Laupa küla ja mõisapargi korrastustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisutud kooliparki, korrastati vana kiviaeda, võetimaha võsa, korjati oksi ja koristati prügi teeäärtest.

Talgute korralduse õppetunnid

Õppetund: kui teha talguid koos õpilastega on vajalik eelnevalt põhjalikumalt selgitada talgute olemust.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal korraldada uuesti sarnased talgud.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemise rõõmu

Esna vana vallamaja heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Plaaniline kuni sajandivanuse prügi soreerimine prügikottidesse hoone pööningukorruselt. Oluline tööetapp auväärse hoone katusevahetuse võimaldamiseks.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud plaanitult 3,5 tundi, mis lõppes lõunasöögi ja MTÜ aastaaruandekoosolekuga.

Soovitus: plaanidagi talgutöö kestuseks max 4 tundi. Ja et kõigile jätkuks jõukohast tööd...
Talgulistes tekitas elevust, kui staabist helistasite :)))

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Hoone korrastamise ja taaskasutuselevõtuga on juba plaanilised ja regulaarsed tegevused.

Mida leidsid talgutelt?

Panin tähele, et oldi suhtlemisel väga avatud ja abivalmid.

Oisu mõisapargi heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Oisu mõisapargis kevadised heakorratööd: okste korjamine ja põletamine, teeäärte korrastamine, teede pühkimine, prahi kogumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Võiks rohkem teha kohapeal reklaami ja kaasata Oisu elanikke. Teha koostööd aleviku vanemaga.

Paide Ühisgümnaasiumi väliklassi ja Reopalu jõeääre heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Paide Ühisgümnaasiumi väliklassis koristati prahti, riisuti, korrastati peenrad. Lava alustaladelt eemaldati vanad lauad ja naelad., et saaks uue lava ehitada. Matkarajal Reopalu jõe ääres saeti mahalangenud puud ja viidi matkaraja kahe lõkkeplatsi juurde lõkkepuudeks, rajati uut teerada sinna, kus vana rada oli jõele ohtlikult lähedale jäänud.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgupäev möödus väga hästi - planeeritud kolme tunniga jõuti kõik planeeritud hädapärased tööd ära teha!

Mida leidsid talgutelt?

Talgulised leidsid, et koos on tore ka ebameeldivamaid töid teha! Üksi on koristada väga tüütu! Viienda klassi õpilased leidsid, et selline õues koos koristamine on palju parem kui kodus üksi oma tuba koristada!

Sargvere küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Ehitati uus kiik ja liivakast, korrastati küla haljasalad ja spordiväljak, remonditi 2 paekivimüüri, võeti maha hulk võsa

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus hästi

Mida leidsid talgutelt?

Tõdesime rõõmuga, et ei olegi ammu tähele pannud, kui palju toredaid inimesi meie külas on. Kõik talgulised said kindlasti hea emotsiooni ja lisaks hea tunde, et koduümbrus sai korda.

Aia tänava talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

20 ruumi puid sai laotud, kasvuhooned ja lavakastid üles seatud, aiakäru sõidukorda seatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus ilusti!

Imavere küla talgud 2012

Millised tööd talgutel ära tehti?

Prügikoristus

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud läksid korda! Talgupäevaks oli kõik organiseeritud ja ette valmistatud. Olemas olid kõik vajalikud töövahendid, kohal olid rõõmsad talgulised. Kõik oli selge ja läbimõeldud.

Mida leidsid talgutelt?

Nelja meeskonna peale leiti kõige rohkem autojuppe (veljed, rehvid, tuled, stange, aku). Otsisime küll aga mehhaanikut ei leidnud.

Reopalu Büroohoone ümbrus korda!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati hoone ümbrus sodist.
Haljastustööd hooneesisel haljasalal ning heki hooldus.
Trimmerdamine ja võsa raiumine ning sodi ühtekokku tassimine.
Hoone remondieelsete ruumide ettevalmistus.

Talgute korralduse õppetunnid

Jäime oma talgute registreerimisega hiljapeale. Vaatamata sellele jõudis talgutele palju rohkem inimesi (36) kui oli registreerunud (12). Kõigi jaoks algul ei olnudki tööd, kuid lõpuks sai juurde välja mõeldud asju, mis vajasid tegemist. Valmis saime juba kella 12.00 paiku. Lisaks 36 täiskasvanudtele olid ka lapsed kaasatud (vanuses 3-12): kes riisus, kes aitas prügi vedada, kes korjas prügi ning kui nad ära väsisid, siis oli paar lapsevanemat valmis nendega tegelema. Sellega peaksin järgmine kord planeerimisel arvestama ja juba varakult kellegi lastega tegelema planeerima.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Enne jaanipäeva teeme veelkord kohtumise, kus hoone juuresoleva maatüki kõrgemast rohust ära trimmerdame. Kuni 10 inimest.

Mida leidsid talgutelt?

Mõned inimesed tulid väga töises meeleolus ning "surmtõsistena"... talgutelt leidsid kõik hea tuju!

Heakorratalgud Paide Püha Risti kiriku juures

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kiriku kinnistu piirides vanade puulehtede, okste ja lahtiste pinnasekivide koristamine ja ladustamine kilekottidesse.
Kiriku põhjaküljelt eemaldati paar meetrit võsastunud hekki, korjati kokku heki taha visatud alkohoolsete jookide pudeleid, tühje õlupurje ja kilekotte. Tänu suurele traktor-kopale sai ära vedadada mitu aastat seisnud 2008.a. kanalisatsioonitööde käigus maa seest välja tulnud suurte paekivide virnad.
Kõigil oli kasutada turvalised kummise peopesaga latekskindad.
Kiriku seest pesti kogu pingistik, suured uksed, orelirõdu rinnatis ja väiksemad detailid.

Talgute korralduse õppetunnid

Õppetunniks on asjaolu, et väga-väga aegsasti tuleb suuremahuliste esemete koristustöödel kokku leppida nende ladustamise koht.
Väga õigustas end talgupäeva alustamine 30-minutilise kontserdiga kirikus, kuna see andis väga positiivse laengu ja innustas inimesi ühisele pingutusele. Pärast lõunasööki olid inimesed juba roidunud ja tasapisi hakkasid lahkuma kes koju, kes sauna. Aga ca kl. 14 ajal oligi tööd-tegemised valmis. Jah, lõunasöök algas kell 12.30.
Südantsoojendav oli Talgupäeva kontorist Tartust saabunud kõne minu mobiilile (kahjuks ei saanud kohe vastu võtta, kuna olin ametis just video tegemisega kivide laadimisel kopa sisse), millele vastasin kohe kui esimene kiire sai mööda.

Järgmisel korral tahaks korraldada istumispatjade õmblemise kirikupinkide jaoks.
Kiriku põhjaküljes paiknev haljasala tuleks muuta atraktiivseks: korrastada, planeerida, eemaldada võsa, et sinna paigutatud paeskulptuurid hakkaksid "kõnelema" ehk jutustama oma lugu.

Mida leidsid talgutelt?

Üks asi on, kui kirikuõpetaja tunneb inimesi kantslist, aga teine asi, kui tuntakse ka inimeselt - inimesele ja silmast - silma.

Villevere küla talgupäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime prügi külla sissesõidu teede ääred, küla bussipeatuse. Taastasime küla sildid ja teadetetahvli. Talvel maruga murdunud kuused viisime külaparki, et ehitada katusealuseid. Külapargis riisusime lehed ja võtsime maha 2 kuivanud paplit. Järgmine päev oli tuuleta ning saime oksaprahi ära põletada.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus viperusteta.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sai selgitatud külavanema tähtsust ja et ta ei pea alati kohal olema.

Mida leidsid talgutelt?

uus supi liik KÜLAVANEMASUPP

Tarbja küla heakorratalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

okste lõikamine, prügi korjamine, vana lastemänguväljaku lammutamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kindlasti võiks rohkem kaasata külarahvast, jõuaks rohkem koristada

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

rohkem teavitustööd tegema ja inimese motiveerima

Mustla küla koristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Prügi koristus, võsa lõikus ja okste ära vedu. Prügi ära viimine jäätmekäitlusesse, okste põletamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Informeerida kõikki külas (osadele jäi info edastamata). piiritleda töö maht - mitte võtta ette liiga suurelt. Mõelda ette kuidas perspektiivis hakatakse seda korras hoidma. Mõelda kogu vajamineva tehnika peale - kes millega saab aidata.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme kogu territooriumi korda. Istutame ühiselt mõned puud. tellime K. Pätsi poolt istutatud tamme tähistamiseks uue sildi. Meisterdame istumise pingid ja lauad.

Mida leidsid talgutelt?

Saime omavahel tuttavaks! Osad inimesed polnud omavahel kohtunud. Leppisime kokku ühise jaanitule tegemise. Tekkis oluliselt suurem ühine tunne kui kunagi varem!!!

Käsukonna küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lehtede riisumine, okste korjamine, lehtede ära viimine, vana kultuurimaja teise korruse koristamine ja akende pesemine

Talgute korralduse õppetunnid

Meie arust kõik okei. Ka stardipakett oli abiks töökinnaste ning esmaabiga,mida läks isegi vaja ja lapsed said ka suu magusaks.

Mida leidsid talgutelt?

Väike väsimus, aga et kõik sai korda, mis plaanitud, väga suur heaolutunne. Paar sõpra saime ka, kes meie külla elama tulevad, aga juba talgutel käed külge lõid.