Koolitee korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Keeni pargi maanteeäär ning õpilaste koolitee ümbrus riisuti puhtaks, suuremad oksad korjati kokku, lehed põletati, prügikastid tühjendati ning trepid pühiti puhtaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Paindlikkus korralduses annab tulemusi.

 

Sangaste kiriku ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

L3ehtede ja prahi riisumine ja vedu.

Talgute korralduse õppetunnid

Jaksu meeskonnale!

Mida leidsid talgutelt?

Vajalik töö

 
Vana-Otepää küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Küla keskuses teeäärte koristus, küla keskelt tühjana seisva vana sepikoja ümbruse koristus, külatee äärte puhastamine teele tükkivast võsast, võsa vedu jaanitulepaika.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme Ära meeskonna töö on hästi läbi mõeldud ja professionaalne. Meeldivalt üllatav oli talgutel saadud kõne, millega tunti huvi meie tegemiste vastu. 

Meie endi sündmuse korraldamise osas oli mõnus koostöö nii talgute korraldamise aktiivi - külavanem, külavanema abi, külaseltsi liikmed - siseselt kui ka vallavalitsuse töötajate ja naiskodukaitsjatega. Esimese korra kohta läks väga hästi!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgule kirjapannute põhjal loome külalisti, mille kaudu saame jagada küla tegemisi puudutavat infot ka elektrooniliselt. Siiani on infoedastus olnud ainult külavanema õlul, kes on inimesi isiklikult teavitanud. 

Meie küla on küllalt suur, mistõttu käib suhtlemine rohkem ühe kandi elanike vahel. Ka varem on külas talguid korraldatud, seda väiksemamahuliselt. Sellist laadi kokkusaamine oli esmakordne, tõuke andis Teeme Ära aktsioon. Loodame, et saame külasisese suhtluse mitmekesisemaks, nii et leiame ka edaspidi võimaluse üheskoos tegutsemiseks. Käisid läbi mitmed ideed: külakiige tegemine, külakeskuse lastele mängumaja ehitamine. Järgmine külarahva kokkusaamine on aga jaanitulel.

Mida leidsid talgutelt?

Mõnus üllatus, et külas on niivõrd palju tegutsejaid, kes tulevad ja panevad käed külge. Üks osaleja oli traktori ja teine lausa kastiautoga abis!

Positiivne meeleolu, lasterohkus talgutel, nende ind!
Leidsime ka Eesti raha - 50- ja 20-senti ning noa!

 

Valga Jaani kiriku suurpuhastus pesu

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pesti kõik kiriku aknad(17tk),mis on kahekordsed ja akende peal asuvad samasugused ovaalaknad.Selleks kasutati väljas tõstukit ja sees pikki redeleid,mis ulatusid lae alla.Puhastati ka torni 1.korruse vahepõrand ehitussodist. Pesti üle kõik istepingid.Ajaliselt kestis töö 10.00-15.00.

Talgute korralduse õppetunnid

Järgmisel korral oleks vaja rohkem mehi,kes tõstaks ülemisi aknaid alla ja ka aknapesijaid oleks 10 inimese võrra rohkem vaja.

Mida leidsid talgutelt?

Talgu lõpus oli hea vaadata,et kirik hakkas seest särama ja väljast tulnud valgus peegeldus inimeste nägudelt imestuse ja rõõmuga vastu.Tekitas hea tunde kõigile.Torni puhastuse käigus said kõik osalised ka tornist Valga vaadet nautida,sest keegi ei olnud enne seal kõrgel olnud.

 

Puide küla heakord

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puude langetamine, võsa lõikamine, muru niitmine, okste põletamine

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik oli hästi - rahvast parasjagu, Vald aitas supiga, naaber küttis sauna.

 

Sangaste valla avatud noortekeskuse korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Noortekeskuse aknad, seinad, põrandad, uksed said puhktaks. Parandati kapiuksed. Ehitati väilauad, toolid. Korrastati võrkpalli plats. Noortekeskuse ja asula ümbruse korrastamine.

Talgute korralduse õppetunnid

Meil sujus kõik väga hästi, rahvast oli oodatust rohkem ja kaasa lõid ka lapsed.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Keeni asula haljastuse teostamine.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime, et Keeni küla inimesed on väga toredad.

 

Valga Vene Gümnaasiumi koolipere talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Talgupäeval, 30. aprillil koristasime oma kooliümbrust:

* Riisusime lehti * korrastasime " Eesti 100 tamme" projekti tarbeks istutatud tammeistikute peenra ja istutasime väikesed tammeistikud (sügisel klassis pottidesse istutatud tammetõrudest) * lõikasime hekki
 * värvisime spordiväljalkul turnikute metallposte * paigaldasime spordiväljakule  uued rehvid * koristasime põlenud kuurist jäänud puitmaterjali  suurde konteinerisse * nooremad õpilased koristasid klassiruume (pesid laudu ja toole jms)

Talgute korralduse õppetunnid

Töö meie koolis toimis suurepäraselt. Meie talgupäeva korraldusmeeskond oli eelnevalt kõik korralikult läbi mõelnud ning seetõttu sujus kõik ladusalt. 

Ei oskagi midagi teistmoodi teha.
Teeme ära meeskonnale aitäh stardipaketi ja kasulike nõuannete eest!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Üks asi on selge - meie koolis jäävad kevadised talgupäevad kindlasti traditsiooniks!

Mida leidsid talgutelt?

Minul, talgujuhil, oli väga hea meel, et kõik õpilased - sundimata - olid nõus töötama. Isegi need õpilased, kes muidu koolitöös püüavad vahel nn hiilida või ei ole nii tublid, töötasid suurima heameelega!

 

Otepää aedlinna esimesed 'Teeme ära' talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime Pühajärve pargi ülemist, aedlinna poolset osa. Riisusime talvisest prahist puhtaks Otepää aedlinnast Pühajärve randa viivad teed ja teede ääred.

Talgute korralduse õppetunnid

Meeldis väga, et Teeme Ära poolt pandi ühesugused reklaamid kõigi talgute kohta ka kohalikesse ajalehtedesse. Teeme Ära kodulehekülg on väga asjalik ja hea.

Suured tänud kõige eest.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Rõõm ära tehtud tööst ja koostegutsemise emotsioonidest  andis lootust, et järgmisel aastal 'Teeme ära' ikka jälle ja rahvast tuleb meie talgutele veelgi enam.

Mida leidsid talgutelt?

Kuna aedlinna on tulnud järjest uusi inimesi, siis oli huvitav nendega tuttavaks saada. Suur rõõm oli selle üle, et uued noored pered huvituvad ka kogukonnast  ja ei kardagi talgutöödega käsi määrida. See annab lootust, et meie esimesed talgud ei jää viimaseks.

Meie parim leid oligi - meie hulka elama asunud toredad noored pered.

 

Lüllemäe küla korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime ära kalmistul suure mahalangenud puu, kandsime oksad hunnikusse äravedamist ootama, koristasime prahti.

Talgute korralduse õppetunnid

Esialgu jäi tegemata algul plaanis olnud okste äravedu (tehnika probleemide tõttu) kuid saame sellega tegeleda hiljem.

Mida leidsid talgutelt?

Rõõm looduses viibimisest. Hea meel tehtud tööst.

 

Lilleallika

Millised tööd talgutel tehtud said?

Ebaõnnestunud juurdeehituse lammutamine ja tuhaplokkide ladustamine; 0.6 ha metsa puude ja võsalõikus ja langetatud puude laasimine ja ladustamine; tiigikallastelt biokanga eemaldamine ja muru külvamine; võrkpalliväljaku äärte kõplamine ja liiva lisamine; lillepeenarde korrastamine ja lillede istutamine; muru niitmine

Talgute korralduse õppetunnid

Meil toimis kõik. Haigestunud 4 talgulist oli kella 12-ks asendatud. Toidud olid head, saun võrratu jne. Võrkpallivõistlus õnnestus. Ainuke ebameeldivus oli külm ilm.

Teeme ära meeskond on võrratu ja meie poolt ainult kiidusõnad!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kindlasti osaleme ka järgmisel korral ja leppisime kokku, et järgmisel aastal võtame osa mõnest kogukondlikust talgust - nii nagu esimestel aastatel

Mida leidsid talgutelt?

Häid emotsioone palju; üllatasid tublid lapsed, kes ka igal pool kaasa lõid


Valga linna heakorra- ja sporditalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime linnaterritooriumi ja linnametsa prahist, tükeldasime eelmise aasta talgutest allesjäänud lauahunniku ning ladusime lõigatud materjali riita. Lisaks korrastasime sporditalgute raames Priimetsa terviseradasid- täitsime radasid saepurulaastuga, mis oli juba varem valmis toodud ning korjasime radade ümbert prügi.

Talgute korralduse õppetunnid

Alguses võttis natuke aega, enne kui rahvas sai kõik objektidele ära jagatud. Kuna talgulisi oli palju, siis võttis aega ka transport kaugematele aladele. Aga kõik koguneneud inimesed olid motiveeritud ning ühise jõuna saime vajalikud tööd tehtud.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna tahaks igal aastal midagi uut teha, võiks järgmisel aastal lisaks traditsioonilistele tegevustele metsaistutust korraldada.

 

Laatre kalmistu heakorratalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa niitmine, puude istutamine, maha kukkunud sammaste paigaldamine, lehtede riisumine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik sujus väga hästi.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Otsustasime 14.mail teha ka Laatre II kalmistul heakorrapäeva.

 

Noortekeskuse kevadpuhastus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Tehtud sai kõik, mis oli plaanitud- maja ümbruse korrastamine, ahjudelt vana värvi eemaldamine,ruumide ja vahendite koristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Tulevikus ei märgi osalejate arvuks 25, jätangi 7. See on arv, kus kõigile jagub tööd ja kellelgi ei hakka igav. Meeskond, kes kohale tuli, olid kõik tublid.Igaüks neist täitis temale antud ülesande ja talgutunnid möödusid sõbralikus ning töökas õhkkonnas.
 

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Võiksime teha sellise päeva ka sügisel.

 

Haljastustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sai riisutud lehed, lõigatud puudelt oksi ja korrastatud laululava ümbrus

Talgute korralduse õppetunnid

Rohkem võiks  suhelda talgulistega ja anda teavet teiste talguliste kohta

 

Kappermäe

Millised tööd talgutel tehtud said?

likvideerisime varemeid, põletasime varemeteprahti, lõhkusime puid, ladusime neid riita

Talgute korralduse õppetunnid

Olime talgutes varakult kokku leppinud, tööd olid varakult kavandatud, kõigile  leidus jõukohast tööd.   Tööd oleks leidunud umbes 20-le inimesele, st edaspidi võiks kavandada suurema talgurühma. Lõpetasime supiga ja koogiga-kohviga.

Mida leidsid talgutelt?

Hea meeleolu.  Varemed, mida koristasime, on aastakümneid küla risustanud.   Hea on näha, kuidas üks paik korda saab