Tegus  Triinu ja Taavi lasteaiapere

Millised tööd talgutel tehtud said?

uusnliiv liiivakastidesse

ohtlike kivide välja kaevamine
juurviljapeenarde uuendamine
lillepeenarde korratsamine
akende pesemine
mänguväljaku tasandamine

Talgute korralduse õppetunnid

väga suur tänu Salvestile supipada meie hoovis, kõht kõigile korralikult sooja suppi täis, Tänan tänusõnade eest kinnises ümbrikus, lapsed kes osalevad talgutel hoolivad teiste tööst ja loodusest, teavad, et ilu vajab tööd ja hoolitsemist

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

igal kevadel jätkub midagi, mida lasteaiahoovis teha
mänguväljaku värvimine ja uuendamine

Mida leidsid talgutelt?

NAAT ON ÜSNA MAITSEV TAIM; LIIIVA ALL OLI PEIDUS MITU AUTOT

 

Jaago käsitööküüni krohvimistalgud

 

Millised tööd talgutel tehtud said?

Talgutel võtsime teoorias ja praktikas läbi lubikrohvimisprotsessi. Tegime Jaago talu käsitööküünis vajalikud eeltööd (seinapinna niisutamine, krohvivitsaga katmine) ja panime seina krohvi sisseviskekihi. Valmis segasime järgmiste kihtide krohvi. Tundub, et leidsime ka abijõud järgmiste kihtide seinapanekuks.

Talgute korralduse õppetunnid

Hästi toimib kogu talguturundus ja eelnev registreerumissüsteem. Lihtne on oma talgud nähtavaks teha ja kaasalööjad leida. Aitäh selle eest!

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgujuhtidena oleme järjekordselt kinnitust saanud tõsiasjale, et paarikümnegi inimesega on võimalik praktiliselt mägesid liigutada ja Teeme Ära! pakub hea võimaluse mõttekaaslased ja talgulised lihtsa vaevaga leida. Seega toimuvad Jaago käsitöötalus talgud ka edaspidi.
Ühtlasi leidsime abijõud järgmiste krohvikihtide seinapanekuks.

Mida leidsid talgutelt?

Tahan uskuda, et meie talgulised leidsid Jaagol selleaastasel Teeme Ära!l hulga teadmisi ja praktilisi oskusi lubikrohvist, julguse seda traditsioonilist viimistlusviisi ka oma elamises kasutada ning veendumuse, et mitmekesi koos on kõik tööd lihtsad ja lõbusad.

 

Tiigiümbrus korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puhastatud tiigiümbrus paju juurtest,riisutud tiigiäär vanast heinast,puhastatud prahist, istutatud kuusehekk teeäärde,et lumi ei tuiskaks otse teele ja et lapsed mänguväljakult teele ei jookseks.

Talgute korralduse õppetunnid

Rohkem oleks võinud suhelada valla esindajatega.Leida eakohast tööd ka eakamatele elanikele.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Teha korras tiigiäärde istumispaik ja küla lõkkekoht.

Mida leidsid talgutelt?

Kahe maja elanike ühine tegemine ja tahe teha oma koduümbrus ilusamaks.

 

Rannu võidutule altari ja kalmistu korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võidutule altar laoti uuesti kividest üles, altari juurde pääseb nüüd trepist ja künkal on ka istepink. Kalmistul oli trimmerdatud võsa, mis sai kantud kokku, et oleks võimalik traktoriga ära vedada. Võsast välja tulnud olmejäätmed sai samuti ära koristatud. Lisaks riisuti kalmistu peavärava esine ja mõsinike hauad.

Talgute korralduse õppetunnid

Seekord oskasin talgupäeva reklaami õigesti teha või siis õigete gruppide poole pöörduda. See on õpetus tulevikuks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kas just järgmine koostegemine, aga saime ametiisikutelt lubaduse, et mõisnike hauad saavad paremini korrastatud (et me järgmistel talgudel jälle üllatunult hauaplaatidelt sammalt ei kraabiks).
Idee on järgmiseks talguks olemas(matkarada), aga enne peaks sinna otsustajatele/lubajatele matka korraldama.

Mida leidsid talgutelt?

Ka meie leidsime siili ja mis hullem, osa koristatavast võsast oli täielikult väga kurjade sipelgate valduses. Seal pidi väga kiireid liigutusi tegema, et pääseda hammustustest ;)

 

Hoov korda

Millised tööd talgutel tehtud said?

- Varem hoovis langetatud ohtliku kasepuu tükeldamine küttepuudeks
- Puude riita ladumine
- Raiejäätmete multšimine
- Aiamööbli valmistamine kasepuust
- Hoovi riisumine
- Lillepeenarde rohimine

Talgute korralduse õppetunnid

Hea töö korraldusmeeskonna poolt. Väga asjalik, et esmaabipakk oli lisatud. Tore oli ka staabi poolt talgujuhiga ühendust võtmine.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Edasised ühised tegevused - liivakasti rajamine, lammutustööd jne.

Mida leidsid talgutelt?

Mina leidsin, et mul on ülilahedad naabrid ja et me peaks rohkem ühist asja ajama.

 

Pangodi küla talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Korrastustööd, võsa lõikamine, õuesõppe klassi pinkide remontimine, tahvli kinnitamine, dipi püstitamine. Vt. linki: http://unipiha.kambja.ee/component/content/article/1-uudised/102-teeme-aera-pangodis

Talgute korralduse õppetunnid

Minu meelest töötas Teeme Ära meeskond hästi: nõuanded, väike nänn, huvi tundmine...

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Inimesed ütlesid, et tahaks ikka kevadel kokku tulla ja tööd teha.

Mida leidsid talgutelt?
Hea emotsiooni - et ikka leidub inimesi, kes käed külge löövad, kui tarvis on.  Osadele peredele käib kevadistel talgutel käimine eluviisi juurde.Nii õpivad ka lapsed vabatahtliku töö mõnu. Ja nutitelefoni tagant tullakse ära midagi koos tegema...

 

Mäepealse talu heakorra- ja haljastustalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Likvideerisime vana hobusetalli (lammutamine, rämpsu põletamine). Juurisime välja mõned põõsad ja istutasime uude kohta. Korjasime kokku klaasikillud (vanad aknad) ning pleki-raua. Tegemist on vana talukohaga, mida me korrastame jõudumööda. Talgulised aitasid teha suuremaid töid (mis nõudsid tugevate meeste rammu) ning muuta talu ümbrus pere piskestele lastele ohutumaks.

Talgute korralduse õppetunnid

Hetkel ei oska ühtegi õppetundi välja tuua. Meie talgutel sujus kõik justkui ise-enesest. Tööriistu, -kindaid jagus. Tuju oli hea, ilm ka. Päeval tegime talgusuppi, õhtul grillisime. Äärmiselt tore üritus (imestan, miks meie pere varem pole Teeme Ära kampaaniaga kampa löönud). Täname teie suurepärast korraldustööd ning soovime jõudu seda korraldada ka uuel aastal (kindlasti lööme ka ise kampa).

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna tegemist on vana maja renoveerimisega, siis mõtlesime, et miks mitte järgmine kord kõik koos majas sees ehitada-lammutada.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime palju hobustega seonduvad-päitsed, loogad, rauad. Aga ka tööriistu: sirbid, vikat ja isegi selliseid, millele ei oska nime öelda. Setude eetripudeleid leidsime ka terve ämbri. Pluss vanad nõud, kirst (kus hoiti riideid), voodi otsad jne.

 

Lohkva-Kabina teeääred prügist puhtaks

Millised tööd talgutel tehtud said?

Tartumaal Lohkva - Kabina maantee äärsed said ca 6 km raadiuses prügist puhtaks. Puhtaks said lisaks teeäärsetele ka hullemad kohad metsade all ja kraavides, kuhu oli kokku kuhjatud väga palju erinavat sorti prügi. Silmailu sai pakutud väga paljudele elanikele.

Talgute korralduse õppetunnid

Kogu üritust tuleks rohkem reklaamida, et saaks veelgi rohkem inimeste meeltesse, et tuleks rahvast rohkem kaasa, kes hoolikisid neid ümbritsevast ja üritaksid midagi head korda saata.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmisel aastal teeme sama ja veelgi suuremal mahul, sest leidsime mitmeid metsaaluseid suuri prügilaid, mis vajava korda tegemist. Sellistele üritustele tuleb rohkem kaasta lapsi ja noori, kes saaksid sellest kogemusi ja oma jätkuvas elus ei viskaks nemad enam kunagi mingisugust prügi loodusesse. Saime inspiratsiooni, et järgmisel aastal alustame kampaaniaga varem, et jõukas info rohkemate inimesteni ja üritame selgitustööd rohkem teha, et kui me ise oma elukeskkonda paremaks ei tee, siis ei tee sedaka  keegiteine meie eest.

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime, et meil on väga lahe ja aktiivne meeskond, kellega saab tulevikus veel palju suuri asju korda aetud ja et sellise meeskonnaga on lust tööd teha. Ja loomulikult saime meeletult hea emotsiooni, sest ilm oli ilus ja lausa soosis töö tegemist. Töö tegemise käigus liitus meie tegemistega veel inimesi, kes meid nähes asusid ka koristama ja soovisid samuti oma ümbruskonda ilusamaks ja puhtamaks muuta. Suured tänud neile ja kindlasti ka meile, et sellise asja käsile võtsime ja suutsime ka teistele nn pealtvaatajatele tegutsemistahet tekitada.

 

Kokora külaseltsi ümbruse korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kokora bussijaama parandamine ja ümbruse koristamine, Kokora küla läbiva tee ääre koristus (1km), Kokora külaseltsi maja juures oleva müüri puhastamine võsast, külaseltsi ümbruse riisumine ja prahi koristamine. Okste kokku kogumine ja ära põletamine. Lõkkeplatsi tegemine.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgutele tuli kohale rohkem inimesi kui oli teeme ära lehel registreerunud, talgusuppi sai küll valmistatud varuga aga jäi ikka veidi väheseks.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Idee on ühiselt leida viise kuidas teha erinevaid külaseltsi hoonega seotud remonttöid.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemise ja koosmõtlemise.

 

Käopesa asenduskodu heakorratööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Okste riisumine, majapidamishoone korrastus, aia ja peenarde korrastus, pinkide ja kiikude puhastus ja värvimistööd

Talgute korralduse õppetunnid

Registreerunutega tuleks rohkem suhelda, talgutele jättis 4 inimest tulemata

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Leppisime kokku mahukamate tööde tegemise.

Mida leidsid talgutelt?

Koostegemise rõõmu

 

Peedu heakorratalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Sai korrastatud lasteaia spordiplatsi tagune Mäe tänava poolne nõlv ning tulevase kooli tagune metsaalune, pühitud raudteejaama reisipaviljoni põrand.

Talgute korralduse õppetunnid

Kui piirkonnas toimub samal ajal konkureerivaid meelelahutusüritusi, võivad inimesed meelsamini külastada neid. Ehk tasuks edaspidi kohalikke talguid korraldada mõnel muul ajal. Lihtsalt koristustalgud pole piisavalt atraktiivsed.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Talgutöid jätkub Peedul nii selleks suveks kui ka järgnevateks aastateks.

Mida leidsid talgutelt?

Rõõm tööst ja oluliselt parema ilme saanud tänavasopist.

 

Sauna 5 pargi korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Pargipuude mahalõigatud oksad ära koristatud.

Talgute korralduse õppetunnid

Maa-ameti esindajaga koostöö oli väga hea. Nad organiseerisid okste mahalõikamise ja okste äraveo transpordi, kuigi ka nende rahalised vahendid olid napid. Lootsin põhiliselt kõrvalasuva 41 korteriga elamu elanike osavõtule, kust peale minu pere oli osalejaid vaid kaks. Seega kujunes tegevus justkui pereürituseks. Saime siiski hakkama. Õppetunnina vähenes kõvasti minu optimism selliste ürituste kaasalööjate suhtes. Tuleb tõenäoselt teha kõvemat individuaalset agitatsioonitööd. Suureks probleemiks ja takistuseks on rahalisi vahendeid nõudvad tööd (tõstuk puude kõrgemalt korrastamiseks)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Kuna tänu talgutele muutus pargi väljanägemine tunduvalt paremaks, tuli juba ettepanekuid selle tööga jätkata tulevastel talgutel või ka vahepeal.

Mida leidsid talgutelt?

Hoopis parem tunne on nüüd läbi pargi käia. Saab juba pilgu maast üles tõsta, ei turrita enam igal pool kuivanud oksatüükad. Kõrgemale vaadata veel ei taha, seal on tööd veel mitmeteks talguteks.

 

Vana-Kastre linnuse korrastamine

Millised tööd talgutel tehtud said?

Langenud puude, võsa lõikamine ja raiumine. Kõige selle kokkukandmine ja põletamine lõkkes. Tulemuseks tuli see, et linnus ehk linnamägi on paremini vaadeldav ja viibitav.

Talgute korralduse õppetunnid

Väga täpselt teie tegevust ei tea, aga mulle tundub, et teavitamine ning rubriik soovitused ja nõuanded olid hästi tehtud

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Siin toon siin näite, et ise osalesin selle sama objekti teeme ära talgutel aastal 2009. Nüüd, viis aastat hiljem, tundsin, et peaks jälle piirama põõsaste ja puude üleliigset kasvamist. Selge on, kui regulaarselt niitmis- ja hooldustöid  ei tehta, saabub kunagi aeg, kus vajalik töömaht kasvab päris suureks.

Mida leidsid talgutelt?

Ühine arvamus oli, et töö tulemus tuli tõesti väga ilus. Aga talgutele tulnud kaks meie sõpra leidsid sealt eest kaks oma kunagist klassikaaslast.

 

Meeri seltsimaja talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lehtede riisumine, okste kokku korjamine ja põletamine, lõkkeplatsi kiviringi taastamine, maja suurpuhastus-uksed, aknad, seinad, laearmatuurid, põrandad, HALJASTUS (põhirõhk)-mullahunikute laialivedu, tasandus ja muruseemne külvamine, teeparandus, võrkpalli liivaplatsi umbrohust puhastamine ja ääristus.

Talgute korralduse õppetunnid

Täname Teeme ära meeskonda, kes on väga pädev ja ettenägelik-ma mõtlen juhendit, mille mõne punkti peale ise ei oleks tulnud. Kahjuks või õnneks ei oska midagi laita, kõik sujus iseenesest. Kuna meil oli töövariante erineva raskusastmega, siis inimesed said kenasti valida oma grupi, kes tahtsid rohkem või vähem füüsilist ja nii ei tekkinud kellelgi seisakut, et ei tea, mida teha.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Palliplatsile kindlad piirjooned.

Mida leidsid talgutelt?

Lõunalauas oli kuulda, kuidas inimesed said üksteisega tuttavaks, küsisid üksteise nime ja leidsid jututeemasid-see oligi see, mis oli üks talgu eesmärk, suurendada küla ühtsustunnet. Küla ei ole ühtne, kui naaber ei tea teise naabri nime, ometi on ta sulle lähedal. Aga nüüd, kui nad kokku trehvavad, siis on juttu tänu talgutele juba rohkem.


Kaagvere külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kaagvere küla koristamine prügist ja lehtede riisumine,  vanadest ja õõnsatest alleepuudest lilleamplite valmistamine ja paigaldamine läbi terve küla, lillede istutamine lilleamplitesse, ,,Paadialuste baari" taastamine Kaagvere sadamas(paadi tõrvamine, uute tugitalade paigaldamine jne)

Talgute korralduse õppetunnid

Talgud sujusid vägagi plaanipäraselt, kuna varasemalt (mitu nädalat enne) olin teinud eeltööd:

-viisin läbi küsitluse külas(nii paberkandjal, kui ka facebookis Kaagvere kuulutajas), kus ootasin inimeste ideid, mida sel aastal külas teha.
-saades infot tegemist vajavate tööde kohta tegin uue küsitluse, millises töögrupis keegi soovib osaleda(paberkandjal ja facebookis Kaagvere kuulutajas)
- Umbes nädal enne talgut kutsusin kokku koosoleku huvilistele, kus panime ,,sõjaplaani" paika, et 3.mail saaksime ,,härjal sarvist haarata":-)

Kokkuvõttes võin öelda, et ürituse sujumisele oli abiks eelnev planeerimine, läbimõtlemine, läbirääkimiste pidamine.

Mida leidsid talgutelt?

Kaagvere külatalgud tõid endaga kaasa palju positiivseid emotsioone, nii talgujuhile kui talgulistele. Rõõm on näha talgulisi, kes on nii ühtehoidvad, abivalmid ja teotahtelised.

 

Alatskivi lossi teeristi lähiala koristamine võsast

Millised tööd talgutel tehtud said?

Võsa lõikamine, kokku korjamine, põletamine, pudelite koristamine. Avanesid vaated  vanadele pärnapuude ringidele.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgujuht peab ise  individuaalselt inimestega suhtlema, siis tullakse kohale. Niisama lootma jäädes, ei tulda.

 

Külitse alevik teeb ära

Millised tööd talgutel tehtud said?

Prügikoristus

Talgute korralduse õppetunnid

Suureks abiks oleks, kui üleeestilisel talgupäeval saaks prügi viia jäätmekäitluskohtadesse tasuta.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Järgmine talgumeeskonna ühine üritus on jaanipäev.

Mida leidsid talgutelt?

Kohtusime toreda hakkaja noormehega, kes mööda sõites auto seisma jättis, oma abi pakkus ja talgumeeskonnaga liitus.

 


Koristustalgud "Teeme ära" Ülenurme lasteaias

Millised tööd talgutel tehtud said?

Lapsevanemad rehitsesid üle kogu lasteaia õueala muruplatsid, kaevasid läbi õueatraktsioonide turvaalad ja liivakastid, pesid ära kõik lasteaia aknad, kloppisid ära suured vaibad,  kaevasid lastega kasvatatavate kõrvitsataimede jaoks istutusaugud.

Talgute korralduse õppetunnid

Tööde järjekord võiks olla paika pandud ( enne muru rehitsemine, mis tekitas tolmu, ja siis akende pesemine)

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sellise talgupäeva võiks muuta igaaastaseks traditsiooniks - ettepanek lapsevanematelt.

Mida leidsid talgutelt?

Väga hea emotsiooni nii endale, lastele, kes sellest osa said ja ka omal moel kaasa lõid ning vanematele, kes hoolivad ja abistavad.

 

Talgud Vana-Kuuste pargis

Millised tööd talgutel tehtud said?

Vedasime mulda pinnase tasandamiseks, koristasime teeservi ja bussi- ning rongipeatuse ümbrust, korjasime ja põletasime oksi

Talgute korralduse õppetunnid

Meil on talgud enam-vähem samal viisil toiminud aastaid ja korraldus sujub

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Lahkudes ütlesid noored talgulised:"Tuleval aastal jälle!" Selle üle oli hea meel.

Mida leidsid talgutelt?

Ilusa ilmaga ilusas pargis toredate inimestega koos - mida veel tahta!

 

Kodu korda!

Millised tööd talgutel tehtud said?

 

Saime maja eest elupuud mulla alt päästetud. Täidetud kivisema mullaga täitmist vajavad augud. Olemas oleva materjaliga aed lõpetatud. Istutatud mõned uued põõsad. Nii palju riisutud ja korrastatud nagu jõudu ja jaksu oli.

Talgute korralduse õppetunnid

Selleks, et midagi ära teha ei pea olema palju inimesi vaid suur tahe ja peale hakkamine. Ma usun, et teeksime järgmine aasta samamoodi.

Mida leidsid talgutelt?

Meie leidsime palju kruve, naelu, ka laudu ja palju palju kive ;). Ma usun, et pigem leidsime rahulolu tunde, et midagi sai jälle ära tehtud.

 

Külaaseme külatalgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Külaplatsi ja selle ümbruse korrastamine, uue külakiige jaoks palkide mahavõtmine ja koorimine.

Talgute korralduse õppetunnid

Kõik toimis kenasti.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Enne Jaanipäeva on vaja valmis teha uus kiik külaplatsile ja ka uus lipuvarras.

Mida leidsid talgutelt?

Saime uusi tuttavaid (kõige kaugem osaleja oli Moskvast) ja käisime imetlemas ka ühte küla kaunist aeda.

 

Rebase tee talgud

Millised tööd talgutel tehtud said?

Heakorrastustööde käigus sai korda tehtud tee ääred.

Heina ja lehtede riisumine / põletamine.Okste ja võsa mahavõtmine.

Talgute korralduse õppetunnid

Oleks tulnud enne uurida võimalust  , kuhu kogutud heina/lehti ära viia saab. Kohad kes seda kraami vast võtavad võiks olla ka Teeme Ära lehel märgitud. Suures koguses põletamine oli väga pikaldane protsess.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Naaberkruntide samaväärne korrastamine.

Mida leidsid talgutelt?

Toredad naabrid!

 

Rõngu rahvamaja heakorratööd

Millised tööd talgutel tehtud said?

Rahvamaja haljasala riisumine, tasandamine, põlenud kuuriaseme prahikoristus

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme ära talgud on ühendavad ja kaasavad, nendele talgutele tulevad inimesed väga meelsasti, sest tunnevad, et on üks osake millestki suurest

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sündis kokkulepe rahvamaja keldri ja pööningu korrastamiseks

Mida leidsid talgutelt?

Leidsime elava ajalooraamatu - koristustöödel abiks olnud vanahärra:)

 

Tartu Seikluspark

Millised tööd talgutel tehtud said? 

- Lehtede kokku riisumine
 - Lehtede vedu
 - oksade vedu

Talgute korralduse õppetunnid
- Ise veel rohkem reklaamida :)

 

kü oraviku 5

Millised tööd talgutel tehtud said?

Maja ümbruse koristamine,lipualuse paigaldamine,prügikasti paigaldamine,lehtede riisumine ja äravedamine

Talgute korralduse õppetunnid

Koostöö sujus piirkonnajuhiga. Palusime oma stardipaketti vatem kätte ja ka saime.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Sügisesed koristustööd

 

Mosina veski

Millised tööd talgutel tehtud said?

Puhastasime võssa kasvanud ja prahti täis allika. Tulemuseks on puhas allikas ja ilus allika ümbrus.

Talgute korralduse õppetunnid

Talgujuhile oli see väga hea kogemus. Talgutel osalenute arv oli optimaalne. Keskendumine ühele konkreetsele objektile oli hea otsus - tööd tehti põhjalikult ja tulemus ületas ootused.

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Ideid sündis ja palju. Tahavad veel settimist.

Mida leidsid talgutelt?

Mina tutvusin suurepäraste inimestega ja sain väga positiivseid emotsioone. Paistis, et ka teised talgulised olid päevaga rahul ja ei pidanud seda raisatud ajaks.

 

Prügikoristus

Millised tööd talgutel tehtud said?

Koristasime oma kinnistul asuvate kahe maja ja kinnistu lähiümbruse. Meie kinnistu kõrval paikneb kraav - sealt puhastati välja praht. Kraaviperved riisuti puhtaks. Majades pesti üldkasutatavad ruumid ja aknad.

Talgute korralduse õppetunnid

Teeme talguid juba 2008 aastast, mil enamus asus nendesse majadesse elama. Sel aastal oli meil osalusrekord. Ainult 5 korteri elanikud ei võtnud osa.  Teie poolt kingitud stardipaketi sisust said osalejaile auhinnad - tekitas rõõmsa elevuse.Meie oleme teie meeskonna tegevusega väga rahul ja soovime teile jõudu. Tore ettevõtmine!

Mida leidsid talgutelt?

Rõõm puhtast ümbrusest!!!

 

KÜ Puiestee 68 talgupäev

Millised tööd talgutel tehtud said?

Kahe trepikoja vahele plaaditee rajamine; Erinevad haljastustööd (muruplatside tasandamine, mulla laialiajamine, muruäärte sirgeks lõikamine, täitepinnase vedamine, piirikivide paigaldamine, sirelite piiramine, uue sireli istutamine jm); Üldine õueala korrastamine; Trepikoja akende, uste ja seinte pesemine; Viinapuudele tugiaia planeerimine (töö edaspidi)

Talgute korralduse õppetunnid

Olemasolevad tööriistad/vahendid tuleb varem paremini üle vaadata (tuli lisa toomas käia :) )
Koos jõuab ikka päris palju!!! - see on igakordne tõdemus:); Aitäh Teeme Ära meeskonnale - Talgupakike on lõbus! Kindad küll mahtusid vaid naistele...

Milliseid ideid sündis edasisteks koostegemisteks?

Et järgmisel aastal samal ajal saame taas kokku!
Et üritame planeeritud viinapuu tugiseina ka koos (kunagi) paigaldada

Mida leidsid talgutelt?

Eelkõige suurepärase emotsiooni ja - puhtama ümbruse ja - sisemuse:):)
Majarahvas kah jälle tiba rohkem tuttav...