad, kraapisime sammalt ja umbrohtu, tegime korda teatetetahvli, valmistasime mänguväljaku värvimiseks ette.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik läks sujuvalt, ei teekski midagi teisiti.. Ainult ilm vedas meid alt, seega kõike plaanitut ei jõudnud teha. :)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime osalejatega kokku, et panen paika uue kuupäeva, mil tegeleme värvimistöödega, mis 5. mail kahjuks vihma tõttu tegemata jäi.