Mänspäe kabeli ja surnuaia koristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

kirikusaali suurpuhastus (akende pesu, põranda pesu ja pühkimine, pinkide pesemine jms),
surnuaia koristus (lehtede riisumine, kukkunud okste koristus)

Talgute korralduse õppetunnid

Reklaami võiks rohkem teha ja kutsuda ise kohalikke inimesi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Igal aastal ühineda Teeme Ära talgutega ja teha sama tööd, mis see aastagi. Kui see aastagi jõudu ja aega üle jääb teeks koos veel surnuaeda veidi veel korda ja võib-olla koos isegi rannakoristuse.

Mida leidsid talgutelt?

Talgutelt sain väga hea emotsiooni, uue sõbragi. Ka leidsin, et ühistegevusena tehtud töö sujub kiiremini ja lõbusamalt. Tundsin end talgujuhina väga hästi ja leidsin, et see andis mulle positiivse energialaengu.

Külaselts MUHV koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisusime Valgu seltsimaja ümbrust, pügasime hekki ja koristasime prügimaja ümbrust prahist ja klaasikildudest

Talgute korralduse õppetunnid

Kuna korraldasime oma talguid Teeme Ära raames esimest korda, siis oli meile kõik uudne ja Teeme Ära meeskonna kohta saan öelda ainult kiidusõnu. Info talgute korraldamise kohta oli piisav ja suureks abiks ja meeldivaks üllatuseks oli talgute stardipakk.
Loodetavasti korraldab külaselts MUHV oma järgmise aasta talgud samuti Teeme Ära raames.
Täname!

Kassari haridusseltsi talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Prügi ja kogunenud kola koristamine, okste põletamine, võsa lõikamine ja muidu ilu edendamine

Talgute korralduse õppetunnid

Ei mingeid etteheiteid kui aga ise viitsimist on teha

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame samal viisil

Mida leidsid talgutelt?

Mõnusaid kallistusi

Kärdla laululava värvimise tööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

MTÜ Tantsumajaka värvimis talgutel osales 20 inimest, nende hulgas ka 8 kuune Liisbet Kagadze.
Lastest said ninad värviseks veel Lill Kagadze ja Jander - Eric Uusmaa, kes olid väga tublid värvijad.
Talgulised olid ääretult tublid, jõudsime töödega valmis kella 14.00.
Töö tempo oli tõeliselt kiire, kellegil polnud mahti puhkepausigi teha.
Naistalgulised olid värvijad ja mees talgulised tassisid laudu ette ja tehtud tööd kuivama.
Ära värviti
180 lauda valgeks
144 lauda siniseks
100 lauda helesiniseks
Kulus 10 l valget, 10 l helesinist ja 10l sinist värvi.
Värvitud laudadest saab uus laululava. Kui lauad on paigas, siis teeme veel ühed talgud , et teistkordselt lauad värviga katta.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus väga hästi. Teine kord võiks tellida vähem tuulise ilma.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Laululava ees olevate pinkide värvimine ja kui värvitud lauad on paigaldatud siis teistkordselt värviga katmine.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime hea emotsiooni, saime tuttavaks inimestega keda enne ei tundnud

Putkaste mõisapargi koristus

Millised tööd talgutel ära tehti?

Mõisapargist korjati kokku oksad, viidi kokkulepitud kohta. Riisuti lehed ja viidi ka kompostiks. Sirelihekist saeti välja vanad ja murdunud oksad

Talgute korralduse õppetunnid

Meil oli kõik hästi. Ilm oli ilus, talgulisi vanuses 0, 8 kuust kuni 85 aastaseni - kõik viimseni heatujulised ja kiired töötajad. Saime planeeritust varem tööga valmis.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Külaplatsi tegemine on plaanis. Külalapsed tahavad oma külakiike.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemiserõõmu ehk. Talgutel osales ka neid inimesi, kes enam ammu Putkastes ei ela kuid "oma küla" pärast tulid siia tööle (praeguse kodu juures olid neil ka talgud...).Nemad ütlesid, et selle tunde pärast tulid ja ei kahetse - said mida ootasid.

Rannapatarei 316

Millised tööd talgutel ära tehti?

Patarei ümbrusest korjati praht, maa-aluse komandopunkti I ja II korruselt koristati turistide poolt sinna loobitud jäätmed( pudelikillud, purgid jms.), kogu prahist puhastati II korruse üks ruum. Paraadplatsi juurest lammutati seal aastaid külili lebanud puust peldik.

Talgute korralduse õppetunnid

Liiga palju talguid oli kuhjunud ühele päevale, Teemeära tuleks kuulutada perioodiks, näit. 1 nädal või mitu nädalavahetust alates Suurpäevast.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Niikuinii teeme ära üsnagi tihti ja kõik sõltub, paljud viitsivad osaleda. Vaja oleks meediareklaamideks ressurssi elik eurosid.

Mida leidsid talgutelt?

Kerge pettumusetunde, millest eriti välja ei tee, sest meie andsime oma panuse, ehkki lootsime rohkemat osavõttu.
Ilmselt on viga ka juhis elik minus isiklikult, pole ise piisavalt atraktiivne ja nänni ei paku.

Kuriste seltsimaja heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Seltsimaja õueala riisumine , ehitusprahi koristamine , kiriku ehitusprahi põletamine ,
puude saagimine ja kirikuaia ääre võsast puhastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi ja täname pakkide eest.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meie selts on tegutsenud juba 15 aastat ja igal aastal oleme koristustalguid korraldanud.  Sellel aastal saame seltsimaja lõplikult valmis ja korraldame avamispeo.

Tähehaava ravi

Millised tööd talgutel ära tehti?

Muutsime maastikku atraktiivsemaks ja tõime esile tema muinasväärtused. Kraatri vallide vahele rajasime Väikeses Printsi raja viitadega tähtsatel kohtadel, raja pikus 1,2 km. Koristati võsa, kanti risu kokku ja tehti lõket

Talgute korralduse õppetunnid

Võinuks olla meie eneste poot rohkem teavitust ja reklaami. Kahju et valllast ei saa tehnilist abi. Taanimaa valdadel on oma tehnikaosakonnad, ka Saksamaal. Meie vallad ei ole tehniliselytt suutlikud toetama kohalikke algatusi.

Jartkame pargiradade elavdamist, kujude paigutamist, Väikese Printsi tõdede levitamist, kuidas elada väiksel hapral tähepinnal, Maal. 22. juunil teem hiiu murdekeele teadvustamise ja pärimuskultuuri sündmuse pargi valminud atraktsioonide põhjal Paneme püsti Hiiu keele puuskulptuuri

Mida leidsid talgutelt?

Loovuse võimalused, ühistegevuse algete tugevnemise tunnused, jagatud väärtused, uute ja vanade kultuurimärkide ühendumine, kraapisime välja vanad kindlusevallid, muistsel lahinguväljal, Lõpe küla Kalima väljal (K. Põllo "Kalivägi")

Paluküla kiriku koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

koristati praht mälestise siseruumidest, raiuti võsa mälestise ümbrusest

Talgute korralduse õppetunnid

seatud eesmärk täideti 100%

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

jätkatakse jõudumööda mälestise korrastamist, et kasutada seda mitmesuguste kultuuriürituste läbiviimiseks

Kuri kiriku ja koolimaja heakorra talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastati metsaalust, lanegetati puid ,mis saeti koolimajale küttepuudeks ja lõigati võsa kiriku varemete ümbert. Talgupäev lõppes talgusupi söömisega.

Talgute korralduse õppetunnid

Koostöö Teeme Ära meeskonnaga sujus hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Puhastada Kuri kiriku varemed ka seest (sisselangenud katus) ja valmistada müürid ette konserveerimiseks, koostöös Muinsuskaisteametiga ja EAÕK-ga.

Mida leidsid talgutelt?

Talgulised said tegusast päevast palju positiivseid emotsioone ja koos tegemise lusti.

Mägipe küla teeäär korda

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tegime külatee ääre korda võtsime võsa ja ohtlike puid et ikka nähtavus hea oleks.

Talgute korralduse õppetunnid

Töö sujus algusest peale hästi tegime töö ära ja siis sooja suppi ja suitsukala

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Meie külas pole ammu olnud jaanituld ja selle talguga otsustasime alustata oma küla jaanituld. Kindlasti kui näeme et oleks vaja küla heaks mõni töö veel teha siis oleme uue talguga kindlasti olemas :)

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin et kavanem generatsioon on väga vastutulelikud ja hakkajad: Suur suur aitäh neile et nad kodudest välja viitsisid tulla rasket tööd ikka tegema. (meie küla vanus on 70 - 82)

Saarnaki laiu koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Saarnaki laiu talukompleksi ja Hanikatsi laiu maja koristamine, akende pesu, õueala koristus, puude saagimine ja lõhkumine, rannast plastiksodi kogumine jne. Teine grupp talgulisi oli Hanikatsi laiul. Nemad korrastasid seal maja ja õueala. 

Talgute korralduse õppetunnid

Ei oska midagi tarka soovitada. Kõik on suurepärane.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

meil on teada terve pikk rivi töödest, mida peaksime laidudel tegema.... osad kuupäevadki paigas.... küüni ümbertõstmine, puude tegemine, heinakoristus, kõrede le tee tegemine mereni ja loikudesse, majade katuste kohendamine.... jne jne jne

Mida leidsid talgutelt?

ausat või.... ma olen üle mitme aasta juba neljandat päeva armunud.... ehk see läheb üle.... aga võib olla ei lähe ka...:)

Saarnaki laiu koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Saarnaki laiu talukompleksi ja Hanikatsi laiu maja koristamine, akende pesu, õueala koristus, puude saagimine ja lõhkumine, rannast plastiksodi kogumine jne. Teine grupp talgulisi oli Hanikatsi laiul. Nemad korrastasid seal maja ja õueala. 

Talgute korralduse õppetunnid

Ei oska midagi tarka soovitada. Kõik on suurepärane.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

meil on teada terve pikk rivi töödest, mida peaksime laidudel tegema.... osad kuupäevadki paigas.... küüni ümbertõstmine, puude tegemine, heinakoristus, kõrede le tee tegemine mereni ja loikudesse, majade katuste kohendamine.... jne jne jne

Mida leidsid talgutelt?

ausalt või.... ma olen üle mitme aasta juba neljandat päeva armunud.... ehk see läheb üle.... aga võib olla ei lähe ka...:)