Talgud Vana-Kuuste pargis

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puhastasime tiiki, vedasime ja põletasime oksi, vedasime mulda ja tasandasime pinnast

Talgute korralduse õppetunnid

Oleme talguid korraldanud juba mitu aastat ja töö sujus hästi

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme ühistööd ka järgmisel aastal

Prahikoristus galerii NOORUS keldriruumides

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati rämpsust puhtaks galerii NOORUS keldriruumid

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonna töö on super!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tehti plaane, mida koristatud ruumidega edaspidi teha.

Mida leidsid talgutelt?

Oli tore

Sikamäe (Tõnise) kalmistu heakorra tööd

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati lehti riisuti ja niideti kulu ning piirati võsa kasvamist.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud juba üle seitsme aasta traditsioon.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sügisel kohtume uuesti.

Mida leidsid talgutelt?

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=75066ef826dd29ee&resid=75066EF826DD29EE!1473&parid=root

Idalised

Millised tööd talgutel ära tehti?

majaümbruse haljastus

Talgute korralduse õppetunnid

kõik sujus, sest töö ei olnud väga kontimurdev.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ideid ei sündinud. Küll aga on kavas talgukorras maja ümber veelgi toimetada.

Mida leidsid talgutelt?

Koos saab kiiremini ja meie majas elavad toredad ja mitmekülgsed inimesed. Majaühistu koosolekud on hästi närvesöövad ja aeg.ajalt ei saa inimesed üldse aru, millest jutt jne. Selline talgutamine on tore harjutus majaühistu inimeste liitmiseks. Meid oli küll vähe, kuid loodetavasti järgmisel korral mõtleme töid ka meestele ja etteteatamisaeg võiks ilmselt olla pikem.

Prügi korjamine Teatrimäelt

Millised tööd talgutel ära tehti?

Teatrimäe pargist korjati kokku paar kuupmeetrit / 15 musta kotti, lisaks lahtiselt suuremat prügi. Sai harjatud keskset betoonplatsi.

Talgute korralduse õppetunnid

Aitäh stardipaketi eest, aitas talgutest selgema idee luua, mis tõi seda väärtuslikuma kogemuse. Kindad kulusid ära, plakatid olid lahedad; talgutele registreerimine oli vist liig takistusterohke, inimesi tuli lihtsalt kohale.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leiti, et Teatrimägi on üks igati lahe paik. Käidi välja mõtteid pargi korrastamist jätkata; sündisid huvitavad ideed, mis pargile elu sisse puhuksid. Peagi pole see koht, kust pea norus läbi sammudes eemalduda.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsin südantsoojendava veendumuse, et millises ümbruses me elame, on me endi teha. Mu kodu pole vaid neli seina: maja ümbrus, see park on mu kodu; ja kui juba park, siis terve Maa - juhtub kodus nõu kildudeks kukkuma, korjan kokku, nüüd nii loomulik on tänavalt konid või kilepakid prügikasti toimetada - ja kogu aeg oleme üksteisel külas.

Pangodi küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati Unipiha kooli ümbrust, mis on ka kohaliku küla seltsimajaks.Võeti maha kuivanuid kuuski ja nulge. Tehti nendest kõigukiik, istepinke ning uusi võrkpalliposte.
Tõrvati männitõrvaga kooli kuuri ja aida katust. Võeti maha vana roostetanud võrkaed. Koristati prahist teepervi ja Pangodi järve kallast .
Söödi talgusuppi ja arutati, mida teha tulevikus üheskoos.

Talgute korralduse õppetunnid

Minu arvates oli kõik väga hästi korraldatud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Vana sirelihekk järve ääres vajab veel saagi ja kirvest. Tasakaalukiik ootab uut sirget palki, mida seekord nulgudest ei saanud.

Mida leidsid talgutelt?

Noorim talguline oli 3 kuud vana. Kõige vanem talguline mäletab talguid rohkem kui 60 aastat tagasi. Siis kui külades veel rehepeksumasinad oktoobris-novembris huugasid. Hobustega naabrite pool kartuleid üles võeti.
Kõik osalejad said hea talgutunde. Meie-tunde, mis vahepeal kaduma kippus.

Pangodi küla talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati Unipiha kooli ümbrust, mis on ka kohaliku küla seltsimajaks.Võeti maha kuivanuid kuuski ja nulge. Tehti nendest kõigukiik, istepinke ning uusi võrkpalliposte.
Tõrvati männitõrvaga kooli kuuri ja aida katust. Võeti maha vana roostetanud võrkaed. Koristati prahist teepervi ja Pangodi järve kallast .
Söödi talgusuppi ja arutati, mida teha tulevikus üheskoos.

Talgute korralduse õppetunnid

Minu arvates oli kõik väga hästi korraldatud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Vana sirelihekk järve ääres vajab veel saagi ja kirvest. Tasakaalukiik ootab uut sirget palki, mida seekord nulgudest ei saanud.

Mida leidsid talgutelt?

Noorim talguline oli 3 kuud vana. Kõige vanem talguline mäletab talguid rohkem kui 60 aastat tagasi. Siis kui külades veel rehepeksumasinad oktoobris-novembris huugasid. Hobustega naabrite pool kartuleid üles võeti.
Kõik osalejad said hea talgutunde. Meie-tunde, mis vahepeal kaduma kippus.

Puhja kiriku ja ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kirik pesti seest. Kirikaed sai mullustest lehtedest, okstest ja prahist puhtaks. Ohtlik puu võeti maha. Krohviti kiriku välisseina ja parandati käärkambri ust. Värviti ära majandushoone. Puhastati pastoraadi ümbrust.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis. Tänu tutvustele ülevalpool tagasime ideaalse ilma. Talgulised said suppi, kohvi ja jäätist.
Stardipakett oli tore, sellest oli abi; lapsedki said Snickersit.
Ära jäi laste musitseerimine kirikus talgulistele, kuna neid hajus pika päeva peale ära ja ka oli kahju tööd katkestada.

Peseme ära kiriku aknad koos kiriku välise lupjamisega, mil nagunii tellingud üleval.
Jätkutöödel saavad osaleda needki, kel polnud võimalik seda 5. mail teha.
Nii et talgud kestavad mõtteliselt suvesse edasi ja lõplikke tulemusi ei saa veel ette kanda.
Vähemalt protsess sai käima lükatud-tõmmatud.

Mida leidsid talgutelt?

Mõnus seltskond ja imetlusväärselt tõhus tulemus juba nii väikese hulga inimeste puhul, kellest kolmandik lapsed. Hoog jätkata seda, mida ei jõudnud teha. Mõned taasleitud inimesed, kellega kontakt katkenud.

Emajõe Luharaja prügikoristustalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati Emajõe äärset kallasrada - prügi korjati suurtesse kottidesse ning viidi ära. Samuti võeti maha otse kallasrajal kasvavat võsa.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud õnnestusid hästi! Teeme Ära meeskonna töö oli väga hea. Hetkel ei oska ettepanekuid teha, kuid mingeid mõtteid tuleb, eks siis saadame oma mõtted teele!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kalastusklubil Livonia on kavas sügisel korraldada uus aktsioon prügikoristamiseks raja teistes osades, sest siis on Emajõe veetase madalam ning pääseb ligi ka prügile, mis hetkel vee all.

Mida leidsid talgutelt?

Paljud tundsid rõõmu koostegemisest ning ilusast vaatepildist, mis tekkis pärast prügi ära koristamist.

Tartu Maheaia territooriumi korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

umbes 20m3 prügi sai koristatud maheaia territooriumilt ja ümbrusest

Talgute korralduse õppetunnid

logistiline värk - paljud talgud ühel päeval, prügikonteineritega oli kitsas. samuti osa rahvast ei saanud tulla kuna läksid mujale talgutele -- peaks talguid ajas hajutama.

Mida leidsid talgutelt?

Maheaed leidis uusi liikmeid

MTÜ AUH

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti prahti territooriumilt, parandati kuute, võeti maha jupp võsa, mis segas, Jalutati ohtralt koeri, pesti aknaid ja muid vajalikke pindu, rohiti peenraid, kõnnitee ääred tehti umbrohust puhtaks, kammiti koeri.

Talgute korralduse õppetunnid

Edaspidi võüiks koostööpartneritega varem suhtlema hakata, et saada õigel ajal teada, kas nad toetavad või mitte.

Mida leidsid talgutelt?

Mõni talguline vist leidis endale uue neljajalgse sõbra, kuna olii jutt, et keegi võtab mingi koera ära, kuna lihtsalt armus koera ära.

Alatskivi matkaraja riisumine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Matkaraja riisumine, prügi koristamine, võsa lõikamine, okste korjamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus, probleeme polnud.

Mida leidsid talgutelt?

 Hea tunde tehtud tööst, ühine vabatahtkik töö liidab inimesi.

Kärevere mälestusikide ümbruse korrastamise talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti lehti, koristati prahti, lõigati maha võsa ja mõned suuremad puud, mis olid kuivanud või pooleldi tiiki kukkunud, põlaetati maha võetud oksi ja lehti ning istutati uued lilled mälestuskivide juurde.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis täitsa hästi.
Ainus probleem tekkis talgujuhi stardipaki kättesaamisel. Esimese korraga ei suudetud Statoilis Piletilevi süsteemist vajalikku piletit väljastada, pidin teisel päeval tagasi minema, et oma pakki kätte saada. Stardipakett on iseenesest hea mõte, aga ehk saaks selle väljastamise korraldada kuidagi lihtsamalt.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mõte oleks seda ala põhjalikumalt korrastada-kujundada, kirjutada selle tarbeks projekt, et ka tiigi korda saaks (praegu on kinnikasvanud).

Nina küla rannaala koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati prügi NIna küla majaka juures ja käidi läbi rannaala alates Nina külast kuni Rootsikülani. Riisuti Nina küla majaka ümbrus.

Talgute korralduse õppetunnid

Tohutult palju oli Peipsi järvest tulnud kalameeste poolt jääle jäetud pudeleid ja muud prahti. Igal kevadel ( 5 aastat järjest) on see rannaosa koristatud, aga alati on suur hulk veest tulnud plast- ja klaaspudeleid, kilet. Oleme mures Peipsi järvele jäetud prahi
Igal talvel on jääl sadu, tõenäoliselt tuhadeid (kes neid lugenud on) kalamehi, kellest osa jätab kogu oma prahi jääle.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkata igaaastast talgupäeva.

Mida leidsid talgutelt?

Hinge jäi kurbus, et inimesed ei hooli keskkonnast. Tuleb tunnistada, et Peipsi järvele käivad enamuses kaugelt tulnud inimesed, keda ei huvita, mis neist järgi jääb. Keegi ju ei karista prahi mahajätmise pärast. Ja lumi katab ära. Kui jää sulanud, uhutakse kogu rämps kaldale. KURB

Küüni tühjendamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tühjendati küün vanadest heintest.

Talgute korralduse õppetunnid

Ürituste sh töiste organiseerimine on mulle harjumuspärane tegevus ning ilmselt ka tänu sellele kulges kõik kenasti. Teeme Ära meeskonna toetus ja suhtlemisstiil on kiiduväärt.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Mitmed suuremat hulka inimesi vajavad talutööd nii antud majapidamises kui ka mujal.

Mida leidsid talgutelt?

Kõik leidsime, et töö ja lõbu käsikäes on endiselt väga rahuldustpakkuv.
Koristuse käigus aga tuli välja mumifitseerunud kass ja tükk vanas kirjaviisis raamatut.

Kalda talu talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puukuuri ja küüni aluse koristamine rämpsust.
Uue ukse ettepanek majale.
Prahi riisumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Inimesed võiksid olla veelgi aktiivsemad oma koduümbruse korrastamisel.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jälle! See oli ka koos meeldiv ajaveetmine. Koos läheb töö tegemine hoopiski kiiremini!

Mida leidsid talgutelt?

Koos on parem!

Kalda talu talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Puukuuri ja küüni aluse koristamine rämpsust.
Uue ukse ettepanek majale.
Prahi riisumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Inimesed võiksid olla veelgi aktiivsemad oma koduümbruse korrastamisel.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal jälle! See oli ka koos meeldiv ajaveetmine. Koos läheb töö tegemine hoopiski kiiremini!

Mida leidsid talgutelt?

Koos on parem!

Külaaseme

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati külaplats ja selle ümbrus, uuendati värvi varjualusel.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik õnnestus.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni kindlasti. Oli ilus ilm. külaplats sai korda. Talgud lõpetasime lõkke ja saunaga. Suvehooaeg on alanud!

ELFi talgud Konguta looduskaitsealal

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati oksi Konguta looduskaitsealal kauni kuldkinga elupaigas,

Talgute korralduse õppetunnid

Sügav kummardus Teeme Ära meeskonnale! Kõik sujus ideaalselt.
Üks väike tähelepanek siiski -talgute stardipaketis ei olnud millegipärast kriisijuhendit. Õnneks ei läinud seda vaja ja ei olnud ka ohtlikud tööd, kuid see on siiski oluline asi, mis oleks võinud kastis olemas olla :). Ennem oleks võinud mõned snikersid ära unustada :).

Me teeme seda jälle, me teeme puhtaks :)

Millised tööd talgutel ära tehti?

koristasime maja eest ja maja tagant rämpsust ja lehtedest

Talgute korralduse õppetunnid

piisavalt hästi ja ladusalt ja loogiliselt korraldatud

Mida leidsid talgutelt?

kuna tegime seda juba mitmendat korda, siis huvitavaid leide ei olnud. aga majarahvast ühendab see tõepoolest :)

Ehitan ERMi

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kivide korjamine ja tassimine hunnikusse, prahi kokku korjamine, puuokste tassimine, rehitsemine, Raadi järve puhastamine (sukeldujad käisid nagu igal aastal), lossiümbruses kaevamine, umbrohust kiviplaatide puhastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme ära meeskond oli väga tubli, meeldisid pidevad meeldetuletuse meilid, ka talgujuhi stardipakett oli hea idee.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Paar ideed sündis, aga need jätame hetkel enda teada. Inimestel on ikka häid mõtteid.

Mida leidsid talgutelt?

Mina leidsin kogemuse, polnud varem taolisest üritust korraldanud. Nüüd on pisik sees!

Laguja Külaselts

Millised tööd talgutel ära tehti?

saeti, lõhuti, lapiti küttepuud; heakorrastati hoone ümbrus; remonditi uste lukud, wc-d, lagunendu põrand, pesti mitmekümned aknad ja koristati hoone seest

Talgute korralduse õppetunnid

kõik toimis suurepäraselt. võtsime ehk pisut liiga palju ette, ja teeme lähitulevikus veel lisaks väikese koristuspäeva. ühendas väga rahvast!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

koos edasi toimetada ja erinevaid väiksemaid konkreetseid mõtteid.

Teeme korda Psühhiaatriakliiniku lasteosakonna mänguaia!

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lõikasime maha vana võrkaia, pügasime hekki, lihvisime aiaposte ning liivakasti karkassi, kärutasime 2 tonni liiva ühest kohast teise, riisusime, seadsime üles uue kiigu ning korvpallilaua, värvisime ära mängumajakese ja pingid, seejuures vahetasime ära ka ühe pingi lauad, lõikasime kuuselt ära alumised oksad, ehitasime pakkudest raja ning nautisime päeva.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus äärmiselt hästi. Pidime küll poes käima ja mõne uue poldi ostma (siin kehtib reegel: üheksa korda mõõda, üks kord lõika) ning pintslite ja värvide varud said ka täiendust.
Järgmine kord enam haamrit koju ei unusta!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sündis otsus, et järgmine aasta teeme taas midagi.

Mida leidsid talgutelt?

Iga asja eest ei peagi alati raha vastu saama. Vastutasuks võib saada hoopis hea tunde ning uued sõbrad.

väike-rakke ja suure-rakke koristuspäev

Millised tööd talgutel ära tehti?

küla koristus

Talgute korralduse õppetunnid

meil toimis kõik hästi me oleme ka varem seda ette võtnud kuid siis mitte minu eest vedamisel ja ka mitte teeme ära raames.

Rannu Püha Martini kiriku ja selle ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kiriku koristamine (tolmu pühkimine, põrandate pesu), lae pealt hakkide tassitud okste kokku korjamine, akende pesu väljastpoolt, savi vedamine vundamendi äärte, riisumine, võsa lõikamine, nn. prügimäe likvideerimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis suurepäraselt! Sel aastal oli muidugi meeldivaks üllatuseks stardipakett.

Kogudusel on esitatud PRIA-sse projekt, et lubjata kirikut, remontida vundament, värvida pingid jms. Tööde teostamiseks on vaja abikäsi ja nii võttiski kiriku vaimulik talguliste kondaktid, et neid ka edaspidi appi kutsuda.
Talgulistelt tuli aga ka paar ideed: 1. kirikupingid võiks värvida rõõmsamates toonides; 2.valmistada pinkidele padjakesed

Mida leidsid talgutelt?

Olen 3 aastat talgujuht olnud, aga kõige meeldivamad olid tänavused. Osalejaid oli lasteaialastest pensionärideni ja töötati lõbusas meeleolus. Suurim tänu oli sel aastal ühe 14.-aastase noormehe sõnad, et niisuguseid talgusid võiks palju tihedamalt korraldada.

Kabina karjääri talgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Prahi koristus ja äravedu, puude istutamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi :)
Osalejatele oleks võinud mingi pisike meene olla, see oleks ühtekuuluvust tugevdanud

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teeme seda järgmisel aastal jälle :)

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime, et ka pealtnäha ebameeldivat tööd võib üheskoos teha nii, et on lõbus ja nauditav :)

Lääniste küla kevadtalgud ja külaväravate avamise ettevalmistamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Korrastasime talvest Räämas lääniste külaplatsi ja puhastasime Lääniste vana koolimaja tagant Ahja jõe kaldapealset võsast.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud kulgesid nagu tavaliselt. Midagi erilist ei juhtunud.
Soovitustest - ehk pole mõtet nii palju ressurssi nende väljatrükitud paberite ja plakatite peale kulutada. Ehk piisab elektroonilisest blanketist, mille iga talgujuht ise täidab ja vajadusel õiges koguses välja trükib. Ühe plakati disain võiks olla ka mustvalge, kuna mustvalged printerid on enamlevinud. Neid saaks siis näiteks Teeme Ära logoga kleepsude lisamisega pilkupüüdvamaks muuta.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

5. mail 2012 toimus uus talgu "Teeme ära " egiidi all. Lääniste Looduskool läks metsaistutama.

Lääniste looduskooli metsatalgu

Millised tööd talgutel ära tehti?

Istutati 500 kuusetaime.

Talgute korralduse õppetunnid

Plakateid ja infolehti pole ehk mõtet nii palju välja trükkida. Piisaks elektroonilistest blankettidest, mida takgujuht saaks oma kuulutuse põhjana kasutada. Pigem võiksid olla väikesed kleepsud "Teeme Ära" logoga mida saaks ka näiteks mustvalgele kuulutusele lisada.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisena püüab Lääniste Looduskool Asko Lõhmuse ära rääkida, et ta meid linnulaulu kuulama õpetaks.

Peedu laualulava taasehitamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Lammutati vana laululava, kaevati kuivenduskraave ja valati osa uue lava alusposte, riisuti pinkide vahelt lehti, korjati metsa alt oksi ja põletati ära; värviti üle raudteejaama ootepaviljoni soditud seinad ja koristati põrand ning ümbrus.

Talgute korralduse õppetunnid

Polnud arvestatud looduslike tingimustega. Soine pinnas oli kaevamistöödeks liiga märg ja seetõttu töö vaevarikas, mehist tööjõudu oleks võinud rohkem olla, reklaami oleks pidanud täpsemalt suunama. Kohaletulnud rassisid kõvasti. Aitäh neile!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgud jätkuvad, sest töö tahab tegemist ja objekt lõpetamist.

Mida leidsid talgutelt?

Oli ilus päev värskes õhus, hea tunne näha inimesi, kes olid valmis kodukoha heaks oma aega ja jõudu panustama ning teada saada, et leidub ka kaugemalt tulijaid, kes soovivad midagi uut luua. Töö käis vastavalt igaühe võimalustele vahetustega, kuid oli ka neid, kes pidasid vastu terve talgupäeva. Suppi tuli keeta mitu laari:-)

Tartu ülikooli talgud Emajõe ääres

Millised tööd talgutel ära tehti?

prügikoristus, mahasaetud okste kokku kandmine kuhjadesse

Talgute korralduse õppetunnid

Inimesi tuli kohale peaaegu poole vähem, kui oli registreerunuid. Sellevõrra kiiremas tempos proovisid oma tööd teha kohaletulnud ja võib-olla oleks vaja olnud puhkepause regulaarsemalt korraldada. Karastusjooki peaks järgmisel korral organiseerima rohkem (mitte ainult 0,5 l/ inimese kohta). Mitu talgulist küsisid midagi mälestuseks, kahju, et seekord polnud võimalik neile rinnamärke jagada.

Vana koolimaja ja tulevase Peetri kooli ruumide ja ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Tulevase Peetri kooli hoone (Peetri 33, Tartu) ruumide koristamine aastate jooksul kogunenud prahist ja vanadest asjadest, hoone ümbruse korrastamine. Koguti 3 konteineritäit prahti.

Talgute korralduse õppetunnid

Tulid mitmed selles piirkonnas elavad inimesed, kellele silmnähtavalt läks korda selle linnapiirkonna hea käekäik. Otsi inimesi! Interneti teel registreerus vaid 5 inimest, kuid kohale tuli 20. Usalda inimesi! Nad tulevad ja teevad. Peale töö tegemist tekkis mõnus fiiling korralikult kaetud lõunalaua ümber. Räägi inimestega ja anna neile süüa!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Jätkame Peetri kooli asja ajamist. Tööd on palju ja uued talgud sünnivad jälle.

Mida leidsid talgutelt?

Ühtekuuluvustunne

praaga puhtaks

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristati ära vana prügiauk. mida kohalikud elanikud olid kasutanud aastaid, veeti kokku vana pilliroog, oksarisu jms, mida Emajõe kallastel ikka leidub. Lõiguti ära. lõhuti ja laoti riita eelmise aasta suurvee ajal mööda sood laiali pillutatud palgid.

Talgute korralduse õppetunnid

 Väga head olid meeldetuletusmeilid ja internetis registreerimine, meeldivaks üllatuseks ja suureks abiks oli talgute abipakk- kahjuks läks vaja ka seal leiduvaid plaastreid.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

 Kuna koristatav ala oli päris suur, jäi osa töid tegemata ning leppisime kokku, et enne Jaanipäeva teeme veel ühe tallgunädalavahetuse.

Mida leidsid talgutelt?

 Minu talgutele registreeris sugulane, kellega polnud 10 aastat suhelnud, kuid keda sidus selle külaga palju mälestusi- oli tore taas kokku saada.

Mäeotsa külamaja ümbruse koristamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Koristasime külamaja esise ehitusprahist.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis , nagu alati.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal koristame metsa alt nõukogude ajast pärit prügimäe.

Mida leidsid talgutelt?

Meie talgutel osaleb igal aastal järjest rohkem külaelanikke. Sel aastal tuli ka üks uus vana elanik meie talgutele.

Kavilda jõe korrastamine

Millised tööd talgutel ära tehti?

Vabastati Kavilda jõgi jõkke langenud puudest ja korrastati jõekaldaid lõigul Nasja truup-Emajõgi.

Talgute korralduse õppetunnid

Töö ja organisatoorne pool olid head. Reklaam jäi natuke nõrgaks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Tuleval aastal teeme sama asja edasi.

Mida leidsid talgutelt?

Sain taaskinnitust teadmisele, et kõikidel ei ole "ükskõik". Koos tegemisel on võimu.

Pihva küla heakord

Millised tööd talgutel ära tehti?

Küla postkastide alusele uus katus, Loku järve kallaste koristus prügist,
Tartu-Viljandi mnt Pihva-Peedimäe vaheliste teelõikude koristamine prügist, Tanni tee teepeenarde riisumine ja prügist koristamine. Prügi ära vedu.

Talgute korralduse õppetunnid

Meeskond oli igati tore. Tulevikus oleks soov, et meeskonda tuleksid ka järve teise kalda elanikud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Arutati kuidas hoida korras järve kaldad ja saar järve keskel. Plaanis on järve kallaste puhastamine kasvavatest taimedest.

Mida leidsid talgutelt?

Hea emotsiooni, koostegemise rõõmu, kokkusaamise rõõmu ja silmale ilu.
 

Töö ja vile koos

Millised tööd talgutel ära tehti?

Kiigeplatsi ja selle ümbruses oleva metsa koristamine

Talgute korralduse õppetunnid

Ikka tasa ja targu

Mida leidsid talgutelt?

Üks haarab kõrrekese, teine haarab kõrrekese ja nii saab peagi terve suur hunnik

Elva Väikelastekodu kevadtalgud

Millised tööd talgutel ära tehti?

Riisuti õueala, laoti riita küttepuud

Talgute korralduse õppetunnid

Jäime rahule, töö sujus

Mida leidsid talgutelt?

Meid külastasid motomehed ja -naised Tallinnast, kelle põnevad mootorrattad pakkusid põnevat ja kõrvulukustavat vaatemängu nii suurtele kui väikestele :)
Eelmisel aastal toimunud talgutel sündis Elva Väikelastekodule sõprade klubi, kes sel aastal tähistas oma esimest sünnipäeva. Soovime neile pikka iga ja tegutsemislusti!