Pärnu Postimees: Ühine koristuspäev tugevdas kogukonnatunnet 06. mai

Pärnumaa "Teemeära!" maakondlik koor-dinaator Krista Haba-kukk oli rahul, et ini-meste hoiak talgutesseon muutunud. "Enam eipea põhjendama, miksseda on vaja või miksme peame teiste järeltkoristama ja mis kasu me sellest saame," rää-kis koordinaator.

Sedakorda oli kõrgemal osalejate huvi kokku tulla, ühiselt aega veeta ja midagi kasulikku teha. Üleriigilise talgupäeva "Teeme ära!" raames osales laupäeval Pärnumaal 146 kohas kokku 3352 talgulist ja korraldajate andmeil oli ettevõtmisel kaasalööjaid mullusest rohkem.

Loe edasi Pärnu Postimehe veebiväljaandest (ligipääs tasuline)